Blog Series: İnsan Kaynakları Yönetimi
NTT DATA Business Solutions | Aralık 21, 2023

SAP SuccessFactors ile İnsan Kaynakları Yönetiminde Dijital Dönüşüm Nasıl Sağlanır?

Hızla değişen ve hızlı hareket etmenin önemli olduğu günümüz dünyasında işletmelerin başarılı olabilmeleri için esnek ve uyumlu olmaları gerekmektedir. Bu özellik, özellikle iş gücünü yöneten İnsan Kaynakları (İK) alanı için geçerlidir.

Dijital dönüşüm, iş süreçlerini ve operasyonlarını iyileştirmek için teknoloji kullanma sürecidir. İK alanında dijital dönüşüm, verimliliği, üretkenliği ve çalışan katılımını artırmaya yardımcı olur. SAP SuccessFactors, İK departmanlarının görevleri otomatikleştirmesine, iletişimi geliştirmesine ve daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilecek bir bulut tabanlı İK yazılım paketidir.

SAP SuccessFactors ile İnsan Kaynakları Yönetimi

SAP SuccessFactors kullanarak İK’da dijital dönüşümü gerçekleştirmenin bazı faydaları şunlardır:

  • Artırılmış verimlilik: SAP SuccessFactors, İK’nın onboarding, zaman izleme ve performans yönetimi gibi birçok görevini otomatikleştirmeye yardımcı olabilir. Bu da İK personelinin daha stratejik girişimlere odaklanmasına olanak tanır.
  • Daha fazla üretkenlik: SAP SuccessFactors, İK personeli ile çalışanlar arasındaki iletişimi ve işbirliğini artırmaya yardımcı olabilir. Bu da artan verimlilik ve etkinlik anlamına gelir.
  • Geliştirilmiş çalışan katılımı: SAP SuccessFactors, çalışanlara daha kişiselleştirilmiş ve etkileşimli bir İK deneyimi sunmaya yardımcı olur, bu da çalışan memnuniyeti ve sadakatini artırır.

İK’da dijital dönüşümü gerçekleştirmek istiyorsanız, SAP SuccessFactors iyi bir seçenektir. SAP SuccessFactors, verimliliği, üretkenliği ve çalışan katılımını artırmaya yardımcı olacak bir dizi özellik sunar.

SAP SuccessFactors’ün İK’da dijital dönüşümü gerçekleştirmede kullanabileceğiniz özellikler:

  1. Onboarding: SAP SuccessFactors, onboarding sürecini otomatikleştirir. Bu, İK personelinin zaman ve çaba tasarrufu yapmasına ve yeni çalışanların uygun bir şekilde işe alınmasını sağlamasına yardımcı olur.
  2. Performans yönetimi: SAP SuccessFactors, performans yönetimi sürecini otomatikleştirir. Bu, performans değerlendirmelerinin düzenli ve adil bir şekilde yapılmasına yardımcı olur.
  3. Öğrenme ve gelişim: SAP SuccessFactors, çalışanlara eğitim ve gelişim fırsatlarına erişim sağlar. Çalışanların beceri ve bilgilerini geliştirmelerine ve bunun sonucunda üretkenlik ve katılımın artmasına yol açar.
  4. Yetenek yönetimi: SAP SuccessFactors, bir organizasyondaki yetenek havuzunu yönetmeye yardımcıdır. Potansiyeli yüksek olan çalışanları tanımlamaya ve onların geliştirilmesini ve elde tutulmasını sağlar.

Neden SAP SuccessFactors ile İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüme Başlamalısınız?

Dijital dönüşüm, günümüz dünyasında rekabetçi kalmak isteyen herhangi bir işletme için önemli bir parçadır. SAP SuccessFactors, işletmelerin İK’da dijital dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. SAP SuccessFactors’ü kullanarak, işletmeler verimliliği, üretkenliği ve çalışan katılımını artırabilirler.

Kaynak:

NTT DATA Türkiye olarak SAP SuccessFactors ile Size Nasıl Destek Olabiliriz?

Global iş ortağınız NTT DATA Türkiye olarak, tüm İK projeleriniz için önceden belirlenmiş uzman iş ortağınız konumundayız. Deneyimli HXM ekibimiz dünya çapında 260’tan fazla SAP SuccessFactors projesini başarıyla gerçekleştirdi. 30 yılı aşkın bir deneyimi paylaştığımız için içinde bulunduğunuz pazarı, sektörü ve ülkenize özgü yasal düzenlemeleri anlayabiliyoruz.

Bir HXM çözümünü başarılı bir şekilde uygulamaya almak için bir organizasyonun stratejik vizyonunu anlamak, onu yerel ve küresel tüm iş gereksinimleriyle ilişkilendirmek gerekiyor. Biz de gereken her şeyi sağlıyor ve ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere bir araya getiriyoruz.

Nitelikli uzmanlığımıza güvenin!

Select a Country
TürkiyeTürkçe