NTT DATA Business Solutions

Kalite Politikamız

NTT DATA Business Solutions Türkiye

Kalite Politikamız

Bilgi Sistemleri sektöründe faaliyet gösterirken, uyulması gereken yasal şartlar ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde, kurulmuş ve uygulanmakta olan kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlayarak, sektörel değişim ve trendlere paralel olarak hedefleri belirlemek, çalışanlarımızın, tedarikçi ve müşterilerimizin beklentilerini sağlamak adına belirlenen hedefleri sürekli gözden geçirerek yeni aksiyonlar almak ve şirket içerisinde iletimini sağlamak kalite politikamızdır.

Yönetim Felsefemiz

Topyekün mükemmelleşme süreci doğrultusunda, sürekli gelişen ve öğrenen bir organizasyon anlayışı çerçevesinde, müşterilerle ilişkilerini ön plana alarak satış yöntemlerini belirleyen, takımdaşlık felsefesini benimsemiş, çalışanların birbirine destek verdiği, bilgi sistemleri  sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek gerekli değişimleri yapmak ve bu doğrultuda SAP proje hizmetlerini ve destek hizmetlerini zamanında ve hatasız tamamlayarak müşterilerin memnuniyetini sağlamak yönetim felsefemizdir.

Yönetim Taahhüdümüz

Kurulmuş ve uygulanmakta olan kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için müşteri şartlarını, bilgi sistemleri ile ilgili mevzuat şartlarını, tüm çalışanlarla paylaşarak, kalite politikasını dokümante etmek ve kuruluş içerisinde iletmek, kalite hedeflerinin oluşturulmasını sağlayarak, yönetimin gözden geçirmesi ile ilgili toplantıları periyodik olarak gerçekleştirmek ve hizmet kalitesinin sürekliliği ve müşteri memnuniyeti amacıyla, gerekli kaynakları sağlamak yönetim taahüdümüzdür.

Değerlerimiz

Bütünlük ve Profesyonellik, Müşteri Odaklılık, Takım Çalışması, İletişim, Yenilikçilik ve Hayat Boyu Öğrenme, Farklılıklara Saygı, Sorumluluk Sahibi Olma ve İnsan Odaklılık.

NTT DATA Business Solutions Türkiye Bilgi Güvenliği Politikası

NTT DATA Business Solutions Türkiye, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;

  1. Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
  2. Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  3. Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  4. Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  5. Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  6. Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,
  7. İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  8. Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
  9. Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı taahhüt eder.