Otomotiv Sektörüne Dijitalleşme Yön Veriyor

Sektördeki Dönüşüm Hızını NTT DATA Business Solutions ile Yakalayın

Bizimle İletişime Geçin

Otonom bir geleceği birlikte oluşturuyoruz

Otomotiv sektörü, yarattığı ekosistemle birlikte yerel ve global ekonomiye yüksek katma değer sağlayan lokomotif sektörlerler arasında yer almaktadır. Küresel ticaretten en fazla pay alan sektörler arasında yer alan otomotiv endüstrisi, söz konusu teknolojik gelişmeler olduğunda itici güç olarak kabul edilebilir. Teknoloji alanında yapılan yatırımlarla her zaman diğer sektörlere göre ön plana çıkmayı başaran otomotiv sektörünün, ürün & hizmet tasarlama, üretim, fiyatlama  ve müşteri servisleri gibi süreçlerde dijitalleşmeden faydalanması küresel rekabetin sert koşullarından kaynaklanmaktadır.

Üretim ve servislerin dijitalleşmesi, otonom araçlar ve alternatif enerjilerle çalışan yeni araç teknolojileri otomotiv endüstrisini gelecek yıllarda ne denli hızlı bir dönüşümün beklediğinin göstergesidir. Dijitalleşmeyle birlikte dönüşen tüketici beklentileri ve değişen iş yapış biçimleri nihai olarak bu endüstride AR-GE süreçlerinden, üretime, satış sonrası hizmetler ve sigortacılığa kadar  otomotiv endüstrisinin oluşturduğu tüm ekosistemi etkisi altına almıştır. Bu bağlamda zorunlu hale gelen dijital dönüşüm, rekabet yarışındaki sektör oyuncularının geleceğe attıkları en önemli adımlardan birisidir.

Sektörel Çözüm Broşürümüzü İndirin

Otomotiv Endüstrisi’nin Dijital Dönüşümü

 • Yeni Nesil Tedarik Zincirleriyle Üreticiler ve Tedarikçiler Arasındaki İletişim Entegre Olmalı
 • Elektrikli ve Hibrit Araçlar – Üreticilerin Tasarım ve Üretim Süreçlerini Dönüştürmesi
 • Nesnelerin İnterneti (IOT) – Üretilen Parça Nereden Geliyor, Nereye Gidiyor?
 • Endüstri 4.0 – Tüm Üretim Zincirinde Bütünlük Sağlanmalı

Otomotiv Endüstrisi SAP Çözümleri ile Dönüşüyor

Ürün inovasyonunda entegre çalışın

Birbirinden ayrı yönetilen Ar-Ge departmanları, istenilen yenilikleri gerekli hızda ve yüksek kalitede sunamamaktadır. Sürdürülebilir bir ekosistem oluşturabilmek için farklı lokasyonlarda çalışan tasarımcılarınıza ve mühendislerinize gerçek zamanlı işbirliği oluşturabilecekleri bir platform sağlayabilirsiniz.

Üretim ve lojistik

Global üretimin yol açtığı bazı yetersizlikler, stok yönetimi ve lojistik süreçlerinde yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Tedarikçilerinizi, ürün ve hizmetlerinizi, üretim ve tedarik zinciri ağınızla entegre ederek verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Entegre tedarik ağı

İş dünyasının değişken yapısı, karmaşık iş süreçleri ve birbiri ile entegre olmayan global tedarik ağları genel olarak tedarik zinciri yönetim süreciniz için bir takım zorluklar ortaya çıkarır. Gerçek zamanlı veri akışı ile süreçlerinizin takibini sağlamak, potansiyel riskleri anında tespit etmek ve sonucunda da fırsatlara daha hızlı bir şekilde odaklanabilmek için  tedarik zinciri süreçlerinizi entegre edebilirsiniz.

Pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetler

Günümüz tüketicileri, artık daha bilinçli ve talepkar. Artan rekabetin yanı sıra, müşteri beklentileri kar marjları ve  iş yapış şekilleri üzerinde önemli derecede etkiye sahip. Müşterilerinize sade, eşsiz ve keyifli bir satın alma ve sahip olma deneyimi sağlamalısınız.

Dijital hizmetler

Stratejik karalarınızı veriye dayalı vermediğiniz taktirde rekabette hayatta kalmanız zorlaşır, katma değer elde edemezsiniz ve sonuç olarak verim sağlayamazsınız. Yeni iş modelleri oluşturmak, karlılığı ve müşteri memnuniyetini artırmak için teknolojiyi, sensörleri ve araç verilerini uygulamalar ile birleştiren veri odaklı teknolojilerden yararlanın.

SAP Ariba ile Tedarik Zincirinizde Dijitalleşme

Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik süreçler otomotiv endüstrisi için hayati önem taşır. Yurtiçi ve yurtdışı tedarik ağını optimize bir şekilde yönetebilmek, operasyonel süreçlere ve sonucunda da satış sonrası müşteri hizmetlerine kadar olumlu etkiler yaratır. Tedarik süreçlerinizle ilgili olarak aşağıda yer alan sorulardan en az birine bile “hayır” diye yanıtlarsanız, SAP Ariba sizin için doğru çözüm demektir.

 • Tedarik süreçleriniz zaten merkezi olarak mı yönetiliyor?
 • Tedarikçileriniz tedarik süreçlerinize kesintisiz bir şekilde entegre mi?
 • Dijital kanalların maliyet avantajlarından ve verimliliğinden tamamen yararlanıyor musunuz?
 • Tedarikçilerle güvenilir karşılaştırmalar bazında müzakere ediyor musunuz?
 • Sıkı kontrolleriniz ve standardize edilmiş süreçleriniz var mı?

Ariba ile Tedarik Süreciniz Daha Verimli

SAP Ariba, 2,5 milyondan fazla katılımcısıyla tedarikçilerle iletişim kurma açısından dünyanın en büyük dijital pazar yeri konumunda. Sistem kullanıcılara, tedarik süreçlerini tamamen dijital ve merkezi bir şekilde yönetme olanağı sunuyor. Çözüm, satın almadan faturalamaya tüm tedarik sürecini daha verimli hale getirmek isteyen şirketlere hitap ediyor.

Detaylı bilgi için

Sektöre Dair Daha Fazlası İçin

it.automotive Çözümü ile Tanışın
 
it.automotive Çözümü ile Tanışın

Otomotiv endüstrisinde katma değer tedarikçiden başlıyor. Hata içermeyen lojistik süreçleri, tedarikçi-müşteri ilişkisi karar vericiler açısından büyük önem taşıyor.

Şimdi indir
Expertise Brief
Sektörel Bakış 2020 - Otomotiv

KPMG Türkiye'nin 2020 yılı Türkiye Otomotiv sektörüne özel hazırladığı raporu inceleyin, sektörün bugünü ve yarınına dair bilgi elde edin.

Şimdi indir

it.automotive çözümü bütün süreçlerde yanınızda

Otomotivin Her Aşamasında SAP Çözümleri Yanınızda

Ürün ve Hizmetlerde İnovasyon

Proje ve Portfolyo Yönetimi

Maliyetleri düşürün, projeler, portföyler ve kaynakların verimliliğini artırın.

Tasarım Aşaması

Geliştirme sürelerini kısaltın, malzeme maliyetlerini düşürün ve daha yumuşak üretim artışları sağlayın.

Ürün ve Personel Güvenliği

Üretim döngüsü süresince global ürün güvenliğini ve uyumluluğu yönetin.

Üretim ve Lojistik

Operasyonel Mükemmellik

Yatırım getirisini optimize edin, aksama süresini azaltın ve performansı artırın.

Operasyonel Tedarik

Üretimi güvenilir ve verimli bir şekilde sağlayın.

Uyumlu Üretim

Sürekli gelişim gösterin, üretim ve tedarik zinciri boyunca yalın süreçleri uygulayın.

Sıralı İmalat

Operasyonları tedarik zincirine entegre ederek yüksek yapılandırılmış araçlar için siparişleri yönetin.

Sevkiyat Lojistiği

Müşteri talebini hızlı bir şekilde karşılamak için üretim ve giden lojistiği entegre edin.

Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası

Kişiselleştirilmiş Pazarlama

Gerçek zamanlı, özelleştirilebilir pazarlama yaparak kişiselleştirilmiş müşteri ilişkileri oluşturun.

Bayi İşletme Yönetimi

Satış ve servis süreçlerini geliştirin, iş operasyonlarını kolaylaştırın ve müşteri ilişkilerini iyileştirin.

Araç Satış Yönetimi

Araç satışlarını iyileştirmek için araç dağıtım zincirlerini optimize ederek; araç sipariş süreçlerini kolaylaştırın.

B2B Satış Yönetimi

İşbirlikçi B2B satış yönetimi ile her satış etkileşimini kusursuz bir müşteri deneyimine dönüştürün.

Çoklu Kanal Müşteri Hizmeti

Müşterilerinizi memnun edin, her bir kanalda düzenli destek sağlayarak gelir elde edin.

Çoklu Kanal Ticaret

Müşteri yolculuğu boyunca her kanalda bağlamsal ve tutarlı deneyimlerle geliri artırın.

Dijital Hizmetler

Araç Ağı

Birbirine bağlı araç ağıyla hem müşteri dostu hem de karlı dijital araç hizmetleri sunun.

Araç Öngörüleri

Uygulanabilir araç öngörüleriyle yeni iş modelleri geliştirin.

Paylaşımlı Araç Kullanımı

Sürdürülebilir paylaşım ile karbon ayak izlerini ve çalışan seyahat maliyetlerini azaltın.

Otomotiv Endüstrisi Yeni Zorluklarla Karşı Karşıya

 • Teknolojiyi hayatının her anında kullanmaya alışan tüketiciler artık daha hızlı ve çevik modeller tercih ediyor.
 • Müşterilerin hizmetlere yönelik beklentileri hızla değişiyor.
 • Yeni teknolojiler, yeni çözümler ve yeni ulaşım yöntemlerini doğru kullanmanız ekosistemdeki yerinizi belirliyor.
 • Değişen jenerasyon yeni yetenek arayışınızı da şekillendiriyor.

İşletmeler Dijital Dönüşümle Birlikte Şekillenmeli

 • Araçların birbiriyle iletişim kurabildiği yeni sistemleri var olan sisteminize entegre edin.
 • Üretim ve lojistik süreçlerini yeni teknolojileri kullanarak akıllıca yönetin.
 • Üretim süreçlerinizi ve sunduğunuz hizmetleri şekillendirirken hedef kitlenizi merkeze koyun.
 • Teknolojiyi hayatının merkezine yerleştirmiş yeni yetenekleri çekebilmek için yeni teknolojilere açık ve inovatif olun.

SAP S/4HANA Rekabette Sizi İstediğiniz Yere Taşır

SAP S/4HANA, dijital dönüşüm platformu olarak şirketinizi geleceğe taşır. Nasıl mı?

 • Şirket birleşme ve devralma süreçlerinde karşılaşılan teknolojik, operasyonel ve finansal zorlukların önüne geçerek sorunsuz ve hızlı bir geçiş ortamı sağlar. İki farklı sektörde hizmet veren şirketlerin birleşmesinden kaynaklanan sorunlar ortadan kaldırılarak operasyonel birimlerin sıkıntısız hizmet vermeye devam etmesini sağlayarak, çalışan sadakatinin korunmasına ve kurumsal gelirin artmasına yardımcı olur.
 • Müşterilerinize e-mobilite de dahil olmak üzere yenilikçi hizmetler sunar.
 • Yeni değerler yaratmak için filo operasyonları gibi yeni alanlara girerek, yeni pazarlara doğru genişlemenize yardımcı olur.

Uzmanlarımızın Görüşlerini Öğrenin

Lokal blogumuz
Qualtrics ile Dijital Dünyada Etkili Deneyim Yönetimi

İrem İncesu | Tem 02, 2021

Lokal blogumuz
SAP CX Ailesi ile Bütünleşik Bir Dijital Müşteri Deneyimine Sahip Olun

Neşe İnce | Haz 24, 2021

Lokal blogumuz
WEB 1.0’dan WEB 4.0’a İnternetin Evrimi

Honey Badgers | Haz 16, 2021

Lokal blogumuz
SAP Analytics Cloud ile R Veri Görselleştirilmesi

Elif Taş | Haz 10, 2021

Lokal blogumuz
Hayatımızı Kolaylaştıran İnovasyon, Nesnelerin İnterneti Aslında Nasıl Çalışır?

Honey Badgers | Haz 03, 2021

Lokal blogumuz
Qualtrics ile Çalışan Deneyiminde Fark Yaratın

Zeynep Ulusan | May 17, 2021

Lokal blogumuz
Verilerinizi SAC Smart Predict ile Şirketiniz İçin Avantaja Dönüştürün

Begüm Erol | May 05, 2021

Lokal blogumuz
Smart Analysis Tool ile Büyük Veri Gölleri Oluşturmak Çok Kolay

Vahit Kuruosman | Nis 22, 2021

Lokal blogumuz
SAP SuccessFactors Recruiting Posting – İşe Alım Modülü

Nihat Ali Batgi | Nis 12, 2021

Müşterilerimiz Bizden Nasıl Fayda Sağlıyor?

Bakioğlu Holding

Bakioğlu Holding, Bak Ambalaj, Polibak, Bak Gravür ve Bareks gibi önemli kuruluşlarının parçası olduğu Esnek Ambalaj Sektörünün yanı sıra; VIP taşımacılık, bilişim, inşaat, sigortacılık ve gıda sektörlerinde de faaliyet gösteriyor.

AGT

1984 yılında Antalya'da kurulan AGT, bugün mobilya bileşenleri sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

BSH

BSH Grubu 42 fabrikasında ürettiği inovatif beyaz eşya aletlerini 48 ülkedeki 80 şirketi aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyor. Bu 42 fabrikadan en büyüğü ise Çerkezköy, Tekirdağ’da bulunuyor.

Standard Profil

1977 yılında Türkiye'de kurulan ve dünyanın dört bir yanındaki otomotiv üreticileri için sızdırmazlık profilleri üreten lider tedarikçi Standard Profil, cam kanalı, rocker panel, damlama, bagaj, gövde, kapı, kayar kapı gibi kauçuk veya PVC sızdırmazlık ürünleri sunmaktadır.

Norm Holding

1973 yılında İzmir’de kurulan Norm Holding; bugün üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğiyle “Ege Bölgesi’nin En İyi 100 Firması” listesinde 13., “Türkiye’nin En Büyük 500 Kuruluşu” arasında ise 189. sırayı alarak cıvata sanayiinde lider konumunu koruyor.

Koçtaş

Tüm Türkiye’de açtığı onlarca mağaza ile Koçtaş, geniş yerel tedarik zinciri ve uluslararası satın alma gücü sayesinde, yerli ve ithal çok sayıda marka ve ürünü uygun fiyatlar ve ödeme kolaylıkları ile tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Penti

Penti, Türkiye genelinde 63 ilde 365, yurt dışında ise Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya 30‘u aşkın ülkede 170 mağaza olmak üzere toplam 535 mağazada hizmet sunuyor.

Tepe Home

Türkiye genelindeki 38 mağazası ve 40.000 özgün ürünüyle Tepe Home’da, yuva kurmak için ihtiyaç duyacağınız her şey var. Ürün yelpazesi, koltuk, yatak, banyo ve mutfak aksesuarlarına ve aydınlatma aksesuarlarına kadar geniş bir kitleye, farklı zevk ve bütçelere hitap ediyor.

Silverline

Silverline Dijital Dönüşümden Aldığı Güçle Geleceğini Planlıyor

Koleksiyon

Türkiye’nin köklü mobilya üreticilerinden Koleksiyon,1972’de Ankara’da başladığı yolculuğuna bugün 3 farklı showroom’un yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodrum ve Gaziantep satış noktalarıyla, Türkiye dışında ise, AB ülkeleri, Orta Doğu ve ABD merkezleriyle devam ediyor.

Sizi nasıl destekleyebiliriz?

Otomotiv Sektörü ile ilgili sorularınıza cevap veya daha detaylı bilgi mi arıyorsunuz? Uzmanlarımızdan daha detaylı öneriler almak veya atölye çalışmalarımızdan birine katılmak mı istiyorsunuz?

Bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

İletişim

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.