NTT DATA Business Solutions

Kalite Güvence Hizmetlerimizle Teknoloji Adaptasyon Sürecinizi Hızlandırın

Dijital Dönüşüm Yolculuğunuzu Uzmanlığımızla Güçlendirin

Web-PPT_Young-business-woman-with-headset-working-on-laptop-call-center-agent

İnovasyonun gelişimin kalp atışı olduğu hızlı teknoloji dünyasında, dijital dönüşüm yolculuğunuzda karşılaşabileceğiniz zorluklar adaptasyon sürecinizi uzatabilir. NTT DATA Türkiye olarak, dijital dönüşüm yolculuğunuzun daha hızlı ilerlemesi için Kalite Güvence hizmetlerimizi ihtiyaçlarınıza özel cevap verebilecek şekilde tasarladık.

Projelerinizin başarısı, titiz planlama, kusursuz uygulama ve kaliteye olan bağlılıkla doğrudan ilgilidir. NTT DATA’da sunduğumuz Kalite Güvence hizmetlerimiz, projenizin başlangıcından canlı destek aşamasına kadar sorunsuz bir şekilde başarıya ulaşmasını sağlıyor. Kalite Güvence ekibimiz, stratejik bir ortak olarak sizin yanınızda yer almayı amaçlamaktadır. Projelerinizin yaşam döngüsünün temel yönlerine odaklanan kapsamlı bir yaklaşım benimsiyoruz ve bu konuda uzun yıllara dayanan deneyimimizle yanınızdayız.

BT Liderlerinin Günümüzde En Çok Karşılaştığı Zorluklar

Gelişimi Ölçmek ve Sorunların Zor Tespit Edilmesi

Teknoloji projelerinin ölçeği ve karmaşıklığı arttıkça, genel ilerlemeyi izlemek ve olası sorunları tespit etmek devasa görevler haline gelir.

Proje Dokümanlarının Kontrolünde Yaşanan Zorluklar

Proje belgelerinin çokluğu kaosa yol açarak iletişimsizliğe, gecikmelere ve verimsizliğe neden olabilir.

Danışman Etkinliği ve Son Kullanıcı Memnuniyetinin Dengelenmesi

Başarı sadece teknik kriterleri karşılamakla ilgili değildir; aynı zamanda danışmanın etkinliğini sağlamak ve son kullanıcıları memnun etmekle de ilgilidir.

İyileştirme Süreçlerinde Yaşanan Zorlukların Üstesinden Gelme

İyileştirme alanlarını belirlemek önemlidir; etkili değişimi uygulamak çok daha önemlidir.

Proaktif Risk Belirleme ve Azaltma

Öngörülemeyen riskler en titizlikle planlanmış projeleri bile sekteye uğratabilir ve maliyetli aksaklıklara yol açabilir.

Uçtan Uca Proje Gözetiminin Olmaması

Birçok kalite güvence hizmeti, proje başlangıcından canlı desteğe kadar kapsamlı destek sağlama konusunda yetersiz kalmaktadır.

Karmaşıklıkları Çözün, Riskleri Azaltın ve Teknoloji Projelerinizin Zorluklarını Güvenle Aşın.

Karmaşıklığı basitleştirme konusunda uzmanız.

Ekibimiz, proje ilerlemesini kapsamlı bir şekilde ölçmek için gelişmiş araçlar ve metodolojiler kullanır. Potansiyel sorunları hassasiyetle tespit ederek zorlukların erken tespit edilmesini ve proaktif olarak ele alınmasını sağlıyoruz.

Belge karmaşasına düzen getiriyoruz.

Titiz kontrol önlemlerimiz, standart proje belgelerinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu, bilginin sorunsuz bir şekilde akmasını garanti eder, etkili iş birliğini teşvik eder ve yanlış anlamaları en aza indirir.

Doğru dengeyi kuruyoruz.

Sağlam ölçüm ve analizler sayesinde danışman performansını ölçüyor ve müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. Odak noktamız teknik konuların ötesine geçerek proje başarısına bütünsel bir yaklaşım sağlıyor.

Tanımlama ile yetinmiyoruz.

Süreç iyileştirme faaliyetleri için stratejik eylem planları oluşturarak önerilen iyileştirmelerin sadece fikir değil, uygulanabilir adımlar olmasını sağlıyoruz. Sürekli iyileştirmeye olan bağlılığımız metodolojimizde kök salmıştır.

Öngörülemeyeni öngörüyoruz.

Ekibimiz proje risklerini belirlemede ve bunları derhal rapor etmede mükemmeldir. Proaktif önlemler alarak olası sorunları hafifletiyor ve projenizin genel başarısını güvence altına alıyoruz.

Boşlukları dolduruyoruz.

Taahhüdümüz uçtan uca. Zamanında ve kaliteli bir canlı geçiş sağlamak için yapılandırılmış Q-Gate adımlarını izleyerek her proje aşamasına aktif olarak katılıyoruz. Projenizin başarısı bizim sürekli taahhüdümüzdür.

Kalite Güvence Hizmetlerimiz ile Neler Sunuyoruz?

SAP Projelerinin Ölçümlenmesi ve Sorunların Tespiti

Ekibimiz SAP projenizin genel ilerlemesini ölçme konusunda uzmanlaşmıştır. Başarılı bir canlı geçişi etkileyebilecek tüm sorunları titizlikle tespit ediyoruz. Kapsamlı değerlendirmeler yaparak, zorlukları büyümeden önce proaktif bir şekilde ele alıyor ve projenizin yolunda kalmasını sağlıyoruz.

Standart Proje Belgelerinin Kontrollü Kullanımı

Etkili iletişim, başarılı projelerin bel kemiğidir. Standart proje belgelerinin sorumluluğunu üstlenerek ekipler arasında bilgi akışının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Titiz kontrol önlemlerimiz, tüm paydaşların aynı sayfada olmasını garanti eder, iş birliğini teşvik eder ve yanlış anlamaları en aza indirir.

Danışman Etkinliği ve Son Kullanıcı Memnuniyeti Ölçütleri

Projenizin başarısının sadece teknik kriterleri karşılamakla değil, aynı zamanda danışman etkinliği ve müşteri memnuniyetini sağlamakla da ilgili olduğuna inanıyoruz. Titiz ölçüm ve analizlerle danışmanların performansını ölçüyor ve müşterilerinizin sonuçlardan sadece memnun değil aynı zamanda mutlu olmalarını sağlıyoruz.

Sürekli İyileştirme için Stratejik Eylem Planları

Sürekli iyileştirme, metodolojimizin temelinde yer almaktadır. Gerçek zamanlı içgörülere dayalı olarak süreç iyileştirme faaliyetleri için özel eylem planları oluşturuyoruz. Taahhüdümüz, iyileştirme alanlarının belirlenmesiyle bitmiyor; bu iyileştirmelerin uygulanmasını aktif bir şekilde sağlayarak ilerici ve rafine bir proje ortamını garanti ediyoruz.

Proaktif Risk Belirleme ve Raporlama

Riskleri öngörmek ve yönetmek proje başarısı için çok önemlidir. Ekibimiz, proje risklerini belirleme ve bunları ilgili paydaşlara derhal bildirme konusunda mükemmeldir. Proaktif önlemler alarak olası sorunları azaltıyor ve SAP projenizin genel başarısını güvence altına alıyoruz.

Q-Gate Adımları ile Uçtan Uca Proje Katılımı

Proje başlangıcından canlı desteğe kadar, tanımlanmış Q-Gate adımları ile yapılandırılmış bir yaklaşım izleyerek her aşamaya aktif olarak katılıyoruz. Amacımız, belirsizliklere yer bırakmadan zamanında ve kaliteli bir canlı geçiş sağlamaktır.

Bize Ulaşın!

Başka sorularınız varsa veya daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçin! Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Select a Country
TürkiyeTürkçe