NTT DATA Business Solutions

İnovasyonlarla Sürdürülebilirliği Destekliyoruz

Teknolojik yenilikler, çağımızın ekolojik, ekonomik ve sosyal zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olur ve işletmelerin sürdürülebilir ve ödüllendirici değişimine katkıda bulunur.

Sürdürülebilirlik alanındaki projelerimiz

İnovasyon ve dijital teknoloji İle sürdürülebilirlik üzerinde çalışan danışman
Sürdürülebilirlik üzerinde fikir üreten danışmanlar

Sürdürülebilir Bir Şekilde İş Yapmak Neden Bir Rekabet Avantajı Haline Geliyor?

Sürdürülebilirlik, tüm ticari faaliyetlerin yönlendirilmesinde temel bir rol oynamakta ve birçok küçük ve orta ölçekli işletmenin uzun vadeli ekonomik başarısı için hayati önem taşımaktadır. Bir süredir müşteriler, iş ortakları ve kamuoyu artık sadece bir işletmenin salt kârlılığıyla değil, esneklik, kalite ve sürdürülebilirliğe odaklanan şirketlerle ilgilenmektedir. Dolayısıyla, özellikle sürdürülebilirliğe odaklanmayan şirketler uzun vadede finansman sağlamakta ve rakipleriyle rekabet etmekte zorlanabilirler.

Yatırımcılar ve derecelendirme kuruluşları da artık sadece finansal verilerin ötesine geçerek çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularını da değerlendirmelerine dahil etmektedir. KPMG’nin ‘2021 CEO Görünümü’ne göre, küresel CEO’ların yüzde 58’i, yatırımcılar, düzenleyiciler ve müşteriler gibi paydaşlarından ÇSY konularında daha fazla raporlama ve şeffaflık için artan talepler görüyor. KPMG’nin 11 kilit pazar ve 11 kilit endüstri sektöründen 1.325 uluslararası büyük kuruluş lideriyle yaptığı anket, ileriye dönük daha fazla içgörü ortaya koyuyor:

%75
dijital ve ESG yatırımlarının ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu söylüyor.
%30
daha sürdürülebilir olmak için gelirlerinin %10'undan fazlasına yatırım yapmayı planlamaktadır.
%52
yüksek büyüme oranına sahip kuruluşlar, ESG programlarının finansal performansı artırdığına inanmaktadır.

Norbert Rotter, CEO at NTT DATA Business Solutions AG

Bölgemizdeki tanınmış ortaklar ve araştırma kurumlarıyla birlikte, iklimin korunmasına yönelik sürdürülebilir ve uygulama odaklı çözümler için girişimlerde ve araştırma projelerinde yer alıyoruz. Sürdürülebilirlik konusundaki sürekli taahhüdümüz ve ilgili yatırımlarımız kurumsal stratejimizin yerleşik bir parçasıdır.

Nobert Rotter, NTT DATA Business Solutions AG, CEO

Sürdürülebilirlikte IT'nin Rolü - İnovasyon Yoluyla Değişim

IT sektörü inovasyonun itici gücüdür ve daha sürdürülebilir ve eşitlikçi bir geleceğe doğru değişimde aktif olarak yer alacak kilit sektörlerden biridir. Yenilikçi teknolojiler, iş faaliyetlerinin ve bunların çevremiz üzerindeki etkilerinin analiz edilmesini ve öngörülmesini sağlar. Artan şeffaflık, süreçlerin daha verimli olmasını ve sistemlerin optimize edilmesini sağlayarak israfı azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.

Uzun Vadeli İş Başarısı için Sürdürülebilir Methodlar

NTT DATA Business Solutions, IT sektöründe küresel bir oyuncudur – bu nedenle çevreye, topluma ve ekonomiye olumlu katkıda bulunmak için iş portföyümüzün sunduğu olanaklardan ve fırsatlardan yararlanmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Bir SAP® Platin İş Ortağı olarak SAP ile yakın bir iş ortaklığımızı sürdürüyoruz ve bu nedenle SAP’nin geniş yenilikçi sürdürülebilirlik portföyüne erişimimiz var. Bu sayede, kurumlara özel kendi yazılımlarımız ve hizmetlerimizle, toplumun mevcut ve gelecekteki sürdürülebilirlik taleplerini karşılayan, müşterilerimizin  sürdürülebilirlik alanında ihtiyaçlarına cevap veren bir toplum için temel oluşturuyoruz. Böylece sürdürülebilirlik ve karlılığı hedefe yönelik bir şekilde uzlaştırıyor ve mevcut sinerjilerden ve iş potansiyelinden tam olarak faydalanmak istiyoruz.

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon: müşteri ve araştırma projelerimiz

Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Projelerimizde Bu 3 Kavram Bize Rehberlik Ediyor:

İklim Değişikliği Üzerinde Olumlu Etkisi Olan Projelerimiz

İstilacı Türlere Karşı Dronlar ve Makine Öğrenimi Yardım Ediyor

Doğa ve yapay zekayı bir araya getirmek – Kazakistan’da yetişen insan boyundaki bir bitki olan dev yaban otu, dünya çapında hızla yayılıyor ve yaşam alanları için diğer bitkilerle rekabet ediyor. Dahası, bitkiyle temas ciddi yanıklara neden olabilir. Prodrone ve NTT DATA Japonya ile birlikte, Danimarka’da yasa gereği yetkililere bildirilmesi gereken dev yaban otunun haritalanmasını kolaylaştırmak ve doğanın korunması ve çevrenin korunması için kısıtlı bütçeler üzerindeki baskıyı hafifletmek için 2019’dan bu yana drone donanımında otomatik görüntü tanıma ve yapay zeka kullanıyoruz.

İstilacı türlere karşı donlar ve makine öğrenimi yardımcı oluyor

Ürün Bazlı CO2e Ayak İzi ile Bütünsel Emisyon Yönetimi

Ostwestfalen-Lippe iklim nötr işletme (climate bOWL) projesinin amacı endüstrilerde sera gazlarının azaltılmasına yöneliktir. Bir izleme ve yardım sistemi sayesinde, emisyon oranları sorumlu kişiye bildirildikten sonra optimizasyon önerileriyle birlikte, kaçınma önlemleri önerir. Bu sistemi, endüstri ve araştırma uzmanlarıyla birlikte geliştirdik ve bu sayede IT çözümlerinin tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilir süreçler üzerindeki faydalarını ve aynı zamanda inovasyon potansiyellerini somut hale getirdik. Amacımız, şirketlere CO2e emisyonlarının izlenmesi, azaltılması, hatta önlenmesi ve dengelenmesinin yanı sıra hammadde üreticisinden son müşteriye kadar tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirlik çabalarının ölçülebilirliği konusunda destek olmak. Bir şirketin CO2e ayak izi ancak bütünsel ve hedefe yönelik emisyon yönetimi sayesinde gerçekten iyileştirilebilir.

Ürün bazlı CO2'e ayak izi aracılığıyla etkin emisyon yönetimi yapan iş insanı

Sürdürebilir Turizm için Akıllı Ada Rømø

Sürdürülebilir turizmin dijitalleştirilmesi – Kopenhag İşletme Okulu ve Aalborg Üniversitesi ile işbirliği içinde, Danimarka’nın Rømø adasının tamamının dijitalleştirilmesi projesini üstlendik. Ada öncelikle popüler bir tatil beldesi olduğundan, projenin amacı turistler için süreçleri optimize etmekti. Örneğin, restoranlarda veya perakende satış noktalarında bekleme sürelerini azaltmak, trafik sıkışıklığını önlemek ve adanın su ve enerji tedarikini daha etkili ve sürdürülebilir hale getirmek. Bulut tabanlı veri toplama ve değerlendirme ile ada genelinde turizmin çok daha verimli bir şekilde işlemesine yardımcı olduk.

Akıllı Ada Rømø hakkında daha fazla bilgi

Akıllı ada Rømø'da tatilin geleceği

GreenScore Uygulaması Son Kullanıcıları Enerji Dönüşümü İçin Motive Ediyor

Sürdürülebilirliği cazip ve interaktif hale getiriyoruz. Son kullanıcılar enerji dönüşümü söz konusu olduğunda genellikle şeffaflıktan yoksundur, bu nedenle neredeyse hiç kimse prizden gelen elektriğin gerçekten nereden geldiğini bilmez. GreenScore uygulaması rüzgar, güneş ve hidroelektrikten ne kadar enerji elde edilebileceğini gerçek zamanlı olarak göstermekte ve şeffaflığı oyunlaştırma ile birleştirmektedir: enerji tüketimlerini gerçek kullanılabilirliğe dayandıran haneler, elektrik faturalarına sayabilecekleri veya hayır kurumlarına bağışlayabilecekleri GreenScore puanları ile ödüllendiriliyor. Proje, bölgesel bir enerji tedarikçisi ve SAP ile birlikte Almanya’da düzenlenen bir ‘Thinkaton’ yarışması sonucunda ortaya çıkmıştır.

Sürdürülebilirliği son kullanıcı için cazip hale getirecek interaktif uygulamalar kullanan danışman

Döngüsel Ekonomi Üzerinde Olumlu Etkisi Olan Projeler

Gıda Sektöründe Akıllı Otomasyon

Gıdanın teknoloji ile buluştuğu yer – tüketim malları endüstrisinde yeni dijital konseptleri gerçekleştirmek için uzmanlığımızı ortaya koyduk. OWL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin ‘smartFoodTechnologyOWL’ inovasyon projesinin bir parçası olarak, gıda endüstrisinin geleceği için yenilikçi çözümler geliştirmek üzere endüstri liderleri ve araştırma görevlilerinden oluşan 40’tan fazla iş ortağıyla birlikte çalışıyoruz. Dr. August Oetker KG’nin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir projede, kaynak tasarrufu sağlayan üretim metodolojileriyle birlikte gıda ürünlerinin sanal görüntülerini oluşturmak için uygulamalı dijitalleştirme ve IoT teknolojileri kullanıyoruz.

COE Tüketici Ürünleri Başkanı Walioullah Ali, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Ar-Ge Başkanı Christian Fretter ile birlikte geliştirdiğimiz proje hakkında detaylı bilgi içeren videomuzu linkten izleyebilirsiniz:

“Gıda ile Teknolojinin buluştuğu yer” videosunu izleyin

Gıda sektöründe kullanılan akıllı otomasyon ve iot teknolojileri ile alışveriş yapan insan

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Dijital Avatarlar Öğrencileri ve Öğretmenleri Destekliyor

Yapay zeka teknolojisi çocukların okumayı öğrenmesine yardımcı oluyor – yapay zeka teknolojileri sayesinde dijital avatarlar gerçek birer eğitimci haline gelebilir: İçerik ve kelime dağarcığının kişiselleştirilmesi yoluyla okumayı öğrenme ve eğlenceli bir yaklaşımla telaffuz ve anlama eğitimi. Eş zamanlı öğretmenler, öğrenme asistanı panosu aracılığıyla öğrencilerin gelişimini görüntüleyebilir. Sanal asistan sistematik olarak kullanılırsa, evde eğitim maliyetleri yarıya indirilebilir ve genel okul maliyetleri %5 oranında azaltılabilir. Ayrıca, dünya çapında çocukların, öğretmenlerin ve ebeveynlerin yaşamları olumlu yönde etkilenebilir.

AI Learning Helper“, NTT DATA Business Solutions Danimarka, NTT DATA UK ve NTT DATA Romanya arasındaki uluslararası bir işbirliğinin sonucudur ve yakın zamanda “SAP Innovation Award 2022” ile ödüllendirilmiştir.

yapay zeka öğretmen hakkinda daha fazla bi̇lgi̇ edinin.

Eğitim desteği için sanal yapay zeka asistanı kullanan insan

FarmBot-Network Kentsel Araziyi Tarım Arazisine Dönüştürüyor

Geleceğin tarımını yeniden şekillendiriyoruz – 2017 yılında NTT DATA Hackathon sırasında gelecekteki gıda kıtlığı ve beslenme istikrarsızlığı ile mücadele için yenilikçi bir konsept geliştirdik. Ana fikir, FarmBots olarak adlandırılan akıllı tarım robotlarının verimliliğini ve üretkenliğini, akıllı bir tarım platformu üzerinden ağ oluşturma ve yapay zeka, IoT veya blok zinciri gibi yenilikçi teknolojilerin kullanımı yoluyla artırmaktan geçiyor. İklim değişikliği, artan dünya nüfusu ve kentleşme eğilimi göz önüne alındığında, proje 2019 yılında NTT Group Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) Konferansı’nda Birincilik Ödülü aldı.

Yarının tarımı için çalışan akıllı tarım robotları

İnsanların Hayatlarını İyileştirmek ve Kurtarmak için Tıbbi Tedarik Zincirlerinin Optimizasyonu

Yenilikçi IT teknolojileri yeni zirvelere yükseliyor – 2020’de Dünya Ekonomik Forumu tarafından teknoloji öncüsü olarak adlandırılan start-up Wingcopter, tıbbi ürünlerin tedarik zincirlerini optimize etmeye odaklanıyor. Gelecek planları arasında paketlerin, aletlerin ve yedek parçaların, gıda ve bakkaliye ürünlerinin teslimatı da yer alıyor. Wingcopter gelişmekte olan bir iş modelini takip ediyor ve üretim süreciyle ilgili karmaşık gereksinimleri karşılayabilir durumda. Başarılı işbirliğimizde, ‘RISE with SAP’ modeli ile akıllı bir SAP bulut ERP ortamı oluşturduk.

İnsanların hayatını iyileştirme için tıbbi tedarik zincirini optimizasyonu yapan Wingcopter

Yapay Zeka Danimarkalı Çocukların Bakımını Daha Verimli Hale Getiriyor

Børns Vilkår yapay zekadan destek alıyor – Danimarkalı çocuk yardım kuruluşu Børns Vilkår, yardım arayan çocuklarla sadece telefon görüşmeleri yoluyla değil, SMS ve sohbet yoluyla da iletişim kuruyor. NTT DATA Business Solutions Danimarka tarafından geliştirilen sanal asistan, Børns Vilkår ekibini destekliyor, çocukların ve gençlerin dilini daha iyi anlamak için sürekli öğreniyor. Yapay zeka tabanlı çözüm, her yıl Danimarka’daki çocuklardan 220.000’den fazla çağrı alan 500’den fazla gönüllü danışmana yardımcı oluyor. Bu proje sonucunda çözüme ulaşan sorunların sayısı önemli ölçüde artış göstererek hem çocuklara hem de kuruma fayda sağlamıştır.

Yapay zeka teknolojisi danimarkalı çocuklara yardım kuruluşunu desteklemek için kullanıldı

Dijital İnovasyon Sürdürülebilirlik Hedeflerine Ulaşmanın Anahtarıdır

Firmaların %69'u dijital inovasyonu sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kilit önemde görüyor. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli görülen ilk 3 teknoloji şunlardır: Bulut, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka.

NTT Ltd., Sürdürülebilir Bir Gelecek için Yenilikçilik, 2022

Sürdürülebilirliği Destekleyecek En Önemli Yenilikler ve Teknolojiler

Yenilikler giderek daha sürdürülebilir olma niyetiyle yaratılıyor. İster kaynak verimliliğini optimize etmek olsun ister ekonomik ve ekolojik yönleri dengelemek olsun - sürdürülebilir yönetim şirketler için büyük bir potansiyel barındırıyor.

Sürdürülebilirlik dönüşümde güvenli ortak ile çalışan iş insanı

Sürdürülebilirlik Dönüşümünde İş Ortağınız Olarak Yanınızdayız

NTT DATA Business Solutions’ın SAP® ile olan yakın iş ortaklığı sayesinde, uzmanlarımız SAP çözümlerini ‘Sürdürülebilir İşletmeler için SAP Bulutu’ etrafında kullanabilir. Yenilikçi SAP sürdürülebilirlik portföyü, hem toplumun hem de müşterilerimizin mevcut sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılamakta ve böylece daha sürdürülebilir bir dünya için temel oluşturmaktadır. Ancak doğru yazılım, daha sürdürülebilir bir işletmeye doğru değişimin yalnızca bir parçasıdır. NTT DATA Group bünyesindeki uzun yıllara dayanan SAP uzmanlığımız, tamamlayıcı iş çözümlerimiz, bireysel hizmetlerimiz ve dönüşüm uzmanlığımızla, daha sürdürülebilir bir hedefe giden yolunuzda size eşlik ediyoruz.

Hizmetlerimiz 30’dan fazla ülkede mevcuttur ve otuz yıllık varlığımız boyunca binlerce şirketin daha verimli ve üretken olmasına yardımcı olduk. 11.000’den fazla çalışanımız dünya çapında faaliyet gösteriyor ve Akıllı İşletmeye giden yolda size eşlik ediyor – nereden başlamak isterseniz isteyin sizi destekliyoruz!

Sürdürülebilirlik Stratejinizi ve Aksiyon Alanlarınızı Belirlediniz mi?

SAP portföyümüz ve yenilikçi teknolojilerimizle sizi destekliyoruz.

NTT DATA Business Solutions'da kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik üzerine düşünen iş insanı

Sürdürülebilirliği Kendimiz için Nasıl Uyguluyoruz?

NTT DATA Business Solutions’ta sürdürülebilirlik, uzun vadeli en önemli kurumsal hedeflerimizden biridir. Örneğin, Yeşil Yazılım Vakfı‘nın aktif bir yönetici üyesi olarak, bilgi ve iletişim teknolojisi endüstrisinde sürekli emisyon azaltmayı taahhüt ediyoruz.

Daha müreffeh ve uyumlu bir topluma katkıda bulunabilecek yeni paradigmalar ve değerler yaratmak için, kalıcı sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için Birleşmiş Milletler’in (BM) 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH) destekliyoruz. Bunu, kendi ticari faaliyetlerimizle küresel toplumsal sorunları hedefleyerek yapıyoruz. Ek olarak, müşterilerimiz ve kendimiz için sürdürülebilir büyümeyi daha da ileriye taşımak için çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) yönlerine odaklanıyoruz.

NTT DATA Business Solutions’ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk

NTT DATA Business Solutions’ta ekolojik, ekonomik ve sosyal farkındalık ve eylem müşterilerimiz aracılığıyla değil, doğrudan şirket içinde bizimle başlar. Sürdürülebilirliği ve kurumsal sosyal sorumluluğu şirketimizde nasıl yaşadığımızı öğrenin!

NTT DATA Group'ta Sürdürülebilirlik

NTT DATA Sustainability Report 2021 Data Book
 
NTT DATA Sürdürülebilirlik Raporu 2021

Sürdürülebilirlik kurumsal kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, taahhüdümüzü belgelemek ve bunu mümkün olduğunca şeffaf bir şekilde dış dünyaya iletmek bizim için çok önemli. 'NTT DATA Sürdürülebilirlik Raporu', NTT DATA Grubunun ortak sorumluluğunu yerine getirmek için geçtiğimiz yıl neler yaptığını ve bir şirketler grubu olarak sürdürülebilirliği gelecekte nasıl daha da ilerletmek istediğimizi ayrıntılı olarak göstermektedir.

Sürdürülebilirlik Raporunu okuyun

NTT DATA Sustainability Report 2022/2023
 
NTT DATA Sürdürülebilirlik Raporu 2022/2023

Sürdürülebilirlik kurumsal kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, taahhüdümüzü belgelemek ve bunu mümkün olduğunca şeffaf bir şekilde dış dünyaya iletmek bizim için çok önemli. 'NTT DATA Sürdürülebilirlik Raporu', NTT DATA Grubunun ortak sorumluluğunu yerine getirmek için geçtiğimiz yıl neler yaptığını ve bir şirketler grubu olarak sürdürülebilirliği gelecekte nasıl daha da ilerletmek istediğimizi ayrıntılı olarak göstermektedir.

Sürdürülebilirlik Raporunu okuyun

Sürdürülebilirlik hakkında okuyan iş insanı

Uzmanlarımızın Sürdürülebilirlik Dönüşümü Hakkında Görüşleri

İklim değişikliğiyle mücadelede, sürdürülebilir iş modellerine hızlı bir geçiş zorunludur. Ancak böyle bir dönüşüm sadece çevre için değil, aynı zamanda şirketiniz için de daha fazla sürdürülebilirlik sağlar: Artan verimlilik ve esneklik, azalan kurumsal risk ve iş fırsatlarının ve potansiyelinin genişlemesi gibi faydalar sağlar. Dolayısıyla sürdürülebilirlik iş büyümesini dışlamaz, aksine teşvik eder. Uzmanlarımızın NTT DATA’nın CXO dergisinde yayınlanan ‘Sürdürülebilirlik Dönüşümü’ başlıklı makalelerini okuyun:

Sürdürülebilirlik Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin