Seria wpisów: Zrównoważony rozwój
NTT DATA Business Solutions | 20 lipca, 2022 | 4-minutowa lektura

Oetiker zmniejsza swój ślad węglowy z pomocą SAP S/4HANA

Zalety SAP S/4HANA dla firm mają wiele wymiarów. Zazwyczaj główny nacisk kładzie się na wymierne korzyści, takie jak wzrost przychodów, redukcja kosztów czy poprawa zwrotu z inwestycji. SAP S/4HANA zapewnia jednak również platformę dla innowacji i wzrostu, a także możliwości ograniczenia ryzyka i spełnienia rosnących wymagań w zakresie zgodności. Często jednak pomijana jest wartość SAP S/4HANA w zakresie poprawy zrównoważonego rozwoju.

Indywidualne rozwiązania dla zmniejszenia śladu węglowego

Zrównoważony rozwój jest wyzwaniem dla świata, a więc także dla każdego przedsiębiorstwa. Bez zdrowej planety, nie ma podstaw do ciągłości, długoterminowego zysku i wzrostu. SAP S/4HANA może być ważnym czynnikiem w poprawie zrównoważonego rozwoju, ponieważ dostarcza wielu istotnych danych o działaniach firmy w różnych obszarach biznesowych, takich jak zakupy, sprzedaż, produkcja czy łańcuch dostaw. Ponadto firma SAP opracowuje coraz bardziej kompleksowe rozwiązania służące poprawie zrównoważonego rozwoju. Dowiedz się więcej o tym, jak SAP S/4HANA może usprawnić zarządzanie zrównoważonym rozwojem.

Obok standardowych rozwiązań SAP, istnieje wiele możliwości dla mniejszych rozwiązań niestandardowych. Pionierem takiego niestandardowego rozwiązania jest firma Oetiker, wiodący światowy dostawca wysokiej klasy rozwiązań łączeniowych dla przemysłu motoryzacyjnego oraz do wysokowartościowych zastosowań w segmentach przemysłowych. Międzynarodowa grupa zakładów produkcyjnych firmy Oetiker prowadzi produkcję w trzynastu lokalizacjach na trzech kontynentach. Poprzez połączenie wewnętrznych środków efektywności i wsparcia dla projektów zewnętrznych, Oetiker dąży do osiągnięcia neutralności węglowej do 2035 roku. Firma posiada strategiczny plan środowiskowy z jasno określonymi celami, obszarami zainteresowania i środkami mającymi na celu zmniejszenie śladu węglowego.

SAP S/4HANA dostarcza niezbędnych danych

Firma ma już jasny obraz swoich emisji scope 1 i 2 na poziomie zakładu. Liczba zakładów jest ograniczona, dlatego gromadzenie danych, obliczanie i analiza są wykonywane ręcznie przy użyciu programów Excel i Power BI – dane SAP nie są jeszcze wykorzystywane. Jednak obliczenie wielkości emisji z zakresu 3 dla przesyłek wychodzących jest obecnie najtrudniejszym obszarem. Duży wolumen transportów wychodzących i duża liczba zaangażowanych firm transportowych zakontraktowanych przez strony trzecie uniemożliwiają ręczne określenie emisji. Wymagane informacje dotyczące działań związanych z transportem wychodzącym muszą być zatem dostarczane przez system SAP S/4HANA.

Schemat koncepcji rozwiązania

Pulpit nawigacyjny w SAC do wizualizacji

Istnieje potrzeba wykorzystania aplikacji i danych SAP do przechwytywania, obliczania i analizowania emisji CO2 dla przesyłek wychodzących. Odpowiednie dane są przechwytywane przez SAP S/4HANA. Aby obliczyć i przeanalizować ślad węglowy działań związanych z transportem wychodzącym do klientów, Oetiker i Frank Jacobs, SAP S/4HANA Solution Architect skupiający się na zrównoważonym rozwoju w NTT DATA Business Solutions, opracowali niestandardowy pulpit nawigacyjny w SAP Analytics Cloud. Aby dostarczyć naszym klientom natychmiastową wartość, zawsze zaczynamy od Minimal Viable Product, aby kontrolować zakres, koszty i czas, ale mieć na uwadze kolejne kroki i docelową architekturę. Projekt rozwiązania w Oetiker składa się z różnych bloków konstrukcyjnych:

Przekształcenie istniejących danych

Zarządzanie transportem wbudowane w SAP S/4HANA (Basic Shipping) zapewnia standardową funkcjonalność obliczania ilości emisji i zużycia paliwa dla zlecenia frachtowego w oparciu o czynniki zrównoważonego rozwoju dla danego rodzaju lub środka transportu. Ponowne wykorzystanie danych głównych, obiektów dostosowawczych i rozwojowych w ramach Basic Shipping może być bardzo przydatne dla Oetiker – to bez specyficznego wykorzystania zleceń frachtowych i w ramach istniejącej licencji S/4HANA. Przykładowo, wykorzystanie Outbound Deliveries w SAP S/4HANA umożliwia rejestrowanie reguł Incoterms, wagi towaru, jak również punktu wysyłki i adresu odbiorcy.

Dowiedz się więcej o potencjale zrównoważonego rozwoju SAP S/4HANA

Istnieje wachlarz możliwości wykorzystania SAP S/4HANA i SAC do zmniejszenia śladu węglowego. Opracowanie niestandardowych rozwiązań zapewnia cenne spostrzeżenia, które umożliwiają konkretną poprawę zrównoważonego rozwoju w firmie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach, skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami