NTT DATA Business Solutions

Wykraczaj poza ramy zarządzania cyklem życia studenta

Zaawansowana analityka i dane w celu optymalizacji nauczania i uczenia się dzięki rozwiązaniom SAP w chmurze.

Edukacja
NTT Data Business Solutions plans the roadmap to the cloud in close cooperation with the customer

Oprogramowanie dla szkolnictwa wyższego zwiększa zadowolenie studentów

Instytucje szkolnictwa wyższego znajdują się pod coraz większą presją transformacji. Studenci oczekują lepszego stosunku jakości do ceny, intuicyjnych aplikacji dla studentów oraz pełnego wsparcia w trakcie całego procesu kształcenia.

Jednocześnie jednak zmieniają się zwyczaje związane z nauką, a populacja studentów staje się coraz bardziej zróżnicowana. W obliczu rosnącej konkurencji związanej z globalizacją i alternatywnymi modelami kształcenia, uczelnie muszą szukać nowych sposobów zwiększania zaangażowania studentów i poprawy ich retencji.

Najważniejsze trendy w szkolnictwie wyższym

Find out more about all itelligence events on student apps and student information systems for higher education.

Rozwój strategii marketingowych

Obecnie coraz więcej instytucji szkolnictwa wyższego działa jak firmy B2C. Dowiedz się, w jaki sposób najnowocześniejsza strategia stosowana przez wiodące marki oraz najnowsze oprogramowanie dla szkolnictwa wyższego mogą pomóc w usprawnieniu rekrutacji i zwiększeniu zaangażowania studentów, co pozwoli Twojej instytucji odnieść sukces w erze cyfrowej.

Businesses need to change the way they think and act and become intelligent. Speed is essential.

User Experience i aplikacje dla studentów

Dzisiejsi studenci są bardziej obyci z technologiami, niż kiedykolwiek wcześniej. Oczekują innowacyjnych usług, elastyczności i informacji na żądanie na każdym urządzeniu. Uczelnie muszą przyjąć podejście "mobile-first" w odniesieniu do oprogramowania dla szkolnictwa wyższego, oferując aplikacje dla studentów oraz intuicyjny interfejs użytkownika.

Zaangażowanie pracowników

Oprogramowanie HR dla szkolnictwa wyższego wspiera obsługę całego procesu od zatrudnienia do przejścia na emeryturę w tym specyficzne dla szkolnictwa wyższego obszary wielokrotnego zatrudnienia i złożonych wynagrodzeń. Uczelnie mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników, jednocześnie zatrzymując i rozwijając istniejące talenty.

S/4HANA Finance Management

Transformacja finansów

Połączenie procesów finansowych ze zautomatyzowaną analityką w czasie rzeczywistym i przekształcenie ich w przyszłościowy wgląd w działalność całej organizacji. Nasze oprogramowanie dla szkolnictwa wyższego tworzy inteligentny cyfrowy rdzeń z jednym źródłem danych finansowych dla transakcji, analiz i planowania.

Kluczowe procesy biznesowe w szkolnictwie wyższym

Administracja studencka

Kluczem do zostania „inteligentną uczelnią” jest zintegrowanie i zarządzanie całym cyklem życia studenta – od kandydata do absolwenta. Dzięki komunikacji, współpracy i wspieraniu studentów na każdym etapie ich drogi, można zwiększyć satysfakcję studentów i wzmocnić ich sukces.

Analityka

SAP oferuje pełen pakiet rozwiązań analitycznych, które pozwalają przekształcić te dane w rzeczywisty obraz sytuacji. Można skorzystać z dogłębnej analizy danych, przewidywań i przetwarzania złożonych zdarzeń oraz połączyć dane z różnych źródeł w jedną zintegrowaną platformę.

Handel studencki

Dzięki jednej platformie handlowej uczelnie mogą docierać do studentów wszystkimi kanałami i promować swoją ofertę. Sklepy internetowe umożliwiają studentom i kandydatom na studia przeglądanie produktów i usług na dowolnym urządzeniu. Mogą oni zapisywać się na kursy online, kupować gadżety promocyjne lub materiały szkoleniowe.

Zarządzanie kadrą

Ponieważ coraz więcej millenialsów wchodzi na rynek pracy, pracownicy i wykładowcy uniwersyteccy stają się coraz bardziej wymagający. Aby zwiększyć wewnętrzną efektywność, uczelnie muszą zapewnić wszystkim pracownikom, od kadry akademickiej po administrację, dostęp do zaawansowanych technologii i mobilnych narzędzi samoobsługowych.

Education Competence Center can assist higher education institutions with student lifecycle management best practices.

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Dzięki współpracy z ponad 30 głównymi instytucjami szkolnictwa wyższego na całym świecie, NTT DATA Business Solutions posiada głęboką wiedzę na temat aktualnych trendów i wyzwań w tej branży.

Dzięki naszemu Education Competence Center możemy korzystać z wyspecjalizowanego zespołu ekspertów zajmujących się wspieraniem transformacji cyfrowej w szkolnictwie wyższym. Pomogą Ci oni wykorzystać rozwiązania SAP i znaleźć najlepsze rozwiązania dla Twoich potrzeb, aby pomóc Ci w dostarczaniu wyjątkowych doświadczeń studentom.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
97 ZE 100 NAJLEPSZYCH UNIWERSYTETÓW NA ŚWIECIE KORZYSTA Z ROZWIĄZAŃ SAP.

Rozwiązania SAP dla szkolnictwa wyższego

Meeting the growing demands of higher education students with it.educationBP
Watch on Meeting the growing demands of higher education students with it.educationBP

Odpowiadanie na rosnące potrzeby studentów szkół wyższych

Rosnące oczekiwania studentów dotyczące uzyskania lepszej wartości i pełnego wsparcia w całym cyklu życia studenta, oczekiwania związane z uczeniem się przez całe życie oraz rosnąca konkurencja stanowią każdego dnia ogromne wyzwanie dla instytucji szkolnictwa wyższego.

Dzięki jednemu z najlepszych rozwiązań ERP NTT DATA Business Solutions jakim jest it.educationBP oparty na SAP S/4HANA, wdrożenie przebiega szybko, bezpiecznie, z ograniczeniem ryzyka, a po jego zakończeniu otrzymujesz najlepszy serwis.

two men working on it project

Optymalne wykorzystanie procesów HR

it.data guardian mapuje i łączy wszystkie istotne elementy danych w celu zapewnienia jakości i walidacji danych głównych w systemach zdecentralizowanych – od listy płac po systemy telefoniczne. W ten sposób rozwiązanie poprawia jakość danych SAP HR i tworzy solidną podstawę dla szerokiego zakresu działań związanych z HR.

WIĘCEJ O IT.DATAGUARDIAN

Przydatne informacje na temat szkolnictwa wyższego

 
Inteligentne przedsiębiorstwo dla szkolnictwa wyższego

Aby osiągnąć najwyższy poziom zaangażowania studentów i wykładowców, uniwersytet musi stać się inteligentny, co oznacza również, że musi stać się odporny, zdolny do adaptacji, sprawnie funkcjonujący i napędzający długoterminowy rozwój.

ZARYS ROZWIĄZANIA

Cyfrowa przyszłość edukacji

Ponieważ studenci stają się coraz bardziej świadomi i wymagający, uczelnie muszą stać się bardziej inteligentne i cyfrowe. Aby pomóc im w tej transformacji, wspieramy wiodące instytucje szkolnictwa wyższego, oferując doradztwo strategiczne, oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz nasze własne Education Competence Center.

Marc van den Berk, Manager for Customer Engagement and Commerce Solutions, Western Europe, NTT DATA Business Solutions BV

Jakie korzyści ze współpracy z nami odnoszą nasi klienci

Skontaktuj się z nami już dziś

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług w zakresie rozwiązań SAP dla szkolnictwa wyższego? Chcesz skorzystać z bardziej szczegółowego doradztwa naszych specjalistów lub zarezerwować miejsce na jednym z naszych warsztatów?

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.