NTT DATA Business Solutions

Skuteczne kształtowanie wiodącej roli IT w cyfrowej transformacji

Bądź motorem cyfrowej transformacji w swojej firmie poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury i strategii IT.

Team preparing for an IT transformation.

Co oznacza cyfrowa transformacja dla IT?

Digitalizacja to proces, który dotyczy całej firmy. Jest to również szansa dla Twojego działu IT na udoskonalenie własnych struktur, aby stać się motorem tej zmiany. Przygotowując organizację na nowe technologie, które wpisują się w ogólne cele biznesowe, jako szef IT lub CIO możesz wejść w rolę lidera transformacji i wspierać wszystkie inne obszary biznesowe na drodze do cyfrowej transformacji. Ale nie jesteś sam: NTT DATA Business Solutions jest partnerem, z którym możesz się rozwijać, i który oferuje Ci najlepsze w swojej klasie rozwiązania IT, aby zoptymalizować Twój dział w najlepszy i najbardziej zróżnicowany sposób.

Rola IT w najlepiej zarządzanych firmach średniej wielkości

97% respondentów pracujących w najlepiej zarządzanych firmach średniej wielkości zdecydowanie uważa, że ludzie w ich firmie mają wspólne, zgodne podejście do kluczowych wskaźników wydajności.

IDC Corporate USA, February 2019

Zmień swoje osobiste wyzwania w możliwości

Na drodze do cyfrowej transformacji prawdopodobnie napotkasz pewne osobiste wyzwania dotyczące Twojej roli jako lidera innowacji. Jeśli spojrzysz na nie bardziej jak na możliwości, zdasz sobie sprawę z potencjalnej wartości, która tkwi w pokonywaniu celów.

  • Myślenie strategiczne: zadając sobie pytanie, w jaki sposób technologia może rozwiązać problemy klientów, chcesz zmienić perspektywę z technocentrycznej na zorientowaną bardziej na klienta. Oznacza to przejęcie odpowiedzialności strategicznej i dostosowanie strategii IT do celów biznesowych. Wartość polega na spójnym dopasowaniu obszaru biznesowego i informatycznego oraz uzyskaniu widoczności i akceptacji jako strategicznego czynnika napędzającego i wspomagającego biznes.
  • Zwinność: umiejętność radzenia sobie ze zmianami jest kluczowa, gdy trzeba odpowiedzieć na potrzebę ciągłego rozwoju – zarówno w zakresie technologii, jak i umiejętności. Dostosowując się do ciągłych procesów zmian, można kształtować swoje kompetencje w zakresie zwinności i konkurencyjności.
  • Umiejętności komunikacyjne: ze względu na to, że transformacja dotyczy wszystkich obszarów biznesowych, innowacje IT muszą być promowane wewnątrz firmy. Oznacza to, że należy ściśle współpracować z działami i interesariuszami oraz mówić ich językiem. Jeśli uda Ci się przedstawić tematy z perspektywy nietechnicznej, osiągniesz porozumienie i zyskasz akceptację.
  • Definicja roli: chcesz zdefiniować swoją rolę dotyczącą rozszerzenia zakresu obowiązków? Uzyskanie jasności co do oczekiwań i odpowiedzialności skutkuje pewnością siebie lidera IT i jasną komunikacją na temat podziału zadań.

To tylko kilka przykładów przeszkód – lub raczej możliwości – które mogą pojawić się na Twojej drodze. Niezależnie od wyzwań, jesteśmy po to, aby Ci pomóc i umożliwić przyjęcie roli motoru napędowego cyfrowej transformacji w Twojej firmie.

Skorzystaj z naszej wiedzy w zakresie wsparcia transformacji cyfrowej

W NTT DATA Business Solutions czerpiemy z ponad 30-letniej wiedzy i praktycznego doświadczenia, które pozwolą nam wesprzeć Cię rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb Twojej firmy w zakresie transformacji cyfrowej.

Integracja procesów biznesowych

Twoja firma patrzy poza własne granice i chce współpracować ze swoimi partnerami, klientami i dostawcami? Integracja procesów biznesowych umożliwia wymianę informacji i bezpieczne współdzielenie danych, aby pracować nad osiągnięciem wspólnego celu. Jest to możliwe dzięki automatyzacji procesów i integracji systemów międzyorganizacyjnych, które możemy pomóc Ci znaleźć, dostosować, zainstalować i obsługiwać.

Integracja systemu

Wdrażamy najlepsze rozwiązania cyfrowe do procesów biznesowych tak, aby wszystkie systemy IT mogły funkcjonalnie współpracować. Rezultatem jest wyższa produktywność i lepsza jakość całej działalności biznesowej.

User Experience

Podczas obsługi urządzeń takich jak laptopy i smartfony, Twoi pracownicy potrzebują intuicyjnego i spójnego user experience (UX), aby pracować wydajnie. Pomożemy Ci opracować i wdrożyć strategię UX, która zwiększy zadowolenie użytkowników i produktywność, a także dopasuje się do potrzeb i struktury Twojej firmy.

Technologie innowacyjne

Platform as a Service (PaaS), rozwiązania w chmurze, Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI) - istnieje wiele nowych technologii, które mogą, ale nie muszą być wartościowe dla Twojej firmy. Dlatego znalezienie właściwego, indywidualnego rozwiązania cyfrowego dla Twojej firmy jest naszym najwyższym celem.

Business Woman smiling into camera ready to support your IT transformation.

Jak możemy Cię wesprzeć

Nie chcemy przejmować kontroli nad Twoją rolą jako menedżera IT lub CIO, ale umożliwić Ci osiągnięcie celów, realizację pomysłów i pomóc w pełnieniu roli motoru biznesu. W tym celu zapewniamy więcej niż tylko doradztwo – będziemy działać jako przedłużenie Twojego zespołu IT i akcelerator w poszukiwaniu cyfrowych rozwiązań, usprawnianiu procesów i bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów.

NTT DATA Business Solutions jest wieloletnim partnerem SAP, z prawie trzydziestoletnim doświadczeniem w zakresie rozwiązań cyfrowych, najlepszych praktyk i najnowocześniejszych technologii na całym świecie. Wspieramy przedsiębiorstwa każdej wielkości dzięki kompleksowym i globalnym managed services, w tym także managed cloud.

NASZE USŁUGI MANAGED CLOUD
Optimized truck runs.

Transformacja cyfrowa w praktyce

Wyobraźmy sobie firmę z branży logistycznej i transportowej, która musi efektywnie zarządzać swoją flotą, w przeciwnym razie ryzykuje utratę pieniędzy z powodu „pustych przejazdów” i niezadowolonych klientów. Rozwiązanie: aplikacja wdrażająca inteligentne algorytmy planowania i pulpity wizualizacyjne, która może obsługiwać zlecenia i rezerwacje z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych stron. Wykorzystanie technologii łańcucha bloków (blockchain) umożliwia dzielenie się danymi, co wcześniej było nie do pomyślenia oraz zapewnia zaufanie między wieloma zaangażowanymi stronami. Dzięki przejrzystości harmonogramów pracy ciężarówek, klienci mogą w krótkim czasie złożyć zamówienia na puste ładunki, a przewoźnicy mogą zrealizować więcej zleceń przy wykorzystaniu tych samych zasobów. Ponadto, spada obciążenie środowiska naturalnego, na które wcześniej wpływ miały puste przebiegi. W tym przykładzie firma dokonuje transformacji cyfrowej poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii, takich jak blockchain i inteligentne narzędzia do planowania w celu optymalizacji załadunku ciężarówek w sieci firm recyklingowych, transportowych i budowlanych.

Dowiedz się więcej na temat transformacji cyfrowej 

Może Cię również zainteresować

Dowiedz się co mają do powiedzenia specjaliści o rozwiązaniach IT

Skontaktuj się z nami już dziś

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług w zakresie rozwiązań IT? Chcesz skorzystać z bardziej szczegółowego doradztwa naszych specjalistów lub zarezerwować miejsce na jednym z naszych warsztatów?

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.