Seria wpisów: Zrównoważony rozwój
Paul Dietrich | 26 sierpnia, 2022 | 4-minutowa lektura

Skuteczne zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Faktu, że ochrona klimatu i świadomość ekologiczna wpływają nie tylko na społeczeństwo, ale także na biznes, nie należy traktować jako coś nowego. Większość firm określa swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju między innymi w raportach CSR. Również w NTT DATA Business Solutions wartości te są od dawna mocno zakorzenione: zachowania ekologiczne i społeczne nie są tylko trendem, ale absolutnym warunkiem.

zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Jak osiągnąć sukces w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem?

Nasze artykuły na blogu na temat zrównoważonego rozwoju skupiają się na ekologicznej i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Przedstawiamy w nich korzyści, jakie dostosowania w IT przynoszą zrównoważonym procesom w całym łańcuchu wartości oraz jak można zidentyfikować i jednocześnie wykorzystać potencjał innowacyjny. W ten sposób NTT DATA Business Solutions nie tylko podkreśla potrzebę działań przedsiębiorczych, ale także pokazuje konkretne spostrzeżenia praktyczne dotyczące istniejących rozwiązań.

NTT DATA Business Solutions wyznaczyła sobie zadanie umożliwienia klientom transformacji w kierunku długoterminowej, zrównoważonej przedsiębiorczości dzięki swojej wiedzy informatycznej. Kierując się aspektami ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi, NTT DATA Business Solutions doradza swoim klientom w sposób praktyczny i zorientowany na rozwiązania:

  • Jak zmiany ustawowe mogą być wdrożone w mojej firmie?
  • Jak mogę śledzić, redukować i kompensować mój ślad węglowy w mierzalny sposób?
  • Czy zrównoważony rozwój może stworzyć możliwości ekonomiczne dla mojej firmy?
  • Jak rozwiązania programowe mogą wspierać efektywne wdrożenie?
  • Jak można uczynić zrównoważony rozwój mierzalnym?
image

Należy skupić się na całym łańcuchu wartości

Ta mnogość pytań wymaga systematycznego podejścia i uświadomienia sobie, że temat zrównoważonego rozwoju dotyczy przedsiębiorstw w całości i we wszystkich działach. Działalność dostawców, pośredników, kontrahentów, partnerów, dostawców logistycznych czy dostawców surowców również przyczynia się do powstania śladu węglowego przedsiębiorstwa.

Aby stworzyć holistyczne i ukierunkowane zarządzanie emisjami, patrzymy na cały łańcuch wartości wraz z jego klientami i odbiorcami. W końcu CO2e* powstaje na przykład w wielu różnych punktach procesu produkcyjnego. Procesy te muszą być w przejrzysty sposób śledzone, raportowane i ostatecznie ulepszane zgodnie z wymogami lub, w ostateczności, kompensowane.

*CO2e to skrót od wszystkich substancji, które podobnie jak dwutlenek węgla zaliczane są do gazów cieplarnianych. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardziej kompleksowego obrazu potencjałów niszczących klimat, także w ich wzajemnym odniesieniu.

Krok 1: Przejrzyste śledzenie emisji CO2e

Wiele firm staje przed dodatkowym wyzwaniem, jakim jest określenie i przedstawienie metryk zarządzania emisją dwutlenku węgla w sposób holistyczny i przejrzysty. Jeśli tak jest, to często nadal robi się to ręcznie za pomocą długopisu i papieru. Jednak zautomatyzowane i wsparte danymi zarządzanie emisją dwutlenku węgla jest znacznie szybsze, prostsze, bardziej wydajne i mniej podatne na błędy. Cyfrowe gromadzenie danych odbywa się w czasie rzeczywistym i z najwyższą precyzją – oznacza to, że ręczne prowadzenie dokumentacji nie jest już konieczne. Obserwowalne dane są nie tylko bardziej dokładne, ale również zapewniają wiarygodną przejrzystość.

Jednakże, w jaki sposób łączy się emisje CO2e różnych uczestników łańcucha wartości?

NTT DATA Business Solutions posiada przegląd 360°. Jako kompleksowy integrator systemów IT, NTT DATA Business Solutions zna nie tylko poszczególnych producentów, ale także innych uczestników łańcucha wartości. W ten sposób łączą się kompetencje branżowe i integracyjne, ponieważ zastosowanie na szeroką skalę systemów SAP pozwala w nieskomplikowany sposób połączyć dużą część istotnych danych. Zapewnia to krótkie kanały komunikacyjne, optymalny przepływ informacji i dostęp do odpowiednich interfejsów. Na tej podstawie możliwe jest wygenerowanie za jednym naciśnięciem przycisku znaczącego raportu, który w sposób kompletny i przejrzysty przedstawia rzeczywiste zużycie energii.

Krok 2: Unikanie lub zapobieganie emisji CO2e

Jakie są kolejne kroki, gdy emisje CO2e zostały już prześledzone i zmapowane? Optymalnie, emisji można sensownie uniknąć lub zapobiec poprzez podjęcie odpowiednich działań. W tym przypadku konieczny jest wgląd we wszystkie obszary działalności: Dzięki śledzeniu widać np. w jakich etapach procesu produkcyjnego potrzebne są korekty, gdzie zużycie energii jest zbyt wysokie i w jakich obszarach należy dążyć do poprawy efektywności.

Te spostrzeżenia można uwzględnić w procesie rozwoju produktu w przyszłości, rozważając opcje przyjazne dla CO2 już na etapie rozwoju.

Aby uprościć te procesy poza analizą, NTT DATA Business Solutions postawiła sobie za cel opracowanie monitora decyzyjnego, który umożliwia konkretne określenie działań w zależności od panujących warunków:

  • Gdzie znajdują się newralgiczne punkty emisji gazów cieplarnianych?
  • Czy linie produkcyjne mogą być obsługiwane z niższą emisją?
  • Jak obecne i przyszłe produkty mogą być wytwarzane przy niższej emisji?
  • Którzy alternatywni dostawcy nadają się do rozważenia?

Wszystkie te pytania są adresowane systematycznie. W wielu przypadkach oznacza to również twardą gotówkę, ponieważ koszty energii są kosztami operacyjnymi i obciążają potencjalne pule finansowania. Napędzane przez cele zrównoważonego rozwoju, wywołują również szerszy rozwój przedsiębiorstwa, ponieważ jedną z głównych idei zrównoważonego rozwoju jest idea gospodarki obiegowej zamiast gospodarki liniowej. To z kolei inspiruje nowe procesy, rozwiązania i modele biznesowe.

Wreszcie, odpowiedzialne wykorzystanie zasobów ma również pozytywny wpływ na reputację firm i świadczy o jej ekologicznym i społecznym zaangażowaniu, co z kolei przyciąga ludzi, a więc również potencjalnych kandydatów do pracy.

Krok 3: Kompensacja emisji CO2e

Emisje, których zasadniczo nie da się uniknąć, są kompensowane poprzez działania offsetowe. Zwykle polega to na zakupie odpowiednich certyfikatów, które równoważą emisje mające wpływ na klimat w innym miejscu.

image

Zrównoważony rozwój jako siła napędowa innowacji

Długoterminowy, wspierający innowacje potencjał redukcji śladu węglowego został już w przeszłości wyraźnie wykazany. Coraz częściej innowacyjne produkty i usługi są opracowywane z myślą o bardziej zrównoważonym rozwoju. Niezależnie od tego, czy chodzi o optymalizację efektywności wykorzystania zasobów, czy o zrównoważenie aspektów ekonomicznych i ekologicznych – zrównoważona ekonomia kryje w sobie ogromny potencjał dla przedsiębiorstw.

W NTT DATA Business Solutions, zrównoważony rozwój jest jednym z naszych najważniejszych długoterminowych celów korporacyjnych. Aby stworzyć nowe paradygmaty i wartości, które mogą przyczynić się do bardziej zamożnego i harmonijnego społeczeństwa, wspieramy 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w celu osiągnięcia trwałego zrównoważonego rozwoju. Robimy to, koncentrując się na globalnych kwestiach społecznych poprzez naszą własną działalność biznesową. Ponadto koncentrujemy się na aspektach środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG), aby dalej napędzać zrównoważony wzrost dla naszych klientów oraz dla nas samych.

WIĘCEJ O NASZYCH DZIAŁANIACH I PROJEKTACH DOTYCZĄCYCH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Ostatnie wpisy: