NTT DATA Business Solutions

Usługi doradcze w zakresie AI

Chcesz zwiększyć swoją wydajność i rentowność dzięki sztucznej inteligencji (AI), ale nie wiesz, od czego zacząć? Nasi eksperci ds. sztucznej inteligencji pomogą Ci zoptymalizować wykorzystanie AI, dużych zbiorów danych i zaawansowanych metod analitycznych, aby umożliwić Ci stanie się liderem przełomowych zmian w Twojej branży.

Usługi doradcze w zakresie AI

Wykorzystaj swój potencjał w zakresie AI: o ile więcej może dla Ciebie zrobić AI?

Efektywne wykorzystanie AI wymaga holistycznego podejścia opartego na kontekście biznesowym, celach, istniejących technologiach i nie tylko. Mając to na uwadze, nasi eksperci dążą do dogłębnego zrozumienia Twojego przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki. Możemy pomóc na jeden lub oba z poniższych sposobów:

Nasze usługi doradcze w zakresie AI obejmują:

 • Ocenę dojrzałości AI – opracowaną, aby pomóc Ci zrozumieć Twoją obecną sytuację w zakresie AI.
 • Skan AI – opracowaną w celu określenia zastosowań o dużym potencjale w oparciu o bieżące sposoby pracy.

Opcje te mogą być zamawiane jako efektywne samodzielne usługi lub łącznie zintegrowany pakiet. Wyniki Oceny dojrzałości AI i Skan AI stanowią wzajemnie komplementarne informacje zapewniające kompleksową wiedzę umożliwiającą realizację ambitnych projektów w zakresie AI.

 

Ocena dojrzałości AI

Zastosowanie generatywnej sztuczna inteligencja jako narzędzia biznesowego ciągle pozostaje stosunkowo nowym rozwiązaniem. Każde przedsiębiorstwo, które rozpoczęło swoją przygodę ze sztuczną inteligencją – a nawet przedsiębiorstwa, które jeszcze tego nie zrobiły – zdaje sobie sprawę, że technologie AI zdecydowanie nie są rozwiązaniami typu „podłącz i zacznij korzystać”. Sukces z AI wymaga dojrzałego kontekstu biznesowego, w którym można wykonać odpowiednie działania, w tym strategicznego dostosowania, infrastruktury danych i zarządzania. Aby to osiągnąć, konieczna jest wiedza o aktualnej sytuacji.

Ocena dojrzałości AI daje właśnie taką wiedzę. Służy ona do określenia obecnego poziomu dojrzałości AI w przedsiębiorstwie i pozwala opracować strategie działania, które pozwolą mu osiągnąć maksymalny efekt zastosowania AI.

Korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa:

 • Określenie wąskich gardeł utrudniających osiągnięcie przez Twoje przedsiębiorstwo sukcesu stosując AI
 • Danie decydentom w Twoim przedsiębiorstwie strategicznej wiedzy o inwestycji w AI
 • Określenie punktu odniesienia dla bieżącej oceny i ciągłego doskonalenia
 • Opracowanie praktycznych strategii w celu przyspieszenia realizacji programu wdrożenia AI
 • Oszczędność czasu poświęconego na eksperymenty i umożliwienie Twojemu przedsiębiorstwu czerpania korzyści z AI przed konkurencją
Napisz do nas

Jak przebiega ocena dojrzałości AI?

Oceniamy możliwości związane z AI w następujących pięciu obszarach: ludzie, strategia, technologia, dane i zarządzanie.

 • Ludzie: obecny poziom umiejętności, możliwości w zakresie szkolenia, nastroje i akceptacja SI wśród pracowników.
 • Strategia: dostosowanie obecnych i planowanych inicjatyw i map drogowych dotyczących SI do strategii biznesowej.
 • Technologia: dostępna infrastruktura technologiczna oraz posiadane obecnie narzędzia, usługi i platformy.
 • Dane: dostępność i integralność danych oraz zarządzanie danymi na potrzeby analityki i AI.
 • Zarządzanie: obecne i przewidywane ramy, zgodność z przepisami, kwestie etyczne związane z AI i bezpieczeństwo danych.

Narzędzia, z których korzystamy: do przeprowadzenia szczegółowej oceny dojrzałości AI wykorzystujemy oceny cyfrowe, wywiady z kluczowymi interesariuszami oraz warsztaty.

Skan AI: odkryj swój potencjał

W ramach naszej usługi Skan AI dogłębnie analizujemy obecne sposoby pracy w Twoim przedsiębiorstwie, aby zastosowania AI, które zapewnią mu wysoką wartość.

Korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa:

 • Odkrycie obszarów w jego organizacji, które są gotowe do wdrożenia AI
 • Dopasowanie nowych lub najlepszych technik AI do odpowiednich zastosowań
 • Określenie mapy drogowej działań związanych z AI, uszeregowanych według wartości, wykonalności, ryzyka, kosztów i strategicznego dopasowania
Skontaktuj się z nami

Jak działa Skan AI?

Stosujemy podejście oparte na metodach mieszanych, aby zbadać bieżące procesy i sposoby pracy.

 • Analizujemy bieżące procesy i porównujemy je z zastosowaniami AI w Twoim przedsiębiorstwie i globalnym portfelem AI.
 • Oceniamy zastosowania AI pod kątem wartości, wykonalności, ryzyka, kosztów i strategicznego dopasowania oraz określamy zastosowania o największym potencjale.

 

 

Skontaktuj się z nami już dziś

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dziś, aby uzyskać dodatkowe porady lub informacje na temat naszych usług doradczych w zakresie AI.