NTT DATA Business Solutions

Warunki i ochrona prywatności

Ochronę Państwa prywatności i Państwa prywatnych danych traktujemy bardzo poważnie. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności

I. Wprowadzenie

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych użytkowników serwisu, jest NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. (operator witryny) z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), ul. Owocowa 21B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000042686, NIP: 527-00-17-763, wysokość kapitału zakładowego: 1.500.000,00 zł (dalej zwana: „NTT DATA Business Solutions sp. z o.o.”). Nasze dane kontaktowe znajdziesz na stronie informacyjnej spółki w witrynie internetowej. Osoby do kontaktu w przypadku pytań w sprawie przetwarzania danych osobowych zostały wymienione w niniejszej polityce prywatności.

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twojej prywatności i Twoich danych osobowych. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”.

Niniejszy dokument (“Polityka Prywatności”) stanowi informację na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, ich zakresu oraz celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu internetowego.

Przeczytaj więcej o naszych przepisach prawnych, dotyczących prywatności i zaufania

1. Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Obejmuje to wszystkie informacje o Twojej tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail czy adres pocztowy. Informacje, których nie można powiązać z Twoją tożsamością (np. informacje statystyczne, takie jak liczba użytkowników strony internetowej) nie są uznawane za dane osobowe.

Możesz korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości i bez podawania danych osobowych. Będziemy wtedy gromadzić wyłącznie ogólne informacje o wizycie na naszej stronie internetowej. Jednak w przypadku niektórych oferowanych usług będziemy gromadzić Twoje dane osobowe. Co do zasady, wówczas przetwarzamy te dane wyłącznie w celu korzystania ze strony internetowej, w szczególności w celu podania żądanych informacji osobowych przekazując dane osobowe, należy podać tylko te dane, które są absolutnie wymagane. W niektórych przypadkach istnieje możliwość podania dodatkowych informacji; podanie takich informacji będzie wówczas dobrowolne. W każdym przypadku informujemy, czy wypełnienie pola informacyjnego jest wymagane czy opcjonalne. W dedykowanej sekcji niniejszej polityki prywatności podajemy konkretne informacje na ten temat.

Na podstawie Twoich danych osobowych nie są podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Twoje dane przechowujemy na specjalnie chronionych serwerach na terenie Unii Europejskiej, a także na serwerach naszych usługodawców, w tym w Stanach Zjednoczonych. Są one chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zapobiec utracie, zniszczeniu, uzyskaniu dostępu, modyfikacji lub dystrybucji Twoich danych przez osoby nieuprawnione. Dostęp do Twoich danych ma tylko kilka upoważnionych osób. Osoby te są odpowiedzialne za nadzór techniczny, handlowy lub redakcyjny nad serwerami. Jednak pomimo regularnego monitorowania pełna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami nie jest możliwa.

Twoje dane osobowe są przesyłane w postaci zaszyfrowanej przez Internet. Do transmisji danych używamy szyfrowania TLS/SSL (Transport Layer Security / Secure Socket Layer).

3. Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

Używamy Twoich danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia usług, o które prosisz. Kiedy korzystamy z usług usługodawców zewnętrznych, oni również mają dostęp do danych wyłącznie w celu świadczenia usług. Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić zgodność z obowiazującymi przepisami o ochronie danych i zobowiązujemy do tego naszych zewnętrznych usługodawców.

Ponadto, nie ujawniamy danych podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, w szczególności nie w celach reklamowych. Twoje dane osobowe zostaną ujawnione tylko wtedy, gdy osobiście wyrazisz zgodę na ich ujawnienie lub jeśli będziemy uprawnieni lub zobowiązani do udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa i/lub nakazów urzędowych lub sądowych. Może to w szczególności dotyczyć podawania informacji do celów egzekwowania prawa lub bezpieczeństwa lub do egzekwowania praw własności intelektualnej.

Kiedy przekazujemy Twoje dane osobowe samodzielnie lub za pośrednictwem usługodawców w państwach spoza Unii Europejskiej, przestrzegamy przepisów art. 44 i nast. RODO, a także zobowiązujemy naszych usługodawców do przestrzegania tych przepisów. Dlatego będziemy przekazywać Twoje dane do podmiotów z państw spoza Unii Europejskiej tylko wtedy, gdy będzie przestrzegany poziom ochrony zapewniany przez RODO. Ten poziom ochrony jest zapewniony w szczególności poprzez decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub poprzez odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 46 RODO.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli uzyskamy zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy lub w ramach stosunku umownego z Tobą, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO może być również wykorzystany jako podstawa prawna przetwarzania danych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. lub osoby trzeciej, a jednocześnie nadrzędnego charakteru wobec tych interesów nie mają Twoje interesy, podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.

W ramach niniejszej polityki prywatności zawsze wskazujemy podstawę prawną uzasadniającą przetwarzanie Twoich danych osobowych.

5. Usuwanie i okres przechowywania danych

Zawsze usuwamy Twoje dane osobowe, jeśli przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane. Dane mogą być jednak przechowywane dłużej, jeśli przewidują to wymogi prawne, którym podlegamy, na przykład w zakresie ustawowego przechowywania danych i wymogów dotyczących dokumentacji. W takim przypadku usuniemy Twoje dane osobowe po ustaniu zastosowania odpowiednich wymagań.

II. Warunki korzystania z naszej strony internetowej

1. Informacje o Twoim komputerze

Za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, niezależnie od rejestracji zbieramy następujące informacje o Twoim komputerze: adres IP Twojego komputera, zapytanie z Twojej przeglądarki oraz czas tego zapytania. Ponadto, rejestrujemy status i ilość przesłanych danych w ramach tego zapytania. Gromadzimy również informacje o rodzaju i wersji przeglądarki oraz systemu operacyjnego używanego komputera. Dodatkowo, rejestrujemy odsyłającą stronę internetową, z której uzyskano dostęp do naszej witryny. Adres IP Twojego komputera jest przechowywany tylko na czas korzystania ze strony internetowej, a następnie jest usuwany lub anonimizowany poprzez jego skrócenie. Pozostałe dane są przechowywane przez okres jednego roku.

Używamy powyższych danych do obsługi strony internetowej, w szczególności do wykrywania i korygowania błędów, określania stopnia wykorzystania strony internetowej oraz dokonywania zmian lub ulepszeń. Te cele stanowią również podstawę naszego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Stosowanie plików cookie

Podobnie jak wiele innych witryn, nasza witryna korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które przechowują określone ustawienia i dane dotyczące interakcji z naszą witryną za pośrednictwem przeglądarki. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, informacje o wieku pliku cookie oraz identyfikator alfanumeryczny.
Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojego komputera i natychmiastowe udostępnienie określonych ustawień lub preferencji. O ile to możliwe, używane przez nas pliki cookie to cookie „sesyjne”, które są automatycznie usuwane każdorazowo po zakończeniu sesji przeglądarki. W indywidualnych przypadkach, mogą być również wykorzystywane pliki cookie o dłuższym okresie przechowywania, aby Twoje ustawienia i preferencje zostały uwzględnione również podczas kolejnej wizyty na naszej stronie.

Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczne akceptowanie plików cookie, ale możesz wyłączyć przechowywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby informowała Cię, gdy pliki cookie będą wysyłane. Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookie, które zostały już zapisane, za pomocą ustawień przeglądarki. Należy pamiętać, że korzystanie z naszej witryny internetowej może w niektórych przypadkach zostać ograniczone lub całkowicie zablokowane, jeśli odmówisz przechowywania plików cookie lub usuniesz niezbędne pliki cookie.

W przypadku, gdy pliki cookie nie są wymagane dla naszej strony internetowej, prosimy o wyrażenie zgody na ich użycie przy pierwszym wejściu na stronę. Odnośnie nieobowiązkowych plików cookie stron trzecich, poniżej znajdziesz szczegółowy opis usług zewnętrznych dostawców, z których korzystamy. Podstawą prawną powiązanego przetwarzania danych, w tym dalszego przesyłania danych, jest w każdym przypadku Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udzielona przez Ciebie zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana z mocą na przyszłość, w szczególności poprzez zmianę wybranych ustawień przeglądarki.
Podstawą prawną korzystania z wymaganych plików cookie jest nasz uzasadniony interes w prawidłowej prezentacji naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także – w przypadku zawierania lub wykonywania umów za pośrednictwem naszej strony internetowej – wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zgoda Cookie’ego

Proszę kliknąć na poniższy link, aby zobaczyć pełne informacje i zweryfikować swój wybór dotyczący plików cookie na tej stronie.

Twój wybór dotyczący plików cookie na tej stronie

3. Rejestracja

Możesz zarejestrować się w celu korzystania z naszej strony internetowej. W tym celu wymagane jest udostępnienie danych potrzebnych do rejestracji, takich jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Gromadzimy również datę i godzinę rejestracji oraz adres IP. Jest to korzystne dla Ciebie, ponieważ nie musisz ponownie wprowadzać tych informacji przy każdym korzystaniu z naszej strony lub wysyłaniu zgłoszenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych w celach rejestracji jest, w przypadku wyrażenia zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli zarejestrujesz się w celu wykonania lub rozpoczęcia umowy z nami, podstawą prawną przetwarzania danych jest dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podczas rejestracji zostanie utworzone dla Ciebie konto klienta. Będziemy przechowywać dane na koncie klienta tak długo, jak długo będzie istniała aktywna relacja z Tobą jako klientem. Jeśli nie da się potwierdzić dalszej aktywności w okresie trzech lat, status relacji z klientem zostanie ustawiony jako nieaktywny. W każdej chwili możesz zażądać usunięcia swojego konta klienta.

III. Włączenie usług od dostawców zewnętrznych

W przypadku niektórych funkcji naszej witryny korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Powyższe usługi to przede wszystkim funkcje opcjonalne, które należy wyraźnie wybrać lub których należy użyć. Zawarliśmy umowy z odpowiednimi dostawcami w celu świadczenia lub włączenia ich usług i dokładamy wszelkich starań, aby dostawcy zewnętrzni również przekazywali przejrzyste informacje o zakresie przetwarzania danych osobowych i przestrzegali ustawowych przepisów o ochronie danych.

1. Menedżer Tagów Google

Na naszej stronie korzystamy z Menedżera Tagów Google (Google Tag Manager) firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia (dalej: „Google”). Menedżer Tagów Google to system zarządzania tagami (TMS), za pomocą którego można zarządzać tagami – tj. kodami śledzenia – i powiązanymi fragmentami kodu na naszej stronie internetowej. Usługi Google można zintegrować ze stroną internetową za pomocą Google Tag Manager.

Podczas korzystania z Menedżera tagów Google, zostaje nawiązane połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google zapisuje adres IP przeglądarki z urządzenia, z którego korzysta osoba odwiedzająca te strony internetowe. Nie można wykluczyć możliwości przesłania danych do Google w Stanach Zjednoczonych w tym kontekście ani możliwości uzyskania dostępu do danych przez amerykańskie organy bezpieczeństwa. Jednak żadne pliki cookie nie są umieszczane w związku z korzystaniem z Google Tag Manager.

Więcej szczegółowych informacji na temat Menedżera tagów Google i przetwarzania danych przez Google można znaleźć tutaj:
https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=pl i https://www.google.com/policies/privacy/

Nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest naszą podstawą prawną do korzystania z Google Tag Manager. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie kodami śledzenia na naszej stronie internetowej, które umożliwiają nam analizę korzystania z naszej strony internetowej oraz ulepszanie i personalizowanie naszych usług.

2. Google Analytics

Używamy Google Analytics do analiz statystycznych. Google Analytics to usługa analizy sieciowej Google.
Google wykorzystuje pliki cookie między innymi do analiz w ramach Google Analytics. Google określa rodzaj i zakres stosowania oraz analizy plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny są zwykle przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Nie można wykluczyć możliwości przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych i jednostek rządowych USA, a tym samym potencjalnego dostępu do tych danych. Jeśli jednak na tej stronie aktywowana jest anonimizacja IP, Google wcześniej skróci Twój adres IP. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach.

Google będzie korzystać z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia nam jako operatorowi witryny dodatkowych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu. Google może dalej wykorzystywać te dane do swoich własnych celów. Takim celem jest przykładowo tworzenie przez Google profili zachowań użytkowników lub łączenie danych z innymi danymi, np. z istniejącym kontem Google. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania danych. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z polityką prywatności Google, klikając poniższy link
https://www.google.com/policies/privacy/

Korzystamy również z funkcji „charakterystyka demograficzna” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google uzależnionych od zainteresowań, a także dane odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia Twoich danych przez Google Analytics, jak opisano w poniższym akapicie. Więcej informacji na temat funkcji „charakterystyka demograficzna” w Google można znaleźć pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=pl.

Możesz uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie danych generowanych przez plik cookie, a związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl/. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub https://marketingplatform.google.com/about/ (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych). Należy pamiętać, że kod „anonymizeIp();” został dodany do Google Analytics na naszych stronach internetowych w celu anonimizacji adresów IP; wiąże się to z usunięciem ostatniego oktetu.

3. Dealfront

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Dealfront firmy Dealfront Finland Oy, Keskuskatu 6 E, 00100, Helsinki, Finlandia („Dealfront”). Dealfront pomaga zidentyfikować firmy, które odwiedzają naszą stronę internetową, tak aby można było do nich dotrzeć w ukierunkowany sposób. Dealfront rejestruje adresy IP użytkowników naszej strony internetowej. Usługa łączy następnie listę adresów IP z informacjami o firmach znajdujących się pod tymi adresami IP. Ponieważ adresy IP odwiedzających witrynę są skrócone, nie są tworzone żadne bezpośrednie powiązania osobiste. Powiązania osobiste mogą być wynikiem przeglądania podlinkowanych informacji o firmie. Pliki cookie są również używane w związku z korzystaniem z Dealfront. Nie można wykluczyć możliwości przesłania danych do Stanów Zjednoczonych i amerykańskich organów bezpieczeństwa, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych.

Dodatkowe informacje na temat gromadzonych danych i ochrony danych można znaleźć w Dealfront pod adresem: https://www.leadfeeder.com/privacy/ i https://www.leadfeeder.com/leadfeeder-and-gdpr/

Podstawą prawną korzystania z Dealfront jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. HubSpot

Do analizy witryny korzystamy z usług HubSpot Inc., Ground Floor, Two Dockland Central Guild Street, Dublin 1, Ireland (“HubSpot”). HubSpot to zintegrowane rozwiązanie programowe, za pomocą którego zajmujemy się różnymi aspektami marketingu internetowego. Należą do nich: marketing e-mailowy (newsletter a także zautomatyzowane wysyłki, na przykład w celu zapewnienia pobierania danych), raportowanie (np. źródła ruchu, dostęp, itp.), zarządzanie kontaktami (np. segmentacja użytkowników i CRM), strony docelowe i formularze kontaktowe. W szczególności HubSpot służy do optymalizacji naszych działań marketingowych i naszej strony internetowej, na przykład za pomocą analiz statystycznych i ocen udokumentowanych zachowań użytkowników. Pliki cookie są również używane w ramach różnych funkcji HubSpot.

Dane osobowe przetwarzane podczas korzystania z HubSpot oraz zawartość serwisu przechowywane są na serwerach HubSpot. Mogą być wykorzystywane m.in. do określania, jakie treści na stronie są istotne dla użytkownika, a także do analizy i oceny zachowań użytkowników. Nie można wykluczyć możliwości przesłania danych do Stanów Zjednoczonych w tym kontekście oraz możliwości uzyskania dostępu do danych przez organy bezpieczeństwa USA. Wszystkie przetwarzane w tym kontekście dane służą wyłącznie do optymalizacji naszych działań marketingowych. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w HubSpot pod adresem: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Podstawą prawną korzystania z usług HubSpot jest Twoja zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Retargetowanie i remarketing

Pojęcia retargetowania i remarketingu odnoszą się do technologii, w których użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili daną stronę internetową, wyświetlane są powiązane reklamy, nawet po opuszczeniu tej strony. W tym celu konieczne jest rozpoznanie użytkowników Internetu poza własną stroną internetową firmy, do której używane są pliki cookie odpowiednich usługodawców. Uwzględniane są również dotychczasowe zachowania użytkowe. Na przykład, jeśli użytkownik ogląda określone produkty, te lub podobne produkty mogą być mu później pokazywane jako reklama na innych stronach internetowych. Jest to spersonalizowana reklama dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przypadku tej spersonalizowanej reklamy nie jest wymagana żadna identyfikacja użytkownika poza rozpoznaniem. Dlatego nie łączymy danych wykorzystywanych do retargetowania lub remarketingu z innymi danymi.

Używamy takich technologii do wyświetlania reklam w Internecie. Do wyświetlania reklam korzystamy z usług dostawców zewnętrznych. Między innymi korzystamy z usług Google, które umożliwiają automatyczne wyświetlanie produktów interesujących użytkownika Internetu. Ta funkcja jest wykonywana za pomocą plików cookie. Nie można wykluczyć możliwości przesłania danych do Google w Stanach Zjednoczonych w trakcie tego procesu oraz ewentualnego uzyskania dostępu do tych danych przez organy bezpieczeństwa USA.

Możesz znaleźć dodatkowe informacje na temat tej technologii w zasadach ochrony danych Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Pliki cookie niezbędne dla tych technologii będą umieszczane dopiero po Twojej uprzedniej aktywnej zgodzie. Można również całkowicie oraz z wyprzedzeniem zapobiec instalacji plików cookie do Google Remarketing i Google AdWords Conversion Tracking za pomocą ustawień oprogramowania przeglądarki, wchodząc na stronę internetową http://www.google.com/policies/privacy/ads/ i zmieniając odpowiednie ustawienia.

6. AdRoll

Korzystamy z usługi Adroll Remarketing Tracking firmy NextRoll, Inc., Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlandia. Podczas korzystania z naszej witryny, zanonimizowane dane na odwiedzanych stronach są przechowywane w plikach cookie. Usługa analizuje zachowanie użytkownika za pomocą algorytmów, aby następnie móc wyświetlać ukierunkowane rekomendacje produktów, jako spersonalizowane banery reklamowe na innych stronach internetowych. Umieszczony w tym celu plik cookie zawiera losowy identyfikator. Po usunięciu pliku cookie ten identyfikator znika. Odpowiednie pliki cookie są umieszczane tylko za Twoją zgodą. Podstawą prawną jest art. 6 lit. a RODO. Nie można wykluczyć możliwości przesłania danych do Stanów Zjednoczonych w tym kontekście oraz możliwości uzyskania dostępu do danych przez organy bezpieczeństwa USA.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez AdRoll można znaleźć pod adresem: https://www.nextroll.com/privacy.

7. Meta Pixel

W kontekście reklam na Facebooku i Instagramie używamy tak zwanego „piksela Meta”, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Jest to usługa analityczna świadczona przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (zwaną dalej „Meta”). „Piksel Meta” jest kodem JavaScript i jest zintegrowany ze stroną internetową w celu śledzenia skuteczności reklam Meta do celów statystycznych i badań rynkowych. Umożliwia to sprawdzenie, kiedy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku lub Instagramie i czy wykonali tam określone działanie (np. wysłanie formularzy kontaktowych lub odsłon). Pozwala nam to również definiować i kierować użytkowników naszej strony internetowej jako grupę docelową do prezentacji reklam (np. zwracać się do użytkowników za pośrednictwem reklam po odwiedzeniu przez nich naszej strony internetowej). Meta gromadzi następujące informacje, między innymi, poprzez integrację: Adres IP, informacje i historia przeglądarki, czas przeglądania, informacje o plikach cookie, historia strony internetowej, wiek, płeć, ustawienia języka przeglądarki.

Przetwarzanie danych użytkownika w tym kontekście jest dozwolone wyłącznie za jego zgodą. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 (1) (a) RODO. Meta oświadcza, że przechowuje zebrane dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do odpowiednich celów. Na przykład plik cookie „_fbp” identyfikuje przeglądarki w celu świadczenia usług analizy reklam i stron internetowych. Jego okres przechowywania wynosi 90 dni. Meta jest certyfikowana zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA (DPF). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/list. 

8. Mapy Google

Na naszej stronie internetowej używamy usługi map Google Maps. Mapy Google to usługa Google. W przypadku map, które są zamieszczone na naszej witrynie, umieszczane są tylko te pliki cookie, które są niezbędne ze względów technicznych.
Aby zachować zgodność z ustawowymi przepisami o ochronie danych, warunki korzystania z usługi mapy zawierają ustawowe przepisy o ochronie danych, które służą Twojej ochronie. Warunki korzystania z usługi mapy przez Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/pl_US/help/terms_maps/. Ogólne wyjaśnienia Google dotyczące ochrony danych są dostępne pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest podstawą prawną do włączenia usługi mapy. Nasz uzasadniony interes polega na dostarczeniu Tobie materiałów map w celach orientacyjnych. Naszą podstawą prawną do umieszczania plików cookie w związku z korzystaniem z Google Maps jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

9. Korzystanie z Google reCAPTCHA

W celu ochrony przed niewłaściwym korzystaniem z naszych formularzy online i przed spamem z niektórymi formularzami na tej stronie używamy usługi Google reCAPTCHA. Dzięki sprawdzaniu ręcznych wpisów usługa ta zapobiega wykonywaniu przez zautomatyzowane programy (boty) niewłaściwych działań w serwisie. Usługa obejmuje wysyłanie do Google: adresu IP i potencjalnie innych danych potrzebnych Google do usługi reCAPTCHA. Służy to, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aby zabezpieczyć nasze uzasadnione interesy w zakresie ochrony naszej strony internetowej przed nadużyciami i nieprzerwanej prezentacji naszej strony internetowej. Nie można wykluczyć możliwości przesłania danych do Stanów Zjednoczonych w tym kontekście oraz możliwości uzyskania dostępu do danych przez organy bezpieczeństwa USA.

Dodatkowe informacje na temat Google reCAPTCHA oraz polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

10. Matomo

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Matomo typu open source.

Z pomocą Matomo jesteśmy w stanie gromadzić i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających ją użytkowników. Pozwala nam to określić, między innymi, kiedy dokonano odsłon strony i z jakiego regionu pochodzą. Gromadzimy również różne logi (np. adres IP, odsyłacze, używane przeglądarki i systemy operacyjne) i możemy zmierzyć, czy odwiedzający naszą witrynę wykonują określone czynności (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Wszystkie te dane są przetwarzane anonimowo, dzięki czemu nie można ich już powiązać z osobami odwiedzającymi witrynę.

Skonfigurowaliśmy Matomo w taki sposób, że nie przechowuje żadnych plików cookie w przeglądarce użytkownika, a zatem analiza odbywa się bez ich wykorzystania.

11. Usługa lokalizacji GeoIP

Aby zapewnić użytkownikom zlokalizowane wrażenia w naszej witrynie internetowej, korzystamy z usługi IP2Location w celu określenia kraju pochodzenia użytkownika na podstawie jego adresu IP. Gromadzimy i wykorzystujemy adres IP użytkownika wyłącznie w tym celu. Jeśli w pliku cookie forceCountry ustawiono konkretny kraj, użyjemy tego kraju i nie będziemy wykonywać zapytania o lokalizację na podstawie adresu IP.

IV. Przetwarzanie zamówień

Używamy Twoich danych osobowych podanych w zamówieniach do realizacji zgłoszeń wyłącznie w ramach naszego przedsiębiorstwa i spółek powiązanych, a także przedsiębiorstw, którym zlecono realizację zgłoszeń.

1. Przechowywanie i ujawnianie danych w ramach zamówień

Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie, będziemy zbierać dane osobowe, które podasz w formularzu, w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail. Przechowujemy również adres IP oraz datę i godzinę zapytania. Dane przekazane za pośrednictwem zamówienia przetwarzamy wyłącznie w celu umożliwienia nam realizacji konkretnego zgłoszenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych niezbędnych do wysłania formularza kontaktowego jest wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli podasz dodatkowe dane, które nie są wymagane do zgłoszenia podstawą prawną jest Twoja zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przy realizacji zamówień współpracujemy z różnymi firmami, które są odpowiedzialne za przetwarzanie płatności i logistykę. Czyniąc to pilnujemy, by nasi partnerzy również przestrzegali przepisów ustawowych o ochronie danych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy.
Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to konieczne do wykonania umowy. Ponadto, przechowujemy te dane przez prawnie określony okres w celu wypełnienia zobowiązań prawnych po zawarciu umowy oraz ze względu na okresy przechowywania wynikające z przepisów prawa cywilnego i podatkowego. Okres przechowywania w tym przypadku wynosi zwykle 10 lat licząc od końca odpowiedniego roku kalendarzowego.

V. Zakładka Kariera

Możesz skorzystać z zakładki kariera, aby ubiegać się u nas o pracę oraz złożyć wszystkie niezbędne dokumenty. Korzystanie z zakładki kariera jest dobrowolne. Możesz również przesłać nam swoją aplikację w inny sposób, na przykład pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Wszystkie dane osobowe z Twojej aplikacji i wszystkie załączniki, które podasz w swoim zgłoszeniu, będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie przez nas i nasze spółki zależne do celów procedury selekcji kandydatów oraz do celów statystyk wewnętrznych.

Z chwilą otrzymania aplikacji za pośrednictwem zakładki kariera Twoje dokumenty są przesyłane drogą elektroniczną do osób, które podejmują konkretną decyzję o zatrudnieniu lub są w znacznym stopniu zaangażowane w tę decyzję. Do grona tych osób należą pracownicy działu personalnego (rekruterzy) oraz ich przełożony, a w niektórych przypadkach także osoby odpowiedzialne za dany obszar. Ponadto, ze względu na konieczność wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z prawa pracy i prawa o ubezpieczeniach społecznych lub zabezpieczeniu społecznym, może być koniecze w konkretnym procesie aplikacyjnym, aby przedstawiciele pracowników (rada zakładowa i przedstawiciele pracowników niepełnosprawnych) uzyskali dostęp do profilu kandydata. Dane są dalej ujawniane w ramach naszej grupy kapitałowej wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą.

Jeżeli aplikowałeś na konkretne stanowisko z ogłoszenia, dokumenty zostaną automatycznie usunięte po upływie sześciu miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, o ile nie ma innych prawnie uzasadnionych interesów, które stoją w sprzeczności z ich usunięciem. Takie uzasadnione interesy w tym sensie obejmują na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu zgodnie z przepisami o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

W przypadku złożenia aplikacji nieodnoszącej się do konkretnego stanowiska z ogłoszenia (aplikacja nieprzypisana do stanowiska), Twoja aplikacja zostanie usunięta albo skontaktujemy się z Tobą aby uzyskać Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w takiej aplikacji dla celów przyszłych w kolejnych procesach rekrutacji. Masz możliwość zażądania usunięcia swojej aplikacji w dowolnym momencie, nawet przed upływem przewidzianych okresów przechowywania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji, przekazane dane będą przechowywane zgodnie z wymogami prawnymi w celu realizacji stosunku pracy. We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną przechowywania danych kandydata jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych podczas procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce kariera.

VI. AddStore

W naszym AddStore masz możliwość uzyskania kompleksowego przeglądu naszych elastycznych rozwiązań AddOn, warsztatów i pakietów usług. AddStore ma na celu uproszczenie wyszukiwania odpowiedniego rozwiązania dla Twojej firmy i zaoferowanie sposobu na znalezienie dedykowanych rozwiązań. W tym celu możemy, przy odpowiednich ustawieniach plików cookie, wykorzystywać dane osobowe takie jak adres IP, funkcja wyszukiwania czy dostęp do poszczególnych podstron w serwisie NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., aby ułatwić Ci wyszukiwanie lub pokazać produkty, które mogą Cię zainteresować. Podstawą prawną jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Ponadto, przetwarzamy Twoje dane w celu nawiązania kontaktu i obsługi zapytania. Podstawą prawną jest również Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania z AddStore znajdziesz w polityce prywatności zlokalizowanej również w AddStore.

VII. Fanpage na Facebooku i konto na Instagramie

Oprócz własnej strony internetowej prowadzimy również fanpage w serwisie społecznościowym Facebook oraz konto w serwisie społecznościowym Instagram. Korzystamy z fanpage’a i konta na Instagramie, aby informować o naszych działaniach i zaoferować kanał komunikacji. Sieci społecznościowe Facebook oraz Instagram są obsługiwane przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (dalej: „Facebook”).

1. Określenie zakresu odpowiedzialności

W miarę możliwości staramy się zapewnić ochronę Twojej prywatności i danych osobowych na Facebooku. W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z odwiedzaniem fanpage’a lub konta na Instagramie, wyjaśnienia zawarte w niniejszej polityce prywatności mają zastosowanie bez ograniczeń. Ze względu na integrację fanpage’a i konta z ofertą Facebooka należy zauważyć, że Facebook przetwarza jednocześnie dane osobowe. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Facebook, a w szczególności Facebook nie pracuje dla nas jako podmiot przetwarzający powierzone przez nas dane. W przypadku przetwarzania danych przez Facebooka, zgodnie z zapewnieniami Facebooka, obowiązują wytyczne Facebooka, które można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/policy.php.

W zakresie prawa prywatności można przyjąć, że wspólnie z Facebookiem jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie fanpage’a i analizę danych użytkowników podczas odwiedzania fanpage’a. To samo dotyczy obsługi konta na Instagramie i związanych z tym możliwości analitycznych.

2. Statystyki strony

Facebook oferuje operatorom fanpage’ów i kont na Instagramie możliwość przeglądu korzystania z fanpage’a lub konta na Instagramie i jego użytkowników za pośrednictwem funkcji Page Insights. Page Insights przede wszystkim umożliwia pozyskiwanie i analizę danych statystycznych. Używamy danych z Page Insights, aby zaprojektować fanpage’a oraz konto na Instagramie tak atrakcyjnie i efektywnie, jak to tylko możliwe. Facebook udostępnia nam dane, które sam wygenerował w tym celu. Facebook udostępnia dalsze informacje na temat funkcjonowania i odpowiedzialności za funkcję Page Insights pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

3. Facebook Business Manager

Używamy Facebook Business Managera do zarządzania naszymi stronami w mediach społecznościowych. Powyższa platforma jest udostępniana przez Facebook. Narzędzie to służy do ustalenia planu uprawnień do zarządzania fanpage’em. Narzędzia tego można również używać do analizowania kampanii reklamowych. W trakcie tego technicznego procesu dane mogą być przesyłane do Facebooka na serwery w Stanach Zjednoczonych. Nie można wykluczyć możliwości uzyskania dostępu do tych danych przez organy bezpieczeństwa USA.

Dodatkowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć na Facebooku pod adresem: www.facebook.com/about/privacy.

4. Facebook Messenger i bezpośrednie wiadomości na Instagramie

Facebook oferuje użytkownikom zarejestrowanym na Facebooku możliwość bezpośredniego komunikowania się przez Facebook Messenger. W przypadku Instagrama masz również możliwość bezpośredniego komunikowania się z nami za pośrednictwem funkcji „Instagram Direct Messaging”. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Messengera lub funkcji Instagram Direct Messaging, przesłane dane przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że udzielisz nam zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Nasz uzasadniony interes polega na gromadzeniu i przetwarzaniu zapytań klientów, analizowaniu zapytań klientów i monitorowaniu ich pod kątem nadużyć.
Dane są usuwane, gdy już nie będą potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku Twoich danych osobowych ma to miejsce, gdy dana rozmowa jest zakończona. Dla nas rozmowa dobiega końca, gdy z okoliczności jasno wynika, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona. W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; w takim przypadku usuniemy dane, jeśli nie ma podstaw do dalszego ich przechowywania.

5. Więcej informacji na temat Facebooka

W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych w związku z korzystaniem z fanpage’a na Facebooku możesz w dowolnym momencie skontaktować się z nami i naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe i kanały komunikacji zostały opisane w naszej polityce prywatności. Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych na Facebooku, prosimy o bezpośredni kontakt z Facebookiem.

VIII. Komunikacja z nami

Możesz skontaktować się z nami na różne sposoby, w tym poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.

1. Formularz kontaktowy i formularz rejestracyjny

Jeśli chcesz skorzystać z formularza kontaktowego lub formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej, będziemy zbierać dane osobowe, które podasz w odpowiednim formularzu, w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail dla celu takiego formularza. Przechowujemy również adres IP oraz datę i godzinę zapytania. Przetwarzamy dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza rejestracyjnego wyłącznie w celu umożliwienia nam udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie oraz przetworzenia rejestracji.
Możesz sam zdecydować, jakie informacje chcesz nam przekazać za pośrednictwem formularza kontaktowego i formularza rejestracyjnego. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Po zrealizowaniu sprawy dane będą początkowo przechowywane na wypadek dalszych zapytań. W każdej chwili można zażądać usunięcia danych; w przeciwnym razie usuwamy dane po całkowitym zrealizowaniu sprawy. W każdym przypadku obowiązują ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.

2. Newsletter

Po zapisaniu się do naszego newsletter’a, Twój adres e-mail będzie używany do naszych własnych celów reklamowych, dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji. Będziesz regularnie otrzymywać mailowo informacje dotyczące interesujących Cię tematów. E-maile mogą być spersonalizowane i zindywidualizowane na podstawie informacji, które zebraliśmy o Tobie.

Aby zapisać się do naszego newsletter’a, jeśli nie wyraziłeś nam pisemnej zgody, zastosujemy procedurę double opt-in [podwójnego potwierdzenia] – to znaczy, że nie wyślemy do Ciebie materiału pocztą elektroniczną, dopóki nie potwierdzisz wyraźnie, że powinniśmy aktywować wysyłanie newsletter’a. Następnie wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z powiadomieniem i poprosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania od nas newsletter’a, klikając w link znajdujące się w tej wiadomości e-mail.

Jeżeli wyraźnie wyraziłeś zgodę poprzez zapisanie się do naszego newsletter’a, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przy spełnieniu określonych wymogów prawa, możesz również otrzymywać nasz newsletter bez wyraźnej zgody, ponieważ zamówiłeś u nas usługi lub otrzymaliśmy w związku z tym Twój adres e-mail i nie sprzeciwiłeś się otrzymywaniu informacji drogą mailową. W takim przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przesyłaniu bezpośredniej poczty w celach reklamowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO należy traktować jako podstawę prawną.

Jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać od nas żadnych newsletterów, możesz cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość lub możesz odmówić dalszego otrzymywania newsletter’a. Wystarczy skorzystać z linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w każdym newsletterze lub wysłać wiadomość do nas lub do naszego inspektora ochrony danych.

3. HubSpot

HubSpot jest używany do wysyłania przez nas newsletterów. Adresy e-mail odbiorców newsletter’a, a także inne dane przetwarzane podczas wysyłki newsletter’a są przechowywane na serwerach HubSpot w Stanach Zjednoczonych. HubSpot oferuje również różne możliwości analizy zakresu, w jakim wysyłane newslettery są otwierane i wykorzystywane, np. liczba użytkowników, do których wysłano wiadomość e-mail, ilu użytkowników faktycznie otworzyło lub odrzuciło wiadomość e-mail, czy użytkownik kliknął w linki zawarte w wiadomości e-mail i czy użytkownicy wypisali się z listy po otrzymaniu wiadomości e-mail. Nie można wykluczyć możliwości przesłania danych do Stanów Zjednoczonych w tym kontekście oraz możliwości uzyskania dostępu do danych przez organy bezpieczeństwa USA. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych w HubSpot można znaleźć pod adresem: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

HubSpot wykorzystuje przekazane i zebrane informacje do wysyłania i analizowania newsletter’a w naszym imieniu. Zawarliśmy „umowę powierzenia przetwarzania danych” z HubSpot. Jest to umowa, w której HubSpot zobowiązuje się chronić dane naszych użytkowników, przetwarzać je zgodnie z regulaminem HubSpot o ochronie danych, a w szczególności nie ujawniać ich stronom trzecim.
Podstawą prawną współpracy z HubSpot jest Twoja wyraźna zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Wbudowane linki internetowe

Wysyłane przez nas e-maile zawierają linki, które po przekazaniu przez nasze serwery prowadzą do odpowiednich stron internetowych. System przekazywania pozwala nam zmienić docelowy adres URL tych linków i określić skuteczność działań marketingowych. Korzystając z tych linków, możemy określić, czy kliknąłeś łącze w wiadomości e-mail. Informacje o tej interakcji mogą być powiązane z Twoją tożsamością. Podstawą prawną jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Ankiety online

Prowadzimy również ankiety na naszej stronie internetowej. Jeśli weźmiesz udział w takiej ankiecie, przesłane dane będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia danej ankiety. Poza tym, dane są wykorzystywane do dalszego przesyłania informacji tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to wyraźną zgodę w ramach ankiety. Sam możesz zdecydować, jakie informacje nam przekazujesz w ramach ankiet online. Podstawą prawną jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu. W przypadku Twoich danych osobowych ma to zastosowanie gdy zostanie wypełniona konkretna ankieta.

6. Media społecznościowe

Na naszej stronie internetowej znajdziesz linki do sieci społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn, platformy wideo YouTube oraz serwisu publikowania wiadomości na Twitterze. Linki można rozpoznać po logo odpowiedniego dostawcy. Masz również możliwość udostępniania poszczególnych treści stronom trzecim za pośrednictwem odpowiednich linków.

Ponadto, na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek (plug-in), które są dostarczane przez sieci społecznościowe Facebook, Twitter i LinkedIn. Jednak w celu ochrony danych wtyczki te nie są zintegrowane bezpośrednio z naszą witryną, a zamiast tego są osadzane w witrynie za pośrednictwem łącza. Takie rozwiązanie zapewnia, że odwiedzenie jednej z naszych stron internetowych, która zawiera taką wtyczkę, nie prowadzi automatycznie do połączenia z serwerami dostawcy danego serwisu społecznościowego.

Kliknięcie na linki lub wtyczki spowoduje otwarcie odpowiednich stron mediów społecznościowych. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do tych witryn. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obowiązujących tam regulaminów, zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców, które znajdują się na:
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Xing: https://www.xing.com/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=pl
Przed wejściem w odpowiedni link nie będą przekazywane danym dostawcom żadne dane osobowe. Wejście na zalinkowaną stronę stanowi ponadto podstawę przetwarzania danych przez odpowiednich dostawców.

7. Korzystanie z YouTube

Na naszej stronie internetowej są zamieszczone filmy z YouTube. Do ich odtwarzania używamy wtyczki z serwisu YouTube obsługiwanego przez Google (dalej: „YouTube”). Operatorem usługi jest Google.

Korzystamy z serwisu YouTube w rozszerzonym trybie prywatności, aby jak najlepiej chronić Twoją prywatność. Jeśli uzyskasz dostęp do strony naszej witryny, która zawiera video z YouTube, Google najpierw otrzymuje tylko informacje niezbędne do wyświetlenia video i nie umieszcza żadnych plików cookie do analizy użytkowania. Google otrzymuje dalsze informacje tylko wtedy, gdy odtwarzasz wyświetlany film. W takim przypadku Google może również umieszczać pliki cookie w celu analizy zachowania użytkownika. Na przykład, kiedy odtwarzasz video, serwery YouTube Google otrzymują informacje na temat strony w naszej witrynie, z której odtwarzasz video.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Google, pozwalasz Google lub YouTube na dopasowanie Twojego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu Google. Dlatego zalecamy odtwarzanie filmów z YouTube dostępnych w naszym serwisie, jeśli wyrazisz zgodę na powiązane przetwarzanie danych przez Google. Możesz zapobiec dopasowywaniu danych do swojego profilu Google wylogowując się ze swojego konta YouTube. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl, która dotyczy również YouTube.

Korzystamy z YouTube, aby móc wyświetlać filmy, a tym samym lepiej informować odbiorców o nas i naszych usługach. Podstawą prawną umieszczania filmów video jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; odtwarzanie filmów i związane z tym dalsze przetwarzanie danych następuje jednak wyłącznie na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

8. Korzystanie z Vimeo

Na naszej stronie internetowej są zamieszczone filmy z platformy viedo Vimeo. Operatorem tej usługi jest Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Nowy Jork 10011, USA (dalej: „Vimeo”).

Jeśli wchodzisz na stronę naszej witryny internetowej, na której wyświetlany jest film za pośrednictwem Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Vimeo może umieszczać pliki cookie w celu analizy zachowania użytkownika. Na przykład, udostępniane są serwerowi informacje o tym, które strony naszej witryny odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Vimeo, pozwalasz dostawcy na dopasowanie Twojego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem https://vimeo.com/privacy.

Korzystamy z Vimeo, abyśmy mogli wyświetlać dla Ciebie filmy i informować Cię o nas i naszych usługach. Podstawą prawną umieszczania filmów video jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO; odtwarzanie filmów i związane z tym dalsze przetwarzanie danych następuje jednak wyłącznie na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

IX. Twoje prawa i jak się z nami skontaktować

Przywiązujemy dużą wagę, by w jak najbardziej przejrzysty sposób wyjaśnić przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także by poinformować Cię o przysługujących Ci prawach. Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje lub skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje wątpliwości.

1. Twoje prawa

Przysługują Ci szerokie prawa w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych. Po pierwsze, masz szerokie prawo do informacji i możesz, w stosownych przypadkach, zażądać korekty i/lub usunięcia lub zablokowania swoich danych osobowych. Możesz także żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Masz również prawo do przenoszenia przekazanych nam danych osobowych.

Jeśli chcesz dochodzić jednego ze swoich praw i/lub otrzymać dalsze informacje o swoich prawach, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Możesz również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

2. Cofnięcie zgody i sprzeciw

Udzielona przez Ciebie zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Osobami kontaktowymi w tym celu jest nasz dział obsługi klienta i nasz inspektor ochrony danych.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywa się na podstawie zgody, ale na innej podstawie prawnej, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. Twój sprzeciw doprowadzi do ponownego rozpatrzenia i w razie potrzeby do zaprzestania przetwarzania danych. Zostaniesz poinformowany o wynikach weryfikacji i jeśli mimo wszystko przetwarzanie danych będzie kontynuowane, otrzymasz od nas dalsze informacje o tym, dlaczego przetwarzanie danych jest dozwolone.

3. Inspektor ochrony danych i kontakt

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który wspiera nas w kwestiach prawnych związanych z prywatnością, z którym można się również skontaktować bezpośrednio. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych lub dodatkowych informacji dotyczących kwestii prawnych związanych z prywatnością, nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem
[email protected]

4. Skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest zgodne z niniejszą polityką prywatności lub obowiązującymi przepisami o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz również złożyć skargę do naszego inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych zbada sprawę i poinformuje Cię o wynikach dochodzenia.

X. Dalsze informacje i zmiany

1. Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Te linki zazwyczaj są oznaczone. Nie mamy wpływu na zakres, w jakim na podlinkowanych stronach przestrzegane są obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych. Dlatego zalecamy zapoznanie się również z odpowiednimi politykami prywatności na innych stronach internetowych.

2. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Status niniejszej polityki prywatności przedstawia podana (poniżej) data. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany następują w szczególności w przypadku dostosowań technicznych serwisu lub zmiany przepisów o ochronie prywatności. Odpowiednią aktualną wersję polityki prywatności można zawsze uzyskać bezpośrednio ze strony internetowej. Zalecamy regularne zasięganie informacji na temat zmian w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od: marzec 2024 r.

Take up Contact with our Data Privacy Team

If you would like to report a data breach or have questions related to our handling of personal data or need additional information on privacy-related legal matters, you can contact us directly by sending this contact form to us.

    For more information, please review our privacy policy.

Polityka prywatności

Zgoda Cookie’ego

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami i sprawdzenie swoich wyborów dotyczących plików cookie na tej stronie.