NTT DATA Business Solutions

Strategiczne zarządzanie finansami dzięki rozwiązaniom SAP® Finance

Digitalizacja i przekształcenie zarządzania finansami ułatwia codzienną pracę, zwiększa wydajność i minimalizuje ryzyko finansowe.

NASZA WIEDZA NA TEMAT FINANSÓW
efficient strategic financial management
Digitalizacja w finansach: efektywna analiza danych dla lepszego zarządzania finansami

Digitalizacja w finansach: efektywna analiza danych dla lepszego zarządzania finansami

Cyfryzacja w finansach coraz bardziej przyspiesza procesy, co zmusza organizacje, a zwłaszcza dyrektorów finansowych, do zmiany sposobu działania: ryzyko związane z każdą decyzją biznesową musi być oceniane uważnie – ale przede wszystkim szybciej. Aby to osiągnąć, dyrektorzy finansowi potrzebują narzędzi cyfrowych, które pozwolą im uzyskać wgląd w sytuację, dzięki czemu będą mogli reagować na każdą sytuację w sposób proaktywny i zwinny.

Rozwiązania SAP w zakresie analityki biznesowej zintegrowane z systemem SAP S/4HANA zapewniają wgląd w dane w czasie rzeczywistym, stanowiąc idealną podstawę strategicznego zarządzania finansami. Dzięki rozwiązaniom SAP w zakresie finansów wyniki decyzji biznesowych stają się bardziej przewidywalne i bezpieczne – nawet w niespokojnych czasach. W ten sposób można w pełni wykorzystać potencjał swojego działu: skrócić czas, zminimalizować ryzyko finansowe i osiągnąć przejrzystość danych we wszystkich działach i procesach!

Co umożliwia cyfrowe zarządzanie finansami?

Rozwiązania SAP w zakresie finansów pomagają wykorzystać pełen potencjał scentralizowanej, opartej na chmurze platformy finansowej w celu stworzenia większej wartości dla firmy.

Tworzenie dokładnych raportów i prognoz finansowych

Zapewnienie kierownictwu aktualnych i znaczących analiz danych i kluczowych liczb w celu zapewnienia podejmowania strategicznych decyzji.

Niezawodne zarządzanie ładem administracyjnym, ryzykiem i zgodnością z przepisami

Zwiększenie przejrzystości w celu bardziej szczegółowej oceny ryzyka biznesowego dla zapewnienia pełnej zgodności z normami i przepisami.

Przyspieszenie planowania finansowego i konsolidacji

Konsolidacja danych finansowych w jednym miejscu umożliwia śledzenie budżetu i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

trusted partner for SAP finance solutions

Przekształć swoje zarządzanie finansami dzięki zaufanemu partnerowi SAP

Dzięki NTT DATA Business Solutions przekształcenie zarządzania finansami nie musi być skomplikowane. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz digitalizować pliki klientów, czy chcesz wykorzystać innowacyjne technologie, takie jak AI lub analityka danych do prognozowania finansowego: nasza sprawdzona metodologia wdrożeniowa pozwala na efektywne przekształcenie zarządzania finansami.

Wielu klientów na całym świecie korzysta już z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie ekspertyz finansowych SAP. Nasze zespoły dysponują wiedzą z pierwszej ręki na temat pracy w strategicznym zarządzaniu finansami w różnych branżach i krajach. Dzięki temu dogłębnie rozumieją potrzeby i procesy związane z pracą menedżerów finansowych, dyrektorów finansowych i dyrektorów handlowych – i to przekłada się na naszą pracę.

Z przyjemnością pomożemy Ci optymalnie wykorzystać Twoje środki finansowe!

Skontaktuj się z nami

Skuteczna integracja SAP S/4HANA Finance

 alt="EUCHNER GmbH + Co. KG Logo"
Bez zwiększania liczby pracowników, zwiększyliśmy sprzedaż o 20% dzięki sprawnemu, wydajnemu systemowi i wysokiej niezawodności procesów w całym łańcuchu wartości.

Dr. Kai Scholl, CFO at EUCHNER GmbH + Co. KG, after the integration of SAP S/4HANA Finance

Ci klienci już korzystają z naszej wiedzy specjalistycznej

PRZYSZŁOŚĆ ZARZĄDZANIA FINANSAMI JEST OPARTA NA CHMURZE

Przyszłość finansów 2021+

white paper finance cloud
Expert Paper
Najnowsza technologia do tworzenia wartości w całym przedsiębiorstwie

Dobre, użyteczne dane są kluczowe, jednak same w sobie nie wystarczą. Muszą być dostępne, aby można je było skutecznie wykorzystywać w całej organizacji. Aby udostępnić cenne spostrzeżenia do efektywnego wykorzystania, firmy muszą jak najlepiej wykorzystać ważne technologie, takie jak chmura obliczeniowa. Ponieważ aplikacje finansowe oparte na chmurze mają kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu firmy, nasz ekspert omawia wszystkie istotne kwestie w tym obszernym opracowaniu.

POBIERZ OPRACOWANIE

Rozwiązania i produkty do zarządzania finansami

product SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud

Rozwiązania SAP Analytics umożliwiają firmom przeprowadzanie predykcyjnej analizy danych. Ułatwia to planowanie i prognozowanie finansowe oraz podejmowanie lepszych decyzji, a także pomaga przedsiębiorstwom szybko reagować na pojawiające się możliwości i potencjalne zagrożenia.

product SAP S/4HANA Cloud

SAP S/4HANA Cloud

SAP S/4HANA to kompleksowa platforma zarządzania przedsiębiorstwem z licznymi modułami do dowolnych zastosowań biznesowych. Pomagamy w optymalizacji systemu dzięki planowaniu w chmurze i rozwiązaniom finansowym SAP. Dowiedz się więcej o systemie ERP w chmurze: SAP S/4HANA Cloud.

product S/4HANA Finance

SAP S/4HANA Finance

SAP S/4HANA Finance, oparty na technologii in-memory systemu SAP HANA, upraszcza obsługę funkcji zarządzania finansami w systemie SAP ERP. SAP S/4HANA Finance łączy zatem zalety intuicyjnego interfejsu użytkownika z korzyściami płynącymi z kompleksowych funkcji finansowych.

product SAP S/4HANA

SAP S/4HANA

Szukasz szybkiego, elastycznego i przyszłościowego sposobu zarządzania dla swojego działu finansowego? SAP S/4HANA Finance pomoże Ci w prowadzeniu rachunkowości finansowej, planowaniu i raportowaniu, a także w kontrolingu zarządczym. Dowiedz się więcej o SAP S/4HANA.

SAP and non-SAP AddOns from AddStore

Nasz AddStore

W ścisłej współpracy z naszymi klientami opracowaliśmy szeroką gamę rozwiązań, które przyspieszają działanie istniejących systemów zarządzania finansami. Zapoznaj się z wszystkimi dodatkami do zarządzania finansami w naszym AddStore.

Najważniejsze trendy w strategicznym zarządzaniu finansami: xP&A

Jako eksperci w dziedzinie strategicznego zarządzania finansami, uważnie obserwujemy branżę, aby jak najszybciej identyfikować trendy i odpowiednio doradzać naszym klientom. Według Gartnera, trendem, który obecnie najbardziej zmienia finanse, jest rozszerzone planowanie i analityka (xP&A).

Czym jest xP&A?

Termin xP&A, ukuty przez firmę Gartner w 2020 roku, opisuje rozszerzenie najlepszych koncepcji planowania finansowego i analityki (FP&A) na obszary działalności inne niż finanse, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw, marketing, zasoby ludzkie, sprzedaż i technologie informatyczne. Celem jest przełamanie silosów, a zamiast tego umożliwienie zsynchronizowanej współpracy w całym przedsiębiorstwie.

Jak xP&A zmieni finanse?

Gartner przewiduje, że do 2024 roku 70% nowych projektów FP&A będzie projektami xP&A – rozszerzającymi się zarówno pod względem zakresu, jak i zaangażowanych obszarów biznesowych. Aby to rozszerzenie możliwości FP&A mogło funkcjonować w przyszłości, odpowiednie procesy muszą być już dziś ustanowione i dobrze zarządzane. Podkreśla to ogromne znaczenie i wpływ działu finansowego na sukces biznesowy w przyszłości.

Jakie są korzyści z xP&A?

Rozszerzone planowanie i analiza oferują organizacjom 5 kluczowych korzyści:

  1. Widoczność w całej firmie – w czasie rzeczywistym: Rozbicie silosów pomaga przedsiębiorstwom stworzyć jeden widok planów i wyników. Oprócz innych narzędzi do raportowania i analizy, taki widok umożliwi prezesom zrozumienie wpływu decyzji na całą organizację lub każdy dział z osobna.
  2. Spójne informacje ułatwiające podejmowanie decyzji: Gdy ważne dane są rozproszone w kilku miejscach infrastruktury informatycznej firmy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że podejmowanie decyzji jest utrudnione z powodu sprzecznych wersji prawdy. Jedno źródło prawdy umożliwia planistom pracę w oparciu o spójne informacje.
  3. Zsynchronizowany biznes: Dzięki wspólnej platformie i metodologii, xP&A zachęca do współpracy, podkreślając wpływ pracy jednego działu na inne. Niezależnie od tego, czy chodzi o plany strategiczne, finansowe, czy operacyjne – dzięki synchronizacji całe przedsiębiorstwo jest w zgodzie i pracuje nad wspólnym celem
  4. Większa sprawność działania: Dzięki xP&A, liderzy biznesowi są w pełni przygotowani do identyfikowania nowych możliwości, unikania ryzyka i maksymalizowania wydajności w locie – ponieważ wgląd w dane pozwala im w ciągu kilku sekund zrozumieć, co dzieje się w ich firmie i w otaczającym ją świecie.
  5. Zautomatyzowane planowanie: xP&A ułatwia ciągłą aktualizację planów biznesowych w oparciu o bieżące wydarzenia i niestabilne warunki. W przypadku konieczności wprowadzenia modyfikacji do jednego planu, wszystkie powiązane plany są automatycznie aktualizowane. Minimalizuje to błędy wynikające z ręcznego przesyłania danych i zapewnia aktualność spostrzeżeń, nawet w burzliwych czasach.

Prognozy Gartnera dotyczące xP&A

Do 2024 r. 70% nowych projektów FP&A stanie się projektami rozszerzonego planowania i analizy (xP&A), rozszerzając ich zakres poza finanse na inne obszary działalności.

Gartner, Innovation Insight for extended Planning and Analysis (xP&A)

Więcej informacji od naszych ekspertów

Skontaktuj się z nami już dziś

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług w zakresie zarządzania finansami? Chcesz skorzystać z bardziej szczegółowego doradztwa naszych specjalistów lub zarezerwować miejsce na jednym z naszych warsztatów?

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas