SAP Logo
SAP S/4HANA: Korzyści

Poznaj SAP S/4HANA i odkryj korzyści, jakie oferuje

Bez względu na obszar Twojego działania, SAP S/4HANA zwiększy wydajność i zwinność Twojej organizacji zmniejszając tym samym jej wydatki

W jaki sposób SAP S/4HANA może pomóc przekształcić firmę w Inteligentne przedsiębiorstwo?

Środowisko branżowe i społeczeństwo stawiają przedsiębiorcom coraz więcej wyzwań, wymagających niekonwencjonalnego podejścia i otwarcia na nowe rozwiązania. Przykładem może być coraz większe przywiązywanie uwagi do zachowań i doświadczeń użytkowników – z tego powodu mówimy również o gospodarce opartej na doświadczeniach. Ciągłe zmiany w technologii, biznesie i społeczeństwie niosą ze sobą zarówno nowe możliwości, jak i nowe wyzwania.

Aby im sprostać i wykorzystać sprzyjające okoliczności, Twoja firma musi przekształcić się w inteligentną organizację. Tylko w ten sposób będzie mogła w pełni korzystać z bogactwa „nowych” dostępnych technologii, takich jak Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe lub Internet rzeczy (Internet of Things – IoT). Wdrażanie technologii tylko po to, by „iść z duchem czasu” mija się jednak z sensem. Warto rozejrzeć się za takimi technologiami, które błyskawicznie zapewnią firmie trwałe korzyści.

Za fundament podstawowych operacji w firmie służy zwykle standardowe oprogramowanie np. SAP ERP. System SAP S/4HANA stanowi cyfrowy filar organizacji, który umożliwia przekształcenie firmy w Inteligentne przedsiębiorstwo. To właśnie od tego rozwiązania należy zacząć, by krok po kroku udoskonalić swoją organizację. SAP S/4HANA jest w stanie przetwarzać ogromne ilości danych i na bieżąco generować raporty oparte o ich analizę. Atutem tego rozwiązania jest więc nie tylko przetwarzanie danych, lecz również wykorzystanie ich do zwiększenia przejrzystości i dostępu do aktualnych informacji, które mogą posłużyć Ci do rzetelnej argumentacji swoich decyzji. To tylko niektóre z korzyści, jakie można odnieść z wdrożenia SAP S/4HANA.

Na koniec warto zaznaczyć, że miano Inteligentnego przedsiębiorstwa oznacza zdolność dostarczania klientom nowatorskich produktów lub procesów. W dzisiejszych czasach uzyskanie statusu innowacyjnego przedsiębiorstwa jest praktycznie niemożliwe bez zastosowania technologii. Zatem kluczem do osiągnięcia sukcesu jest perfekcyjnie dobrany do danej firmy zestaw odpowiednio dopasowanych i efektywnych rozwiązań. Ale jak tego dokonać?

Porozmawiajmy o tym już dziś! Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu i działając w ścisłej współpracy z Twoją firmą, wskażemy Ci optymalną drogę do przekształcenia Twojej organizacji w Inteligentne przedsiębiorstwo. Brzmi zachęcająco? Wspólnie przedyskutujmy nasze pomysły i zidentyfikujmy indywidualnie dobrane środki, dzięki którym wygenerujemy dla Ciebie wartość dodaną już od pierwszego dnia.

 

Bezpłatna infografika w formacie PDF

W jaki sposób mogę zoptymalizować swój łańcuch dostaw za pomocą SAP S/4HANA?

SAP S/4HANA może usprawnić Twoje zarządzanie łańcuchem dostaw na kilka sposobów. Przyjrzyj się infografice i dowiedz się, w jaki sposób korzyści oferowane przez SAP S/4HANA mogą podnieść efektywność działań w każdej branży:

Kliknij, aby uzyskać więcej szczegółów

SAP S/4HANA for Procurement

Wyzwania

Korzyści, które daje SAP S/4HANA

 • Prognozowanie w oparciu o arkusze Excela i wcześniejsze doświadczenia nie pozwala na precyzyjne oszacowanie potrzeb zaopatrzenia ani strategiczne pozyskiwanie dostaw.
 • System SAP S/4HANA jest ściśle zintegrowany z modułami planowania i zarządzania zaopatrzeniem, które mogą być wykorzystywane do automatycznego kierowania strategicznymi zakupami, a także do wydawania zamówień na podstawie poziomów zapasów i modeli prognozowania.
 • Brak przejrzystości procesów utrudnia rozeznanie w kwestii zapasów i łańcucha dostaw
 • Rozwiązanie chmurowe SAP Ariba (w modelu Software as a Service – SaaS) umożliwia zwiększenie widoczności łańcucha dostaw i podnosi komfort użytkowania aplikacji.
 • Nastawienie na próby uzyskania jak najniższych kosztów przy jednoczesnym ignorowaniu kwestii takich jak niższa jakość czy mniejsza wiarygodność dostawcy.
 • Zoptymalizowany proces dobierania dostawców i partnerów pozwala na trafniejsze wyznaczanie strategii działań oraz zminimalizowanie elementów ryzyka w łańcuchu dostaw. Współpracuj z dostawcami w bezpiecznej strefie SAP Ariba, udostępniając tylko istotne treści i utrzymując połączenie w tle z całym swoim systemem.
 
 • Zakupy realizowane ze znajomością procesów zaopatrzeniowych i w ścisłej współpracy z dostawcami może być czynnikiem wyróżniającym firmę spośród konkurencji, motorem innowacji i źródłem siły marki.

Dowiedz się więcej o optymalizacji procesów zakupowych

SAP S/4HANA for Manufacturing

Wyzwania

Korzyści, które daje SAP S/4HANA

 • Planowanie produkcji nie uwzględnia zdolności produkcyjnej (urządzeń i pracowników).
 • System SAP S/4HANA zapewnia zintegrowany widok dostępności i zdolności produkcyjnej.
 • Niedokładne planowanie produkcji prowadzi do długich cykli produkcyjnych i podnosi jej koszty.
 • MRP Live na bieżąco analizuje zapotrzebowanie oraz wpływy i wykrywa deficyty materiałowe w chwili ich wystąpienia.
 • Braki materiałowe nie pozwalają na elastyczne reagowanie na krótkoterminowe zmiany popytu na rynku. Klasyczne planowanie sprzedaży i procesów operacyjnych powoduje „efekt byczego bicza” z powodu niedokładnych prognoz.
 • Dzięki modułom PP/DS operacyjne planowanie produkcji można znacznie usprawnić, ponieważ dane dynamiczne umożliwiają podejmowanie uzasadnionych decyzji biznesowych i dokładniejsze planowanie. W ten sposób można zminimalizować opóźnienia lub czas programowania maszyn i zaplanować priorytetowe zlecenia według własnego uznania.
 • Wyższy poziom zapasów skutkuje zaangażowaniem kapitałowym lub brakami materiałowymi z winy opóźnień dostaw.
 • Przejrzystość przepływu materiałów sprawia, że użytkownicy chętniej akceptują rozwiązanie i sprawniej wykonują swoje zadania.
 • System umożliwia symulowanie różnych scenariuszy dostaw.
 
 • Dzięki modułom PP/DS zdolności produkcyjne i MRP mogą być wyświetlane kompleksowo.
 
 • MRP sterowane zapotrzebowaniem (z ang. Demand Driven MRP – DDMRP) uwzględnia w planowaniu zapotrzebowanie klienta.

Dowiedz się więcej o metodzie optymalizowania produkcji

SAP S/4HANA for Finance

Wyzwania

Korzyści, które daje SAP S/4HANA

 • Brak jednego źródła wiarygodnych informacji w finansach powoduje spadek zaufania do liczb.
 • Odrębne komponenty Rachunkowości finansowej (FI) i Controllingu (CO) połączone w uniwersalnym dzienniku (Universal Journal).
 • Nieefektywne procedury zamknięcia piętrzą problemy podczas zarządzania operacjami zamknięcia miesiąca, kwartału lub roku.
 • Wbudowane funkcje analityczne, Hurtownia danych (BW) i sprawozdawczość grupy kapitałowej umożliwiają bezzakłóceniowe zamknięcie lub tzw. „miękkie zamknięcie”.
 • Brak płynnych procesów konsolidacji skutkuje różną sprawozdawczością grupy kapitałowej w nieskładnym środowisku finansowym, w którym realizowanych jest zbyt wiele zadań wykonywanych ręcznie.
 • Rozwiązanie SAP S/4HANA for Finance przeznaczone dla sprawozdawczości grupy kapitałowej obsługuje niedociągnięcia konsolidacyjne, dając możliwość zapewnienia podmiotowi i grupie procesów zamknięcia w jednym systemie.
 • Brak protokołu audytu łączącego skonsolidowane sprawozdania finansowe z odnośnymi transakcjami operacyjnymi.
 • Kokpit o nazwie SAP Financial Closing służy jako jedno źródło wiarygodnych informacji. Normalizuje i automatyzuje powtarzające się zadania w procesie zamknięcia, a także dodaje możliwość ich śledzenia.
 • Rozwiązanie SAP S/4HANA znosi podział na systemy operacyjne i analityczne. Na potrzeby analiz na bieżąco zapewnia użytkownikom biznesowym bezpośredni dostęp do danych operacyjnych. Tym samym podnosi efektywność działań użytkowników.
 • Wykorzystując uczenie maszynowe i algorytmy prognozowania, oprogramowanie SAP Predictive Analytics jest w stanie przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia przyszłych zdarzeń. Decydenci dysponują wsparciem w postaci predyktywnych analiz, np. w ramach zarządzania kadrami, konserwacji, sprzedaży lub planowania łańcucha dostaw.

Dowiedz się więcej o Zarządzaniu finansami w cyfrowej erze

Jakie korzyści z SAP S/4HANA odnoszą inne firmy?

Vetropack AG, St-Prex

Udane przejście do SAP S/4HANA dzięki przejrzystej „mapie drogowej” projektu.

Tokai COBEX, Racibórz, Polska

Tokai COBEX Polska: kompleksowy projekt migracji z SAP ERP do SAP S/4HANA.

Dlaczego na partnera wspierającego przejście na SAP S/4HANA warto wybrać NTT DATA Business Solutions?


520+
Klienci SAP HANA

300+
Projekty SAP S/4HANA

127+
SAP S/4HANA Live

Zacznijmy przejście na SAP S/4HANA!

Zrobiliśmy już pierwszy krok w kierunku przejścia na SAP S/4HANA – wspólnie doszliśmy do interesujących wniosków i zebraliśmy informacje na temat najbardziej przydatnych funkcji oferowanych przez SAP S/4HANA oraz sposobu, w jaki usprawnią firmę.

W następnej kolejności będziemy musieli zadecydować o tym, która strategia najlepiej odpowiada wymaganiom firmy. Są trzy metody przejścia, a każda z nich różni się od pozostałych pod względem opcji wdrożenia, migracji danych itd.

Spójrz na poniższe informacje, porównaj ścieżki i wybierz odpowiednią dla swojej firmy. Gotowy do przejścia?

Wybierz swoją strategię przejścia

SAP Logo
image
SAP S/4HANA: Konwersja systemu

Przenieś obecny system SAP ERP na SAP S/4HANA, stosując konwersję systemu. Zachowaj dotychczasową strukturę i procesy i przejdź na SAP S/4HANA w 22+ tygodnie.

SAP Logo
image
SAP S/4HANA: Nowe wdrożenie

Wdrożenie nowego systemu, zwane też podejściem Greenfield, to jedna ze strategii przejścia na SAP S/4HANA.

SAP Logo
image
SAP S/4HANA: Selektywna migracja danych

Skonsoliduj różne systemy klasy ERP w jeden centralny SAP S/4HANA, stosując selektywną migrację danych. Podejście hybrydowe przeznaczone jest głównie dla dużych przedsiębiorstw.

Contact Us
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas