SAP Logo
SAP S/4HANA: Korzyści

Poznaj SAP S/4HANA i odkryj korzyści, jakie oferuje

Bez względu na obszar Twojego działania, SAP S/4HANA zwiększy wydajność i zwinność Twojej organizacji zmniejszając tym samym jej wydatki

W jaki sposób SAP S/4HANA może pomóc przekształcić firmę w Inteligentne przedsiębiorstwo?

Środowisko branżowe i społeczeństwo stawiają przedsiębiorcom coraz więcej wyzwań, wymagających niekonwencjonalnego podejścia i otwarcia na nowe rozwiązania. Przykładem może być coraz większe przywiązywanie uwagi do zachowań i doświadczeń użytkowników – z tego powodu mówimy również o gospodarce opartej na doświadczeniach. Ciągłe zmiany w technologii, biznesie i społeczeństwie niosą ze sobą zarówno nowe możliwości, jak i nowe wyzwania.

Aby im sprostać i wykorzystać sprzyjające okoliczności, Twoja firma musi przekształcić się w inteligentną organizację. Tylko w ten sposób będzie mogła w pełni korzystać z bogactwa „nowych” dostępnych technologii, takich jak Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe lub Internet rzeczy (Internet of Things – IoT). Wdrażanie technologii tylko po to, by „iść z duchem czasu” mija się jednak z sensem. Warto rozejrzeć się za takimi technologiami, które błyskawicznie zapewnią firmie trwałe korzyści.

Za fundament podstawowych operacji w firmie służy zwykle standardowe oprogramowanie np. SAP ERP. System SAP S/4HANA stanowi cyfrowy filar organizacji, który umożliwia przekształcenie firmy w Inteligentne przedsiębiorstwo. To właśnie od tego rozwiązania należy zacząć, by krok po kroku udoskonalić swoją organizację. SAP S/4HANA jest w stanie przetwarzać ogromne ilości danych i na bieżąco generować raporty oparte o ich analizę. Atutem tego rozwiązania jest więc nie tylko przetwarzanie danych, lecz również wykorzystanie ich do zwiększenia przejrzystości i dostępu do aktualnych informacji, które mogą posłużyć Ci do rzetelnej argumentacji swoich decyzji. To tylko niektóre z korzyści, jakie można odnieść z wdrożenia SAP S/4HANA.

Na koniec warto zaznaczyć, że miano Inteligentnego przedsiębiorstwa oznacza zdolność dostarczania klientom nowatorskich produktów lub procesów. W dzisiejszych czasach uzyskanie statusu innowacyjnego przedsiębiorstwa jest praktycznie niemożliwe bez zastosowania technologii. Zatem kluczem do osiągnięcia sukcesu jest perfekcyjnie dobrany do danej firmy zestaw odpowiednio dopasowanych i efektywnych rozwiązań. Ale jak tego dokonać?

Porozmawiajmy o tym już dziś! Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu i działając w ścisłej współpracy z Twoją firmą, wskażemy Ci optymalną drogę do przekształcenia Twojej organizacji w Inteligentne przedsiębiorstwo. Brzmi zachęcająco? Wspólnie przedyskutujmy nasze pomysły i zidentyfikujmy indywidualnie dobrane środki, dzięki którym wygenerujemy dla Ciebie wartość dodaną już od pierwszego dnia.

 

Bezpłatna infografika w formacie PDF

W jaki sposób mogę zoptymalizować swój łańcuch dostaw za pomocą SAP S/4HANA?

SAP S/4HANA może usprawnić Twoje zarządzanie łańcuchem dostaw na kilka sposobów. Przyjrzyj się infografice i dowiedz się, w jaki sposób korzyści oferowane przez SAP S/4HANA mogą podnieść efektywność działań w każdej branży:

Kliknij, aby uzyskać więcej szczegółów

SAP S/4HANA for Procurement

Wyzwania

Korzyści, które daje SAP S/4HANA

 • Prognozowanie w oparciu o arkusze Excela i wcześniejsze doświadczenia nie pozwala na precyzyjne oszacowanie potrzeb zaopatrzenia ani strategiczne pozyskiwanie dostaw.
 • System SAP S/4HANA jest ściśle zintegrowany z modułami planowania i zarządzania zaopatrzeniem, które mogą być wykorzystywane do automatycznego kierowania strategicznymi zakupami, a także do wydawania zamówień na podstawie poziomów zapasów i modeli prognozowania.
 • Brak przejrzystości procesów utrudnia rozeznanie w kwestii zapasów i łańcucha dostaw
 • Rozwiązanie chmurowe SAP Ariba (w modelu Software as a Service – SaaS) umożliwia zwiększenie widoczności łańcucha dostaw i podnosi komfort użytkowania aplikacji.
 • Nastawienie na próby uzyskania jak najniższych kosztów przy jednoczesnym ignorowaniu kwestii takich jak niższa jakość czy mniejsza wiarygodność dostawcy.
 • Zoptymalizowany proces dobierania dostawców i partnerów pozwala na trafniejsze wyznaczanie strategii działań oraz zminimalizowanie elementów ryzyka w łańcuchu dostaw. Współpracuj z dostawcami w bezpiecznej strefie SAP Ariba, udostępniając tylko istotne treści i utrzymując połączenie w tle z całym swoim systemem.
 
 • Zakupy realizowane ze znajomością procesów zaopatrzeniowych i w ścisłej współpracy z dostawcami może być czynnikiem wyróżniającym firmę spośród konkurencji, motorem innowacji i źródłem siły marki.

Dowiedz się więcej o optymalizacji procesów zakupowych

SAP S/4HANA for Manufacturing

Wyzwania

Korzyści, które daje SAP S/4HANA

 • Planowanie produkcji nie uwzględnia zdolności produkcyjnej (urządzeń i pracowników).
 • System SAP S/4HANA zapewnia zintegrowany widok dostępności i zdolności produkcyjnej.
 • Niedokładne planowanie produkcji prowadzi do długich cykli produkcyjnych i podnosi jej koszty.
 • MRP Live na bieżąco analizuje zapotrzebowanie oraz wpływy i wykrywa deficyty materiałowe w chwili ich wystąpienia.
 • Braki materiałowe nie pozwalają na elastyczne reagowanie na krótkoterminowe zmiany popytu na rynku. Klasyczne planowanie sprzedaży i procesów operacyjnych powoduje „efekt byczego bicza” z powodu niedokładnych prognoz.
 • Dzięki modułom PP/DS operacyjne planowanie produkcji można znacznie usprawnić, ponieważ dane dynamiczne umożliwiają podejmowanie uzasadnionych decyzji biznesowych i dokładniejsze planowanie. W ten sposób można zminimalizować opóźnienia lub czas programowania maszyn i zaplanować priorytetowe zlecenia według własnego uznania.
 • Wyższy poziom zapasów skutkuje zaangażowaniem kapitałowym lub brakami materiałowymi z winy opóźnień dostaw.
 • Przejrzystość przepływu materiałów sprawia, że użytkownicy chętniej akceptują rozwiązanie i sprawniej wykonują swoje zadania.
 • System umożliwia symulowanie różnych scenariuszy dostaw.
 
 • Dzięki modułom PP/DS zdolności produkcyjne i MRP mogą być wyświetlane kompleksowo.
 
 • MRP sterowane zapotrzebowaniem (z ang. Demand Driven MRP – DDMRP) uwzględnia w planowaniu zapotrzebowanie klienta.

Dowiedz się więcej o metodzie optymalizowania produkcji

SAP S/4HANA for Finance

Wyzwania

Korzyści, które daje SAP S/4HANA

 • Brak jednego źródła wiarygodnych informacji w finansach powoduje spadek zaufania do liczb.
 • Odrębne komponenty Rachunkowości finansowej (FI) i Controllingu (CO) połączone w uniwersalnym dzienniku (Universal Journal).
 • Nieefektywne procedury zamknięcia piętrzą problemy podczas zarządzania operacjami zamknięcia miesiąca, kwartału lub roku.
 • Wbudowane funkcje analityczne, Hurtownia danych (BW) i sprawozdawczość grupy kapitałowej umożliwiają bezzakłóceniowe zamknięcie lub tzw. „miękkie zamknięcie”.
 • Brak płynnych procesów konsolidacji skutkuje różną sprawozdawczością grupy kapitałowej w nieskładnym środowisku finansowym, w którym realizowanych jest zbyt wiele zadań wykonywanych ręcznie.
 • Rozwiązanie SAP S/4HANA for Finance przeznaczone dla sprawozdawczości grupy kapitałowej obsługuje niedociągnięcia konsolidacyjne, dając możliwość zapewnienia podmiotowi i grupie procesów zamknięcia w jednym systemie.
 • Brak protokołu audytu łączącego skonsolidowane sprawozdania finansowe z odnośnymi transakcjami operacyjnymi.
 • Kokpit o nazwie SAP Financial Closing służy jako jedno źródło wiarygodnych informacji. Normalizuje i automatyzuje powtarzające się zadania w procesie zamknięcia, a także dodaje możliwość ich śledzenia.
 • Rozwiązanie SAP S/4HANA znosi podział na systemy operacyjne i analityczne. Na potrzeby analiz na bieżąco zapewnia użytkownikom biznesowym bezpośredni dostęp do danych operacyjnych. Tym samym podnosi efektywność działań użytkowników.
 • Wykorzystując uczenie maszynowe i algorytmy prognozowania, oprogramowanie SAP Predictive Analytics jest w stanie przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia przyszłych zdarzeń. Decydenci dysponują wsparciem w postaci predyktywnych analiz, np. w ramach zarządzania kadrami, konserwacji, sprzedaży lub planowania łańcucha dostaw.

Dowiedz się więcej o Zarządzaniu finansami w cyfrowej erze

Jakie korzyści z SAP S/4HANA odnoszą inne firmy?

Vetropack AG, St-Prex

Udane przejście do SAP S/4HANA dzięki przejrzystej „mapie drogowej” projektu.

Tokai COBEX, Racibórz, Polska

Tokai COBEX Polska: kompleksowy projekt migracji z SAP ERP do SAP S/4HANA.

Dlaczego na partnera wspierającego przejście na SAP S/4HANA warto wybrać NTT DATA Business Solutions?


520+
Klienci SAP HANA

300+
Projekty SAP S/4HANA

127+
SAP S/4HANA Live

Zacznijmy przejście na SAP S/4HANA!

Zrobiliśmy już pierwszy krok w kierunku przejścia na SAP S/4HANA – wspólnie doszliśmy do interesujących wniosków i zebraliśmy informacje na temat najbardziej przydatnych funkcji oferowanych przez SAP S/4HANA oraz sposobu, w jaki usprawnią firmę.

W następnej kolejności będziemy musieli zadecydować o tym, która strategia najlepiej odpowiada wymaganiom firmy. Są trzy metody przejścia, a każda z nich różni się od pozostałych pod względem opcji wdrożenia, migracji danych itd.

Spójrz na poniższe informacje, porównaj ścieżki i wybierz odpowiednią dla swojej firmy. Gotowy do przejścia?

Wybierz swoją strategię przejścia

SAP Logo
SAP S/4HANA: Konwersja systemu

Przenieś obecny system SAP ERP na SAP S/4HANA, stosując konwersję systemu. Zachowaj dotychczasową strukturę i procesy i przejdź na SAP S/4HANA w 22+ tygodnie.

SAP Logo
SAP S/4HANA: Nowe wdrożenie

Wdrożenie nowego systemu, zwane też podejściem Greenfield, to jedna ze strategii przejścia na SAP S/4HANA.

SAP Logo
SAP S/4HANA: Selektywna migracja danych

Skonsoliduj różne systemy klasy ERP w jeden centralny SAP S/4HANA, stosując selektywną migrację danych. Podejście hybrydowe przeznaczone jest głównie dla dużych przedsiębiorstw.

itelligence is now NTT DATA Business Solutions
We will be even stronger for our clients, partners and employees.
Check out our new website
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas