NTT DATA Business Solutions

Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez innowacje

Innowacje technologiczne pomagają sprostać ekologicznym, ekonomicznym i społecznym wyzwaniom naszych czasów i przyczyniają się do wprowadzania zrównoważonych i satysfakcjonujących zmian w przedsiębiorstwach.

Nasze projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju
Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez innowacje
Dlaczego prowadzenie firmy w sposób zrównoważony zapewnia przewagę konkurencyjną

Dlaczego prowadzenie firmy w sposób zrównoważony zapewnia przewagę konkurencyjną

Zrównoważony rozwój odgrywa fundamentalną rolę w ukierunkowaniu wszystkich działań biznesowych i ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu ekonomicznego przez wiele małych i średnich przedsiębiorstw. Od dłuższego czasu klienci i zleceniodawcy, partnerzy biznesowi i opinia publiczna nie są już zainteresowani wyłącznie samą rentownością przedsiębiorstwa, ale istotne staje się dla nich to, czy dana firma koncentruje się na rezyliencji, elastyczności, jakości i zrównoważonym rozwoju. Dlatego też przedsiębiorstwa, dla których zrównoważony rozwój nie jest priorytetem, mogą mieć w dłuższej perspektywie trudności z pozyskaniem finansowania i konkurowaniem na rynku.

Również inwestorzy i agencje ratingowe kierują swoją uwagę nie tylko na dane finansowe, uwzględniając w swoich ocenach kwestie związane z ochroną środowiska, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego (Environmental, Social and Corporate Governance – ESG). Według badania „2021 CEO Outlook” przeprowadzonego przez organizację KPMG już 58 procent dyrektorów generalnych na świecie obserwuje zwiększone wymagania ze strony interesariuszy – takich jak inwestorzy, regulatorzy i klienci – w zakresie sprawozdawczości i przejrzystości w kwestiach ESG. Badanie KPMG przeprowadzone wśród 1325 międzynarodowych szefów największych organizacji z 11 kluczowych rynków i 11 kluczowych sektorów przemysłu zapewnia więcej perspektywicznych danych:

75%
twierdzi, że ich inwestycje cyfrowe i ESG są ze sobą nierozerwalnie związane.
30%
planuje zainwestować więcej niż 10% swoich przychodów w zrównoważony rozwój.
52%
szefów szybko rozwijających się organizacji uważa, że ich programy ESG poprawiają wyniki finansowe.
 alt="Norbert Rotter, CEO at NTT DATA Business Solutions AG"
Wraz z rozpoznawalnymi szerzej partnerami i instytucjami badawczymi z naszego regionu angażujemy się w inicjatywy i projekty badawcze dotyczące zrównoważonych i praktycznych rozwiązań w zakresie ochrony klimatu. Trwałe zaangażowanie w zrównoważony rozwój i związane z tym inwestycje są już stałym elementem naszej strategii korporacyjnej.

Nobert Rotter, CEO at NTT DATA Business Solutions AG

Rola IT w zrównoważonym rozwoju – zmiana poprzez innowacje

Sektor IT jest motorem innowacji i jedną z kluczowych branż, która będzie aktywnie zaangażowana w zmiany w kierunku bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości. Innowacyjne technologie umożliwiają analizę i prognozowanie działań biznesowych oraz badanie ich wpływu na nasze środowisko. Większa przejrzystość pozwala na zwiększenie efektywności procesów i optymalizację systemów, co z kolei zmniejsza ilość odpadów i pomaga oszczędzać energię.

Ścieżką zrównoważonego rozwoju do trwałego sukcesu biznesowego

NTT DATA Business Solutions jest globalnym graczem w branży IT – dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest wykorzystanie możliwości i szans oferowanych przez nasze portfolio biznesowe w celu wniesienia pozytywnego wkładu w środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

Jako Platynowy Partner SAP® utrzymujemy bliską współpracę z firmą SAP i mamy dostęp do jej szerokiego, innowacyjnego portfolio w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu oraz naszym dostosowanym do indywidualnych potrzeb dodatkowym rozwiązaniom i usługom możemy budować podstawy dla bardziej zrównoważonej działalności naszych klientów, które spełniają obecne i przyszłe wymagania społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju. Tym samym świadomie godzimy zrównoważony rozwój z rentownością i w pełni wykorzystujemy istniejące synergie i potencjał biznesowy.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I INNOWACJE: NASZE PROJEKTY DLA KLIENTÓW I PROJEKTY BADAWCZE

Kierunek naszych projektów na rzecz bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości wyznaczają trzy filary:

Projekty mające pozytywny wpływ na zmiany klimatu

Drony i uczenie maszynowe w walce z gatunkami inwazyjnymi

Sztuczna inteligencja wspiera projekt walki z barszczem olbrzymim – osiągającą wysokość dorosłego człowieka rośliną z Kazachstanu, która szybko rozprzestrzenia się po całym świecie i wypiera inne gatunki. Co więcej, kontakt z rośliną może spowodować poważne oparzenia. Wspólnie z firmą Prodrone i NTT DATA Japan już w 2019 roku wdrożyliśmy w dronach technologię automatycznego rozpoznawania obrazu i sztuczną inteligencję, aby ułatwić tworzenie map występowania barszczu olbrzymiego (który  np. w Danii musi być zgodnie z prawem zgłoszony władzom) oraz aby odciążyć napięte budżety na ochronę środowiska.

Dowiedz się więcej o projekcie dotyczącym barszczu olbrzymiego

Holistyczne zarządzanie emisjami dzięki śladowi CO2e pochodzącemu z konkretnych produktów

Redukcja gazów cieplarnianych w przemyśle – taki jest cel projektu „Climate neutral business in Ostwestfalen-Lippe (climate bOWL)”. System śledzenia i wspomagania przydziela emisję do emitenta i proponuje środki mogące ją zoptymalizować lub jej zapobiec. System ten opracowujemy wspólnie z ekspertami z sektora przemysłu i instytucji badawczych, pokazując korzyści płynące z zastosowania technologii informatycznych w zrównoważonych procesach w całym łańcuchu wartości oraz sposoby identyfikacji i wykorzystania potencjału innowacji. Naszym celem jest doradzanie firmom w zakresie śledzenia, redukcji lub nawet zapobiegania i kompensacji emisji CO2e, jak również w zakresie mierzalności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości – od producenta surowców do klienta końcowego. Ślad CO2e firmy można zmniejszyć tylko poprzez holistyczne i ukierunkowane zarządzanie emisjami.

Przyszłość wakacji – witaj na inteligentnej wyspie Rømø

Digitalizacja zrównoważonej turystyki – we współpracy z Copenhagen Business School i Uniwersytetem Aalborg podjęliśmy się digitalizacji całej duńskiej wyspy Rømø. Ponieważ wyspa jest przede wszystkim popularnym miejscem wypoczynku, celem projektu była optymalizacja procesów dotyczących turystów. Udało nam się skrócić czas oczekiwania w restauracjach i punktach sprzedaży detalicznej, rozwiązać problem z korkami oraz sprawić, by zaopatrzenie wyspy w wodę i energię było bardziej efektywne i zrównoważone. Dzięki gromadzeniu i ocenie danych w chmurze zwiększyliśmy efektywność turystyki na całej wyspie.

Dowiedz się więcej na temat projektu Smart Island Rømø

Aplikacja GreenScore motywuje użytkowników końcowych do transformacji energetycznej

Dbałość o atrakcyjność i interaktywność zrównoważonego rozwoju – użytkownikom końcowym często brakuje przejrzystości, jeśli chodzi o transformację energetyczną, dlatego mało kto wie, skąd naprawdę pochodzi prąd z gniazdka. Aplikacja GreenScore pokazuje w czasie rzeczywistym ilość dostępnej energii wiatrowej, słonecznej i wodnej oraz łączy przejrzystość z grywalizacją: gospodarstwa domowe, które opierają zużycie energii na rzeczywistej dostępności, są nagradzane punktami GreenScore, które mogą wykorzystać do zmniejszenia rachunku za energię elektryczną lub przekazać na cele charytatywne. Projekt powstał w ramach niemieckiego konkursu „Thinkaton” we współpracy z regionalnym dostawcą energii i firmą SAP.

Projekty mające pozytywny wpływ na gospodarkę obiegu zamkniętego

Inteligentna automatyzacja w przemyśle spożywczym

Informatyka w branży spożywczej – wykorzystujemy specjalistyczną wiedzę na potrzeby realizacji nowych koncepcji cyfrowych w branży dóbr konsumpcyjnych. W ramach sojuszu na rzecz innowacji „smartFoodTechnologyOWL” Uniwersytetu Nauk Stosowanych OWL współpracujemy z ponad 40 innymi partnerami z sektora przemysłu, instytucji badawczych i świata polityki w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań kluczowych problemów, które mogą wystąpić w przyszłości w przemyśle spożywczym. W ramach wspólnego projektu z firmą Dr. August Oetker KG technologie cyfryzacji i IoT są wykorzystywane do tworzenia wirtualnych obrazów przykładowych produktów spożywczych, które otwierają nowe możliwości w zakresie konkurencyjnej i oszczędzającej zasoby produkcji.

Walioullah Ali, Head of COE Consumer Products, wraz z Christianem Fretterem, Head of R&D w Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, opowiadają o projekcie i korzyściach płynących ze współpracy:

Obejrzyj video „Where food meets IT”

Projekty mające pozytywny wpływ na odpowiedzialność społeczną

Cyfrowe awatary wspierają uczniów i nauczycieli

Wirtualny przyjaciel oparty na sztucznej inteligencji pomaga dzieciom w nauce czytania – dzięki technologiom AI cyfrowe awatary mogą stać się prawdziwymi asystentami edukacyjnymi: Nauka czytania poprzez spersonalizowane gry umożliwiające trenowanie słownictwa, wymowy i rozumienia w formie zabawy. Nauczyciele mogą równolegle obserwować postępy w nauce za pomocą pulpitu asystenta nauki. Jeśli wirtualny asystent jest wykorzystywany systematycznie, koszty edukacji domowej można zmniejszyć o połowę, a ogólne koszty nauki o 5%. Ponadto może on mieć ogólny pozytywny wpływ na życie dzieci, nauczycieli i rodziców na całym świecie.

Aplikacja „AI Learning Helper” jest wynikiem międzynarodowej współpracy między firmą NTT DATA Business Solutions Denmark, NTT DATA UK oraz NTT DATA Romania i niedawno została wyróżniona nagrodą „SAP Innovation Award 2022„.

Dowiedz się więcej na temat wirtualnego przyjaciela AI

Sieć FarmBotów zmienia grunty miejskie w grunty rolne

Redefiniowanie rolnictwa jutra – w 2017 roku w ramach wydarzenia NTT DATA Hackathon opracowaliśmy innowacyjną koncepcję walki z przyszłymi niedoborami żywności i niestabilnością rynku spożywczego. Jej głównym założeniem jest zwiększenie efektywności i produktywności inteligentnych robotów rolniczych, tzw. FarmBotów, poprzez połączenie ich w sieć za pośrednictwem platformy inteligentnego rolnictwa oraz częstsze korzystanie z innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, IoT (Internet Rzeczy) czy blockchain. W związku ze zmianami klimatycznymi, rosnącą liczbą ludności na świecie i postępującą urbanizacją, projekt otrzymał główną nagrodę na NTT Group Corporate Social Responsibility (CSR) Conference w 2019 roku.

Dowiedz się więcej na temat sieci farmbotów

Optymalizacja medycznych łańcuchów dostaw w celu poprawy i ratowania ludzkiego życia

Innowacyjne rozwiązania IT wzlatują się na nowy poziom – start-up Wingcopter, który podczas Światowego Forum Ekonomicznego w 2020 roku został okrzyknięty technologicznym pionierem, skupia się głównie na optymalizacji łańcuchów dostaw dla towarów medycznych przy pomocy bezzałogowych dronów dostawczych. W przyszłości Wingocopter planuje także rozszerzyć swoją działalność na dostarczanie paczek, narzędzi i części zamiennych, a także żywności i artykułów spożywczych. Start-up realizuje nowy model biznesowy i musi spełniać złożone wymagania dotyczące procesu produkcyjnego. W ramach udanej współpracy zbudowaliśmy inteligentną strukturę systemów SAP ERP w chmurze za pomocą rozwiązania „RISE with SAP”, która zapewnia start-upowi dodatkowy, techonologiczny impuls do dalszego rozwoju procesów biznesowych.

AI zwiększa efektywność duńskiego telefonu zaufania dla dzieci

Wirtualny asystent wspiera Børns Vilkår – duńska organizacja pomocy dzieciom Børns Vilkår komunikuje się z dziećmi szukającymi pomocy nie tylko telefonicznie, ale także poprzez SMS-y i czat. Opracowany przez NTT DATA Business Solutions Denmark wirtualny asystent wspiera zespół Børns Vilkår i stale uczy się, by lepiej rozumieć język dzieci i młodzieży. Rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji wspiera pracę ponad 500 doradców-wolontariuszy, którzy każdego roku odbierają ponad 220 000 telefonów od dzieci w Danii. W rezultacie znacznie wzrosła liczba obsługiwanych zgłoszeń.

Innowacje cyfrowe to klucz do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju

69% firm postrzega innowacje cyfrowe jako klucz do osiągnięcia swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Trzy główne technologie zapewniające osiągnięcie tych celów to: chmura, Internet Rzeczy i sztuczna inteligencja.

NTT Ltd., Innovating for a Sustainable Future, 2022

Główne innowacje i technologie sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi

Innowacje są coraz częściej tworzone z myślą o bardziej zrównoważonym rozwoju. Niezależnie od tego, czy chodzi o optymalizację wydajności zasobów, czy też o zrównoważenie aspektów ekonomicznych i ekologicznych – zrównoważone zarządzanie kryje w sobie ogromny potencjał dla firm.

Jesteśmy Twoim partnerem podczas transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy Twoim partnerem podczas transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju

Dzięki bliskiej współpracy NTT DATA Business Solutions z SAP® nasi specjaliści mogą korzystać i funkcjonalnie uzupełniać rozwiązania SAP związane z pakietem „SAP Cloud for Sustainable Enterprises”. Innowacyjne portfolio SAP dotyczące zrównoważonego rozwoju spełnia w tym zakresie aktualne wymagania społeczeństwa i naszych klientów, a tym samym stanowi podstawę bardziej zrównoważonej działalności. Jednak odpowiednie oprogramowanie to tylko część zmiany w kierunku bardziej zrównoważonego biznesu. Dzięki specjalistycznej wiedzy w zakresie rozwiązań SAP w Grupie NTT DATA, własnym rozszerzeniom SAP, usługom indywidualnym i naszemu doświadczeniu w zakresie transformacji, możemy zapewnić Ci wsparcie na Twojej osobistej drodze do bardziej zrównoważonych procesów biznesowych.

Nasze usługi są dostępne w ponad 30 krajach, a w ciągu trzydziestu lat działalności pomogliśmy tysiącom firm zwiększyć wydajność i produktywność. Ponad 11 000 naszych pracowników na całym świecie jest gotowych, by aktywnie towarzyszyć Ci na drodze do inteligentnego przedsiębiorstwa – gdziekolwiek rozpoczniesz swoją podróż!

Czy masz już zdefiniowaną strategię zrównoważonego rozwoju i wstępnie określone obszary działania?

Jesteśmy gotowi, by wspierać Cię w realizacji Twoich planów, dzięki produktom i usługom z naszego portfolio SAP i innowacyjnym technologiom.

Jak sami dbamy o zrównoważony rozwój?

Jak sami dbamy o zrównoważony rozwój?

W NTT DATA Business Solutions zrównoważony rozwój to jeden z najważniejszych długoterminowych celów korporacyjnych. Na przykład, jako aktywny członek fundacji Green Software Foundation stale podejmujemy działania na rzecz redukcji emisji w branży technologii teleinformatycznych.

Aby stworzyć nowe paradygmaty i wartości, które mogą przyczynić się do powstania bardziej zamożnego i harmonijnego społeczeństwa, wspieramy 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, których realizacja pozwoli osiągnąć stabilny i trwały, zrównoważony rozwój. Robimy to, skupiając się na globalnych problemach społecznych w ramach naszej własnej działalności biznesowej. Ponadto koncentrujemy się na aspektach związanych z ochroną środowiska, społeczństwem i tych dotyczących ładu korporacyjnego, aby dalej stymulować zrównoważony wzrost dla naszych klientów oraz dla nas samych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w NTT DATA Business Solutions

W NTT DATA Business Solutions świadomość ekologiczna, ekonomiczna i społeczna oraz działania w tym zakresie nie mają swojego początku u klienta, ale bezpośrednio w naszej firmie. Dowiedz się, jak dbamy o zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu w naszej organizacji!

Zrównoważony rozwój w Grupie NTT DATA

Raport na temat zrównoważonego rozwoju NTT DATA 2021
 
Raport na temat zrównoważonego rozwoju NTT DATA 2021

Zrównoważony rozwój jest nieodłączną częścią naszej tożsamości korporacyjnej. Logicznym następstwem jest udokumentowanie naszego zaangażowania i przekazanie na zewnątrz informacji o nim w sposób jak najbardziej przejrzysty. „NTT DATA Sustainability Report” szczegółowo przedstawia działania podjęte przez Grupę NTT DATA w ubiegłym roku w celu wypełnienia wspólnych zobowiązań oraz opisuje sposób, w jaki my, jako cała grupa, zamierzamy jeszcze bardziej promować zrównoważony rozwój w przyszłości.

Przeczytaj raport
Nasi eksperci o transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju w magazynie CXO

Nasi eksperci o transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju w magazynie CXO

W walce ze zmianami klimatycznymi konieczne jest szybkie przejście na zrównoważone modele biznesowe. Taka transformacja zapewnia bardziej zrównoważony rozwój nie tylko dla środowiska, ale także dla Twojej firmy: Korzyści obejmują wzrost efektywności i odporności, zmniejszenie ryzyka organizacyjnego oraz zwiększenie możliwości i potencjału biznesowego. Zrównoważony rozwój nie wyklucza więc rozwoju firmy, ale wręcz go stymuluje. Przeczytaj artykuły naszych ekspertów w sekcji „The Sustainability Transformation” magazynu CXO NTT DATA:

Więcej artykułów nt. zrównoważonego rozwoju

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas