Seria wpisów: Zrównoważony rozwój
Frank Jacobs | 20 maja, 2021 | 3-minutowa lektura

W jaki sposób SAP S/4HANA usprawnia zarządzanie inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju

Bez względu na to, czy jesteś menedżerem ds. IT rozważającym przejście do SAP S/4HANA, czy osobą odpowiedzialną za zarządzanie działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, musisz wiedzieć, które oprogramowanie najszybciej i najskuteczniej pomoże Ci osiągnąć Twoje cele. Dowiedz się, dlaczego Twoja decyzja o wyborze systemu ERP odbije się nie tylko na przychodach i kosztach Twojej firmy, ale także na wizerunku Twojej organizacji w kontekście dbania o zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo. W tym artykule poznasz rzadko omawiane funkcje SAP S/4HANA, a także szereg korzyści, jakie system ERP nowej generacji ma do zaoferowania Twojej firmie.

Sustainability is a challenge for the world, and therefore a challenge for each and every company.

Korzyści, jakie SAP S/4HANA zapewnia w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nadrzędnym celem każdej organizacji są na ogół wyniki, które można zmierzyć, takie jak wzrost przychodu, redukcja kosztów czy szybszy zwrot z inwestycji. Jednak SAP S/4HANA zapewnia coś więcej – platformę do stymulowania innowacji i rozwoju, a także funkcje umożliwiające ograniczanie ryzyka i zachowanie zgodności z coraz to nowszymi przepisami. Dbanie o zrównoważony rozwój jest wyzwaniem dla świata, a co za tym idzie, dla każdej firmy. Musimy zatem pamiętać o jednym – bez zdrowo funkcjonującej planety nie będzie miejsca dla ciągłości działań, długoterminowego zysku oraz wzrostu.

Konieczność zarządzania inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju

W świetle ostatniego oficjalnego raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej zawartość dwutlenku węgla w powietrzu niestety nadal utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie. Nawet powszechne lockdowny, wprowadzone w reakcji na kryzys wywołany pandemią COVID-19, nie wpłynęły znacząco na poprawę tego stanu rzeczy.

Konsumenci już teraz zaczynają wybierać produkty i usługi wytwarzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, podczas gdy inwestorzy coraz częściej domagają się tego samego. Dobra reputacja firmy w zakresie zaangażowania w strategię zrównoważonego rozwoju stanie się kluczowym warunkiem pozyskania, a następnie utrzymania dumnych z działań swojego pracodawcy, utalentowanych pracowników. Z tego powodu inicjatywy na rzecz ochrony klimatu powinny stać się ważnym punktem w dyskusjach zarządów. Nie zapominajmy jednak, że aby podjąć jakąkolwiek decyzję, potrzebne są argumenty w postaci rzetelnych danych.

Jak mierzyć i analizować swój ślad węglowy?

W ramach inicjatywy o nazwie Climate 21 firma SAP wspiera organizacje na całym świecie w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju, zapewniając im odpowiednie narzędzia do monitorowania ich działań i wyników.

Prowadzone w tym zakresie prace zaowocowały powstaniem nowatorskiego rozwiązania o nazwie SAP Product Carbon Footprint Analytics, w którym nacisk położono na emisję węgla podczas wytwarzania, dystrybucji i dostawy produktów. Celem aplikacji jest obliczenie emisji dwutlenku węgla dla każdego produktu. Na potrzeby tych kalkulacji dane pobierane są z platformy SAP S/4HANA i źródeł zewnętrznych, a następnie analizowane w oprogramowaniu SAP Analytics Cloud.

 

SAP Product Carbon Footprint Analytics - Improve sustainability with SAP S/4HANA

Dynamiczny wgląd w bieżące dane o emisji dwutlenku węgla daje firmom możliwość zebrania istotnych informacji na temat śladu węglowego surowców, a także zapewnia im rzetelne argumenty w negocjacjach z dostawcami i całościowe zrozumienie źródeł śladów węglowych CO2e.

 

Interfejsy API w SAP S/4HANA do monitorowania inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju

Istotna część danych dla SAP Product Carbon Footprint Analytics jest dostarczana przez standardowe interfejsy programowania aplikacji (API) SAP S/4HANA OData.

Architecture of SAP Product Carbon Footprints for improved sustainability

(Oryginalne zdjęcie SAP – dodano informacje o produkcie)

Emisje CO2 obliczane są na podstawie surowców użytych w produkcie (w oparciu o specyfikacje materiałowe SAP S/4HANA) i etapów produkcji (w oparciu o tzw. Routings/Recipes w SAP S/4HANA). Dane te są następnie przekazywane poprzez interfejs API_FINPLAN_COSTESTIMATE_ITEMS_SRV.

Improve your sustainability with SAP S/4HANA - detailed analysis

Po obliczeniu wartości emisji CO2e dla każdego wytworzonego produktu przeprowadza się analizę rzeczywistej sprzedaży dla konkretnego produktu. Dane dot. wielkości sprzedaży dla poszczególnych miesięcy można uzyskać za pomocą API_JOURNALENTRYITEMBASIC_SRV.

Jednostki miary, w których podaje się ilości sprzedaży nie zawsze odpowiadają jednostce miary, w której wyrażona jest wielkość partii produktu. W takiej sytuacji wartości wprowadzone przy konwersji jednostek są używane w celu dopasowania liczb w tej samej jednostce podstawowej. Do tej operacji wykorzystywane są dane z interfejsu API_PRODUCT_SRV w ramach SAP S/4HANA.

Na podstawie wartości emisji CO2e dla każdego produktu pomnożonych przez ilości sprzedaży w poszczególnych miesiącach można obliczyć całkowitą ilość emisji CO2e dla danego produktu. Wyniki są następnie wizualizowane w historii monitorowania w SAP Analytics Cloud, co daje możliwość szczegółowej analizy emisji dla każdego produktu i/lub zakładu.

example of climate KPIs in SAP S/4HANA for improves sustainability

Przed rozpoczęciem korzystania z wyżej wymienionych interfejsów API w systemie SAP S/4HANA należy przeczytać odpowiednie noty SAP i wprowadzić konieczne poprawki.

Przekuj spostrzeżenia i wnioski w działania – zrównoważony rozwój z SAP S/4HANA

Firma SAP stale rozwija istniejące i planuje wprowadzenie nowych rozwiązań, które pozwolą organizacjom lepiej ocenić i zrealizować plany na rzecz ochrony klimatu. Rozwiązanie SAP Product Carbon Footprint Analytics, to dopiero pierwszy krok w tak ważnym dziś temacie.

Dzięki możliwości przekazywania danych poprzez zdefiniowane interfejsy API w SAP S/4HANA możesz monitorować skuteczność inicjatyw w kierunku zrównoważonego rozwoju, zapewniając swojej firmie bezpośrednie i długofalowe korzyści.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SAP S/4HANA

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju z SAP S/4HANA, porozmawiaj z nami!

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas