Seria wpisów: Chmura
Brian Everett | 8 czerwca, 2021 | 4-minutowa lektura

Chmura hybrydowa jako motor napędowy Przemysłu 4.0

Chmura obliczeniowa jest warunkiem koniecznym dla powodzenia Przemysłu 4.0. Transformacja cyfrowa firmy na pewno byłaby utrudniona bez koncepcji cloud computing. Tak znaczenie chmury postrzega wiceprezes ds. transformacji branżowych w amerykańskim oddziale NTT DATA Business Solutions, Brian Everett. Stwierdzenie to sprawdza się w większości przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. W dzisiejszym poście Brian wyjaśnia, dlaczego strategię chmury hybrydowej uważa za najlepsze rozwiązanie dla inteligentnej produkcji.

Strategia chmury hybrydowej w służbie inteligentnej produkcji

Współcześnie towarzyszy nam wysoki poziom rozwoju istotnych narzędzi cyfrowych, takich jak wydruk 3D i produktów korzystające ze sztucznej inteligencji. Cyfrowe procesy produkcyjne mają znaczący udział w przemyśle, począwszy od technologii półprzewodnikow i elektroniki, a skończywszy na motoryzacji i maszynach ciężkich. Nowe technologie i zaawansowane urządzenia są coraz częściej integrowane z procesem produkcyjnym ze względu na konieczność optymalizacji kluczowych operacji. Dzięki integracji projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i komputerowego wspomagania prac inżynierskich (CAE), procesy rozwoju i projektowania procesów coraz bliższe są paradygmatowi „design to operate” (kreuj produkty i twórz wartość dodaną).

Pilną potrzebę transformacji cyfrowej w przemyśle produkcyjnym napędzają dwa czynniki:

1) klienci końcowi, którzy oczekują produktów wysokiej jakości, spersonalizowanych, interaktywnych i dostępnych „od ręki”
2) konkurencja wymuszająca zdolność elastycznego działania w każdym zakątku świata poprzez optymalizację łańcucha dostaw sterowanego popytem.

Sprostanie tym wymogom wymusza nieustanne starania o zróżnicowanie oferty produktowej i usługowej firmy.

Chmura obliczeniowa jako kluczowa technologia w koncepcji Przemysłu 4.0

Patrząc na przemysł produkcyjny, zwłaszcza na firmy średniej wielkości, można zauważyć, że podstawowa infrastruktura IT zazwyczaj posiada cechy rozproszonego środowiska złożonego z poprzednich systemów, których duża część jest utrzymywana lokalnie w firmie. Scentralizowana infrastruktura IT stanowi poważne przeszkody na drodze do udanej transformacji i sukcesu projektu Przemysłu 4.0. Dlaczego? Ponieważ „fabryka przyszłości” nie działa już na zasadzie samodzielnego obiektu w jednej lokalizacji, lecz raczej jako rozproszony, powiązany siecią biznes produkcyjny z możliwością zintegrowania dodatkowych podmiotów prawnych, np. w wyniku fuzji i przejęć.

W związku z tym dla procesów produkcyjnych, które pierwotnie były obsługiwane w czterech ścianach zakładu produkcyjnego, powstaje coraz więcej produktów chmurowych. Co więcej, inteligentne rozwiązania chmurowe są optymalnym sposobem na przetwarzanie i ocenę danych, których wolumen rośnie wraz ze wzrostem automatyzacji. Dlatego całkowicie zgadzam się ze stwierdzeniem, że bez chmury obliczeniowej po prostu nie ma podstaw do mówienia o Przemyśle 4.0.

Jak zintegrować operacje realizowane w fabryce i hali produkcyjnej w środowisko chmury obliczeniowej? Przykładowo można zintegrować odczyty maszyn z systemami SAP, tak by urządzenia przekazywały dane z dokładnością poniżej minuty (w razie potrzeby, nawet co do kilku sekund) do aplikacji chmurowych. Następnie informacje te mogą być na bieżąco analizowane. Zyskana w ten sposób możliwość monitorowania całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) pozwala na automatyczne generowanie zleceń serwisowych w sytuacji, gdy praca urządzeń wykracza poza określone granice tolerancji (a nawet, gdy tylko wykazuje taką tendencję). Takie informacje mogą być wykorzystywane również w przyszłych analizach, dzięki czemu fabryka z powodzeniem może przejść z reaktywnego modelu działania na tryb proaktywny z wykorzystaniem prognoz. To tylko jeden z wielu sposobów na skuteczne podniesienie jakości i rentowności procesów produkcyjnych dzięki rozwiązaniom chmurowym.

Inteligentna produkcja zyskuje na popularności wśród firm MŚP

Jeśli zapytacie mnie, w jakiej sytuacji znajdują się obecnie firmy MŚP z branży produkcyjnej, odpowiem z własnego doświadczenia: nadszedł czas na transformacje cyfrowe. Z całą pewnością przejście na chmurę odbywa się szybciej w przypadku podsegmentów produkcyjnych, takich jak technologia półprzewodników i elektronika High Tech (z liczną ofertą usług cyfrowych w pórównaniu przykładowo z produkcją maszyn ciężkich. Jednak bez wątpienia wszystkie sektory przemysłowe są na drodze do transformacji cyfrowej, a znaczna część przedsiębiorstw już wdrożyła odpowiednie systemy i przeniosła je do chmury. Często są to elastyczne aplikacje udostępniane na zasadach subskrypcji, które zapewniają firmom indywidualne oferty rozwiązań w rentownym modelu wydatków operacyjnych (OPEX).

Eksperci NTT DATA Business Solutions wyjaśniają, w jaki sposób rozwiązania chmurowe mogą umożliwić rozwój Przemysłu 4.0 i inteligentnej produkcji

Obserwujemy tendencję do coraz częstszego wykorzystywania technologii sztucznej inteligencji (AI) czy uczenia maszynowego (ML) przez przedsiębiorstwa średniej wielkości. Niewątpliwie ich główną korzyścią jest szybki zwrot z inwestycji. Jednym z częstych tematów, jakie poruszamy w rozmowach z naszymi klientami jest zastosowanie pojazdów sterowanych automatycznie (AGV) lub dronów używanych do zdalnej diagnostyki. Ważnym argumentem w rozmowach są też nasze wcześniejsze doświadczenia, zdobyte w trakcie realizacji projektów wdrożeniowych w związku z automatyzacją procesów monitorowania należności i zobowiązań w rachunkowości finansowej. Dobrym przykładem na zastosowanie cyfrowych technologii jest używanie optycznego rozpoznawania znaków (OCR) w celu automatyzacji przetwarzania należności z tytułu faktur. Faktura od dostawcy jest wysyłana na adres e-mail, po czym dzięki technologii OCR dokument ten może zostać skanowany elektronicznie i automatycznie wprowadzony do systemu SAP. Jeśli dostawca zmodyfikuje fakturę (np. zaktualizuje swoje logo lub zmieni adres siedziby), algorytmy uczenia maszynowego pozwolą na dokonanie niezbędnych zmian i fakturę będzie można zaimportować do systemu, w którym zostanie przetworzona. W rezultacie firma ma większą sprawność operacyjną, ponieważ pracownicy działu rozliczeń nie muszą już przetwarzać wszystkich transakcji i mogą skupić się na analizowaniu oraz obsłudze spraw nietypowych.

Wyzwania w czasach globalnej pandemii i zmieniających się okoliczności biznesowych

Na podstawie rozmów z przedsiębiorstwami produkcyjnymi średniej wielkości możemy stwierdzić, że w perspektywie 3-5 lat w drodze do udanej transformacji cyfrowej przed organizacją stoją trzy najważniejsze wyzwania.

1) Łańcuch dostaw

Szczególnie dziś, w czasach kształtowanych przez pandemię, w wielu segmentach branżowych zdarzają się opóźnienia dostaw i w związku z tym powstaje konieczność wprowadzania zmian w harmonogramie. Firmy muszą zadać sobie pytanie: Jak teraz pozyskujemy towary? Jak pozycjonujemy nasze produkty? Jaką metodę wybraliśmy na efektywne dostarczanie produktów końcowemu odbiorcy? Odpowiedzią na te pytania jest zintegrowane planowanie biznesowe w postaci rozwiązania chmurowego, które umożliwia optymalizację zapasów i planowanie łańcucha dostaw w całej organizacji, a nie tylko w konkretnym zakładzie produkcyjnym.

2) Utowarowienie produktów

Pandemia i sytuacja związana z „lockdownem” mocno odbiła się i odbija na popycie, gdzie obserwujemy radykalne zmiany. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych zauważa się obecnie wysoki popyt na podstawowe produkty z sektora budowlanego (częściowo wynika to z wielu osobistych przedsięwzięć w postaci remontów mieszkań i domów). Na wyższy popyt przedsiębiorstwa produkcyjne zareagowały podniesieniem cen. Aktualnie mierzą się one z silną presją obniżenia marży, gdyż nie mogą ot tak przenieść wyższych kosztów. Stają więc przed dylematem: jak możemy ochronić ceny surowców przed ryzykiem finansowym i zachować kontrolę nad kosztami? Zaistniała sytuacja pokazuje, jak ważne jest zadbanie, by produkty oferowały prawdziwą wartość dodaną, która jest czymś dużo więcej niż tylko „komodyfikacją”.

3) Zasoby ludzkie

Zmianie uległ cały proces produkcyjny i bardziej zaawansowane produkty wymuszają zmianę podejścia do takich procesów. Rozwój nowych produktów wymaga przemyślenia i zaawansowanego modelowania. Zaangażowane w te działania osoby muszą mieć różne umiejętności i cechy osobowości, aby z powodzeniem mogły rozwijać, projektować, wytwarzać i dystrybuować produkty na rynek. Wiele firm skupia się na taktycznych operacjach biznesowych. Nie powinny jednak zaniedbywać pracowników, a bardziej skupić się na inwestowaniu w rozwój ich umiejętności. Chodzi o coś więcej niż tylko ustawienie i skonfigurowanie systemu – dobre wyniki zależą od sprawnego zarządzania i skutecznie działających zespołów w organizacji. Do przeprowadzenia udanej transformacji cyfrowej i utrzymania środowiska chmury hybrydowej potrzebni są pracownicy z odpowiednim zmysłem technicznym.

Strategia chmury hybrydowej w służbie inteligentnej produkcji

Aby sprostać stojącym przed firmami wyzwaniom, potrzebny jest partner, który wesprze organizacje w zarządzaniu infrastrukturą systemów. Ważne jest też zapewnienie środowiska chmurowego, które pozwoli na zintegrowanie aplikacji spoza oferty SAP i sprawne nimi zarządzanie. Przedsiębiorstwa produkcyjne, często mają wiele dedykowanych wymagań. Muszą mieć wtedy również możliwość korzystania z autorskiego oprogramowania, bez konieczności martwienia się o utrzymanie podstawowej infrastruktury z jej wzajemnymi połączeniami i aspektami bezpieczeństwa. Z doświadczenia wiem, że chmura hybrydowa jest modelem przetwarzania danych, który oferuje firmie zwinność konieczną do poprawienia wyników i możliwość wprowadzania innowacji bez straty na jakości i bezpieczeństwie.

Przy wyborze partnera warto wziąć pod uwagę jego doświadczenie. Podejście do wdrożenia sztucznej inteligencji, czy uczenia maszynowego zasadniczo różni się od strategii wdrażania klasycznych rozwiązań typu ERP. Należy przemyśleć długoterminowe działania i wdrażać swoje koncepcje w oparciu o zwinne, iteracyjne metody. W odpowiedzi na tę potrzebę, NTT DATA Business Solutions przedstawia autorskie rozwiązania, które są branżowymi rozszerzeniami aplikacji SAP. Dodatki te wnoszą na rynek dodatkową wartość, tym bardziej że obejmują automatyzację procesów za pomocą robotów (RPA).

Sprawdź nasze autorskie rozwiązania w AddStore

Poznaj 5 zalet chmury hybrydowej dla MŚP

Skorzystaj z pełnego zakresu usług Managed Cloud dla swoich aplikacji SAP

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o chmurze hybrydowej, porozmawiaj z nami!

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas