NTT DATA Business Solutions
Boris Sacic | 18 maja, 2021

Co to jest chmura hybrydowa?

NTT DATA Business Solutions definiuje chmurę hybrydową i wyjaśnia zalety tego modelu przetwarzania danych

Firmy zwracają coraz większą uwagę na możliwość utrzymywania infrastruktury IT w chmurze hybrydowej. Model ten łączy w sobie zalety pozostałych koncepcji: chmury lokalnej lub zewnętrznej prywatnej (obsługiwanej przez dostawcę usług IT) oraz chmury publicznej.

W przypadku modelu hybrid cloud, część systemów utrzymywanych jest w środowisku chmury prywatnej, a pozostałe funkcjonują w oparciu o model chmury publicznej. Koncepcja chmury hybrydowej zależy od wymagań firmy, ale jedną z jej ważniejszych cech jest płynna integracja aplikacji i usług. Odpowiednio przygotowana infrastruktura przyczyni się do zapewnienia przewagi konkurencyjnej i pozwoli na oszczędność kosztów. Dla wielu firm chmura hybrydowa stanowi idealne rozwiązanie w drodze do wdrożenia w firmie pełnej strategii cloud computing.

Struktura chmury hybrydowej

Architektura chmury hybrydowej łączy istniejącą chmurę prywatną w centrum danych, jedną lub kilka chmur publicznych oraz jedno lub więcej rozwiązań chmurowych obsługiwanych w data center zewnętrznego dostawcy usług Managed Services. Maksymalnie płynna integracja między różnymi rozwiązaniami chmurowymi w tym modelu zapewnia niezakłóconą migrację, interoperacyjność i jednolitą administrację.

Lokalizacja usług IT w tym modelu zależy wyłącznie od ustaleń w danej firmie. Poniżej przedstawiamy kilka możliwości:

 1. Firma może zdecydować, żeby wszystkie informacje wrażliwe były przechowywane lokalnie, a tylko te, które nie są krytyczne, były przechowywane na serwerach chmurowych.
 2. Wykorzystanie mocy obliczeniowej chmury zewnętrznej do przechowywania wszystkich danych w firmie.
 3. Moc obliczeniowa jest zapewniana lokalnie, a wszystkie dane są przechowywane w chmurze.

Powyższe trzy możliwości pokazują, jak elastyczna może być koncepcja chmury hybrydowej.

Architektura chmury hybrydowej
Chmura hybrydowa łączy zalety chmury prywatnej i publicznej i jest zarządzana z jednej platformy

Chmura publiczna: zalety i wady

Firmy, które utrzymują systemy w modelu public cloud, współpracują w tym zakresie z zewnętrznym Data Center. W takim wypadku aplikacje IT są wynajmowane od zewnętrznego dostawcy. Pracownicy uzyskują dostęp do aplikacji oraz usług za pomocą front-endu (graficznego interfejsu użytkownika, GUI), przeglądarki internetowej lub poprzez API.

Chmura publiczna to szereg usług Infrastructure as a Service (IaaS): moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa, pojemność sieciowa i sprzęt taki jak routery, przełączniki sieciowe i zapory sieciowe (firewall). Usługa Platform as a Service (Paas) umożliwia wdrażanie, administrowanie i rozwijanie własnych aplikacji i systemów IT na zaawansowanej i zoptymalizowanej wirtualnej platformie informatycznej. Z kolei model Software as a Service (SaaS) pozwala na dostęp do oprogramowania przez przeglądarkę. Kluczowi dostawcy chmury publicznej to Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP).

Zalety chmury publicznej:

 • Gwarantowana dostępność usług dzięki globalnie rozproszonym centrom danych i odpowiednim środkom bezpieczeństwa zapewnianym przez dostawców chmury
 • Niemal nieograniczona skalowalność – płatność opiera się na rzeczywistym wykorzystaniu zasobów („pay-as-you-go”), z możliwością dostosowania w dowolnym momencie, np. w przypadku szczytów zamówień sezonowych
 • Niskie koszty inwestycji- w przypadku kiedy środowisko IT utrzymywane jest w zewnętrznym centrum danych, klienci nie muszą inwestować w uaktualnianie swojej własnej infrastruktury

Potencjalne wady chmury publicznej:

 • Bezpieczeństwo danych może budzić obawy, jeśli miejsce ich przechowywania nie jest ustalone na mocy umów
 • Współdzielenie infrastruktury z innymi klientami może powodować niepewność
 • Opcje indywidualizacji mogą być ograniczone dla niektórych wymagań klientów z powodu standardowej infrastruktury (sprzętu), przeznaczonej dla zbyt wielu użytkowników
 • W przypadku awarii kluczowych systemów, może pojawić się ryzyko utraty ciągłości działania, jeśli koncepcja wysokiej dostępności nie uwzględnia wszystkich lokalizacji (sfer dostępności)

Chmura prywatna: Zalety i wady

Potrzeba kontroli, bezpieczeństwa i indywidualizacji skłania firmy do samodzielnej obsługi środowiska utrzymywanego w chmurze. Firmy chcą mieć pewność, że usługi działają wyłącznie w dedykowanym prywatnym środowisku IT i są dostępne tylko dla uprawnionych pracowników. Popularne synonimy chmury prywatnej to również „chmura korporacyjna” lub „chmura wewnętrzna”.

Pod względem technicznym chmurę prywatną można wdrożyć poprzez wirtualizację istniejącej infrastruktury IT oraz udostępnienie usług w chmurze poprzez wewnętrzną sieć firmy lub odpowiednio zaszyfrowane sieci publiczne (Virtual Private Network, VPN). W zależności od rozmiaru i złożoności infrastruktury, prowadzenie przez firmę własnego centrum danych (wewnętrzna chmura prywatna) może się okazać drugim najlepszym rozwiązaniem, zaraz po pracy z partnerami zewnętrznymi (hostowana chmura prywatna).

Zalety chmury prywatnej:

 • Wysoka wydajność dzięki kompatybilności z istniejącymi systemami oraz możliwości dodawania nowych systemów i usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań
 • Niezależność od osób trzecich i pełna kontrola dostępu do usług chmury prywatnej
 • Maksymalny wpływ na bezpieczeństwo i konfigurację oraz reguły ochrony danych
 • Odpowiednie wykorzystanie sprzętu i środowiska serwerowego, co przekłada się na oszczędności w porównaniu z tradycyjną infrastrukturą IT

Potencjalne wady chmury prywatnej:

 • Więcej pracy administracyjnej dla wewnętrznego działu IT i mniej czasu na rozwój innowacji
 • Wyższe koszty infrastruktury, implementacji i utrzymania w porównaniu do chmury publicznej
 • Nowe technologie, takie jak Internet rzeczy (IoT) lub uczenie maszynowe (ML), muszą być samodzielnie wdrażane i utrzymywane
 • Zapewnianie najnowszych standardów bezpieczeństwa wymaga dedykowanych produktów, usług i zasobów
 • Potencjalne ryzyko problemów związanych z regulacjami RODO w przypadku nie spełnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa dotyczącego przepływu danych

Chmura hybrydowa: Zalety i wady

Chmura hybrydowa - wady i zaletyChmura hybrydowa płynnie integruje platformę i usługi chmury udostępniane przez dostawców chmury publicznej wraz z chmurą wewnętrzną/prywatną. W zależności od dynamicznie zmieniających się wymagań, przechowywane dane można elastycznie przenosić pomiędzy różnymi jednostkami chmury.

W odróżnieniu od tak zwanych koncepcji multicloud, w których każde środowisko chmury jest zazwyczaj zarządzane osobno, chmura hybrydowa jest zarządzana przez jedną platformę.
Wyzwaniem jest jednak dokładne oddzielenie różnych aplikacji lub procesów biznesowych. Staje się to jeszcze trudniejsze, gdy trzeba rozważyć, czy mają one kluczowe znaczenie dla ochrony danych.

Wdrożenie chmury hybrydowej wymaga starannie przygotowanej koncepcji. Należy tutaj wziąć pod uwagę nie tylko zagadnienia technologiczne, ale także kwestie związane z dostępnością aplikacji i usług oraz przetwarzaniem i ochroną danych.

Zalety chmury hybrydowej:

 • Dobrze zaprojektowane chmury hybrydowe generalnie łączą zalety chmury prywatnej i publicznej
 • Elastyczne zwiększanie mocy obliczeniowej w celu pokrycia kluczowych zapotrzebowań
 • Większa kontrola kosztów dzięki usługom chmury publicznej dostępnym „na żądanie”
 • Swoboda wyboru w zakresie korzystania z usług chmury prywatnej lub publicznej w przypadku konkretnych obciążeń

Potencjalne wady chmury hybrydowej:

 • Możliwe wyższe koszty, jeśli nie uda się wyeliminować nadmiaru danych pomiędzy modelami chmury
 • Potencjalnie większe początkowe nakłady koncepcyjne i wdrożeniowe ze względu na kompleksową analizę IT i procesów biznesowych, co powinno prowadzić do jasnej koncepcji użytkowania
 • Możliwa znacznie większa złożoność, co może prowadzić do obciążeń zasobów IT, jeśli nie jest wykorzystywana automatyzacja i narzędzia do zarządzania

Dla kogo chmura hybrydowa to odpowiedni wybór?

Po przeanalizowaniu zalet i wad różnych koncepcji chmury, kluczowym argumentem przemawiającym za wyborem modelu hybrydowego jest jego elastyczność. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed wdrożeniem chmury hybrydowej w organizacji to między innymi krótko- i długoterminowe cele strategiczne, kluczowe regulacje, stopień standaryzacji różnych procesów i aplikacji.

Zasadniczo można powiedzieć, że chmura hybrydowa to dobry wybór dla organizacji, która:

 • potrzebuje elastycznej struktury chmury, pozwalającej na dostosowanie do dynamicznych zmian i obciążeń
 • musi przetwarzać duże ilości danych
 • używa tymczasowych aplikacji lub chce szybko wprowadzić nowe
 • podlega bardzo surowym przepisom prawnym w zakresie ochrony danych, a nadal chce korzystać z zasobów i usług elastycznej chmury publicznej
 • działa w skali globalnej i nie chce obsługiwać chmur prywatnych lub centrów danych odrębnie w każdej lokalizacji
 • preferuje stopniową migrację obciążeń do chmury

Scenariusze aplikacji dla chmury hybrydowej

Duża elastyczność wpływa na szerokie zastosowanie chmury hybrydowej:

Zmienne lub zwiększające się obciążenie

Aplikacje biznesowe rozwijają się dynamicznie. Usługi z dynamicznie zmieniającymi się i wzrastającymi obciążeniami powinny być obsługiwane w chmurze publicznej. Obciążenia bardziej stabilne, stałe lub wrażliwe dla danych (np. procesy o podstawowej wartości w produkcji) powinny być obsługiwane w chmurze prywatnej lub nawet lokalnie.

Przetwarzanie big data to jedno z zastosowań chmury hybrydowejPrzetwarzanie Big Data

Kiedy w firmie wykonywane są analizy Big Data, dokładny wolumen może być trudny do przewidzenia. Rozwiązaniem może być wykorzystanie szybko skalowalnych zasobów chmury publicznej przy jednoczesnym przechowywaniu informacji poufnych lub bardzo wrażliwych danych (np. dotyczących rozliczenia listy płac) w chmurze prywatnej.

Tymczasowe lub nowe aplikacje

Koncepcja chmury hybrydowej umożliwia elastyczne rozmieszczenie zasobów chmury publicznej bez konieczności angażowania się z wyprzedzeniem lub inwestowania w urządzenia, które mogą być potrzebne tylko przez krótki okres. Takie rozwiązanie sprawdza się, jeśli jakaś aplikacja jest używana tymczasowo lub jeśli jest ona na etapie testów.

Przepisy prawne

Niektóre branże zawsze podlegały restrykcyjnym regulacjom ochrony danych. Wprowadzenie rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w Unii Europejskiej spowodowało, że aktualnie dotyczy to praktycznie każdej firmy. Globalni gracze, którzy muszą przestrzegać przepisów prawnych w innych częściach świata, korzystają ze strategii chmury hybrydowej, w której dane mogą być przenoszone pomiędzy środowiskiem chmury prywatnej i publicznej.

Stopniowe przechodzenie do chmury

Stopniowe migracja do chmury umożliwia wysoką kontrolę kosztów, a także minimalizację ryzyka. Przykładowo chmura prywatna może zostać skonfigurowana dla aplikacji wrażliwych, a niektóre zdefiniowane obciążenia można przenieść do chmury publicznej. Dodatkowe zasoby i usługi chmury publicznej można w razie potrzeby połączyć, żeby zwiększyć ich elastyczność.

Kwestia bezpieczeństwa warta uwagi

Chmura hybrydowa pozwala na wybór, gdzie będziemy przechowywać poufne informacje lub uruchamiać wrażliwe aplikacje. Właśnie dlatego firmy zauważają tutaj większą kontrolę nad bezpieczeństwem w porównaniu do chmur prywatnych. W modelu hybrid cloud liczba interfejsów jest optymalnie zredukowana, co pozwala uniknąć niepotrzebnego ryzyka bezpieczeństwa lub zwiększania złożoności środowiska. W określonych przypadkach dobrym rozwiązaniem może być też bezpieczne współdziałanie za pomocą technologii kontenerowej lub szyfrowanych interfejsów API.

Zalety strategii opierającej się na chmurze hybrydowej mają znaczenie z perspektywy bezpieczeństwa. Firmy korzystają z architektury IT, która jest skonfigurowana oddzielnie i jednocześnie połączona w sieć. Zmniejsza to ryzyko naruszenia ochrony danych. Jednocześnie struktura chmury może zostać elastycznie rozszerzona wraz ze zmieniającymi się potrzebami firmy.

Chmura hybrydowa – od czego zacząć?

Złożoność środowisk IT stale wzrasta, a struktury chmurowe powodują że proces ten jest jeszcze bardziej intensywny. Jednostki biznesowe w firmach stawiają przed działami IT wysokie wymagania dotyczące dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań i usług. Mają one być zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz z najlepszymi praktykami związanymi z doświadczeniem użytkownika (User Experience).

Niezawodny partner z kompetencjami zarówno w zakresie rozwiązań SAP, jak i obsługi zautomatyzowanych centrów danych rozlokowanych na całym świecie, może odciążyć zespół IT w firmie. Przy wyborze partnera należy zwrócić uwagę na proponowane technologie oraz doświadczenie projektowe w implementacji chmury hybrydowej.

W NTT DATA Business Solutions obsługujemy setki środowisk klientów w naszych chmurach prywatnych oraz łączymy usługi chmury publicznej z innym rozwiązaniem chmurowym, a także ze środowiskiem lokalnym. Jesteśmy do Twojej dyspozycji w zakresie zaprojektowania koncepcji chmury hybrydowej dostosowanej do Twoich potrzeb.

Sprawdź audyt Complexity Check

Dowiedz się więcej o usługach Managed Cloud

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o chmurze hybrydowej, porozmawiaj z nami!

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas