NTT DATA Business Solutions
Oliver Assig | 27 maja, 2021

5 zalet chmury hybrydowej dla MŚP

Poznaj argumenty za stosowaniem chmury hybrydowej w małych i średnich przedsiębiorstwach

Powszechna cyfryzacja firm cały czas przyspiesza, a w roku 2021 większość organizacji ma już ten trend wpisany w swoją strategię rozwoju IT. Okres pandemii dodatkowo uwidocznił rzeczywisty status cyfryzacji przedsiębiorstw i odkrył potrzebę działania w tym kierunku. 

 

W jaki sposób przetwarzanie danych w chmurze można wykorzystać w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw?

Wiosną 2020 roku, w miarę możliwości pracownicy wielu organizacji opuścili wspólne biura i rozpoczęli pracę zdalną. Spotkania wideo zastąpiły osobiste kontakty ze współpracownikami i klientami. Zamiast spotkań stacjonarnych, przedsiębiorcy na szerszą skalę zaczęli uczestniczyć w konferencjach online. W ten sposób olbrzymia część codziennej pracy stała się pracą cyfrową.

Powyższa szybka zmiana stylu pracy spowodowała, że w firmach średniej wielkości zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi jest większe niż wcześniej. Wzrosła liczba argumentów przemawiających za jeszcze bardziej intensywną migracją do chmury. Zapewnienie efektywnej pracy, redukcja kosztów i optymalizacja procesów biznesowych są konieczne mimo ograniczenia bezpośrednich kontaktów. Priorytety strategiczne w znacznym stopniu uległy zmianie, a obszar IT stał się głównym środkiem do zapewnienia przyszłej rentowności.

 

Chmura jako kluczowa technologia dla cyfrowej transformacji

Sprawne działanie procesów w firmie jest konieczne, aby spełnić coraz większe oczekiwania klientów i osiągnąć sukces w konkurencyjnym środowisku. Kluczowa w osiągnieciu tych celów okazuje się być technologia chmurowa. Technologiczne możliwości chmury dla firmy średniej wielkości są bardzo duże – niezależnie od tego, czy chodzi o częściowe przeniesienie miejsca przechowywania danych, potrzebę dodatkowej mocy obliczeniowej, wykorzystanie dostosowanych do potrzeb rozwiązań SaaS (Software-as-a-Service) lub oferowanie własnych usług jako aplikacji chmurowych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą reagować szybko i elastycznie na nowe wymagania klientów lub zmieniające się warunki rynkowe, bez potrzeby dokonywania inwestycji w sprzęt i licencje lub też przeprowadzania długotrwałych procesów wdrożeniowych. W efekcie nowe produkty lub usługi są dostarczone klientom jeszcze szybciej.

 

Chmura hybrydowa jako rozwiązanie pomostowe dla firm średniej wielkości

Usługi Managed Cloud jako rozwiązanie pomostowe Bardzo często firmy średniej wielkości tradycyjnie polegają na własnym centrum danych. Takie podejście wspiera wysoce zindywidualizowane rozwiązania informatyczne, szczególnie istotne z perspektywy dedykowanych modeli biznesowych funkcjonujących na niszowych rynkach.  Często firmy nie chcą przenosić procesów w kluczowych obszarach działalności (np. produkcji) do chmury publicznej, ale przetwarzać je lokalnie za pomocą chmury prywatnej. Rozwiązaniem jest tutaj chmura hybrydowa.  Model ten łączy potrzebę zestawienia chmury publicznej, chmury prywatnej i przetwarzania lokalnego oraz oferuje zalety elastycznie rozwijanej infrastruktury IT, której utrzymanie w innym przypadku wiązałoby się z potencjalnie wyższymi kosztami.

Przyjrzyjmy się przykładowi zastosowania koncepcji chmury hybrydowej w firmach średniej wielkości. Dodatkowe usługi w zakresie głównego portfolio produktów, takie jak aplikacje, sklepy online lub portale klientów, mogą łatwo przeciążać strukturę IT. Elastyczne w zależności od potrzeb zasoby chmury publicznej, zapewniają wymaganą przez klientów wydajność i dostępność systemów. Ponadto koncepcja chmury hybrydowej pozwala również na obsługę wrażliwych aplikacji w chmurze prywatnej. Często jest to pierwszy krok w kierunku przetwarzania danych w chmurze, umożliwiający przestrzeganie aspektów bezpieczeństwa i regulacji prawnych.

 

5 korzyści z przetwarzania danych w chmurze hybrydowej w MŚP

Dlaczego małe i średnie przedsiębiorstwa powinny uwzględnić w swojej strategii rozwijanie i rozszerzanie środowisk chmurowych:

1) Usługi IT wysokiej jakości

Usługi chmurowe dla mniejszych firm oznaczają używanie wysokiej jakości kompleksowych aplikacji IT, takich jak zarządzanie relacjami z klientami. Dodatkowo jest to możliwe przy niewielkich nakładach i porównywalnie niskich kosztach, co wcześniej było zarezerwowane dla dużych organizacji. Przyczynia się to do zapewnienia decydującej przewagi konkurencyjnej i odciążenia działu IT, który może skupić się na podstawowej działalności i pracach rozwojowych.

2) Aktualna najnowsza technologia

W przypadku przetwarzania danych w chmurze infrastruktura IT, oprócz wysokiej wydajności, charakteryzuje się też nowoczesnością. Dostawcy chmury publicznej stale wprowadzają nowe narzędzia i funkcje, udostępniając je swoim użytkownikom. W przypadku tradycyjnego korzystania ze sprzętu i oprogramowania, mogą one zbyt szybko się dezaktualizować. Ponadto wykorzystywanie danych, internetu rzeczy, oraz inteligentnej automatyzacji umożliwia stałe ulepszanie procesów biznesowych w chmurze.

3) Wymagalna skalowalność

Jednym z najważniejszych powodów używania rozwiązań chmury hybrydowej w firmach średniej wielkości jest ich dynamiczna skalowalność zgodnie ze zmienionym obciążeniem. Przykładowo nowe dane dotyczące sprzedaży lub produkcji można o wiele łatwiej zintegrować z systemem ERP, a nowi użytkownicy mogą sprawniej i szybciej obsługiwać system w chmurze. W przypadku dynamicznej zmiany potrzeb biznesowych, zasoby IT można łatwo wycofać lub dodać, aby zredukować koszty.

4) Innowacje w procesach biznesowych

Elastyczny model pracy jest obecnie coraz bardziej popularny w wielu organizacjach. Praca wykonywana w całości lub częściowo zdalnie jest szczególnie łatwa do wdrożenia przy usługach biznesowych świadczonych z poziomu chmury. Taki model przetwarzania danych zapewnia pracownikom elastyczny i bezpieczny dostęp do informacji i aplikacji firmy z dowolnego miejsca. Inteligentne urządzenia, czujniki i rozwiązania pomiarowe umożliwiają gromadzenie i uwzględnianie większej ilości informacji z peryferyjnych obszarów sieci w podstawowej inteligencji biznesowej. Coraz więcej rozwiązań chmurowych staje się podstawową częścią zmieniającego się świata pracy, również w mniejszych firmach.

5) Proste usługi zdalne

W okolicznościach dystansu społecznego, wymuszonego przez pandemię, istotnym aspektem jest możliwość wdrażania i bezpiecznej obsługi rozwiązań chmurowych na odległość. Instalacje wykonywane na miejscu są zredukowane do minimum. Wysoki stopień standaryzacji, szerokie zastosowanie wideokonferencji oraz zdalne wsparcie pozwalają na ich przeprowadzenie bez kontaktu osobistego.

 

Najważniejszy jest odpowiedni partner

Podsumowując, dzięki rozwiązaniu chmury hybrydowej, małe i średnie firmy mają możliwość łatwego i ekonomicznego dostosowania usług IT do swoich indywidualnych wymagań biznesowych. Uzyskana w ten sposób elastyczność ułatwia zarówno stałą optymalizację procesów, jak i zapewnienie satysfakcji klienta, bez zaniedbywania istotnego bezpieczeństwa danych. Niezbędnym czynnikiem jest jednak wybór wiarygodnego partnera, który rozumie strategie IT i wymogi dotyczące procesów biznesowych w danej branży. Wysokiej jakości usługi doradcze NTT DATA Business Solutions w zakresie chmury, doświadczenie w obszarze migracji oraz kompleksowe kompetencje w zakresie zarządzania, również warstwą aplikacji zapewnią efektywne zarządzanie rozwiązaniem chmurowym.

 

Infrastructure-as-a-Service: Thinking Big and Making Flexible Adjustments Anytime

Działanie aplikacji SAP w chmurze daje możliwość zwiększenia sprawności, efektywności kosztowej i bezpieczeństwa.

Pobierz broszurę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o chmurze hybrydowej, porozmawiaj z nami!

 

 

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas