Seria wpisów: Chmura
Paweł Bielecki | 29 marca, 2023 | 4-minutowa lektura

Strategia chmurowa – poznaj 10 kluczowych elementów

Prognozy NTT DATA Technology Foresight 2023 zwracają uwagę na istotę oprogramowania, którego wykorzystanie bezpośrednio przekłada się na rozwój biznesu. IT znajduje się w centrum działań korporacyjnych, a stosowane narzędzia zapewniają podejmowanie decyzji w oparciu o zgromadzone dane. Wiodącą technologią są rozwiązania chmurowe, również w zakresie systemów klasy ERP.

Cloud strategy

Powyższy trend potwierdza badanie Gartnera „Cloud Shift”, według którego 65% wydatków na oprogramowanie aplikacyjne będzie skierowane w stronę technologii chmurowych. Wykorzystanie rozwiązań chmurowych znajduje się w pierwszej 10. obszarów kluczowych dla przeprowadzenia cyfrowej transformacji – wynika z badania „Wyzwania w drodze do fabryki przyszłości”, organizowanego przez NTT DATA Business Solutions. W raporcie z badania czytamy, że takie technologie są wykorzystywane przez ponad 50% organizacji. Postanowiliśmy przyjrzeć się strategii, której istotnym elementem jest chmurowy ERP.

Na jakie zagadnienia należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania i realizacji strategii chmurowej?

1. Scenariusze przejścia do ERP w chmurze

Jednym z pierwszych triggerów, które determinują podjęcie decyzji o przejściu na rozwiązanie w chmurze jest zależność między dotychczasowym rozwiązaniem on-premise a jego funkcjonalnościami (czyt. ograniczeniami wynikającymi z takiego rozwiązania). Decyzja o rozpoczęciu procesu migracji do nowego modelu zapada po kompleksowej analizie infrastruktury, któremu często towarzyszy koniec cyklu życia dotychczasowego środowiska, w połączeniu z procesem budżetowania, modernizacji i zakupów.

Na tym etapie pojawia się wyzwanie związane z wyborem między modelami IaaS, PaaS czy SaaS. Powyższe usługi różnią się zakresem obsługi i podziałem odpowiedzialności pomiędzy klientem a dostawcą.

W modelu dostarczenia ERP przez partnera chmurowego, to partner ponosi pełną odpowiedzialność za całość rozwiązania. Klient otrzymuje licencję oraz możliwości wykorzystania szeregu zalet chmury, jak np. dynamiczne dostosowywanie zasobów.

2. Unikaj błędów w planowaniu chmury

W każdym projekcie, również migracji do chmury, błędy są kosztowne. Popełnienie ich w zakresie architektury systemów informatycznych, może spowodować brak możliwości skorzystania z wymiernych korzyści chmury – także tych zaplanowanych na samym początku projektu. W takiej sytuacji popełnionego błędu nie można szybko poprawić i konieczny jest powrót na sam początek projektu oraz ponowne zaplanowanie architektury.

3. Standaryzacja

Nowoczesność chmurowych systemów ERP polega m.in. na ograniczeniu kontaktu z dostawcą chmury. Firmy odnajdują szansę w standaryzacji rozwiązań, opartej na doświadczeniu partnera oraz odpowiednim dostosowaniu procesów biznesowych, które później w prosty sposób można aktualizować. Skorzystanie z dobrych praktyk popartych doświadczeniem zewnętrznych konsultantów pozwala na znalezienie obszaru do wyróżnienia się i uzyskania w nim więcej korzyści.

4. Portfel kluczowych rozwiązań

Ekosystem informatyczny w firmie składa się z wielu powiązanych ze sobą rozwiązań. Chmurowy ERP daje sprawną możliwość ich zintegrowania, m.in. dzięki rozwiązaniom dostarczanym przez tzw. hyperscalerów. Skalowalność, bezpieczeństwo i elastyczność są podstawą takich narzędzi.

Rozwój środowiska w logice chmurowej zakłada budowę integracji, aplikacji i front-endów, co finalnie ma wpłynąć na uniezależnienie się od systemu centralnego. Jest to możliwe dzięki standardowym, uniwersalnym funkcjom i narzędziom, które zostały wytworzone w chmurze. Skorzystanie z takich możliwości jest szczególnie istotne w zmiennych warunkach otoczenia biznesowego.

5. Budowanie kompetencji

Dobre zaplanowanie architektury i usług pozwala na przemyślane zarządzenie kosztami i abonamentem. Niezbędne jest przy tym zdobycie doświadczenia i znajomość wykorzystywanych usług. Brak takiej wiedzy często jest wyzwaniem wielu organizacji.

W tym miejscu należy też wspomnieć o kwestii bezpieczeństwa danych w chmurze. Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi, wytycznych architektonicznych oraz certyfikatów. Jednak umiejętność ich wykorzystania bezpośrednio wynika z aktualnego poziomu wiedzy i świadomości tych kwestii w organizacji.

6. Obszar sieciowy

Dostęp do systemów i danych jest podstawą ciągłości biznesu. Jeśli organizacja zarządza centralnie procesami związanymi z produkcją, transportem, czy magazynami, to w kontekście ich migracji do chmury istotne jest właściwe zaplanowanie infrastruktury sieciowej. Odpowiednie zaprojektowanie sieci na samym początku projektu ograniczy ryzyko kosztów, które mogą pojawić się na dalszym etapie.

Niezbędne jest odpowiednie zaadoptowanie kluczowych procesów do ich bezprzerwowego działania w chmurze. Konieczne jest szczegółowe poznanie procesów produkcyjnych i biznesowych w danej organizacji oraz dostosowanie odpowiedniego modelu utrzymywania kluczowych systemów. Częstym wyborem jest model chmury hybrydowej oraz integracja między infrastrukturą własną a chmurą lub wieloma rozwiązaniami chmurowymi. Działania powinny być zaplanowane w taki sposób, żeby unikać opóźnień i kosztów przesyłania danych.

7. Dostęp do narzędzi

Na rynku dostępnych jest wiele technologii, które pozwalają na komunikację z chmurą. Duża świadomość w zakresie integracji z takim środowiskiem najczęściej występuje w firmach wielooddziałowych, które wypracowały praktykę integrowania własnych zasobów. Zasoby sieciowe w organizacjach rozproszonych zwykle pozwalają na szybszą migrację do cloud computing. Z kolei w firmach scentralizowanych taka migracja jest większym wyzwaniem procesowym i bardzo często konieczne są inwestycje w technologie i wiedzę.

8. Zaplanowanie korzyści

Dojrzałość technologiczna organizacji ma niewątpliwe duże znaczenie w trakcie osiągania korzyści wynikających z adaptacji modelu chmurowego oraz wdrożenia chmurowego ERP. Podstawowym benefitem jest skalowalność, która jednocześnie pojawia się najszybciej po przeprowadzeniu projektu migracji. Kolejnym elementem jest korzyść kosztowa, jednak jej osiągnięcie zależy od zoptymalizowania usług i ich wykorzystywania. Rozwiązania chmurowe należy traktować jako „inwestycje”, które dają możliwość osiągania takich korzyści, których nie da się osiągnąć w inny sposób.

9. Szybkie reagowanie na sytuacje niespodziewane

Niepewność biznesowa jest kluczowym wyzwaniem, z którym mierzą się dzisiaj firmy. Istotna jest odpowiednia reakcja na dynamicznie zmieniające się warunki na rynku. Technologie chmurowe mają dużą przewagę w kontekście ciągłego dostosowywania strategii cyfryzacji do otoczenia zewnętrznego. Niezbędne staje się znalezienie przestrzeni, która zapewnia szybkość i elastyczność procesów w organizacji.

Taką przestrzenią jest stworzenie możliwości sprawnej reakcji na potrzeby biznesowe firmy, a więc skrócenie czasu „od pomysłu do rozwiązania” i szybsze wdrażanie wszelkich udoskonaleń. Równie istotne może okazać się   przemodelowanie struktury kosztów – istotne jest przeniesienie uwagi z infrastruktury na nowe technologie i obszary innowacyjne. Zarządzanie aplikacjami powinno odbywać się w sposób zautomatyzowany, pozwalające na uproszczenie i przyspieszenie procesów biznesowych.

10. Chmura jako element strategii

Przyspieszenie migracji do chmury jest możliwe dzięki dostępnej w NTT DATA Business Solutions ofercie RISE with SAP. Jest to pakiet, który składa się z kilku rozwiązań i usług. Kompleksowe podejście do projektów migracji powinno składać się z trzech podstawowych aspektów: analizy potrzeb i projektowania, właściwej migracji danych w ustalonym harmonogramie i zarządzania środowiskiem IT, które uwzględnia proaktywne podejście do potencjalnych zagrożeń i potrzeb.

Inwestycja w długoterminowe działania przekłada się na osiągnięcie najwyższej dostępności aplikacji, sprawności działania i ciągłości biznesowej. Takie rozumienie strategii uwzględnia też zarządzanie problemami, optymalizację aplikacji SAP, a także innowacyjne podejście do procesów biznesowych.

Priorytetem są potrzeby własnego biznesu

Migracja do ERP w chmurze to duże wyzwanie, które powinno zostać poprzedzone dokładną analizą potrzeb, których klient szuka i oczekuje. Zaawansowane rozwiązania do obsługi kluczowych systemów wymagają czasu, a przede wszystkim zrozumienia istotnych aspektów działania systemu w kontekście własnego biznesu. Właściwe przygotowanie projektu migracji na samym początku pozwoli na wyeliminowanie błędów i skorzystanie z pełnych możliwości w trakcie funkcjonowania systemów w chmurze.

Artykuł został przygotowany w oparciu o wywiad: „Jesteśmy dla naszych klientów przewodnikiem po świecie chmury”, który został opublikowany w portalu itwiz.pl.

 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH? POROZMAWIAJ Z NAMI!