NTT DATA Business Solutions
SAP Logo
SAP Analytics Cloud

Analityka biznesowa nowej generacji, planowanie i analiza predykcyjna

Poznaj proste i skuteczne rozwiązanie w chmurze, które łączy w sobie funkcje analityki biznesowej, analityki predykcyjnej i planowania.

SAP Analytics Cloud
working IT engineers in a data center

Doskonałe zarządzanie danymi zapewnia przewagę nad konkurencją

Już teraz firmy codziennie wytwarzają ogromne ilości danych, a eksperci spodziewają się, że w najbliższych latach roczny przyrost danych wzrośnie o około 30 procent. W związku z tym firmy są coraz bardziej przytłoczone szybkością i zarządzaniem tymi rosnącymi, zmiennymi zbiorami danych pod względem technologicznym, personalnym i organizacyjnym. Przeciążenie informacyjne staje się więc jedną z największych barier w transformacji cyfrowej.

W związku z tym w przyszłości przetrwają tylko te firmy, które będą w stanie odróżnić wartościowe, istotne dane od zbędnych, nieaktualnych i na podstawie tych pierwszych podejmować strategicznie ważne decyzje.

SAP Analytics Cloud (SAC) to proste rozwiązanie w chmurze, które daje przewagę nad konkurencją.

SAP Analytics Cloud Product Overview
Watch on SAP Analytics Cloud Product Overview

Co oferuje SAP Analyics Cloud?

SAP Analytics Cloud to rozwiązanie do zarządzania danymi i analityki zbudowane na platformie SAP Cloud Platform (SCP). Rozwiązanie to, oparte na sztucznej inteligencji, łączy analitykę biznesową (BI), zaawansowaną analitykę, analitykę predykcyjną i planowanie biznesowe w jednym scentralizowanym rozwiązaniu.

SAC tworzy centralny punkt dostępu do wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych danych firmy. Obejmuje to dane z innych rozwiązań SAP, ale także z systemów firm trzecich, takich jak Salesforces czy Microsoft Excel. Dzięki temu SAC umożliwia organizacjom usprawnienie procesów decyzyjnych w oparciu o dokładną analizę danych i ich korelacje, a także udostępnia funkcje wizualizacji oraz planowania i prognozowania.

Ponadto SAC można bezproblemowo zintegrować z wariantami on-premises i cloud systemu SAP S/4HANA oraz wykorzystać w przyszłościowych architekturach hybrydowych obejmujących aplikacje SAP i non-SAP.

Trzy kluczowe cechy SAP Analytics Cloud

Poznaj główne funkcje rozwiązania SAP Analytics Cloud – od analityki biznesowej (BI) i planowania po zaawansowaną analitykę.

Business Intelligence (BI)

SAC gromadzi dane ze wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych źródeł firmy. Zautomatyzowane oczyszczanie danych i ostrzeganie o błędach zapewniają lepszą jakość danych. Dzięki intuicyjnym rozwiązaniom do analizy w czasie rzeczywistym użytkownicy mogą kilkoma kliknięciami ocenić dane z całej firmy i przedstawić wyniki w raportach ad hoc za pomocą interaktywnych, inteligentnych funkcji wizualizacji.

Planowanie biznesowe

Dzięki połączeniu narzędzi do planowania i raportowania w jednym centralnym rozwiązaniu wyniki analiz mogą być bezpośrednio wykorzystywane w procesach planowania finansowego. Prognozowanie i uczenie maszynowe są wykorzystywane do uzyskania wglądu w kluczowe czynniki wpływające na sukces biznesowy. Raportowanie metodą "przeciągnij i upuść", automatyczne rozpowszechnianie i zintegrowane funkcje współpracy przyspieszają procesy i ułatwiają udostępnianie danych wewnątrz organizacji.

Analityka predykcyjna

Sztuczna inteligencja i wbudowane uczenie maszynowe pomagają zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na wyniki oraz odkryć ukryte wartości odstające i wzorce. Innowacyjna technologia symuluje alternatywne kierunki działań w celu generowania prognoz - dzięki temu można szybko i pewnie podejmować decyzje oparte na danych.

Zwiększanie wzrostu i ekspansji dzięki SAP Analytics Cloud

 alt="aspen pumps logo"

Dzięki SAP Analytics Cloud mamy pełny wgląd w nasze operacje biznesowe za pomocą zaawansowanych pulpitów, które są współdzielone przez wszystkie nasze międzynarodowe oddziały. Dzięki temu wglądowi w czasie rzeczywistym podejmujemy świadome decyzje, które przekładają się na wyniki biznesowe.

Nick Redman, Finance Director at Aspen Pumps

PRZECZYTAJ CAŁĄ HISTORIĘ

Chcesz podnieść poziom zarządzania danymi? Skontaktuj się z nami już teraz

Niezależnie od tego, czy pracujesz już z systemem SAP ERP i chcesz przenieść swoją firmę na wyższy poziom, czy też jesteś na początku swojej cyfrowej transformacji – SAP Analytics Cloud ułatwia małym i dużym organizacjom gromadzenie wszystkich danych analityki biznesowej na jednej platformie opartej na chmurze.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
more sustainable organizations through sap analytics solutions

Tworzenie podstaw dla zrównoważonych organizacji

Na drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości, przedsiębiorstwa muszą dysponować narzędziami, które pomogą im działać i funkcjonować w sposób bardziej zrównoważony. Rozwiązania analityczne wspierające zrównoważony rozwój, takie jak SAP Analytics Cloud, są ważnym wsparciem.

Dzięki inicjatywie Climate 21, firma SAP umożliwia organizacjom na całym świecie poprawę wiedzy i wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednym z rozwiązań w ramach tej inicjatywy jest SAP Product Carbon Footprint Analytics. Celem tej aplikacji jest pomiar, obliczenie i wizualizacja emisji CO2 przez organizacje. Szczególnie istotny jest ślad węglowy poszczególnych produktów w całym łańcuchu wartości, od produkcji, przez marketing, po dostawę. W tym celu aplikacja pobiera dane z SAP S/4HANA, jak również ze źródeł zewnętrznych i analizuje je w ramach SAC.

WIĘCEJ O CLIMATE 21
benefits of SAP Analytics Cloud (SAC)

Wszystkie korzyści z SAP Analytics Cloud w skrócie

Połączenie wszystkiego w jednym środowisku chmury. Zapoznaj się szczegółowo z korzyściami płynącymi z tego rozwiązania:

  • Połączenie inteligencji biznesowej (BI), planowania biznesowego i zaawansowanej analityki.
  • Wgląd w dane przedsiębiorstwa ze wszystkich źródeł wewnętrznych i zewnętrznych
  • Szybkie, niezawodne podejmowanie decyzji w oparciu o dokładne, istotne dane w czasie rzeczywistym
  • Inteligentne funkcje wizualizacji zapewniające przejrzyste, interaktywne wyświetlanie wyników
  • Elastyczne wdrażanie hybrydowe dzięki dostępowi z dowolnego urządzenia i lokalizacji
  • Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami SAP S/4HANA
  • Łatwa współpraca w czasie rzeczywistym w ramach organizacji
  • Wbudowane w najlepsze praktyki SAP w zakresie zgodności, bezpieczeństwa i ochrony danych

Więcej informacji od naszych ekspertów

Skontaktuj się z nami już dziś

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług w zakresie SAP Analytics Cloud? Chcesz skorzystać z bardziej szczegółowego doradztwa naszych specjalistów lub zarezerwować miejsce na jednym z naszych warsztatów?

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.