NTT DATA Business Solutions

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

W NTT DATA Business Solutions działamy odpowiedzialnie i dobro naszych pracowników jest szczególnie bliskie naszym sercom. Dlatego też każdego dnia podejmujemy działania na rzecz integracji, różnorodności i zrównoważonego rozwoju.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Nasz cel: Sprawić, aby dzięki naszym działaniom świat stał się lepszym miejscem

Jesteśmy globalną firmą, dlatego spoczywa na nas globalna odpowiedzialność. Oznacza to nie tylko tworzenie jak najlepszego środowiska pracy dla naszych pracowników. To również podejmowanie wysiłków mających na celu rozwiązanie najbardziej palących problemów naszych czasów.

To dlatego nasze działania są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ określa kluczowe strategie rozwoju w obszarach zdrowia, edukacji i gospodarki, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i nierównościom społecznym.

Wyznaczyliśmy sobie wyjątkowo wysokie standardy odpowiedzialności we wszystkich obszarach naszej działalności i wspieramy wprowadzanie pozytywnej zmiany wszędzie, gdzie tylko możemy. W ten sposób realizujemy naszą misję, jaką jest stworzenie kultury organizacyjnej zainspirowanej pozytywną, globalną zmianą i dążącą do jej urzeczywistnienia.

Nasze działania: Kierujemy się społeczną odpowiedzialnością biznesu

Nasze przedsięwzięcia najlepiej pokazują, jak w praktyce wygląda realizacja naszych przekonań. Aktywnie działamy w czterech poniższych obszarach:

Pracownicy

Dbamy o Ciebie i Twoich współpracowników

Sukcesem jest dla nas satysfakcja i dobrostan całego zespołu, który powinien odzwierciedlać społeczną różnorodność wokół nas. Tutaj dowiesz się więcej o tym, co robimy, aby zwiększyć różnorodność, wspierać integrację oraz dbać o zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników.

pracownicy

Stawiamy na różnorodność w miejscu pracy

Wierzymy, że wszyscy pracownicy powinni być traktowani z szacunkiem i mieć możliwość swobodnego rozwoju, niezależnie od tożsamości płciowej, identyfikacji seksualnej, narodowości, pochodzenia etnicznego, religii, światopoglądu czy czegokolwiek innego. Naszym celem jest zapewnienie każdej osobie w naszej firmie takich samych szans i możliwości rozwoju zawodowego. Dlatego zachęcamy naszych pracowników, aby starali się rozpoznawać nieuświadomione uprzedzenia i przełamywać stare sposoby myślenia. Wraz z ponad 4.500 innymi firmami i instytucjami jesteśmy zaangażowani w tworzenie otwartej kultury korporacyjnej bez dyskryminowania mniejszości w ramach inicjatywy Diversity Charta.

Więcej o różnorodności i przynależności

różnorodność, włączenie, przynależność

Wspieramy kolejne pokolenia w ich ścieżkach kariery

Chcemy wspierać przedstawicieli młodego pokolenia w ich wyborach zawodowych, pokazując wachlarz różnorodnych możliwości pracy w naszej branży. Jednym z przykładów jest nasz coroczny udział w wydarzeniu Girls’ & Boys’ Day, podczas którego zapoznajemy zainteresowanych uczniów ze specyfiką zawodów technicznych. Celowo koncentrujemy się na zawodach, w których kobiety są niedostatecznie reprezentowane, a młodych chłopów zapoznajemy z charakterystyką pracy w zakresie administracji czy zarządzania biurem.

Wspieramy kolejne pokolenia w ich ścieżkach kariery

Dbamy, aby każdy czuł się komfortowo w miejscu pracy

Dobre samopoczucie naszych pracowników jest dla nas najwyższym priorytetem podczas projektowania stanowisk pracy. Wspieranie pracowników poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia biura, organizowanie imprez integracyjnych i zajęć rekreacyjnych to jedno z naszych ważniejszych zadań. Realizujemy je po to, aby nasi koledzy i koleżanki mogli codziennie odkrywać najlepszą wersję siebie zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Promując zdrowy tryb życia w części naszych globalnych biur, zapewniamy również naszym pracownikom możliwość utrzymania dobrej kondycji i zdrowia.

well-being pracowników jest dla nas kluczowy

Zaangażowanie społeczne i zdrowie człowieka

Dajemy Ci możliwość zmieniania świata na lepsze

Czy masz ochotę uczynić ten świat lepszym, angażując się w szczytne cele w godzinach pracy? W NTT DATA Business Solutions masz taką możliwość dzięki temu, że część swojego czasu pracy możesz przeznaczyć na wolontariat. Oto kilka przykładów działań naszych pracowników, którzy poświęcają swój czas, by budować wspólne dobro na całym świecie.

zdrowie i zaangażowanie społeczne

Zwiększamy kompetencje cyfrowe młodych ludzi

W ramach inicjatywy SAP Hacker School @yourschool+ oferujemy młodzieży możliwość zdobycia doświadczenia w programowaniu komputerowym jeszcze w szkole, wypełniając tym samym lukę w systemie edukacji. Umiejętności komputerowych i informatycznych, które ma promować projekt, brakuje w szczególności młodym ludziom znajdującym się w złej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Organizując tego typu inicjatywy zwalczamy nierówności społeczne, ale także wspomagamy rozwiązanie problemu braku wykwalifikowanych pracowników w sektorze IT.

zwiększamy kompetencje cyfrowe młodych

Pomagamy dotkniętej wojną Ukrainie

Grupa NTT wsparła mieszkańców i uchodźców z Ukrainy przekazując 2,5 miliona dolarów w formie darowizn na rzecz Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), Funduszu Dziecięcego UNICEF i innych organizacji pomocowych zaangażowanych w tworzenie ośrodków recepcyjnych, dystrybucję artykułów pomocowych i zapewnienie opieki psychologicznej dla dzieci.

Ponadto NTT oferuje bezpłatne połączenia międzystrefowe z Ukrainą i koordynuje darowizny od klientów, wspierając zarządzanie kryzysem humanitarnym.

pomoc Ukrainie

Ummeed Initiative – zaangażowanie społeczne w Indiach

Posyłanie dziewcząt do szkoły, działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, sadzenie drzew, wspieranie instytutów dla dzieci niepełnosprawnych oraz oddawanie krwi – to wyczyny, które imponują wszystkim. NTT DATA Business Solutions prowadzi w Indiach godne pochwały inicjatywy na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, angażując wielu pracowników w szereg inspirujących projektów.

NTT DATA Business Solutions w Indiach pomaga potrzebującym

Sprawiedliwa przyszłość w Turcji

Bezinteresowna praca naszych pracowników w Turcji pomogła ludziom i zwierzętom w kryzysie – od rodzin doświadczających przemocy domowej i ubóstwa, po zwierzęta uratowane z ulicy. Równie pomocne i satysfakcjonujące zadania jest nauczanie robotyki i kodowania w szkołach, a wszystko po to, by kształtować kolejne pokolenie innowatorów.

sprawiedliwa przyszłość w Turcji

Ochrona klimatu i środowiska

Walczymy ze zmianami klimatycznymi

Stawiamy czoła skutkom zmian klimatycznych, które już teraz mają niszczący wpływ na cały świat, i pomagamy im zapobiegać. Dlatego też wspieramy zrównoważony rozwój świata. W szerszej perspektywie będziemy oferować wsparcie na miarę naszych możliwości – dla przyszłości i dobra naszych pracowników.

Ochrona klimatu i środowiska

Stawiamy na przyjazny dla środowiska workflow

Wszystkie nasze decyzje koncentrują się na celach zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że nie tylko zastępujemy podróże o wysokiej emisji dwutlenku węgla spotkaniami internetowymi, ale także utrzymujemy i obsługujemy nasze niemieckie biura i centra obliczeniowe z ponad 11 700 serwerami wyłącznie przy użyciu energii elektrycznej pochodzącej ze zrównoważonych źródeł, takich jak biogaz, elektrownie wodne, źródła geotermalne, elektrownie wiatrowe lub panele słoneczne. W tym celu wykorzystujemy również 1000 metrów kwadratowych powierzchni w naszej siedzibie w Bielefeld na system fotowoltaiczny, który produkuje ponad 155 000 kilowatogodzin zielonej energii elektrycznej rocznie oraz eliminuje ponad 100 ton szkodliwego CO2.

Przyczytaj o naszym przejściu na zieloną energię

nasze biura w Niemczech zasilane zieloną energią

Przechodzimy na e-mobilność

Nasz pierwszy samochód firmowy z napędem hybrydowym typu plug-in został dostarczony już latem 2020 roku. Od tego czasu zainteresowanie wśród pracowników niezwykle wzrosło i obecnie wśród zamówień mamy ¾ pojazdów hybrydowych typu plug-in lub z napędem elektrycznym.

Celem jest ograniczenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń emitowanych podczas eksploatacji pojazdów. Jest to również jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu. Na przykład w naszej głównej siedzibie w Bielefeld powstaje obecnie 18 nowych punktów ładowania, a w innych lokalizacjach planowane są kolejne. Ta nowa infrastruktura daje naszym pracownikom możliwość ładowania służbowych i prywatnych samochodów zieloną energią w naszych biurach.

e-mobility

Zrównoważona i innowacyjna gospodarka

Myślimy już dziś o świecie jutra

W NTT DATA Business Solutions mamy okazję obserwować, jak nasze innowacje zmieniają świat na lepsze. Wraz z naszymi pracownikami i partnerami mamy realny wpływ na poprawę sytuacji na świecie, prowadząc badania i realizując dla klientów zrównoważone projekty, które będą pozytywnie oddziaływać na środowisko i społeczeństwo.

Zrównoważona gospodarka
Transform for the better - wolontariat pracowniczy

Transform for the better – wolontariat pracowniczy w NTT DATA Business Solutions Polska

Pośród wartości naszej organizacji znajdują się m.in. Zorientowanie na ludzi i Praca zespołowa. Nic lepiej nie oddaje ducha tych haseł niż wspólne pomaganie! W NTT DATA Business Solutions czynienie dobra, wspieranie potrzebujących i wysokie poczucie społecznej odpowiedzialności (CSR) mamy w sercach od zawsze. Do tej pory naszą pasję do pomagania realizowaliśmy lokalnie między innymi przez cykliczne zbiórki na rzecz dzieci z domów dziecka i ośrodków interwencyjnych, wsparcie poszkodowanych w wojnie na Ukrainie czy poprzez przekazanie żywności i zabawek zwierzętom z poznańskiego schroniska. Postanowiliśmy pójść o krok dalej i w 2022 roku obszar naszych standardowych działań otworzyliśmy na pomysły naszych pracowników. Dzięki temu nasi firmowi wolontariusze otrzymują środki i czas na niesienie pomocy oraz mogą realizować swoje wymarzone inicjatywy. Tak właśnie, wyznając wspólne wartości zmieniamy świat na lepsze w ramach lokalnego programu wolontariackiego „Transform for the better”.

Dowiedz się więcej!
razem kształtujemy przyszłość

Razem kształtujmy przyszłość. Dołącz do naszego zespołu!

Wyznaczając sobie najwyższe standardy w zakresie CSR we wszystkich obszarach naszej działalności, staramy się stworzyć kulturę, która inspiruje i z dumą wspiera pozytywne zmiany na świecie – stań się jej częścią!

W NTT DATA Business Solutions oferujemy pracę na stanowiskach związanych z konsultingiem, administracją, rozwojem oprogramowania, sprzedażą i innymi obszarami, które mogą Cię zainteresować.

Dowiedz się więcej o pracy w NTT DATA Business Solutions

Dowiedz się więcej o NTT DATA Business Solutions