NTT DATA Business Solutions

Globalne Wartości Ludzi

Nasze Globalne Wartości definiują to, kim jesteśmy, co sobą reprezentujemy oraz to, jak współdziałamy i pracujemy w naszej firmie.

image
trzymanie się razem dzięki wartościom ludzkim

Istota Wartości Ludzi

  • Podsumowując, oznacza to sposób traktowania, jakiego ludzie mogą oczekiwać, a także to, jak powinni traktować innych w NTT DATA Business Solutions. Chodzi o to, jak współdziałamy i pracujemy razem w naszej organizacji.
  • Są lustrzanym odbicie tego, co już jest we wnętrzu naszej organizacji. Wielu współpracowników z całego świata brało udział w określaniu naszych Wartości Ludzi i stwierdziło, że właśnie one są naszym wspólnym mianownikiem.
  • Tworzenie globalnego sposobu myślenia dla naszej firmy rozsianej po całym świecie. To one nadają ton przyjęciu nowych współpracowników oraz życiu i pracy w NTT DATA Business Solutions.

Naszych 8 Globalnych Wartości Ludzi

Orientacja na ludzi

Dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie każdego z naszych pracowników i kolegów. Jesteśmy pracodawcą oferującym równe szanse, a nasze miejsce pracy jest wolne od dyskryminacji i molestowania.

Orientacja na klienta

Mamy na uwadze najlepszy interes naszych klientów, dostarczamy wartościowe usługi i zawsze działamy zgodnie z oczekiwaniami. Budujemy długotrwałe relacje, oparte na zaufaniu.

Różnorodność

Doceniamy i cenimy różnorodność naszych pracowników oraz wielopłaszczyznowe perspektywy, jakie wnoszą nasi koledzy. Wierzymy, że różnorodność prowadzi do tworzenia kreatywnych, innowacyjnych i zwinnych zespołów.

Komunikacja

We wszystkim, co robimy, komunikujemy się w sposób pozytywny, jasny i obiektywny. Znajdujemy wspólny język. Słuchamy, dbamy o wspólne zrozumienie i – w razie potrzeby – podejmujemy dalsze działania.

Praca zespołowa

Pracujemy razem nad osiągnięciem wspólnego celu z pozytywnym nastawieniem i entuzjazmem. Zdobywamy wzajemne zaufanie i świętujemy sukcesy innych.

Innowacyjność i uczenie się przez całe życie

Chętnie wprowadzamy zmiany, kwestionujemy status quo i szukamy lepszych sposobów działania. Po drodze aktywnie dzielimy się wiedzą.

Odpowiedzialność

Funkcjonujemy jak przedsiębiorcy, bierzemy na siebie odpowiedzialność i działamy dla dobra całej organizacji. Rozszerzamy towarzyszącą nam odpowiedzialność na nasze społeczności, społeczeństwo i środowisko.

Uczciwość i profesjonalizm

Jesteśmy uczciwi i pełni szacunku dla klientów i siebie nawzajem. Dotrzymujemy obietnic. Jesteśmy dobrze przygotowani, osiągamy cele i dążymy do doskonałości we wszystkim, co robimy.

A co z wartościami NTT DATA?

Klient jest najważniejszy, Przewidywanie i Praca zespołowa – to wartości NTT DATA obowiązujące w całej firmie, w tym również u nas. W pełni popieramy trzy wartości NTT DATA, które są podsumowaniem dla naszych Wartości Ludzi. Pozostawiają miejsce na wyszczególnienie Wartości Ludzi, które opisują naszą kulturę korporacyjną w NTT DATA Business Solutions.

Więcej o naszej firmie

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas