NTT DATA Business Solutions

Różnorodność, równość i przynależność

W NTT DATA Business Solutions zobowiązujemy się tworzyć miejsce pracy oparte na równych szansach i sprzyjające integracji – w którym doceniani są wszyscy pracownicy, a różnorodność w zespołach jest cennym atutem i wspiera Twoją karierę.

kariera w różnorodnym zespole

Międzynarodowy Dzień Kobiet

8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet (IWD - International Women's Day) - to data, kiedy celebrujemy kulturowe, społeczne, ekonomiczne i polityczne osiągnięcia kobiet. Celem IWD jest wspieranie tych osiągnięć, rozpoznawanie wyzwań i skupienie większej uwagi na prawach kobiet i równości płci. Razem z NTT DATA okazujemy nasze zaangażowanie:

Nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Ale wszyscy zasługujemy na takie same możliwości.
A Workplace of Diversity, Equity and Inclusion
Watch on A Workplace of Diversity, Equity and Inclusion

Nasza kultura w miejscach pracy

W NTT DATA Business Solutions jesteśmy świadomi tego, że dla nas, jako firmy, różnorodność naszych pracowników stwarza wielką szansę. Dlatego budujemy zaufanie i transparentność, nieprzerwanie dbając o rozwój naszego środowiska oraz kultury – w trosce o poszanowanie różnic między naszymi pracownikami. Wierzymy, że dla uwolnienia pełnego potencjału każdego pracownika i rozwoju jego kariery decydujące znaczenie ma nie tylko akceptacja i uznanie różnic, lecz także zapewnienie integracji i poczucia przynależności do grupy.

Łączymy ludzi z różnych środowisk zawodowych, posiadających różne doświadczenia i osobowości, tworząc w ten sposób nowoczesne i dynamiczne miejsce pracy wspierające innowacyjne rozwiązania. Bez różnorodności w miejscu pracy zapewne trudno byłoby sobie nawet wyobrazić wiele z osiągnięć i transformacji w świecie IT, których dziś jesteśmy świadkami.

 alt="Anna Kowalik"
Staram się kreować taką politykę people and culture, aby wszyscy nasi pracownicy, niezależnie od płci czy stanowiska, mieli pewność, że nasza kultura organizacyjna i wszelkie aktywności są wspierające i skoncentrowane na ich rozwoju i dobrostanie.

Anna Kowalik, People Director, NTT DATA Business Solutions sp. z o.o.

Miejsce pracy dbające o różnorodność, integrację i poczucie przynależności

Różnorodność

Różnorodność powinna łączyć się z tolerancją, akceptacją i uznaniem wszystkich aspektów odmienności danego człowieka. Może to być płeć, wiek, kultura, styl, orientacja seksualna, a także każda inna cecha, która czyni ludzi wyjątkowymi.

Równość

Podczas gdy różnorodność odnosi się do wszystkich aspektów, którymi ludzie mogą się różnić, równość polega na zapewnieniu ludziom sprawiedliwego dostępu do różnych dóbr, równych możliwości i szans na rozwój. Chodzi o to, by miejsce pracy promowało zasady fair-play, równość szans i sprawiedliwe traktowanie każdego pracownika.

Przynależność

Włączenie jest uwarunkowane zarówno zachowaniem firmy, jak i normami kulturowymi. Polega na skierowaniu uwagi na indywidualne potrzeby i tworzeniu takiego miejsca pracy, które zapewni pracownikom odpowiednie warunki i możliwości do tego, aby każdy z nich mógł wyrazić swoją opinię i w pełni rozwinąć swój potencjał.

Zmiany dzięki zarządzaniu różnorodnością

Zarządzanie różnorodnością

Celem zarządzania różnorodnością jest wzbogacenie, pielęgnowanie i poszanowanie różnorodności naszych pracowników. Nasze starania w szczególności koncentrujemy na tworzeniu struktury i zasad, które pozwalają zapewnić równe szanse i zapobiegać dyskryminacji w naszym środowisku pracy. Dzięki strategicznemu podejściu naszego kierownictwa, nasze inicjatywy na rzecz różnorodności docierają do każdego pracownika. Apelujemy do każdego o odpowiedzialność i czujność we współpracy – ponieważ poszanowanie i docenienie różnorodności nie jest zadaniem jednego działu, lecz odpowiedzialnością każdej osoby w firmie.

Wprowadzamy różnorodność do codziennego porządku dnia, podejmując konkretne działania, takie jak przeprowadzanie szkoleń na temat nieświadomych uprzedzeń, zwiększanie harmonii pomiędzy życiem zawodowym i osobistym, wspieranie kobiet na stanowiskach kierowniczych, stworzenie społeczności dla ojców, a także uznanie wszystkich koncepcji życiowych dzięki zaangażowaniu naszej globalnej społeczności LGBTQIA+.

 alt="Sandrine El Sauaf, NTT DATA Business Solutions"
Poszanowanie różnorodności stwarza dla każdego szansę rozkwitu. Sumiennie realizowane zarządzanie różnorodnością buduje środowisko, w którym każdy czuje się szanowany i bez obaw może wnieść w miejsce pracy całą swoją osobowość.

Sandrine El Sauaf Diversity Lead w NTT DATA Business Solutions

kluczowe fakty na temat różnorodności w firmie

Liczby świadczące o tym, jak dbamy o różnorodność w naszym miejscu pracy

W NTT DATA Business Solutions pracuje razem około 13 500 ekspertów 87 różnych narodowości z 31 krajów – za tymi liczbami kryje się zróżnicowana grupa ludzi z różnymi ścieżkami zawodowego rozwoju, doświadczeniami, miękkimi i twardymi umiejętnościami, którzy spotykają równie wyjątkowych ludzi wśród naszych klientów.

Zjednoczeni pasją wobec IT, nasi pracownicy każdego dnia wspierają się i wzbogacają nawzajem swoją wiedzą. W ten sposób nie tylko tworzymy nowe idee i realizujemy nowatorskie projekty, lecz również wypracowujemy najlepsze i spersonalizowane rozwiązania dla naszych klientów na całym świecie.

Wspieramy naszych pracowników

Różnorodne zespoły

W NTT DATA Business Solutions pracujemy w różnorodnych zespołach złożonych z pracowników ze wszystkich krajów, w różnych grupach wiekowych, wśród których są przedstawiciele wszystkich płci. Wierzymy, że różnorodność naszych pracowników stanowi jedną z największych korzyści dla nas, jako firmy. Różnorodność pozwala łączyć najlepsze umiejętności, sprzyja odkrywczym pomysłom i zapewnia szersze spojrzenie na projekty, a tym samym najlepsze rozwiązania dla naszych klientów.

Firma przyjazna rodzinom

Wspieranie pracowników w zachowaniu balansu pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym jest w NTT DATA Business Solutions niezwykle ważne. Organizacja dba o to, oferując w oddziałach na całym świecie modele pracy elastycznej, zdalnej i w niepełnym wymiarze godzin, a także urlopy macierzyńskie i ojcowskie. W poszczególnych krajach podejmowane są wspaniałe inicjatywy, takie jak zakładanie własnych przedszkoli w Malezji, stworzenie pokoju do karmienia dla matek w Turcji lub współpraca ze spółką AWO Lifebalance w Niemczech.

Społeczność LGBTQIA+

W NTT DATA Business Solutions pracownicy wszystkich orientacji seksualnych i tożsamości płciowych są mile widziani, ponieważ jesteśmy sojusznikiem społeczności LGBTQIA+. Jako organizacja pragniemy wspólnie zwiększać świadomość i zapewniać osobiste wsparcie osobom z kręgów LGBTQIA+. W związku z tym tworzenie miejsca pracy i atmosfery, w których każdy bez obaw może być sobą ma najwyższy priorytet. Z myślą o wspieraniu i manifestowaniu dumy oraz różnorodności w naszej firmie stworzyliśmy globalną społeczność LGBTQIA+ i w 2021 roku zorganizowaliśmy nasze pierwsze globalne spotkanie online, skupiające się na tematach ważnych dla społeczności LGBTQIA+.

Równość płci

W NTT DATA Business Solutions wierzymy w potencjał zespołu zrównoważonego pod względem liczby pracowników wszystkich płci. Nie jest jednak tajemnicą, że branża IT wciąż cieszy się większym powodzeniem wśród mężczyzn. Dla zapewnienia równości płci w naszej organizacji kluczowe znaczenie ma popieranie przywództwa kobiet. Dlatego wspieramy zatrudnione u nas kobiety, oferując im warsztaty z zarządzania zespołem, szkolenia rozwojowe i programy mentoringowe, jak również dedykowane spotkania z inspirującymi prelegentami – wszystko to z myślą o urzeczywistnieniu koncepcji świata biznesu ceniącego równouprawnienie. Podejmując takie działania i planując kolejne tego typu inicjatywy, już w tej chwili udało nam się zwiększyć zatrudnienie kobiet w naszej firmie. A to dopiero początek.

Szkolenie na temat nieświadomych uprzedzeń

Ludzie z natury są stronniczy i działają w oparciu o podświadome, głęboko zakorzenione wartości oraz zachowania. Może to prowadzić do zbiorowych i indywidualnych uprzedzeń. Dlatego nieświadome uprzedzenia są jedną z głównych przyczyn krzywdzącej dyskryminacji lub podwójnych standardów w miejscu pracy. Chcemy zapewnić naszym pracownikom miejsce pracy, w którym będą mogli doświadczać równego traktowania, otrzymując takie same szanse, możliwości i uznanie. W NTT DATA Business Solutions wdrożyliśmy szkolenie na temat nieświadomych uprzedzeń. Ma ono na celu podniesienie świadomości naszych pracowników w tym zakresie – by zrozumieli, że nieświadome uprzedzenia wpływają na nasze zachowanie i starali się ich wyzbyć.

 alt="Norbert Rotter, NTT DATA Business Solutions"
Różnorodność zakotwiczona jest w ludzkich wartościach. Różnorodność i zróżnicowanie pod względem płci są nieodłącznymi elementami naszej kultury i wyróżniają nas na tle innych organizacji. Różnorodność propagujemy poprzez ścisłą współpracę pomiędzy kierownictwem, a także inicjatywy prowadzone w naszych krajach pod hasłem „People Function” i „Grass Roots”, w ramach których wyznaczeni pracownicy pracują razem by zapewnić, iż każdy nie tylko akceptuje i popiera różnorodność, lecz również codziennie ma szansę czerpać z niej korzyści w pracy.

Norbert Rotter, Chief Executive Officer w NTT DATA Business Solutions

Wzmacnianie pozycji kobiet

Ważnym elementem wspierania różnorodności w miejscu pracy jest zadbanie o równość płci. W NTT DATA Business Solutions oferujemy przedstawicielom wszystkich płci jednakową szansę znalezienia własnego miejsca w naszej firmie, tak by mogli aktywnie kształtować przyszłość cyfrową i realizować swoje cele. Jako firma zapewniamy równe możliwości kariery, co oznacza, że towarzyszymy naszym pracownikom w ich indywidualnej drodze zawodowego rozwoju, oferując im elastyczność oraz osobiste i profesjonalne wsparcie.

A ponieważ technologia informacyjna każdemu stwarza okazję do błyskotliwej kariery, aktywnie pracujemy nad zwiększeniem udziału kobiet w naszych zespołach. Obecnie odsetek zatrudnionych kobiet sięga ponad 30 procent w skali globalnej. Jako firma pragniemy motywować do zmiany, zachęcając kobiety do obejmowania różnorodnych stanowisk w IT i popierając ich kandydaturę na kierownicze pozycje. Oprócz programów mentoringu i szkoleń na temat różnorodności realizujemy inne ważne inicjatywy, takie jak promowanie inspirujących koleżanek – wzorów do naśladowania czy organizowanie spotkań z obszaru coachingu.

Czytaj dalej i dowiedz się, co mówią kobiety, które rozwijają swoją karierę zawodową w NTT DATA Business Solutions. Dzielą się one własnymi historiami, opowiadają o motywujących drogach do zawodowego sukcesu i udzielają cennych porad.

Poznaj inspirujące kobiety z naszego zespołu

Anna, NTT DATA

Anna, People

Moja rada dla młodych kobiet to aby były odważne, rozwijały się, szukały nowych inspiracji. Dążyły do realizacji swoich celów, jednocześnie dbając przy tym o harmonię w życiu zawodowym i prywatnym.

Britta, NTT DATA

Britta, Global Sales

"Zaakceptuj ryzyko popełnienia od czasu do czasu błędu, ponieważ błędy stanowią źródło nauki, a nie porażki.”

Daniela, NTT DATA

Daniela, Controlling & Diversity Management

"Nie pozwól sobie uzależnić się od innych, wyjdź ze swojej strefy komfortu i traktuj nieznane jako sprzyjającą szansę.”

Sandra, NTT DATA

Sandra, Core Application Consulting Logistics

„Zawsze miej umysł otwarty i nie daj się zniechęcić, nawet jeśli pierwsze rezultaty nie są idealne.”

Dorota, NTT DATA

Dorota, Digital Supply Chain

„Im mamy bardziej obiektywne spojrzenie na świat, tym mocniej wyostrzone zmysły i szerszy horyzont.”

Laura, NTT DATA

Laura, Executive Assistance to the Board

„Podoba mi się różnorodność zadań i tematów w różnych globalnych i lokalnych zespołach, nad którymi mam okazję pracować jako asystentka zarządu – pomimo młodego wieku mam możliwość realnego kształtowania przyszłości NTT DATA Business Solutions.”

Linda, NTT DATA

Linda, Core Application Consulting

„Musimy znaleźć nowe sposoby przygotowania naszego kraju na przyszłość, ponieważ ta przyszłość już się rozpoczęła.”

Ayça, NTT DATA

Ayça, Innovation & Portfolio Management

„Po upadku wstań, podnieś głowę i ruszaj dalej! Musisz się co pewien czas zatrzymać, by dowiedzieć się, o co się potknąłeś i co osiągnąłeś bez potknięć.”

 alt="Dieter Schoon"
Musimy zaniechać protekcjonalnego traktowania różnorodności, w szczególności w kwestii równości płci. Bez tego nie będzie można szczerze docenić wartości jaką wnosi zróżnicowany zespół pracowników. Jestem pewien, że damy radę!

Dieter Schoon, Executive Vice President Global People w NTT DATA Business Solutions

kariera i kontakt

Dołącz do NTT DATA Business Solutions

Każdy, kogo kiedyś spotkasz będzie wiedział coś, czego Ty nie wiesz. W NTT DATA Business Solutions nie traktujemy różnorodności jedynie w kategorii płci, pochodzenia czy orientacji seksualnej, ponieważ na naszą osobowość składa się także wiele innych aspektów, takich jak religia, wygląd, stan zdrowia, sytuacja życiowa lub stanowisko. Mimo tego, jak bardzo się różnimy, wszyscy powinniśmy być traktowani jednakowo, a nasze różnice powinny być postrzegane w kategorii atutów.

Myślisz podobnie? Zatem dołącz do NTT DATA Business Solutions i zostań częścią wyjątkowego, stawiającego na różnorodność zespołu!

Sprawdź oferty pracy

Wpisy na blogu na temat różnordoności

Nasza kultura organizacyjna

Skontaktuj się z nami i rozpocznij karierę w różnorodnym zespole!

Zaciekawiliśmy Cię?

Dołącz do naszego zespołu już dziś i postaw na rozwój swoich kompetencji w otwartym, stawiającym na różnorodność zespole. Skontaktuj się z nami i przekonaj się, dlaczego jesteśmy idealnym miejscem pracy dla Ciebie.

 

 • Hidden
 • Hidden
 • Upuść pliki tutaj lub
  Akceptowane typy plików: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Maks. rozmiar pliku: 8 MB, Maks. pliki: 5.
  Kontakt z nami
  Kontakt z nami

  Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

  Zadzwoń do nas:
  +48 61 816 72 00
  Napisz do nas