NTT DATA Business Solutions

Chmura obliczeniowa

Dowiedz się o aktualnych trendach w chmurze obliczeniowej i potencjale zyskowności dla Twojej firmy.

Chmura obliczeniowa
Korzystaj z technologii chmury obliczeniowej z zyskiem dla swojej firmy

Korzystaj z technologii chmury obliczeniowej z zyskiem dla swojej firmy

Cloud computing stało się normą w korporacyjnym IT. Dość jasno pokazują to dwucyfrowe wskaźniki rozwoju rozwiązania Platform-as-a-Service (PaaS) oraz Infrastructure-as-a-Service (IaaS) dla których w dzisiejszym świecie dostępna jest niemalże niewyczerpana różnorodność ofert. Dominujący dostawcy rozwiązania chmury: AWS, Microsoft i Google prezentują szczególnie wysoki wskaźnik innowacji stale dostarczając rynkowi nowości. Biorąc pod uwagę ten szybki rozwój, firmy stoją teraz przed zadaniem nadążania za tempem i maksymalnego wykorzystania wielu możliwości dla własnego biznesu. Wiele z nich zmierza obecnie w kierunku chmury hybrydowej oraz podejścia opartego na wielu chmurach. Jakie inne trendy warto mieć na oku? Czego potrzeba, aby czerpać z nich potencjał? W NTT DATA Business Solutions nie tylko mamy odpowiedzi na te pytania, ale możemy także pomóc Twojej firmie w wykorzystaniu technologii chmury ze sprawdzonymi metodami, najlepszymi praktykami oraz rozwiązaniami gotowymi do użytku.

TRENDY CHMURY I PLATFORMY W SKRÓCIE
Chmura hybrydowa i Multi-cloud

Chmura hybrydowa i Multi-cloud

Podejście oparte na wielu chmurach bazuje na połączeniu tego samego typu chmury (np. publicznej) od różnych dostawców, których indywidualne mocne strony zostają połączone w ukierunkowany sposób. Natomiast rozwiązanie oparte na chmurze hybrydowej składa się z chmur różnego typu (np. publicznych i prywatnych), co oznacza, że firmy są w stanie poszerzać zasoby swojego własnego data center lub zasoby ich dostawców usług IT o usługi chmury prywatnej i publicznej. Ta kombinacja oparta na potrzebach pozwala na połączenie zalet obu światów: podczas gdy infrastruktura lokalna może być wykorzystywana do przechowywania i przetwarzania wrażliwych danych, na przykład usługi infrastrukturalne i platformowe od dostawców chmury oferują elastyczną skalowalność i ogólnie zredukowane lub bardziej wydajne koszty operacji IT (obecnie wymieniane jako główny powód wprowadzenia chmury hybrydowej). Oba podejścia, chmura multi i hybrydowa stawiają zwiększone wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych, którym trzeba sprostać z należytą uwagą i dokładnością, aby wydobyć to, co najlepsze z indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań chmurowych.

Zyskaj elastyczność dzięki strategii chmury hybrydowej

Zyskaj elastyczność dzięki strategii chmury hybrydowej

Uzyskaj dogłębną wiedzę na temat trendów:

  • jak wykorzystać rozwiązanie hybrydowe, aby bezpiecznie połączyć zalety SAP i chmury,
  • obecne modele chmury i dostarczania,
  • odpowiedzi na pytanie, czym się od siebie różnią,
  • odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób potencjał chmury hybrydowej może prowadzić do realnych przewag konkurencyjnych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O CHMURZE HYBRYDOWEJ
Strategia Cloud-Native

Strategia Cloud-Native

Cloud-native opisuje metodologię projektowania, w której aplikacje są opracowywane i wykonywane przy użyciu technologii opartych na chmurze. W przeciwieństwie do monolitycznej infrastruktury aplikacji, to podejście często łączy się z dzieleniem aplikacji na wiele małych komponentów – tzw. mikroserwisów. Różne zespoły programistyczne mogą pracować nad nimi niezależnie od siebie, używając dynamicznych i zwinnych technik tworzenia aplikacji.

Kierując się zasadą luźno powiązanych usług z których każda ma określony zakres, możesz zoptymalizować każdą usługę w oparciu o podstawową funkcjonalność i wybrać platformę, język lub system, który najlepiej spełnia określone cele. Poszczególne mikroserwisy są zazwyczaj dostarczane w tzw. kontenerach, co pozwala na elastyczne łączenie złożonych aplikacji. W ten sposób można łatwo dodawać, usuwać lub wymieniać niektóre komponenty. Na przykład aktualizacja oprogramowania lub nowa funkcja może zostać dostarczona zaraz po jej pełnym opracowaniu, a nie w kolejnym wydaniu nowej wersji oprogramowania. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki architekturze cloud-native możesz korzystać z pełnej elastyczności, skalowalności, szybkości i zalet chmury.

Edge computing

Edge Computing

Edge computing, czyli przetwarzanie brzegowe, rozszerza konwencjonalne rozwiązania chmurowe oparte na serwerach wewnętrznych o koncepcję w której dane są przetwarzane w sposób zdecentralizowany na brzegu sieci. Stwarza to bliskość producentów i odbiorców informacji, co jest szczególnie korzystne w zastosowaniach, w których ogromne ilości danych mają być przesyłane i oceniane (prawie) w czasie rzeczywistym. Wraz z szybko rosnącą liczbą urządzeń opartych na Internecie rzeczy i odpowiednio rosnącą ilością danych, staje się to coraz ważniejsze. Przykładami zastosowań są inteligentne systemy produkcyjne, dostawcze lub transportowe, które wymagają natychmiastowego działania w przypadku wystąpienia określonych incydentów. Zaangażowane jest tutaj główne centrum danych, dzięki czemu skonsolidowane dane z urządzeń brzegowych mogą być przechowywane, a także mogą być dalej przetwarzane w innych aplikacjach. Te zdecentralizowane urządzenia brzegowe muszą być stale monitorowane i oceniane, jeśli to konieczne, przez ekspertów. Korzystanie z obliczeń brzegowych może skutkować redukcją kosztów od 10 do 30% i średnią oszczędnością kosztów operacyjnych na poziomie od 10 do 20%.

Zrobotyzowana automatyzacja procesów

Zrobotyzowana automatyzacja procesów

Zrobotyzowana automatyzacja procesów (Robotic Process Automation, RPA) jest technologią oprogramowania wspieranego przez sztuczną inteligencję (Artificial Intelligence, AI), która może zostać wykorzystana do digitalizacji i dzięki temu również podnoszenia efektywności zarządzania relatywnie prostymi, powtarzalnymi zadaniami, takimi jak przetwarzanie faktur oraz zarządzanie kandydatami. Dawniej manualne, czasochłonne zadania teraz są przejmowane przez inteligentne boty, dzięki wykorzystaniu RPA. To ukierunkowane uproszczenie procesów biznesowych uwalnia czas dla pracowników, którzy mogą dzięki temu wykonywać bardziej wymagające zadania, takie jak tworzenie strategii, rozwój produktu, optymalizacja procesów czy obsługa klienta. Jeśli chcesz szeroko wykorzystać te korzyści w swojej firmie, warto zapewnić swoim pracownikom dostęp do inteligentnej platformy automatyzacji w chmurze za pośrednictwem sieci. „RPA as a Service” (RPA jako usługa) zapewnia użytkownikom szczególnie szybki i łatwy dostęp do inteligentnej platformy automatyzacji oraz wspiera łatwą obsługę i skalowalność opartą na potrzebach.

WIĘCEJ O RPA
Bezpieczeństwo chmury

Bezpieczeństwo chmury

Bezpieczeństwo chmury (Cloud Security) oznacza szereg zasad i środków służących do zabezpieczania usług w chmurze i otaczającej ich infrastruktury, w tym wszystkich aplikacji i danych. Temat ma kluczowe znaczenie zarówno dla dostawców chmury, jak i jej użytkowników, ponieważ w przypadku naruszenia bezpieczeństwa obaj mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Obecne wydarzenia jasno pokazują, jak ważne jest bezpieczeństwo w chmurze: Rosnący rozkład obciążeń między różnymi dostawcami usług w chmurze otwiera bramy dla cyberprzestępców, którzy są bardzo zadowoleni z ich wykorzystywania, jeśli zabezpieczenia IT są niewystarczające. Wymagany poziom bezpieczeństwa chmury zależy przede wszystkim od tego, jaki rodzaj chmury jest używany – na przykład chmura publiczna lub hybrydowa wymaga wyższych środków bezpieczeństwa niż rozwiązanie czysto prywatne. Główny nacisk kładzie się na ochronę danych przed dostępem z zewnątrz i przed awarią sieci. Poza tym brane jest pod uwagę przestrzeganie wytycznych dotyczących zgodności.

Chmura jest uważana za akcelerator celów biznesowych

93.7%
firm zgadza się, że chmura ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia ich bezpośrednich potrzeb biznesowych
88.4%
firm zgadza się, że chmura ma kluczowe znaczenie dla sprostania ich potrzebom biznesowym w przyszłości
84.7%
firm zgadza się, że chmura ma dla nich większe znaczenie dziś, niż w zeszłym roku
SAP Business Technology Platform within the SAP Intelligent Enterprise Framework

SAP Business Technology Platform

Mówiąc o nowoczesnych rozwiązaniach chmurowych, nie sposób pominąć SAP. Lider rynku wśród europejskich dostawców oprogramowania oferuje liczne korzyści dla Twojej firmy dzięki sieciowym procesom, otwartości na wiele chmur, rozbudowanej sieci partnerskiej i szybkiemu wdrożeniu.

SAP Business Technology Platform (BTP) zapewnia narzędzia do zarządzania i analizy danych oraz wspiera tworzenie aplikacji i integrację aplikacji z portfolio SAP oraz aplikacji innych niż SAP. Nie ma znaczenia, czy aplikacja jest aplikacją chmurową, czy lokalną. Ponadto inteligentne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, Internet rzeczy i RPA, mają napędzać innowacje. SAP BTP jest podstawową częścią SAP Intelligent Enterprise Framework.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ o rozwiązaniu

Co oferuje Ci NTT DATA Business Solutions

Nie jesteśmy tylko specjalistami SAP, jesteśmy ekspertami w każdej infrastrukturze, która zawiera rozwiązania i systemy SAP lub współdziała z nimi. Jako globalny dostawca kompleksowych usług towarzyszymy firmom w całej ich podróży do chmury: od wstępnego doradztwa po bieżące zarządzanie. Klienci korzystają z naszych ściśle powiązanych usług Managed Cloud i usług wsparcia aplikacyjnego SAP, które zostały już z powodzeniem wdrożone w niezliczonych projektach na całym świecie.

Twój partner w technologii cloudowej

Wspieramy Cię również w realizacji powyższych trendów w Twojej firmie. Jako partner serwisowy SAP, AWS, Microsoft i wielu innych, posiadamy niezbędną wiedzę specjalistyczną, aby wspierać Cię w optymalizacji Twojego biznesu.

WIĘCEJ O NASZYCH USŁUGACH MANAGED CLOUD

Co mówią nasi eksperci

Więcej interesujących tematów

Skontaktuj się z nami już dziś

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług w zakresie chmury? Potrzebujesz porady eksperta?

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.