NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Logo

Nowe funkcjonalności w obszarze finansów, sprzedaży i dystrybucji

Poznaj nasze nowe funkcjonalności.

Automatyzacja w obszarze finansów (FI)

Rozszerzenie funkcjonalności rozwiązań ERP i optymalizacja procesów finansowych, zgodna z polską specyfiką prawną.

Kursy Walut

Nasze autorskie rozwiązanie Kursy Walut dla systemów SAP ERP oraz S/4HANA pozwala na zautomatyzowanie procesów wprowadzania kursów walut z NBP do systemu SAP:

 • kursy walut są automatycznie zaciąganie ze strony Narodowego Banku Polskiego w formacie XML,
 • po wcześniejszej konfiguracji, dane importowane są w tle o ustalonej godzinie,
 • wszystkie dane aktualizowane są automatycznie, dlatego użytkownicy nie muszą pamiętać o wprowadzaniu kursów,
 • istnieje możliwość ustawienia powiadomień email z informacją o poprawnym zaktualizowaniu kursów w walut w SAP lub/i o napotkanych błędach,
 • istnieje możliwość importowania kursów walut z Europejskiego Banku Centralnego EBC.

Dzięki tak zaplanowanemu zadaniu oszczędzasz czas i unikasz potencjalnych błędów oraz pomyłek.

Skontaktuj się z nami

Wydruk dokumentu OT / LT

Przedstawiamy gotowe rozwiązanie dla systemów SAP ERP oraz SAP S/4HANA, które umożliwia wydruk dokumentów księgowych OT oraz LT:

 • Dokument OT – przyjęcie środka trwałego – dokument, na podstawie którego wprowadza się środek trwały do ewidencji oraz potwierdza jego przyjęcie do użytkowania.
 • Dokument LT – likwidacja środka trwałego – dokument, który potwierdza wycofanie środka trwałego z używania i przeznaczenie go do likwidacji.

Skontaktuj się z nami

Kompensaty

Kompensata, czyli potrącenie to sposób rozliczenia wzajemnych transakcji dwóch kontrahentów – ich zobowiązań i należności w formie bezgotówkowej. Nasze autorskie, gotowe do użycia rozwiązanie Kompensaty jeszcze bardziej usprawnia tę formę rozliczeń i zwiększa efektywność operacyjną.

Nowe funkcjonalności, które wyodrębniliśmy w menu głównym programu to:

1. Propozycja kompensat:
– przygotowanie propozycji kompensat z pozycji odbiorców i dostawców,
– prosty ekran selekcji można dostosować do potrzeb klienta,

2. Raport kompensat:
– raport z propozycją pozycji do kompensaty,
– w wygenerowanym raporcie istnieje możliwość modyfikacji propozycji kompensaty,
– raport kompensat po wykonaniu kompensaty.

Funkcjonalności wygenerowanego raportu kompensat:

 • Wysyłki pozycji kompensaty do klienta (z poziomu SAP)
 • Zatwierdzenie kompensaty (po akceptacji przez klienta)
 • Odrzucenie kompensaty (w przypadku braku zgody klienta)
 • Anulowanie przebiegu z propozycją kompensaty
 • Dokonanie potrącenia (bez komunikacji z klientem)
 • Wydruk formularza potwierdzenia kompensaty lub potrącenia
 • Zaksięgowania przebiegu z propozycją kompensaty

Skontaktuj się z nami

Kompensaty - widok systemu

Menu główne programu składa się z dwóch części:

 1. Przygotowanie propozycji kompensat z pozycji odbiorców i dostawców
 2. Raport pozycji do kompensaty

Tworzenie propozycji kompensat – prosty ekran selekcji, który można dostosować do potrzeb klienta.

Wygenerowany raport z pozycją do kompensaty (istnieje możliwość modyfikacji propozycji kompensaty).

Generowanie raportu kompensaty.

Automatyzacja w obszarze sprzedaży i dystrybucji (SD)

Rozszerzenie funkcjonalności rozwiązań ERP i optymalizacja procesów sprzedażowych, obejmujących kontakty z klientami, rozmowy handlowe, obsługę zamówień i fakturowanie.

Drukowanie paragonów fiskalnych

W obszarze sprzedaży i dystrybucji (SD) przygotowaliśmy rozszerzenie do SAP ERP, które służy do drukowania paragonów fiskalnych bezpośrednio z systemu SAP. Funkcjonalność dedykowana jest osobom prowadzącym sprzedaż, które wystawiają faktury i paragony fiskalne oraz pracują na systemie SAP. Dzięki dodatkowi usprawnisz pracę użytkowników i ograniczysz ryzyko popełnienia błędów.

Program wymaga dostosowania do potrzeb klienta w zakresie:

 • stawek zdefiniowanych na drukarce,
 • stawek VAT wprowadzonych w systemie,
 • weryfikacji opisu towaru.

Rozwiązanie do drukowania paragonów fiskalnych funkcjonuje z drukarkami, które wykorzystują protokół Temo HS FV EJ 1.01.

Skontaktuj się z nami

Poznaj nasze inne rozwiązania

Dowiedz się, co na temat autorskich rozwiązań NTT DATA Business Solutions mówią eksperci

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o nowych funkcjonalnościach naszych rozszerzeń SAP?

Jeśli szukasz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami – nasi eksperci chętnie pomogą!