NTT DATA Business Solutions

Jak Internet rzeczy (IoT) może zmienić Twój biznes

Dzięki zdalnemu monitorowaniu, konserwacji predyktywnej oraz cyfrowym bliźniakom, przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne stają się bardziej wydajne i adaptują się lepiej, niż kiedykolwiek wcześniej. Odkryj jak przemysłowy Internet rzeczy prowadzi nas w kierunku bardziej produktywnej przyszłości.

Jak Internet rzeczy (IoT) może zmienić Twój biznes

Przedstawiamy Internet rzeczy dla przemysłu

Przemysłowy Internet rzeczy (IoT)  jest wielkim trendem napędzającym następny etap przemysłu wytwórczego znanego jako Przemysł 4.0. IoT polega na ulepszaniu procesów biznesowych i rozwiązań za pomocą czujników, urządzeń, bram i platform. Gromadząc wszystkie dane w jednym miejscu, producenci mogą podejmować inteligentne decyzje oraz projektować wydajniejsze procesy. Dzięki temu mogą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wysokiej jakości spersonalizowane towary po niższych kosztach i krótszych terminach realizacji.

IoT to nie tylko gromadzenie danych. Dane muszą zostać także przeanalizowane i wzbogacone, aby dostarczyć informacji, na podstawie których firmy mogą działać. Tutaj z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja, zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) oraz analityka. Inteligentnie zaprojektowane oprogramowanie wykorzystuje te narzędzia, aby odkryć ukryte trendy, zoptymalizować procesy biznesowe oraz wesprzeć pracowników.

Dlaczego firmy produkcyjne potrzebują IoT

Urządzenia oparte na Internecie rzeczy, mogą automatycznie zbierać dane o wydajności, dzięki czemu możliwa staje się konserwacja predykcyjna obniżająca ryzyko przestojów lub zwiększająca dostępność maszyn. Ponieważ klienci oczekują większego poziomu dostosowania i szybszej produkcji, niż wcześniej, wielu producentów poszukuje sposobów na zwiększenie swojej produktywności.

Oznacza to, że aby zachować konkurencyjność, producenci muszą uwolnić swoich pracowników od powtarzalnych, zorientowanych na proces zadań, takich jak chodzenie po terenie fabryki i manualna inspekcja maszyn. Podczas gdy zawsze powinna istnieć rola dla ludzkiego nadzoru, bardziej produktywne jest podniesienie umiejętności robotników do bardziej kreatywnych, skupionych na inżynierii ról, takich jak rozwój produktu.

IoT nie tylko automatyzuje istniejące procesy, ale także pozwala firmom opracować nowe produkty i modele biznesowe oparte na danych, które tworzą. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o innych przykładach wykorzystania Internetu rzeczy.

Jak Internet rzeczy może scyfryzować Twój łańcuch dostaw

Jak Internet rzeczy może scyfryzować Twój łańcuch dostaw

Urządzenia oparte na Internecie rzeczy mogą automatycznie śledzić lokalizację każdego produktu, tak abyś wiedział gdzie się znajdują w każdym momencie w czasie rzeczywistym oraz aby uniknąć ryzyka błędu ludzkiego w zapisach. Śledząc trasę Twoich ciężarówek, wagonów kolejowych lub statków, IoT może również określić, kiedy zasób transportowy jest niedostatecznie lub nadmiernie eksploatowany, a nawet obliczyć najbardziej wydajną trasę transportową.

Dzięki IoT, informacje mogą także być w łatwy sposób przekazywane pomiędzy załadowcami, odbiorcami, przewoźnikami i spedytorami. To z kolei pozwala na większą przejrzystość i odpowiedzialność oraz elastyczność i automatyzację, prowadzące do większej efektywności kosztowej.

Enabling Precise Track and Trace with the Logistics Bridge - Innovation to the Point
Watch on Enabling Precise Track and Trace with the Logistics Bridge - Innovation to the Point

Śledź swoje przesyłki dzięki naszemu rozwiązaniu Logistics Bridge

Istniejące technologie śledzenia przesyłek zmieniły sposób w jaki magazyny śledzą lokalizację produktów, ale są one koszmarne w integracji. My przekuliśmy technologię z magazynu w narzędzie proste w użyciu. Nasi klienci są zachwyceni zredukowanymi kosztami operacji i wzrostem przejrzystości. Czujniki są szczególnie istotne podczas transportu delikatnych dóbr biologicznych, wrażliwych na zmiany temperatury i niewłaściwe obchodzenie się z nimi.

Nasze rozwiązanie Logistics Bridge jest przykładem tego jak możemy wprowadzać innowacje w logistyce właśnie teraz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ROZWIĄZANIU LOGISTICS BRIDGE
Internet rzeczy i inteligentne fabryki

Internet rzeczy i inteligentne fabryki

Oprócz optymalizacji łańcucha dostaw, urządzenia IoT zmieniają fabrykę. Inteligentne czujniki, siłowniki oraz chipy pozwalają nowoczesnym producentom rejestrować, przechwytywać oraz analizować krytyczne informacje o ich aktywach produkcyjnych i zasobach. Dzięki szczegółowemu przeglądowi stanu całej swojej maszynerii, materiałów oraz gotowości do produkcji, inteligentne fabryki mogą zapewniać dostawy w krótszym czasie i wykonywać operacje bardziej przyjazne dla środowiska. IoT pozwala także producentom wytwarzać szerszy zakres produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb i produkowanych na zamówienie o wielkości partii tak małych jak jedna jednostka, przy jednoczesnym zachowaniu ich marży zysku.

Internet rzeczy i zarządzanie aktywami

Internet rzeczy i zarządzanie aktywami

W wielu fabrykach stan maszyn znany jest tylko pracownikom, którzy nimi operują, jeśli w ogóle. Bez scentralizowanego systemu, łatwo można nie zauważyć kiedy wymagana jest konserwacja, przez co zdarzają się awarie. Z drugiej strony, sprzęt może także być konserwowany niepotrzebnie często, generując zbędne koszty utrzymania fabryki.

Dzięki inteligentnym czujnikom i odpowiedniemu oprogramowaniu, producenci mogą monitorować stan swojego sprzętu zdalnie. W takim celu tworzy się cyfrowego bliźniaka, wirtualną reprezentację maszyny. Wirtualne bliźniaki ułatwiają wizualizację problemu, a także przeprowadzenie symulacji tego, co wydarzy się w określonych scenariuszach.

Z pomocą technologii uczenia maszynowego, oprogramowanie może nawet wykryć kiedy pojawi się prawdopodobieństwo awarii. Oznacza to, że zmniejsza się liczba koniecznych przeglądów manualnych, a planowanie produkcji staje się dokładniejsze. Konserwacja staje się proaktywna, a zamówienia nie są już opóźnione z powodu nieplanowanych przestojów.

Leveraging Machine Learning for Predictive Maintenance - Innovation to the Point
Watch on Leveraging Machine Learning for Predictive Maintenance - Innovation to the Point

Łączymy czujniki maszynowe z technologią predykcyjną, aby oszczędzać energię

W placówce firmy Xervon znajduje się wiele wież chłodniczych. Wyposażyliśmy każdą z nich w czujniki temperatury i wstrząsów. Wykorzystując SAP Leonardo i zasoby w chmurze, analizujemy dane z tych czujników wraz z danymi o potrzebach chłodniczych fabryki oraz prognozami pogody. Rezultatem jest system, który może regulować pompę wieży chłodniczej oraz prędkość obrotu śmigieł wiatraka, optymalizując zużycie energii. Kiedy zużycie jest tak małe, że XERVON może wyłączyć wieżę całkowicie, czujniki wstrząsów, które wskazują na potencjalne problemy techniczne, pozwalają na świadomą konserwację zapobiegawczą. To jest inteligentne chłodzenie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ROZWIĄZANIU DLA XERVON
Bezpieczniejsze i bardziej wydajne miejsca pracy

Bezpieczniejsze i bardziej wydajne miejsca pracy

Okulary rozszerzonej rzeczywistości czynią pracowników wydajniejszymi, ale również chronią ich przed ryzykiem. Podczas pracy w magazynie, inteligentne okulary mogą wskazywać produkty do zapakowania, eliminując konieczność noszenia przy sobie tablic z dokumentacją. Na liniach montażowych, instrukcje mogą także być dostarczane za pośrednictwem dźwięku, co ułatwia pracownikom używanie narzędzi. Dodatkowo, okulary i wyświetlane na nich informacje mogą być kontrolowane za pomocą mowy i gestów w taki sam sposób w jaki sterujemy głosem naszymi smartfonami czy samochodami. Dzięki śledzeniu lokalizacji, możliwe jest nawet ostrzeżenie pracowników, że wkraczają na teren o podwyższonym ryzyku. Na przykład wyciek gazu na terenie zakładu przetwórczego nie zawsze da się wykryć za pomocą węchu, ale jeśli zostanie wykryty, a informacja o nim dotrze do pracowników znajdujących się w pobliżu, istnieje duże prawdopodobieństwo uniknięcia wypadku.

Zobacz jak Internet rzeczy jest wykorzystywany w prawdziwych firmach

Wykorzystywanie cyfrowych bliźniaków w celu zoptymalizowania magazynu wysokiego składowania

Cyfrowy bliźniak jest wirtualną wersją prawdziwego przedmiotu, zarówno jeśli jest to część sprzętu, maszyna, pojazd, czy nawet cała placówka. Czujniki wychwytują co się dzieje w rzeczywistości i zapewniają perfekcyjną symulację, ułatwiając wizualizację danych oraz podejmowanie decyzji.

W tym video, Wolfgang Moller, nasz Global Director of Discrete Industries & Internet of Things wyjaśnia jak cyfrowe bliźniaki pomagają w utrzymaniu i obsłudze magazynu wysokiego składowania.

OBEJRZYJ VIDEO

Okulary rzeczywistości mieszanej mogą pomóc technikom serwisowym

Dzięki połączeniu urządzeń takich jak HoloLens od Microsoftu i oprogramowania opracowanego przez NTT DATA Business Solutions, technicy serwisowi mogą używać rzeczywistości mieszanej, aby widzieć wirtualne obiekty nałożone na rzeczywisty świat. Z tymi obiektami można nawet przeprowadzać interakcje, tak jak gdyby istniały w rzeczywistości. Wolfgang Möller, Global Director Discrete Industries & Internet of Things wyjaśnia jak rzeczywistość mieszana (MR) oraz rzeczywistość rozszerzona (AR) mogą ułatwić życie Twoich techników serwisowych. Ten scenariusz został opracowany wspólnie z organizacją serwisową jednego z naszych klientów.

OBEJRZYJ VIDEO

Inteligentne miasta budowane są w oparciu o Internet rzeczy

Internet rzeczy pomaga czynić miasta i inne przestrzenie publiczne bardziej zielonymi i spełniać wymogi SDG (Cele Zrównoważonego Rozwoju) ONZ. Informacje na temat natężenia ruchu czy prac drogowych pomagają miastom organizować aktualny przepływ ruchu jak również dają wgląd w konieczne remonty infrastruktury lub pomagają w planowaniu nowej infrastruktury. Czujniki parkowania pomagają mieszkańcom i gościom uniknąć niekończącego się poszukiwania wolnych miejsc parkingowych, a czujniki pogodowe mogą ostrzegać mieszkańców i gości o niebezpiecznych sytuacjach pogodowych.

Inteligentniejsze zarządzanie odpadami dzięki IoT

Gospodarka odpadami opiera się na regularnych harmonogramach, ale nie produkujemy codziennie tej samej ilości odpadów. NTT DATA Business Solutions i SAP opracowały rozwiązanie, które jest odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie na usuwanie odpadów, oszczędność paliwa i zmniejszenie wpływu na środowisko.

Wdrożenie Internetu rzeczy w Twojej firmie

Gromadzenie i przesyłanie danych z urządzeń opartych o IoT to jedno, jednak efektywne wykorzystanie tych danych to zupełnie inny krok. Platformy oparte o Internet rzeczy mogą łatwo stać się kolejnym silosem niewykorzystanych danych, dlatego tak ważne jest, aby były one dostępne dla jak największej liczby pracowników oraz aby dane były stale analizowane za pomocą zautomatyzowanych procesów i uczenia maszynowego. Dzięki NTT DATA Business Solutions Twoje dane uzyskane dzięki IoT mogą być w pełni zintegrowane z platformą ERP, taką jak SAP S/4HANA, lub CRM nowej generacji, takim jak SAP Customer Experience i SAP Manufacturing Solutions. Umożliwia to pracownikom z całej organizacji dostęp i analizę tego samego zestawu danych, który jest hostowany w chmurze lub używany lokalnie w przypadku przetwarzania brzegowego.

W przypadku maszyn sterowanych zdalnie, bezpieczeństwo danych i zarządzanie mają oczywiście pierwszorzędne znaczenie. Komunikacja może być szyfrowana od końca do końca, a instrukcje mogą być nawet przechowywane w łańcuchu bloków, co uniemożliwia manipulowanie nimi.

Innowacje oparte na IoT to strzał w dziesiątkę

Opracowujemy przejrzyste scenariusze przypadków użycia IoT w kontekście projektów pilotażowych, które z powodzeniem przekształcamy w gotowe na rynek rozwiązania IoT.

Wolfgang Möller Global Director Discrete Industries & Internet of Things

Rozpocznij swój projekt oparty o IoT z nami

Bez względu na to, na jakim jesteś etapie, możemy pomóc Ci zakończyć transformację w inteligentny biznes. Projekty IoT z NTT DATA Business Solutions nie wymagają ogromnych inwestycji początkowych, ani niepotrzebnych migracji. Nasi klienci często zaczynają od małych kroków, testując różne scenariusze i realizując te najkorzystniejsze. Niezależnie od tego, czy koncentrujemy się na optymalizacji jednej jednostki biznesowej, czy na przeprojektowaniu całej firmy, nasze projekty są zawsze określane ilościowo i zaprojektowane tak, aby zapewnić wymierną wartość. Wspieramy Cię od samego początku.

Aby dowiedzieć się dokąd mógłby dotrzeć Twój projekt, po prostu skontaktuj się z nami online. Omówimy, gdzie leżą Twoje problemy, co chcesz osiągnąć i jak NTT DATA Business Solutions może Ci pomóc w osiągnięciu tego celu. Lub dowiedz się najpierw więcej o naszym doradztwie w zakresie innowacji.

WIĘCEJ O NASZYM DORADZTWIE W ZAKRESIE INNOWACJI

Skontaktuj się z nami już dziś

Czy poszukujesz odpowiedzi lub chcesz otrzymywać informacje na temat naszych rozwiązań z zakresu IoT? Chcesz skorzystać z bardziej szczegółowego doradztwa naszych specjalistów lub zarezerwować miejsce na jednym z naszych wydarzeń dotyczących zarządzania?

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas