NTT DATA Business Solutions

Nesnelerin İnterneti (IoT) İşinizi Nasıl Dönüştürebilir?

Uzaktan izleme, kestirimci bakım ve dijital ikizler, üretim ve dağıtım işlerini hiç olmadığı kadar verimli ve uyarlanabilir hale getiriyor. Endüstriye özel Nesnelerin İnternetinin bizi daha üretken bir geleceğe doğru nasıl yönlendirdiğini keşfedin.

Nesnelerin İnterneti (IoT)

Endüstriye Özel IoT ile Tanışın

Endüstriye özel Nesnelerin İnterneti (IIoT), Endüstri 4.0 olarak bilinen ve imalat endüstrisinin bir sonraki aşamasını yönlendiren önemli bir trend. IoT sensörler, cihazlar, ağ geçitleri ve platformlar yardımıyla iş süreçlerinin ve çözümlerinin geliştirilmesi ile ilgilidir. Üreticiler tüm verilerini tek bir yerde toplayarak akıllı kararlar alabilir ve daha verimli süreçler tasarlayabilirler. Bu, yüksek kaliteli, özelleştirilmiş mallara yönelik artan talebi daha düşük maliyetle ve daha hızlı iş dönüş süreleriyle karşılamalarını sağlar.

IoT sadece veri toplamaktan ibaret değildir. Verilerin analiz edilip zenginleştirilerek şirketlerin dikkate alıp harekete geçebilecekleri içgörüler haline getirilmeleri de gerekir. İşte burada devreye yapay zeka, robotik süreç otomasyonu ve analitik girer. Akıllıca tasarlanmış yazılımlar gizli eğilimleri ortaya çıkarmak, iş süreçlerini optimize etmek ve çalışanları desteklemek için bu araçlardan yararlanırlar.

İmalat Sektöründeki İşletmelerin Neden IoT’ye İhtiyacı Var?

Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları performans verilerini otomatik olarak toplayabilirler, bunlar makinelerin arızalı olarak kaldığı süreyi azaltmaya veya makinelerin kullanılabilirliğini artırmaya yarayan kestirimci bakım için kullanılabilir. Müşterilerin eskiye nazaran daha fazla kişiselleştirme ve daha hızlı üretim beklentisi içinde olması sebebiyle pek çok üretici verimliliği artırmanın yollarını arıyor.

Bu, üreticilerin rekabetçi kalabilmesi çalışanların makineleri manuel olarak kontrol etmek için bir tesiste dolaşması gibi kendini tekrar eden, süreç odaklı görevlerden kurtarılması anlamına geliyor. İnsanların manuel olarak gözetim yapmalarını gerektiren bir görev her zaman olacaktır, ancak çalışanları ürün geliştirme gibi daha yaratıcı, mühendislik odaklı görevlere doğru yönlendirmek daha verimlidir.

IoT sadece mevcut süreçleri otomatikleştirmekle kalmaz, aynı zamanda şirketlerin oluşturdukları verilere dayanarak yeni ürünler ve iş modelleri geliştirmelerine olanak tanır. Bunlara ilişkin çok iyi örnekleri keşfetmek için okumaya devam edin.

Nesnelerin İnterneti (IOT) ile tedarik zinciri süreçlerinizi verimli hale getirin.

Tedarik Zincirinizi IoT ile Dijitalleştirin

Iot cihazları her bir ürünün lokasyonunu ve durumunu otomatik olarak tespit edebilir, bu sayede gerçek zamanda ürününüzün nerede olduğuna dair bilgi edinirken, insan hatasından kaynaklanabilecek problemlerin önüne geçmiş olursunuz. İster kamyon olsun, ister tren, Nesnelerin İnterneti teknolojisiyle nakliye aracınızı konumunu tespit ederek, bu araçların doğru performans ile kullanılıp kullanılmadığını ölçebilir, hatta araçlarınız için en verimli rotayı belirleyebilirsiniz.

Iot teknolojisiyle bilgi paylaşımı tahmin edilenden çok kolay. Yükleyici firma, taşıyıcılar, nakliye komisyoncuları ve alıcılar arasında bilgi akışı çok hızlı olur. Bu şekilde tedarik süreciniz daha şeffaf, güvenilir, esnek, ekonomik ve otomatize edilmiş olur.

Enabling Precise Track and Trace with the Logistics Bridge - Innovation to the Point
Watch on Enabling Precise Track and Trace with the Logistics Bridge - Innovation to the Point

Logistics Bridge ile Takip ve İzleme

Mevcut takip ve izleme teknolojileri, depoların malları takip etme yöntemlerini değiştirdi, ancak bunların entegre edilmesi bir kabus olabiliyor. Biz teknolojiyi depodan dışarı çıkarıp kullanımını kolaylaştırdık. Müşterilerimiz işletme maliyetlerindeki düşüşten ve şeffaflığın artmasından çok etkilendiler. Sensörler, özellikle sıcaklık değişimlerine veya yanlış kullanıma duyarlı hassas biyolojik ürünlerin nakliyesinde önemli rol oynuyorlar.

Logistics Bridge uygulamalarımız lojistik çözümlerinde ne tip yenilikler yapabileceğimize dair bir örnek oluşturuyor.

Logistics Bridge çözümünü keşfedin
Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları ile üretim sürecinizi optimize edin

IoT ve Akıllı Fabrikalar

IoT cihazları tedarik zincirini optimize etmenin yanı sıra fabrikayı da dönüştürüyor. Akıllı sensörler, aktüatörler ve çipler, modern üreticilerin üretim varlıkları ve kaynakları ile ilgili kritik öneme sahip bilgileri kaydetmesine, saklamasına ve analiz etmesine olanak tanıyor. Tüm makinelerin, malzemelerin ve sonuç ürün hazırlığının durumuna ilişkin ayrıntılı bir genel değerlendirmesi sayesinde akıllı fabrikalar daha kısa teslimat süreleri ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir operasyon gerektiren talepleri karşılayabiliyorlar. Nesnelerin İnterneti bir taraftan üreticilerin, bir birim kadar küçük lot boyutlarında dahi olsa, daha geniş bir yelpazeye yayılmış özellikli ve siparişe göre üretilmiş malları üretebilmelerini sağlarken bir taraftan da üreticilerin kar marjlarını korumalarını sağlıyor.

Nesnelerin İnterneti varlık yönetiminde verimlilik sağlar.

IoT ve Varlık Yönetimi

Birçok fabrikada, bir makinenin genel durumu hakkında bilgi sahibi olanlar yalnızca makineyi çalıştıran işçilerdir. Merkezi bir sistem yoksa, bakımın zamanında yapılmaması ve bunun sonucunda arızaların meydana gelmesi çok sık görülen bir olaydır. Bu durumun tersinde de ekipmanın bakımının gereğinden fazla yapılması sonucu fabrikanın maliyetlerindeki artış yer alır.

Üreticiler, akıllı sensörler ve doğru yazılımla ekipmanlarının genel durumunu uzaktan da izleyebilirler. Bu, bir makinenin sanal bir temsili olan dijital bir ikiz yaratılarak yapılır. Dijital ikizler, sorunları görselleştirmeyi ve belirli senaryolarda neler yaşanabileceğine dair simülasyonları çalıştırmayı kolaylaştırır.

Yazılım, makine öğreniminin yardımıyla bir arızanın meydana gelebileceğini bile algılayabilir. Bu da, tesis içi ziyaretlerin azalmasını ve üretim programlarının daha doğru olarak yapılabilmesini sağlar. Makinelerin bakımı proaktif bir nitelik kazanır ve aniden meydana gelen arızalar sebebiyle sipariş kaçırma durumu artık söz konusu olmaktan çıkar.

Leveraging Machine Learning for Predictive Maintenance - Innovation to the Point
Watch on Leveraging Machine Learning for Predictive Maintenance - Innovation to the Point

Makine Sensörlerinin Öngörüye Dayalı Teknoloji ile Birleştirilerek Enerji Tasarrufu Sağlanması

XERVON’un tesisinde birden fazla soğutma kulesi bulunuyor. Her bir kuleye ısı ve titreşim sensörleri monte ettik. SAP Leonardo ve bulut kaynakları yardımıyla, bir tesisin soğutma ihtiyaçlarıyla ve hava tahminleriyle ilgili verilerle birlikte bu sensörlerden elde edilen verileri analiz ediyoruz. Sonuçta, bir soğutma kulesinin pompa ve fan hızlarını düzenleyerek enerji kullanımını optimize edebilen bir sistem elde edildi. Kullanım, XERVON’un bir kuleyi tamamen kapatmasını gerektirecek kadar düşük olduğunda, potansiyel bir mekanik sorunu tespit etmeye yarayan titreşim sensörleri, bilgiye dayalı önleyici bakıma olanak tanır. İşte bu, akıllı soğutmadır.

XERVON HAKKINDA BİLGİ EDİNİN
Nesnelerin İnterneti (IoT) ve artırılmış gerçeklik gözlükleri iş yerlerini daha güvenli hale getiriyor.

Daha Güvenli ve Daha Verimli İş Yerleri

Artırılmış gerçeklik gözlükleri, çalışanların daha verimli olmalarını sağlamanın yanı sıra onları risklerden de korur. Depo operasyonlarında akıllı gözlükler paketlenecek ürünleri görüntüleyerek pano taşıma ihtiyacını ortadan kaldırır. Montaj hatlarında talimatlar sesli olarak iletilebilir, bu şekilde işçilerin aletleri kullanmaları kolaylaşır. Ek olarak, mobil cihazlarımızda veya arabalarımızda sesle kontrol özelliğini kullandığımız şekilde, bir baş üstü ekranı kontrol etmek için konuşma ve jestlerden faydalanılabilir. Konum takibi sayesinde çalışanları, kendilerini riske sokacak bir alana girmek üzereyken uyarmak bile mümkündür. Örneğin bir işleme tesisinde bir gaz sızıntısı olduğunda bu sızıntının sadece kokuyla tespit edilmesi her zaman mümkün olamayabilir, ancak tespit edilir ve yakında bulunan işçilere buna dair bir uyarı gönderilirse olası bir kazanın önüne geçilebilir.

IoT’nin İşletmeler Tarafından Nasıl Kullanıldığını Görün

Dijital İkizlerin Yüksek Raflı bir Deponun Optimizasyonunda Kullanımı

Dijital ikiz gerçek bir şeyin sanal versiyonudur, bu gerçek şey herhangi bir ekipmanın parçası, bir makine, bir araç ve hatta tüm bir tesis olabilir. Sensörler gerçekte olanı yakalar ve mükemmel bir simülasyon sağlayarak verileri görselleştirmeyi ve karar vermeyi kolaylaştırır.

Bu videoda, Üretim Sektörü & Nesnelerin İnterneti departmanımızın Global Direktörü, Wolfgang Möller dijital ikizlerin yüksek raflı bir deponun bakımına ve işletilmesine nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor.

Videoyu İzleyin

Karma Gerçeklik Kulaklıkları Servis Teknisyenlerine Yardımcı Olabilir

Servis teknisyenleri, Microsoft’un HoloLens’i gibi cihazlar ve NTT DATA Business Solutions tarafından geliştirilen yazılımlarla sanal nesneleri gerçek dünyaya yerleştirilmiş olarak görmek için karma gerçekliği kullanabilirler. Hatta bu nesnelerle gerçekte varmış gibi etkileşime geçmek de mümkün. Üretim Sektörü & Nesnelerin İnterneti departmanı Global Direktörü, Wolfgang Möller, karma gerçeklik (MR) ve artırılmış gerçekliğin (AR) servis teknisyenlerinizin hayatını nasıl kolaylaştırabileceğini anlatıyor. Bu senaryo müşterilerimizden birinin servis organizasyonu ile birlikte geliştirildi.

Videoyu İzleyin

Akıllı Şehirler IoT ile İnşa Ediliyor

Nesnelerin İnterneti (IoT), şehirleri ve diğer kamusal alanları daha yeşil yerler haline getirmeyi ve BM’nin DSG kriterlerini karşılamayı sağlıyor. Trafikle ve yol çalışmalarıyla ilgili bilgiler, şehirlerin mevcut trafik akışını düzenlemesinin yanı sıra altyapıyla ilgili yapılması gerekli revizyonlar hakkında içgörüler elde edilmesine veya yeni altyapı çalışmalarının planlanmasına da yardımcı oluyor. Park sensörleri, şehir sakinlerinin ve ziyaretçilerin ücretsiz boş park yeri bulmak için dönüp durmaları sorununa çare olurken, hava sensörleri de şehir sakinlerini ve ziyaretçileri tehlikeli hava koşullarına karşı uyarabiliyor.

IoT ile Daha Akıllı Atık Yönetimi

Atık yönetimi, düzenli olarak atık üretildiği varsayımına göre oluşturulmuştur ancak her gün aynı miktarda atık üretilmez. NTT DATA Business Solutions ve SAP, gerçekte ne kadar bir atığın bertaraf edilmek istendiğini tespit edip buna göre bir çözüm geliştirerek hem yakıttan tasarruf edilmesini hem de çevreye olan etkisinin azaltılmasını sağladılar.

İşinizde IoT’nin Uygulanması

IoT cihazlarından veri kaydedilmesi ve iletilmesi önemli bir adım, ancak bu verilerin etkin bir şekilde kullanılması bambaşka bir adım atmayı gerektirir. IoT platformları kolaylıkla, kullanılmadan duran bir başka veri silosu haline gelebilir, bu nedenle mümkün olduğunca çok sayıda çalışanın bunlara erişebilmesini sağlamak önem taşır ve bu veriler, otomatik süreçler ve makine öğrenmesi yardımıyla sürekli olarak analiz edilir. NTT DATA Business Solutions ile IoT verileriniz SAP S/4HANA gibi bir ERP platformuyla veya SAP Customer Experience ve SAP Manuanuturing Solutions gibi yeni nesil bir CRM ile tam olarak entegre edilebilir. Bu, kurum genelindeki çalışanların bulutta barındırılan veya edge bilişim (edge computing) durumunda, yerel olarak işlenen aynı veri kümesine erişmelerini ve bunları analiz etmelerini sağlar.

Makinelerin uzaktan kontrol edildiği durumlar söz konusu olduğunda, veri güvenliği ve yönetişim elbette çok büyük önem taşır. Kurulan iletişimler uçtan uca şifreli hale getirilebilir ve hatta talimatlar bir blok zincirinde saklanabilir, bu şekilde onları kurcalamak imkansız hale gelir.

IoT Inovasyonunda Tam İsabet

Pilot projeler bağlamında anlaşılır IoT kullanım senaryoları geliştiriyor, daha sonra bunları başarılı bir şekilde pazara sunulmaya hazır IoT çözümlerine dönüştürüyoruz.

Wolfgang Möller Global Director Discrete Industries & Internet of Things

IoT Projenize Bizimle Başlayın

Hangi aşamada olursanız olun, akıllı bir işletmeye dönüşme yolculuğunuzu başarıyla tamamlamanız için size yardımcı olabiliriz. NTT DATA Business Solutions ile yapılacak IoT projelerinde başlangıç seviyesinde büyük yatırımlar veya gereksiz geçişler gerekmez. Müşterilerimiz genellikle küçük ölçekte başlar, değişik senaryoları test eder ve en avantajlı olanın peşinden giderler. İster bir iş birimini optimize etmeye ister işin tamamını yeniden tasarlamaya odaklanın, projelerimiz her zaman rakamsal verilerle ilerler ve somut değer elde edecek şekilde tasarlanır. Size en başından itibaren destek sunarız.

Projenizin nerelere kadar gidebileceğini keşfetmek için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir. Sorunlarınızın nerelerde olduğunu, nereye ulaşmak istediğinizi ve NTT DATA Business Solutions’ın bu noktaya ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görüşebiliriz. Veya ondan önce, inovasyon danışmanlığımız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

İNOVASYON DANIŞMANLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİ EDİNİN

Bizimle Hemen İrtibata Geçin

Nesnelerin İnterneti hakkındaki sorularınıza cevap veya daha fazla bilgi mi arıyorsunuz? Uzmanlarımızdan daha detaylı öneriler almak veya Nesnelerin İnterneti konulu atölye çalışmalarımızdan birine katılmak mı istiyorsunuz?

Bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.