NTT DATA Business Solutions

Bulut Bilişim ve Platform

Bulut bilişim alanındaki en son trendler ve işletmenizin kârlılığını artırma potansiyelleri hakkında bilgi edinin.

Bulut bilişim ile işini güçlendiren iş kadını
Bulut bilişim ile hayata geçirilen projeler

Bulut Bilişimi İşletmeniz İçin Kârlı Bir Şekilde Kullanın

Bulut bilişim, kurumsal IT tarafında büyük ölçüde standart haline geldi. Bunu, günümüzde neredeyse sonsuz çeşitlilikte seçeneklerin mevcut olduğu Hizmet Olarak Platformun (PaaS) ve Hizmet Olarak Altyapının (IaaS) kavuştuğu çift haneli büyüme oranlarından da açıkça görebiliyoruz. Pazar payı açısından önde gelen bulut sağlayıcıları arasında yer alan AWS, Microsoft ve Google’ın üçü de yüksek bir inovasyon oranı sergiliyor ve sürekli olarak yeni sürümler sunuyorlar. Bu kadar hızlı bir gelişmenin yaşandığı bir pazarda, şirketler de bu hıza ayak uydurmak ve pazardaki bir sürü olasılık arasından kendileri için en fazla fayda sağlayacak olanı seçmek durumunda kalıyorlar. Şu an için pek çoğu hibrit bulut ve çoklu bulut yaklaşımlarını tercih etme yönünde bir eğilim gösteriyor. Bunların dışında, başka hangi trendlere göz atmanın faydası dokunabilir ve bunların potansiyelinden yararlanmak için ne yapmak gerekiyor? NTT DATA Business Solutions olarak, bu soruların yanıtlarını vermenin yanı sıra, başarısı kanıtlanmış yöntemler, en iyi uygulamalar ve devreye girmeye hazır çözümlerle şirketinizin bulut teknolojilerini kullanması konusunda da sizlere yardımcı olabiliriz.

BİR BAKIŞTA BULUT BİLİŞİM VE PLATFORM UYGULAMALARI
Hibrit veya çoklu bulut ağı

Hibrit ve Çoklu Bulut

Çoklu bulut yaklaşımı, farklı sağlayıcılardan gelen aynı bulut türünün (örneğin, genel) kombinasyonuna dayalıdır ve bu sayede bunların tek tek sahip oldukları güçlü yönlerin hedefe uygun bir şekilde birleştirilmesine olanak tanır. Buna karşılık hibrit bulut çözümü, farklı bulut türlerinden (örneğin, genel ve özel) oluşur; bu, şirketlerin kendi veri merkezlerinin veya IT hizmet sağlayıcılarının kaynaklarını özel ve genel bulut hizmetleri ile genişletebilecekleri anlamına gelir. İhtiyaca dayalı bu kombinasyon, her iki taraftan gelen avantajların birleştirilmesine olanak tanır: Örneğin şirket içi altyapı, hassas verilerin depolanması ve işlenmesi için kullanılabilirken, bulut sağlayıcılarının altyapı ve platform hizmetleri esnek ölçeklenebilirlik özelliği sunar ve IT operasyonlarının genel maliyetinin azalmasını ya da daha verimli yönetilmesini (hibrit bulutun piyasaya sürülmesinin ana nedeni olarak gösterilmektedir) sağlarlar. Çoklu ve hibrit bulut olarak her iki yaklaşım da veri güvenliğine yönelik talep artışıyla karşı karşıyadır ve bu taleplerin, özel olarak tasarlanmış bulut çözümlerinden en iyi sonucun elde edilmesi yoluyla karşılanması gereklidir.

image

Hibrit Bulut Bilişim Stratejisi İle Çeviklik Kazanın

Bu popüler konu başlığıyla ilgili daha detaylı bilgi edinin:

  • SAP ve bulutun avantajlarını güvenli bir şekilde bünyesinde birleştiren hibrit bir çözümü nasıl kullanabilirsiniz?
  • Mevcut bulut ve dağıtım modelleri
  • ”Birbirlerine göre farklılıkları nelerdir?” sorusuna verilecek cevaplar
  • Hibrit bulutun sahip olduğu potansiyelin rakiplerle olan rekabette nasıl bir avantaj sağlayabileceğine yönelik sorulara verilecek cevaplar
HIBRIT BULUT UYGULAMASI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ EDİNİN
Bulut bilişim uygulamalara dijital ekrandan bakış

Bulut yerlisi (Cloud Native)

Bulut yerlisi, uygulamaların bulut tabanlı teknolojiler kullanılarak geliştirildiği ve yürütüldüğü bir tasarım metodolojisini tanımlamak için kullanılır. Yekpare bir uygulama altyapısının aksine, bu yaklaşım genellikle bir uygulamayı mikro hizmetler olarak adlandırılan birçok küçük bileşene bölmekle ilişkilendirilir. Farklı geliştirme ekipleri, dinamik ve çevik özelliğe sahip uygulama geliştirme teknikleri kullanarak bunlar üzerinde birbirlerinden bağımsız olarak çalışabilirler. Her biri tanımlı bir kapsam dahilinde olan ve gevşek bağlı hizmetler prensibiyle her hizmeti temel işleve göre optimize edebilir ve belirli hedeflere en iyi şekilde uyacak çerçeveyi, dili veya sistemi seçebilirsiniz. Mikro hizmetlerin her biri genellikle, karmaşık uygulamaların esnek kombinasyonunu destekleyen ve konteyner adı verilen paketlerde sunulur. Bu şekilde, belirli bileşenler kolaylıkla eklenebilir, çıkarılabilir veya değiştirilebilirler. Örneğin bir yazılım güncellemesi veya yeni bir işlev, geliştirilmesi bittiği anda, yani bir yazılımın bir sonraki sürümü beklenmeden, devreye alınabilir. Sonuçta buluta özgü bir mimari sayesinde, bulutun tüm esnekliğinden, ölçeklenebilirliğinden, hızından ve maliyet avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Bulut bilişim kontrol sistemleri ve dijital yönetim takibi

Sınır Bilişim (Edge Computing)

Sınır bilişim (Edge computing), geleneksel bulut çözümlerini verilerin ağın uç noktalarında ve merkezi olmayan bir şekilde işlenmesine dayalı olarak, merkezi sunucular ile genişletir. Bu durum, bilginin üreticileri ve kullanıcılarını yakınlaştırır, bu da özellikle büyük miktarda verinin (neredeyse) gerçek zamanlı olarak iletileceği ve değerlendirileceği uygulamalar için faydalıdır. Sayıları gittikçe artan Nesnelerin İnterneti cihazları ve buna bağlı olarak artan veri hacmi göz önüne alındığında bu, giderek daha fazla önem taşıyor. Buna örnek olarak verilebilecek uygulamalar arasında belirli olayların gerçekleşmesi durumunda anında harekete geçilmesini gerektiren akıllı üretim, tedarik ve ulaşım sistemleri sayılabilir. Ana veri merkezi burada devreye girer, böylece uç nokta cihazlarından gelen konsolide edilmiş veriler depolanabilir ve ayrıca diğer uygulamalarda da tekrar işlenebilirler. Merkezi olmayan bu uç nokta cihazlarının, gerekirse bu işte uzman olan insanlar tarafından, sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi gereklidir. Sınır bilişim (edge computing) kullanımı, maliyetlerde yüzde 10 ila 30’luk bir azalma ve işletme maliyetlerinde ortalama yüzde 10 ila 20 arasında bir tasarruf sağlayabilir.

Bulut bilişim üzerinde çalışan chatbotlar robotik süreç otomasyonu kullanır

Robotik Süreç Otomasyonu

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), yapay zeka (AI) tarafından desteklenen bir yazılım teknolojisine verilen addır, bu teknoloji dijitalleşme ve buna bağlı olarak faturaların işlenmesi veya başvuru sahiplerinin yönetilmesi gibi nispeten basit ve tekrarlayan görevlerin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Daha önce manuel olarak yapılan ve zaman alan işlemler RPA’nın kullanıldığı durumlarda akıllı botlar tarafından yapılır. İş süreçlerinde gerçekleştirilen bu tip basitleştirmeler sayesinde çalışanlara strateji ve ürün geliştirme, süreç optimizasyonu veya müşteri hizmetleri gibi daha zorlu görevleri yerine getirmeleri için zaman kazandırılmış oluyor. Şirketiniz bünyesinde bu tip avantajlardan kapsamlı bir biçimde yararlanmak istiyorsanız, çalışanlarınıza bulut üzerinden akıllı otomasyon platformuna web erişimi sağlamanız önerilir. “Hizmet Olarak RPA”, kullanıcıların akıllı otomasyon platformuna oldukça hızlı ve kolay biçimde erişmesini sağlar, operasyon kolaylığına ve ihtiyaca dayalı ölçeklenebilirliğe olanak tanır.

RPA HAKKINDA DETAYLI BİLGİ EDİNİN
Bulut bilişim siber güvenlik ile birlikte güvenli bir bulut ortamı sunar.

Bulut Güvenliği

Bulut Güvenliği, tüm uygulamalar ve veriler de dahil olmak üzere bulut hizmetlerinin ve bunların çevresindeki altyapının güvenliğini sağlamak için kullanılan bir dizi kural ve önlemden oluşur. Bu konu başlığı hem bulut sağlayıcıları hem de bulut kullanıcıları için büyük önem taşır, çünkü bir güvenlik ihlalinin gerçekleşmesi durumunda her iki taraf da sorumlu tutulabilir. Yaşanan son gelişmeler bulut güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor: İş yüklerinin farklı bulut sağlayıcıları arasında artan oranda dağılım göstermesi, IT güvenliğinin yetersiz olduğu durumları fırsat bilen siber suçluların sızabileceği kapıların açılmasına yol açabiliyor. İhtiyaç duyulan bulut güvenliği seviyesinin belirlenmesinde öncelikle hangi tür bulutun kullanıldığı bilgisi önem taşıyor – örneğin genel veya hibrit bir bulut için, tamamen özel olarak hazırlanmış bir çözümün gerektirdiğinden daha sıkı güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. En fazla önem verilmesi gereken nokta, verilerin dışardan erişime ve ağ hatalarına karşı korunmasıdır. Ayrıca, uyumluluk esaslarına da uyulması gereklidir.

Bulut Bilişim, İş Hedeflerine Ulaşmayı Hızlandırır

%93.7
İşletmelerin %93,7’si, bulutun iş konusundaki acil ihtiyaçları karşılamak için kritik öneme sahip olduğunu kabul ediyor.
%88.4
İşletmelerin %88,4’ü, bulutun iş konusunda gelecekte doğacak ihtiyaçları karşılamak için kritik öneme sahip olduğunu kabul ediyor.
%84.7
İşletmelerin %84,7’si, bulutun kendi organizasyonları açısından geçen yıla göre daha fazla önem taşıdığı fikrini kabul ediyor.
SAP Business Technology Platform ve SAP Intelligent Enterprise Framework

SAP Business Teknoloji Platformu

Konu modern bulut çözümlerinden açıldığında, SAP’den bahsetmeden geçmek olmaz. Avrupa’daki yazılım sağlayıcıları pazarında lider durumda olan şirket, ağ bağlantılı süreçleri, çoklu buluta açık olması, kapsamlı bir iş ortakları ağı ve hızlı uygulama süreci sayesinde işletmeniz için birçok avantaj sunuyor.

SAP Business Technology Platform (BTP), veri yönetimi ve analitiği ile ilgili araçlar sağlarken, uygulama geliştirmeyi ve SAP portföyünde bulunan uygulamaların SAP dışı uygulamalarla entegrasyonunu destekler. Uygulamanın bulutta olması veya kurum-içi bir uygulama olması fark yaratmaz. Ayrıca inovasyonu yönlendirmek üzere yapay zeka, makine öğrenmesi, Nesnelerin İnterneti ve RPA gibi akıllı teknolojiler de sunulur. SAP BTP, SAP Intelligent Enterprise Framework paketinin temel parçalarından biridir.

BLOG İÇERİKLERİMİZİ OKUYUN

NTT DATA Business Solutions Size Neler Sunuyor?

Bizler sadece SAP uzmanlarından oluşan bir grup değiliz, SAP çözümleri ve sistemlerini içeren veya bunlarla etkileşime giren her türlü altyapı konusunda da uzmanız. Global ölçekte tam kapsamlı hizmet sağlayan bir organizasyon olarak, şirketlere ilk danışmanlık safhasından sürekli yönetime kadar devam eden tüm bulut süreci yolculukları boyunca eşlik ediyoruz. Müşterilerimiz, dünya çapında sayısız projede başarıyla uygulamaya konulmuş, birbirleriyle yakından bağlantılı şekilde yönetilen bulut hizmetlerimizden ve uygulama yönetimi hizmetlerimizden yararlanıyor.

Bulut Teknolojisi Alanındaki İş Ortağınız

Yukarıda sözü edilen popüler konu başlıklarını hayata geçirme konusunda da size destek oluyoruz. SAP, AWS, Microsoft ve daha pek çok şirketin hizmet ortağı olarak, işinizi optimize etme konusunda size destek verebilecek uzmanlık seviyesine sahibiz.

YÖNETİLEN BULUT HİZMETLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ EDİNİN

Uzmanlarımızın Görüşleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Konular

Gelin, Bulut İnovasyon Projeniz Hakkında Konuşalım

Gerçeğe dönüştürmek istediğiniz bir fikriniz mi var? Ya da bulut konusundaki trendler hakkında yeni bir şeyler keşfetmek için derinlemesine bilgiye mi ihtiyacınız var? Bulut yardımıyla işinizi geliştirmek için atölyelerimizden birine rezervasyon yaptırmak ister misiniz?

Bizimle iletişime geçmeniz yeterli – Size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.