SAP Logo
SAP S/4HANA Cloud

SAP S/4HANA Cloud: Spoznajte potenciál cloudového systému ERP

Pomôžeme vám optimalizovať váš ERP systém pomocou cloudových plánov a cloudových aplikácií SAP.

SAP S/4HANA Cloud – Postarajte sa o to, aby bola vaša spoločnosť pripravená na budúcnosť s inteligentným cloudovým systémom ERP

SAP S/4HANA Cloud (Public Cloud) predstavuje kompletné riešenie ERP dodávané so zaužívanými postupmi pre kľúčové podnikové procesy v oblastiach financií, zabezpečenia dodávok, obstarávania, výroby, predaja, dodávateľského reťazca a riadenia projektov. Tieto zaužívané postupy tvoria digitálne jadro inteligentného podniku, do ktorého možno jednoducho pridávať ďalšie produkty SAP tak, aby ste dosiahli požadovanú funkčnosť.

 

Intuitívne používateľské rozhranie SAP Fiori minimalizuje potrebu školení, používatelia si naň rýchlo zvyknú a dokáže ich aktívne navigovať jednotlivými úlohami. Digitálny asistent SAP CoPilot využívajúci technológie umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML) umožňuje používateľom komunikovať s aplikáciami SAP prostredníctvom prirodzeného jazyka a textovej konverzácie (chat). Dokáže realizovať transakcie v rámci všetkých riešení SAP bez toho, aby ste museli ukončiť práve vykonávanú úlohu. Integrované analytické funkcie a strojové učenie produkujú informácie, na základe ktorých môžete konať a rýchlejšie rozhodovať.

 

SAP S/4HANA Cloud dokáže pripojiť všetky dcérske podniky do existujúceho systému prevádzkovaného vo vašich priestoroch a umožňuje vytvárať medzipodnikové scenáre v dvojúrovňovom prostredí s jednoduchou integráciou finančníctva. Okrem toho, v rámci modelu založeného na predplatnom platíte len za to, čo skutočne používate. Neplatíte nič vopred a nemáte žiadne vstupné náklady.

Spoločnosť IDC označila SAP S/4HANA Cloud za prvotriedne riešenie

A čo je najdôležitejšie, SaaS a cloudové ERP predstavujú prevratné riešenie, o ktoré majú záujem podniky všetkých veľkostí, pretože sa ľahko konfiguruje, aktualizuje sa podľa potrieb zákazníka a je okamžite kdekoľvek dostupné pre väčšinu typov firiem.

Mickey North Rizza, Programový viceprezident, Enterprise Applications and Digital Commerce, IDC Corporate USA

Je váš aktuálny systém ERP konkurencieschopný v digitálnom veku?

 • Podporuje váš systém ERP rýchle inovácie a zvyšuje agilitu vašej spoločnosti?
 • Ste si istí, že vaša centrála je dokonale synchronizovaná so sieťou vašej pobočky?
 • Má funkcie umožňujúce eliminovať opakujúce sa manuálne úlohy a rozhodovať na základe súvislostí?
 • Ponúka váš systém ERP rýchlu návratnosť investície?
 • Zabezpečuje riadenie a súlad podľa zákonných požiadaviek?
 • A čo nový systém ERP? Ponúka úspornú inštaláciu, konfiguráciu a údržbu a znižuje celkové náklady na prevádzku?

 

Odpovedali ste na niektorú z týchto otázok záporne? Potom by ste sa mali určite zaujímať o SAP S/4HANA Cloud. Systém SAP S/4HANA Cloud obsahuje všetky funkcie, ktoré vám zabezpečia prosperitu v digitálnej ére súčasnosti aj budúcnosti.

Zvládnite výzvy so systémom SAP S/4HANA Cloud

Zvýšte flexibilitu svojej spoločnosti

Zabezpečte, aby sa dokázala rozvíjať súčasne s obchodným prostredím a aby dokázala implementovať inovácie. Jednotlivé funkcie môžete dopĺňať podľa potreby a bezproblémovo ich integrovať s existujúcimi prostrediami SAP aj inými. Úprava vášho systému bude mať iba minimálny vplyv na prevádzku.

Štandardizujte svoju sieť pobočiek pomocou dvojúrovňovej integrácie ERP

Pomôžeme vám pripraviť stratégiu na zavedenie jednotného systému ERP v rámci všetkých pobočiek a divízií vašej organizácie. Naše programy dvojúrovňovej integrácie zvládnu všetky výzvy na úrovni centrály aj pobočiek. Zložitosť úlohy dokážeme do značnej miery znížiť použitím zaužívaných postupov implementácie v rámci celého podniku. Týmto spôsobom bude systém v prevádzke vo veľmi krátkom čase a dosiahnete rýchlejšiu návratnosť investície. Zároveň budete profitovať z lepšieho zosúladenia medzi centrálou a pobočkami, ktoré je možné vďaka štandardizovanej cloudovej platforme a optimalizovaným obchodným procesom.

Využite strojové učenie a prediktívne analýzy na automatizáciu procesov

Vstavané funkcie strojového učenia a analýzy vám umožnia automatizovať kľúčové procesy, napr. fakturáciu. Získate prehľad o všetkých obchodných procesoch a môžete rozhodovať na základe prediktívnych návrhov. Vďaka tomu dokážete identifikovať oblasti vyžadujúce optimalizáciu a zjednodušiť základné obchodné procesy podľa vlastných požiadaviek.

Rozhodujte lepšie a dosiahnite rýchlejšiu návratnosť investícií

Začnite svoju investíciu využívať rýchlejšie vďaka štandardizovaným zaužívaným postupom pre všetky hlavné útvary organizácie. Intuitívne používateľské rozhranie vám umožní rýchlejšie sa rozhodovať. Okamžite použiteľné funkcie a strojové učenie vám zasa umožnia konať rýchlosťou myšlienky.

Kvalitnejšie riadenie, súlad s požiadavkami a zabezpečenie

SAP S/4HANA Cloud štandardne ponúka súlad so všetkými daňovými a účtovnými predpismi a pokrýva aj rozličné regionálne špecifiká. Funkcia obnovy po zlyhaní je zárukou bezpečnosti vašich údajov. Intuitívne tabule zjednodušujú správu identity a prístup k riadeniu.

Znížte celkové náklady na prevádzku svojho systému ERP

Pomôžeme vám uviesť systém do prevádzky v priebehu niekoľkých týždňov pri minimálnych nákladoch na projekt a implementáciu tak, aby ste svoju novú investíciu mohli začať využívať čo najskôr. Vopred neplatíte nič a platíte len za to, čo skutočne používate. Vďaka tomu si môžete byť istí, že váš systém ERP bude pre vašu spoločnosť generovať pridanú hodnotu a nie ďalšie náklady.

Získajte prístup k najnovším funkciám vďaka štvrťročným aktualizáciám pre SAP S/4HANA Cloud

Urýchlite zavádzanie inovácií so systémom SAP S/4HANA Cloud. Spoločnosť SAP ponúka štvrťročné aktualizácie s novými funkciami pre dané odvetvie, aby bola vaša spoločnosť vždy o krok pred konkurenciou a mohla sa plne zameriavať na podnikanie a nie na údržbu a aktualizácie systémov.

Hlavné vlastnosti a funkcie systému SAP S/4HANA Cloud

Financie

 • Inteligentné zúčtovanie
 • Súlad s normami pre finančné výkazníctvo
 • Monitorovanie výmenných kurzov
 • Centralizované účtovné transakcie
 • Správa finančných rizík

Zabezpečenie dodávok a obstarávanie

 • Inteligentné nakupovanie
 • Centralizovaný nákup
 • Integrácia s riešeniami SAP Ariba
 • Katalógové výkazníctvo
 • Automatické rozpoznávanie faktúr

Optimalizácia hotovostných zliav

Predaj a marketing

 • Tvorba predajných objednávok na základe ponúk
 • Schvaľovací postup pre žiadosti o dobropisy
 • Integrácia zúčtovania a fakturácie
 • Správa objednávok a zmlúv
 • Optimalizácia logistiky a plnenia objednávok

Správa portfólia a projektov podniku

 • Inteligentná prognóza projektových nákladov
 • Efektívne monitorovanie projektov
 • Lepšie vykazovanie časového rámca projektu

Výroba

 • Riadenie kvality
 • Inteligentná správa zásob
 • Pokročilá konfigurácia verzií
 • Integrácia s aplikáciami na správu skladov
 • Správa dodávateľského reťazca na základe dopytu

Spájame skúsenosti v obchode a dokonalú znalosť systému Cloud ERP

Spoločnosť NTT DATA Business Solutions spolupracuje s firmami z rôznych odvetví a rozumie výzvam, ktorým vaša spoločnosť čelí. So spoločnosťou SAP máme veľmi dobré vzťahy, koniec-koncov s ňou spolupracujeme už takmer 30 rokov. Viac ako 10 rokov skúseností so systémom Cloud ERP a dokonalá znalosť technológií SAP a jednotlivých priemyselných odvetví sú zárukou, že naši zákazníci vždy dostanú prvotriedne služby.

Jan Ammann, Global Head of SAP Public Cloud Solutions (SaaS)

SAP S/4HANA Cloud: Ako vám môžeme pomôcť?

Spoločnosť NTT DATA Business Solutions má viac ako 10 rokov skúseností s implementáciou systému Cloud ERP u zákazníkov. Naši zákazníci môžu systém začať používať vo veľmi krátkom čase vďaka štandardizovanému modelu inštalácie vyvinutému špeciálne pre Cloud ERP.

 

Do systému SAP S/4HANA Cloud vám pomôžeme integrovať všetky ďalšie riešenia spoločnosti SAP a pomôžeme vám aj so správou hybridných IT prostredí. Okrem toho, od jedného dodávateľa získate poradenstvo pre systémy SAP, cloudové aplikácie, riadené služby a pod.

 

Máme certifikáciu pre systém S/4HANA Cloud a prevádzkujeme globálne strediská pre dodávku systémov S/4HANA Cloud.

Vaša cesta k systému Cloud ERP

Spoločnosť NTT DATA Business Solutions má dlhoročné skúsenosti s prípravou cloudových stratégií a implementáciou systémov Cloud ERP v mnohých priemyselných odvetviach. V úzkej spolupráci s vašou spoločnosťou zanalyzujeme vaše potreby a pripravíme vhodný plán a stratégiu zavedenia riešenia.

 

Vďaka nášmu špeciálnemu prístupu „fit2standard“ zoptimalizujeme vaše kľúčové procesy tak, aby boli použiteľné v rámci štandardného návrhu vychádzajúceho zo zaužívaných postupov. Vďaka tomu do značnej miery urýchlime proces implementácie a zjednodušíme vaše procesy, čo z dlhodobého hľadiska zjednodušuje celú podporu. Budete profitovať z pravidelných aktualizácií a môžete sa zamerať na nové výzvy.

 

Nie ste však nijako viazaní len na systém SAP S/4HANA Cloud. Ponúkame aj produkt SAP Cloud ERP SAP Business ByDesign, t. j. kompletný balík ERP riešení od spoločnosti SAP. A ak sa na základe analýzy ukáže, že ideálnym systémom ERP pre vašu spoločnosť je SAP S/4HANA, poskytneme vám podporu aj preň. Vďaka tomu získate ten správny systém ERP, ktorý bude v maximálnej možnej miere zodpovedať požiadavkám vašej spoločnosti.

Požiadajte o osobný seminár alebo osobné predstavenie systému S/4HANA Cloud.

Viac užitočných informácií o systéme SAP S/4HANA Cloud

5 najväčších prínosov systému SAP S/4HANA Cloud
Solution Brief
5 najväčších prínosov systému SAP S/4HANA Cloud

Zistite, ako SAP S/4HANA Cloud posúva plánovanie podnikových zdrojov do digitálneho veku a ako sa aj vy môžete vydať cestou SAP S/4HANA Cloud.

Stiahnuť
Solution Brief: SAP S/4HANA Cloud
Solution Brief
Solution Brief: SAP S/4HANA Cloud

Objavte, ako SAP S/4HANA Cloud vytvorí digitálne jadro vašej inteligentnej spoločnosti.

Stiahnuť

Zistite, čo naši odborníci hovoria o systémoch SAP S/4HANA Cloud a Cloud ERP

Digital Transformation
SAP Intelligent Enterprise Framework: Overview and Business Value

Dimitri Schweigerdt | aug 02, 2021

Global Blog
From SAP APO to SAP S/4HANA and SAP IBP

Dr. Michael Galla | jún 02, 2020

Digital Transformation
Digital Strategy for Professional Services Companies: 3 Priorities to Success

| sep 19, 2019

Cloud
Electronic Data Exchange Made Easy – with it.x-EDIconnect

Raphael Stumpf | apr 18, 2019

Cloud
Insight to Action: Helping Manufacturers Gain a Competitive Edge

Jan Ammann | apr 09, 2019

Cloud
How Cloud ERP Helps You Become an Intelligent Enterprise

Jan Ammann | mar 28, 2019

Cloud
The Rise of Cloud Solutions for Manufacturing

Jan Ammann | mar 14, 2019

Cloud
Cloud Guide: Find the Best Cloud Strategy and Avoid the Pitfalls

Jan Ammann | mar 05, 2019

Cloud
Smart Manufacturing: Are You Facing These ERP Challenges?

Jan Ammann | feb 28, 2019

Kontaktujte nás ešte dnes

Hľadáte odpovede alebo máte záujem o ďalšie informácie týkajúce sa systému SAP S/4HANA Cloud alebo cloudového systému ERP? Potrebujete podrobnejšie informácie od našich odborníkov alebo máte záujem o niektorý z našich Cloud ERP webinárov?

 

Kontaktujte nás a my vám radi poradíme.

Contact Us
Contact Us

Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte nám na +421
2 209 11 111
Pošlite nám správu