NTT DATA Business Solutions

Udávajte tempo vo veľkoobchodnej distribúcii

Nové technológie, meniaca sa dynamika trhu a zákazníci s čoraz náročnejšími požiadavkami menia spôsob podnikania distribútorov. Zistite, ako môžete viesť túto revolúciu s podporou riešení SAP.

veľkoobchodná distribúcia
itelligence assists you bringing your wholesale distribution operations into the digital age.

Distribúcia nadobúda digitálnu podobu

Pokiaľ ide o technológie, mnohí distribútori ešte zaostávajú. Digitalizácia premieňa procesy vo veľkoobchodnej distribúcii, ale niektoré spoločnosti nevyužívajú príležitosti, pretože nedokážu využiť systémy správy dopytu, viackanálové obchodné platformy alebo riešenia na správu zásob.

Na to, aby distribútori mohli zintenzívniť naviazanosť zákazníkov, musia získať jeden zdroj pravdivých informácií a optimalizovať procesy. Tak budú vedieť nielen to, čo sa odohráva v ich obchodnej oblasti, ale zabezpečia informovanosť, spokojnosť a, čo je najdôležitejšie, lojálnosť zákazníkov.

Naše špecializácie v oblasti veľkoobchodnej distribúcie

Streamline your wholesale distribution operations to stay ahead in the consumer goods sector.

Spotrebný tovar

Pri rôznych typoch produktov môže byť distribúcia spotrebného tovaru náročným trhovým prostredím. Efektívna správa zásob, podrobné plánovanie dodávateľského reťazca a komplexná sieť dodávateľov sú kľúčom k úspechu.

inštalatérske a elektroinštalačné potreby

Inštalatérske a elektroinštalačné potreby

Prekladanie ponúk v snahe získať zákazku je v inštalatérskom a elektroinštalačnom odvetví bežné a dodávatelia bežne ponúkajú zľavy na veľkoobjemové zákazky. Distribútori požadujú technológiu, ktorá im poskytuje prehľad o týchto zľavách, vďaka čomu vždy nájdu najlepšiu cenu.

Omnichannel commerce assists companies in meeting the demands for distributing building supplies.

Stavebné potreby

Sektor stavebných potrieb je veľmi rozmanitý a zahŕňa drobný tovar aj veľkoobjemové produkty, predaj a prenájom, služby medzi obchodnými spoločnosťami a služby medzi obchodnou spoločnosťou a zákazníkom. Na to, aby sa distribútorom darilo, požadujú flexibilné riešenia a viackanálové obchodovanie.

Take control of demand management for foodservice distribution with assistance from itelligence.

Distribúcia potravín

Potravinársky priemysel patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim a najnáročnejším odvetviam s extrémne nízkymi maržami a tvrdou konkurenciou. Preto sú potrebné sofistikované skladové systémy, agilné procesy a riešenia na riadenie zásob a správu stimulov.

Aj vy čelíte týmto problémom vo veľkoobchodnej distribúcii?

  • Spôsobuje vaša zastaraná IT infraštruktúra neefektívnosť v oblasti správy dopytu a dodávateľov?
  • Dokážete držať krok s čoraz vyššími očakávaniami v snahe zabezpečiť lojálnosť zákazníkov?
  • Je pre vás čoraz ťažšie získať jasný a kompletný prehľad o všetkých svojich činnostiach pre nedostatočnú integráciu systému?
  • Ste pod čoraz väčším tlakom pri optimalizácii procesov správy obstarávania a dodávateľov, pretože konkurencia znižuje ceny?
  • Máte k dispozícii potrebné nástroje na to, aby ste využili výhody zľavových a rabatových programov svojich dodávateľov?

Ak momentálne čelíte jednému alebo viacerým z týchto problémov, môžeme vám pomôcť prehodnotiť svoje procesy.

Kontaktujte nás
itelligence is the perfect partner to improve your wholesale distribution operations with digital solutions.

Ako vám môžeme pomôcť s riešeniami pre veľkoobchod

Spoločnosť NTT DATA Business Solutions spolupracuje s mnohými inovačnými spoločnosťami s popredným postavením v danom odvetví. Preto je ideálnym partnerom pre veľkoobchodnú distribúciu. Našim zákazníkom poskytujeme pridanú hodnotu, pričom sa opierame o naše bezkonkurenčné skúsenosti v danom odvetví, poznanie požiadaviek, ktoré sú špecifické pre konkrétnu krajinu, a o naše dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou SAP.

Okrem toho využívame overené postupy a softvérové doplnky, ktoré sú špecifické pre dané odvetvie a sú špeciálne navrhnuté tak, aby urýchlili implementáciu riešení SAP a minimalizovali narušenie podnikania.

Ako sa veľkoobchodná distribúcia mení v digitálnom hospodárstve

Automatizácia a štandardizácia procesov

Zlepšovanie efektívnosti prevádzky je vo veľkoobchodnej distribúcii najvyššou prioritou. Skôr ako distribútori môžu využívať najnovšie technológie, musia najprv zefektívniť a štandardizovať svoje základné procesy. Napríklad integráciou a automatizáciou procesov od obstarávania až k platbe a od objednávky až k pokladnici môžu distribútori ušetriť čas, eliminovať chyby a napokon aj zvýšiť spokojnosť zákazníkov.

Integrácia a modernizácia systému

Nahradením samostatných systémov a bodových riešení možno získať veľa. Komplexná integrácia umožňuje distribútorom získať presné informácie v reálnom čase na základe princípu „jedna pravda“. Tak môžu robiť správne obchodné rozhodnutia a transformovať svoje podnikanie.

Veľké dáta a prediktívna analýza

Veľkoobchodní distribútori majú k dispozícii obrovské množstvo dát – ale len málo inovatívnych lídrov využíva tieto dáta efektívne. Analýzou týchto dát môžu distribútori získať detailnejší prehľad o svojom dodávateľskom reťazci a robiť prognózy na optimalizáciu správy dopytu, plánovania a procesov predaja.

Optimalizácia cien

Distribútori reagujú na zvýšený tlak na cenu snahou o zníženie nákladov na úkor dodávateľov. Riešenia správy motivácie umožňujú distribútorom získať jasný prehľad o komplexných programoch zliav, rabatov a provízií, čím môžu zlepšiť svoju ziskovosť.

Správa dodávateľského reťazca

Na to, aby spoločnosti dokázali naplniť čoraz vyššie očakávania zákazníkov, musia prehodnotiť svoju predstavu o dodávateľskom reťazci. Automatizácia procesov, flexibilné riešenia IT a väčšia transparentnosť dát sú kľúčom k efektívnej správe dodávateľského reťazca.

Riešenia SAP pre veľkoobchodnú distribúciu

Aké výhody ponúkame našim zákazníkom

Learn more about how itelligence supports your omnichannel strategy.

Udržte si svoju konkurencieschopnosť s balíkom SAP Customer Experience

Ponúknite čo najlepší zákaznícky zážitok v každej fáze interakcie so zákazníkmi od prvého okamihu, kedy sa o vás dozvedia, až po komunikáciu so zákazníckou podporou dlho po kúpe. Každé oddelenie vašej organizácie musí presne vedieť, kto sú vaši zákazníci.

Zistite viac o SAP CX

Zistite, čo naši odborníci hovoria o najnovších technologických trendoch

Kontaktujte nás ešte dnes

Hľadáte odpovede alebo máte záujem o ďalšie informácie týkajúce sa veľkoobchodnej distribúcie? Potrebujete podrobnejšie informácie od našich odborníkov alebo sa chcete zaregistrovať na niektorý z našich seminárov zameraných na veľkoobchodnú distribúciu?

Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.