NTT DATA Business Solutions

Realizujte projekty výnosnejšie vďaka profesionálnym službám

Ako môžete zefektívniť projekty a vytvoriť dokonalý tím pre každé zadanie.

image
image

Integrované obchodné procesy vedú k vyšším ziskom

Sektor profesionálnych služieb je aj v digitálnej ére obchodnou oblasťou, ktorá skutočne závisí od ľudí. Ak chcú byť podniky úspešné, musia si osvojiť systematický prístup, pomocou ktorého nájdu odborníkov a optimálne priradia personál k projektom. Ale do akej miery sú plánovanie projektov a správa talentov integrované vo vašej spoločnosti? A ako je to so základnými úlohami, ako sú sledovanie času alebo analýza výnosnosti projektu?

So spoločnosťou NTT DATA Business Solutions umožníte svojej spoločnosti poskytujúcej profesionálne služby, aby uspela na trhu s projektmi, kde vládne silná konkurencia. Spoločne vyvinieme komplexný a transparentný proces, pomocou ktorého nájdete pre svoj projekt ideálny personál, efektívne zadelíte personál a predovšetkým zabezpečíte svoje zisky. Okrem toho sa budete môcť konečne zamerať na to, na čom skutočne záleží: ďalší projekt.

itelligence assists you with controlling and automating processes as a professional service provider

Digitalizácia v profesionálnych službách

Čoraz viac spoločností poveruje výkonom základných úloh externých poskytovateľov. Poskytovatelia služieb z toho profitujú, pretože získavajú nové zmluvy a príležitosti pre rozvoj.

Trh so službami medzi spoločnosťami, ktorý je už aj tak zložitý, kladie čoraz vyššie nároky na meniace sa formáty zmlúv a dlhé cykly produktov – nehovoriac o vyhľadávaní vhodných odborníkov. V tomto prostredí dokážu prežiť len tí, ktorí majú úplnú kontrolu nad všetkými základnými procesmi a v čo najväčšej miere zavádzajú automatizáciu.

Čelíte týmto problémom ako poskytovateľ profesionálnych služieb?

Je pre vás čoraz náročnejšie udržať si prehľad o ziskoch a obratoch pri súčasnej realizácii rôznych projektov? Ak sú vám tieto veci povedomé, nastal čas prehodnotiť vaše procesy a porozprávať sa s našimi odborníkmi.

Správa procesov

Stáva sa vám často, že základné procesy ako sledovanie času, zaznamenávanie cestovných výdavkov alebo proces od objednávky po platbu neprebiehajú plynulo?

Správa interakcie s ľuďmi

Neustále hľadáte talentovaných zamestnancov?

Správa projektov

Stojí vás personálne obsadzovanie projektov cenný čas a napriek tomu neviete naisto, či vaše tímy v skutočnosti dobre spolupracujú?

Konektivita

Musíte organizovať množstvo transakcií medzi pobočkami?

Buďte efektívnejší s integrovanými procesmi a analýzou v reálnom čase

Proces od objednávky po platbu

Štandardizujte všetky procesy od objednávky až po prijatie platby a konsolidujte ich v centrálnom systéme, ktorý môžu využívať všetci zamestnanci. Naše inovatívne riešenia profesionálnych služieb a naša podpora vám to umožnia. Pomocou nich zabezpečíte správne sledovanie a konzistentné spravovanie času vďaka jednoduchej a intuitívnej funkcii, ktorá je dostupná aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. Môžete analyzovať projekty od rozdelenia zdrojov po ziskovosť a nakoniec môžete rýchlejšie účtovať svoje služby.

Vyhľadávanie a nábor zamestnancov

V porovnaní s profesionálnymi službami sa takmer žiadne odvetvie tak veľmi nespolieha na to, že sa špecializovaní zamestnanci nájdu tak rýchlo a zároveň sa prispôsobia projektom. Zdá sa však, že nedostatok mimoriadne špecializovaných profesionálov sa v blízkej budúcnosti nijako nezlepší. V snahe o získanie špičkových talentov sú rýchlosť a transparentnosť rozhodujúcimi faktormi.

Naši odborníci vám pomáhajú riešeniami pre integrovaný softvér, ktorý vám prinesie zručnosti, ktoré očakávate, a to, čo je dostupné na pracovnom trhu, a zároveň ihneď pripraví zmluvy.

Obsadzovanie pracovných miest

Sme si istí, že vaša spoločnosť má správne talenty a dôležité vedomosti. Dokážete však povedať, kto vyniká v konkrétnych úlohách? Alebo kto je k dispozícii? A ktorí kolegovia pracujú v tíme najlepšie?

Ak o tom všetkom rozhodujete na základe podvedomých pocitov, existuje pravdepodobnosť, že váš nasledujúci projekt bude prebiehať plynulo – existuje však reálne riziko, že to bude naopak. Stála talentová základňa, ktorú tvoria všetci zamestnanci a dostupné zručnosti a ktorá podporuje efektívne personálne obsadzovanie projektov, vám poskytne istotu.

Správa talentov

Momentálne vládne nedostatok špecialistov. Preto je dôležité uplatniť systematický prístup a vychovávať existujúce talenty vrátane nových aj skúsených zamestnancov. So spoločnosťou NTT DATA Business Solutions sa zo strategického osobného rozvoja stane skutočnosť. Vďaka tomu si cielene udržíte špičkových pracovníkov a vyviniete vlastné zásoby odborných zručností.

Účtovníctvo medzi spoločnosťami

Za mnohými spoločnosťami poskytujúcimi profesionálne služby sa ukrýva celý rad právne nezávislých jednotiek, ktoré často sídlia v rôznych krajinách. A aj keď výkonní riaditelia spoločnosti chcú vidieť čísla pre celé oddelenia a projekty, legislatíva požaduje rozloženie podľa krajín. Preto je účtovníctvo zložité.

Možno dokonca vydávate viac interných faktúr ako zákazníckych. Požaduje sa štruktúra a automatizácia. Náš globálny tím vám pomôže zjednodušiť medzinárodné transakcie medzi spoločnosťami.

image

SAP partner, ktorí vám rozumie: Myslíme a konáme ako vy

Pre nás ako poskytovateľa kompletných služieb je jasná implementácia IT normálnou súčasťou pracovného zadania. Ako vy, aj my vykonávame obchodné činnosti na základe projektov. A aj my čelíme veľmi podobným výzvam. Preto presne vieme, čo je dôležité vo vašom každodennom podnikaní. A vždy vynakladáme všetko úsilie, presne ako vy.

Plynulo integrované procesy na celom svete

Na to, aby projekty prebiehali plynulo, musí byť každý krok integrovaný – od prvého stretnutia so zákazníkom až po zúčtovanie projektu. Naše rozsiahle odborné vedomosti v oblasti SAP zabezpečia, že všetky vaše procesy budú navzájom fungovať plynule. To platí všade na svete, kdekoľvek nás potrebujete.

Stefan Sieks, vedúci centra excelentnosti profesionálnych služieb, hlavný expert, NTT DATA Business Solutions AG

Aké výhody ponúkame našim zákazníkom

Riešenia SAP pre profesionálne služby

it.professional services BP for SAP Business ByDesign®
Watch on it.professional services BP for SAP Business ByDesign®

SAP Business ByDesign

Zlepšite poskytovanie služieb a posuňte svoje podnikanie na vyššiu úroveň bez toho, aby zaostávala ziskovosť. Pozrite si video a získajte ďalšie informácie o najlepšom praktickom riešení SAP pre profesionálne služby: it.professional services BP pre SAP Business ByDesign®.

Zistite, čo naši odborníci hovoria o najnovších technologických trendoch

Kontaktujte nás ešte dnes

Hľadáte odpovede alebo máte záujem o ďalšie informácie o profesionálnych službách? Potrebujete podrobnejšie informácie od nášho odborníka alebo sa chcete zaregistrovať na niektorý z našich seminárov zameraných na profesionálne služby?

Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.