NTT DATA Business Solutions

Zoznámte sa so správnou radou spoločnosti NTT DATA Business Solutions

Spoznajte vrcholový manažment, viceprezidentov a riaditeľov, ktorí vedú náš podnik k úspechu.

image

Výkonná rada

Globálny výkonný manažment

Dozorná rada

Lokálny manažment