NTT DATA Business Solutions

Zamestnanecká skúsenosť & HR

Vďaka našej podpore môžete výrazne zlepšiť zamestnaneckú skúsenosť a HR vo vašej spoločnosti - od fázy náboru cez zamestnanie až po ukončenie spolupráce.

Header Image Human Experience Management

Prehľad našich hlavných riešení v oblasti zamestnaneckej skúsenosti & HR

Od náboru, cez celý životný cyklus zamestnanca. S inteligentnými digitálnymi nástrojmi umožníte svojim zamestnancom, manažérom i kandidátom naplno využiť svoj potenciál. Vysoká miera angažovanosti a motivácie zamestnancov je jedným z kľúčových cieľov každej organizácie. Radi vám pomôžeme s inováciou najdôležitejších HR oblastí ako je nábor, riadenie výkonu, odmeňovania, rozvoj a vzdelávanie.

Kontaktujte nás

Viac informácií o zamestnaneckej skúsenosti & HR od našich odborníkov v blogu

Select a Country
SlovakiaSlovenčina