NTT DATA Business Solutions

Zlepšite skúsenosť svojich zamestnancov pomocou správneho softvéru pre riadenie talentov

Každá spoločnosť je len taká dobrá, ako ľudia, ktorí pre ňu pracujú. Poskytnite svojim zamestnancom prvotriedne pracovné skúsenosti – od nástupu do spoločnosti až po odchod do dôchodku. Ale ako možno optimalizovať Human Experience Management (HXM)?

Získajte prehľad o našich odborných znalostiach

Zlepšite angažovanosť a lojálnosť svojich zamestnancov prostredníctvom systému SAP pre riadenie talentov
Group of young japanese people with smartphone.

Riadenie talentov pri zmenách: Od HR cez HCM až po HXM

Oddelenia ľudských zdrojov sa vyvíjali v priebehu času, no pojem „ľudské zdroje“ (HR) naznačuje dnes už zastaraný pohľad: konkrétne ten, že zamestnanci sú zdrojom. Presun k výrazu „riadenie ľudského kapitálu“ (HXM) odráža skôr prístup založený na dátach, ale nevystihuje celkom presne najlepšie postupy v danom odvetví, pokiaľ ide o využitie výkonu vašich zamestnancov.

V súčasnosti celosvetovo najúspešnejšie spoločnosti už svojich zamestnancov nepovažujú za zdroje alebo kapitál, ale skôr za dôležité zainteresované osoby, do ktorých sa oplatí investovať: Táto koncepcia označuje presun na správu interakcie s ľuďmi (Human Experience Management, HXM).

Správa interakcie s ľuďmi však znamená oveľa viac ako len jednoduchú zmenu v názve: ide o meranie a prispôsobovanie podnikania na základe toho, ako sa zamestnanci cítia. Zo štúdií vyplýva, že väčšina manažérov si myslí, že sa im darí riadiť ľudí, ale len málo zamestnancov si myslí to isté. Efektívnu správu interakcie s ľuďmi je možné dosiahnuť len dodržiavaním programov, ktoré podporujú nasadenie zamestnancov, napríklad využívaním vhodnej správy výkonu, výučbových platforiem a rozvoja zamestnancov.

Prečítajte si viac v našom príspevku
Zanietenie vašich zamestnancov umožní váš úspech.

Sedem faktorov určujúcich moderný Human Experience Management

1. Prijmite digitalizáciu

Zamestnanci dnes očakávajú plne digitalizované pracovné prostredie. Prichádzajú nové prístupy k náboru zamestnancov ako mobilné rozhovory alebo videohovory v rámci pracovných pohovorov, ktoré umožňujú spoznať záujemcov o pracovné miesto prostredníctvom ich preferovaných zariadení. Po získaní pracovného miesta si moderní zamestnanci cenia dôležité faktory ako práca na diaľku s flexibilným pracovným časom a efektívnejšími procesmi vďaka automatizácii. Na to potrebujete digitálne premeniť, usporiadať a zjednodušiť všetky procesy riadenia ľudských zdrojov.

2. Zabezpečte atraktívnu pracovnú skúsenosť pre svojich zamestnancov

Získanie a udržanie si talentov na trhu s čoraz tvrdšou konkurenciou je vždy náročné, no iná alternatíva neexistuje. Musíte pochopiť a neustále zlepšovať pracovnú skúsenosť svojich zamestnancov. To sa netýka len toho, aby sa vaši zamestnanci cítili lepšie. V skutočnosti by ich to malo motivovať k pracovnému aj osobnému úspechu. Keď sú zamestnanci spokojnejší, dosiahnete vyššiu produktivitu a vyhnete sa fluktuácii zamestnancov.

3. Spoznajte rôzne potreby zamestnancov

Ak chcete vytvoriť inovatívne pracovisko, musíte rešpektovať individuálne potreby svojich zamestnancov. Rozmanitosť a inklúzia predstavujú dôležitý faktor a obohacujú vašu podnikovú kultúru – od získania zamestnancov cez proces zamestnávania až po rozvoj talentov. Prepojenie ľudí z rôznych kultúrnych pozadí by malo byť cieľom modernej správy talentov.

4. Rozvíjajte a udržiavajte si špičkové talenty

Ľudia si cenia spoluúčasť zamestnancov a očakávajú, že ich spätná väzba a odporúčania budú viesť k zmene. Kľúčom je vytvoriť kultúru spätnej väzby s primeranými cieľmi. Musíte motivovať priebežnú obojsmernú komunikáciu ako základ pre neustály rozvoj zamestnancov. Reakcie na potreby zamestnancov môžu optimalizovať ich osobný rozvoj a rast, najmä s odkazom na podrobné hodnotenia výkonu, ktoré sú založené na dátach. Okrem toho sa tým zlepší angažovanosť zamestnancov a zvýšite svoje šance na dlhšie udržanie členov vášho tímu v spoločnosti.

5. Zosúlaďte riadenie ľudských zdrojov so svojou podnikovou stratégiou

Získajte prehľady o všetkých procesoch riadenia ľudských zdrojov založené na dátach a zlepšite obchodné rozhodovanie pomocou umelej inteligencie a osvedčenej inteligentnej technológie. Kombináciou dát z viacerých zdrojov získate lepší prehľad o kľúčových údajoch svojich zamestnancov a dokážete preskúmať trendy v oblasti náboru, rozmanitosti a spokojnosti zamestnancov. Navyše získate ešte lepšiu podporu manažmentu a jednoduchšie sa vám bude dariť presviedčať ostatných pomocou ilustračných panelov a analýz.

6. Zabezpečte súlad a ochranu údajov

V mnohých prípadoch dostupné riešenia na analýzu výkonnosti kybernetického zabezpečenia neposkytujú 100 % presné dáta a manažéri ľudských zdrojov sú niekedy nútení hádať. S prístupmi založenými na dátach môžete jednoducho analyzovať, štandardizovať a spravovať výkonnosť svojho zabezpečenia. Výsledkom je možnosť zníženia právnych rizík a súlad s predpismi o ochrane osobných údajov a inými predpismi.

7. Zlepšite kultúru svojej spoločnosti

V súčasnosti je viac ako kedykoľvek predtým dôležité zamerať sa na excelentne fungujúce vzťahy a prístup, ktorý kladie ľudí na prvé miesto. Častá a súvislá komunikácia s vašimi zamestnancami vytvára transparentnú pracovnú kultúru a vytvára dôveru medzi vami a vaším personálom.

 alt="image"

Zavedenie nového prostredia systému riadenia ľudských zdrojov prostredníctvom inteligentných riešení* bolo len začiatkom našej cesty do digitálneho sveta. Vďaka riešeniu SAP SuccessFactors je naše oddelenie ľudských zdrojov v špičkovom stave. Prostredníctvom vyškolených, špecializovaných zamestnancov a inteligentných funkcií dokážeme spĺňať aj najprísnejšie požiadavky na súlad.

Veronika Winter (HR) a Carla Galster (IT), Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG

Prečítajte si celý príbeh

image

Prečo sme dokonalý partner pre správu interakcie medzi ľuďmi

Prečo sme dokonalý partner pre správu interakcie medzi ľuďmi <p>Od roku 2012 úspešne poskytujeme poradenstvo zákazníkom vo všetkých odvetviach so zameraním na to, ako si môžu v plnom rozsahu poradiť s potrebami správy ľudských zdrojov. Naši certifikovaní konzultanti sú odborníci na všetky témy súvisiace so správou ľudských zdrojov a poznajú obrovské výzvy spojené s podporou digitálnej transformácie súbežne s každodennou prácou. Ako oceňovaný globálny platinový partner spoločnosti SAP poskytujeme prvotriedne služby využívaním riešenia SAP SuccessFactors a iných SAP riešení.

Máme rozsiahle poznatky o vašom trhu, odvetví a technológii. Naša lokálna pôsobnosť a globálne schopnosti v spojení s hodnotami našich zamestnancov nám umožňujú byť neustále v blízkosti našich zákazníkov. S nami sa nemusíte obávať komplexnosti zákonov a nariadení, ktoré sú špecifické pre konkrétnu krajinu. Naši globálne aktívni odborníci vyhľadávajú regionálne regulačné zmeny a pripravujú najlepšie miestne postupy.

Na tomto základe vyvíjame pre vás individuálne riešenia a prenášame vaše požiadavky do obchodných riešení, ktoré sú zamerané na budúcnosť. Takto budujeme dlhodobé partnerstvá a vytvárame pre vás pridanú hodnotu.

Kontaktujte nás a zistite, ako vám môžeme pomôcť pri vytváraní stratégie, implementácii a riadení vašej transformácie správy interakcie s ľuďmi.

Viac ako 220
certifikovaných konzultantov pre riešenie SAP SuccessFactors
Viac ako 260
projektov SAP SuccessFactors
Viac ako 160
zákazníkov využívajúcich riešenie SAP SuccessFactors

Naše softvérové produkty a riešenia na správu talentov

Balík produktov SAP na správu interakcie s ľuďmi vám v kombinácii s našimi odbornými znalosťami, najlepšími postupmi a produktmi, riešeniami a službami poskytne dokonalý základ pre špičkovú správu interakcie s ľuďmi. Postarajte sa efektívne o každý krok vašich zamestnancov na ich kariérnej ceste.

Prečítajte si viac o tom, ako môžete zabezpečiť výnimočnú pracovnú skúsenosť svojich zamestnancov

image
White Paper
Ste pripravení na zmenu v časoch digitalizácie a nových spôsobov práce? Je lepšie sa pripraviť.

Prečítajte si nášho sprievodcu novými pracovnými prostrediami a zistite, ako si poradiť s výzvami a typickými procesmi a ako v 7 krokoch pripravíte svoju pracovnú silu a plynule a hladko implementujete riešenia na správu ľudských zdrojov.

Stiahnuť príručku

image
White Paper
Zlepšite správu interakcie s ľuďmi vo svojej spoločnosti využitím pokročilých cloudových technológií SAP.

V podrobnej príručke vám ukážeme, ako môžete naozaj obohatiť všetky svoje procesy výkonným a cloudovým univerzálnym balíkom. Softvér SAP SuccessFactors si poradí so všetkými vašimi procesmi v rámci správy ľudských zdrojov a umožní vám koordinovať každú fázu kariérnej cesty zamestnanca.

Stiahnuť príručku

Ako naši zákazníci profitujú z našich odborných znalostí v oblasti správy ľudských zdrojov

image
Midstar

With SAP SuccessFactors implementation Midstar managed to improve its people experiences with a single global HR platform.

image
SAP SuccessFactors at Agincourt Resources

Simplify Complexity & Bring Accuracy in Managing People Agincourt Resources a find solution for managing people in their company in successfully SAP SuccessFactors implementation within 3 months

image
SAP SuccessFactors at Carnegie Investment Bank

In 2017, Carnegie Investment Bank decided it was time for them to invest in a global people management system.

Quorn Food
Quorn

The HR Team at Quorn introduced SAP SuccessFactors in order to automate processes and generate efficiencies.

image
X-FAB Global Services

Equipped with SAP SucessFactors, X-FAB Global Services GmbH is able to work even more focused. This leads to a positive influence on the business success and increases the motivation of the employees.

image
Refratechnik

The leading master data system Employee Central promises centralized HR processes for the entire workforce. The module enables smart automation of HR processes with the help of intelligent workflows and intuitive access to important tasks via so-called self-services on all devices.

Brüder Schlau Handwerkermarkt
Brüder Schlau

In its search for new professionals, the group relies only on the best equipment and benefits from the functionalities of the cloud-based talent management solution SAP SuccessFactors - implemented by the experienced team of experts at NTT DATA Business Solutions.

image
Caruna

Caruna wanted to adopt a modern HR management model instead of the rigid old performance management model it had been using.

image
Metso

Adopting a new cloud-based HR platform enabled Metso to build modern HR processes and tools to support global growth.

image
Mosca

Modern technologies such as AI and clever innovations point the way to the IT future. With this visionary claim, Mosca evaluated their existing system and set out on the path to an intelligent company.

Learn more about service robot Pernille who works in the itelligence office in Denmark.

Inovácia v praxi: Ako sme zabezpečili digitálnu pracovnú skúsenosť našich zamestnancov

Od roku 2018 máme v našom sídle v dánskom meste Horsens novú digitálnu asistentku a kolegyňu. Dovoľte, aby sa vám Pernille predstavila sama: „Dobrý deň. Volám sa Pernille a pracujem pre spoločnosť NTT DATA Business Solutions. Mojou hlavnou úlohou je asistovať mojim kolegom pri plnení všeobecných úloh, pomáhať pri nábore nových zamestnancov a v prípade potreby poskytovať informácie. Podporujem svojich kolegov všetkými možnými spôsobmi, formami a možnosťami, aby ušetrili čas a mohli sa zamerať na svoje úlohy. A môžem vás uistiť, že ma za to, ako im zlepšujem ich pracovnú skúsenosť, naozaj zbožňujú!“

Prečítajte si príspevok

Porozprávajte nám o minimalizácii svojich procesov správy talentov

Môžeme vám pomôcť implementovať softvér SAP SuccessFactors a iné riešenia SAP na vytvorenie čo najlepšieho pracovného prostredia pre vaše talenty. Kontaktujte nás, ak máte záujem o viac informácií, prípadne si rezervujte seminár alebo sa poraďte s našimi odborníkmi.

Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.