NTT DATA Business Solutions

Prekročte obmedzenia správy študentského cyklu

Pokročilá analýza a prehľady na optimalizáciu výučby a skúseností so vzdelávaním vďaka cloudovým riešeniam SAP.

image
NTT Data Business Solutions plans the roadmap to the cloud in close cooperation with the customer

Zvýšte spokojnosť študentov pomocou softvéru pre vysokoškolské vzdelávanie

Inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie sú pod čoraz väčším transformačným tlakom. Študenti už na svojej vzdelávacej ceste očakávajú vyššiu hodnotu za peniaze, intuitívne študentské aplikácie a plnú podporu.

Súčasne sa však menia aj študijné zvyklosti a populácia študentov je čoraz rozmanitejšia. A so zvýšenou konkurenciou v dôsledku globalizácie a alternatívnych vzdelávacích modelov musia univerzity hľadať nové spôsoby zvyšovania motivácie a udržania si študentov.

Najnovšie trendy vo vysokoškolskom vzdelávaní

Find out more about all itelligence events on student apps and student information systems for higher education.

Zintenzívnite svoje marketingové stratégie

V súčasnosti čoraz viac inštitúcií vysokoškolského vzdelávania poskytuje svoje služby skôr v rámci modelu služieb medzi obchodnou spoločnosťou a zákazníkom. Zistite, ako vám špičková stratégia, ktorú využívajú popredné značky, a najnovší softvér pre vysokoškolské vzdelávanie môžu pomôcť zlepšiť nábor a zapojenie študentov tak, aby ste sa mohli vrhnúť do digitálnej éry.

Podniky musia zmeniť spôsob myslenia a konania a stať sa inteligentnými. Najdôležitejšia je pritom rýchlosť tohto procesu.

Používateľská skúsenosť a aplikácie pre študentov

Súčasní študenti rozumejú technológiám lepšie ako kedykoľvek predtým. Očakávajú inovatívne služby, flexibilitu a informácie na vyžiadanie v každom zariadení. Univerzity musia zaviesť v prvom rade mobilný prístup prostredníctvom softvéru pre vysokoškolské vzdelávanie a musia študentom poskytnúť aplikácie a intuitívnu používateľskú skúsenosť.

image

Motivácia zamestnancov

Implementujte softvér na správu ľudských zdrojov pre vysokoškolské vzdelávanie na podporu celého procesu od náboru až po odchod zamestnancov vrátane viacerých oblastí zamestnania a komplexného hodnotenia, ktoré sú špecifické pre vysokoškolské vzdelávanie. Univerzity môžu zvýšiť motiváciu personálu a zároveň udržať a posilňovať existujúce talenty.

S/4HANA Finance Management

Finančná transformácia

Prepájajte finančné procesy s automatizovanou analýzou v reálnom čase a premeňte ich na progresívne obchodné prehľady v rámci celej organizácie. Náš softvér pre univerzitné vzdelávanie vytvára inteligentné digitálne jadro s jediným zdrojom finančných dát pre transakcie, analýzu a plánovanie.

Kľúčové obchodné procesy vo vysokoškolskom vzdelávaní

Administrácia študentov

Kľúčovým krokom v snahe o dosiahnutie úrovne „inteligentnej univerzity“ je integrácia a spravovanie celého študentského cyklu – od potenciálnych študentov až po absolventov. Komunikáciou a spoluprácou so študentmi, ako aj podporou študentov počas celej ich cesty môžete zlepšiť ich spokojnosť a podporiť ich úspech.

Analytika

Systém SAP poskytuje kompletný balík analytických riešení, ktoré dokážu premeniť tieto dáta na reálne prehľady. Využite výhody podrobnej analýzy dát, prognóz a spracovania komplexných udalostí a prepájajte dáta z viacerých zdrojov do jednej integrovanej platformy.

E-commerce pre študentov

Pomocou jednej e-commerce platformy môžu univerzity osloviť študentov na všetkých kanáloch a propagovať svoju ponuku. Online obchody umožňujú študentom a potenciálnym študentom vyhľadávať produkty alebo služby na akomkoľvek zariadení. Môžu sa prihlásiť na online kurzy alebo si môžu kúpiť značkový tovar alebo učebné materiály.

Správa zamestnancov

Čoraz viac zástupcov generácie Y začína pracovať, preto sú nároky na zariadenia pre personál a celú univerzitu čoraz väčšie. Ak chcú univerzity zvýšiť internú efektívnosť, musia všetkým zamestnancom, od akademického personálu až po administratívu, poskytnúť prístup k pokročilej technológii a mobilným samoobslužným nástrojom.

Education Competence Center can assist higher education institutions with student lifecycle management best practices.

Sme odborníci na univerzitné vzdelávanie

Spoločnosť NTT DATA Business Solutions na celom svete podporuje viac ako 30 popredných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Preto podrobne pozná aktuálne trendy a výzvy v tomto priemysle.

Vďaka nášmu centru kompetencií pre vzdelávanie sa môžeme oprieť o náš špecializovaný tím odborníkov, ktorí sú odhodlaní podporiť digitálnu transformáciu v univerzitnom vzdelávaní. Pomôžu vám využiť systém SAP a nájsť pre vás tie najlepšie riešenia – vďaka tomu budete môcť študentom zabezpečiť výnimočnú skúsenosť.

Kontaktujte nás
97 zo 100 špičkových univerzít na svete využíva riešenia SAP.

Riešenia SAP pre vysokoškolské vzdelávanie

Meeting the growing demands of higher education students with it.educationBP
Watch on Meeting the growing demands of higher education students with it.educationBP

Naplňte neustále sa zvyšujúce nároky vysokoškolských študentov

Zvyšujúce sa očakávania študentov, ktorí chcú dostať vyššiu hodnotu a plnú podporu v celom svojom študentskom cykle, očakávanie celoživotného vzdelávania a rastúca konkurencia každý deň vytvárajú ohromné výzvy pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

S jedným z najlepších praktických riešení ERP spoločnosti NTT DATA Business Solutions it.educationBP na základe systému SAP S/4HANA je implementácia rýchla, bezpečná a s nižším rizikomi. Vy následne získate tú najlepšiu službu.

two men working on it project

Vyťažte maximum zo svojich procesov správy ľudských zdrojov

Riešenie it.data guardian mapuje a prepája všetky relevantné dátové prvky na zabezpečenie kvality a overenie hlavných dát v decentralizovaných systémoch – od mzdových až po telefónne systémy. Týmto spôsobom toto riešenie zlepšuje kvalitu dát správy ľudských zdrojov v systéme SAP a vytvára pevné základy pre široké spektrum aktivít správy ľudských zdrojov.

viac informácií o riešení it.dataguardian

Užitočné prehľady o vysokoškolskom vzdelávaní

image
 
Inteligentný podnik pre vysokoškolské vzdelávanie

Ak chcú univerzity zabezpečiť vynikajúce zapojenie študentov a celej fakulty, musia sa stať inteligentnými organizáciami. To zároveň znamená, že musia byť odolné a schopné prispôsobiť sa, fungovať efektívne a podporovať dlhodobý rast.

Biela kniha

Budúcnosť vzdelávania je digitálna

Študenti sú čoraz aktívnejší a náročnejší. Preto musia byť univerzity inteligentnejšie a musia zaviesť digitalizáciu. Na to, aby sme im pomohli pri tejto transformácii, podporujeme popredné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom strategických konzultácií, prispôsobeného softvéru a nášho vlastného špecializovaného kompetenčného centra pre vzdelávanie.

Marc van den Berk, manažér riešení pre motiváciu zákazníkov a obchodovanie, západná Európa, NTT DATA Business Solutions BV

Aké výhody ponúkame našim zákazníkom

Kontaktujte našich odborníkov

Naši špecializovaní odborníci vám môžu pomôcť využiť systém SAP pre vysokoškolské vzdelávanie a nájsť najlepšie riešenia pre vaše potreby – vďaka tomu budete môcť zabezpečiť výnimočnú skúsenosť zamestnancov aj študentov.

Kontaktujte nás – radi vám pomôžeme.

Select a Country
SlovakiaSlovenčina