NTT DATA Business Solutions

Úspešné formovanie vedúceho postavenia IT v procese digitálnej transformácie

Buďte hnacou silou digitálnej transformácie vo vašej spoločnosti tým, že vytvoríte správnu IT infraštruktúru a stratégiu.

image
Tím pripravujúci sa na IT transformáciu.

Čo znamená digitálna transformácia pre IT?

Digitalizácia je proces, ktorý sa týka celej spoločnosti. Zároveň je to príležitosť pre vaše IT oddelenie, aby zlepšilo svoje vlastné štruktúry a stalo sa hnacou silou tejto zmeny. Prípravou organizácie na nové technológie, ktoré prispievajú k celkovým obchodným cieľom, môžete vy ako IT manažér alebo vedúci IT oddelenia zastávať rolu vedúceho člena transformácie a podporiť všetky ostatné obchodné oblasti na ceste k digitálnej transformácii. A nie ste v tom sami: Spoločnosť NTT DATA Business Solutions je vaším partnerom, ktorá sa rozvíja s vami a ponúka vám najlepšie IT v danej triede s cieľom čo najlepšie a akýmkoľvek spôsobom optimalizovať vaše oddelenie.

Rola IT v najlepšie spravovaných stredne veľkých spoločnostiach

Až 97 % respondentov pracujúcich v najlepšie spravovaných stredne veľkých spoločnostiach je pevne presvedčených, že ľudia v ich spoločnosti majú rovnaké a vykomunikované povedomie o kľúčových ukazovateľoch výkonu.

IDC Corporate USA, február 2019

Premeňte svoje osobné výzvy na príležitosti

Na ceste za digitálnou transformáciou sa pravdepodobne stretnete s viacerými výzvami, ktoré sa týkajú vašej roly lídra inovácií. Ak sa na ne budete pozerať ako na príležitosti, uvedomíte si potenciálnu hodnotu, ktorá spočíva v dosahovaní cieľov.

  • Strategické myslenie: hľadaním odpovede na otázku, ako môže technológia vyriešiť problémy zákazníkov, chcete prejsť od pohľadu, ktorý je zameraný na technológie, k pohľadu, ktorý sa zameriava skôr na zákazníka. To znamená, že musíte prevziať strategickú zodpovednosť a upraviť IT stratégiu podľa obchodných cieľov. Dôležité je mať dôsledné usporiadanie obchodnej činnosti a oblasti IT a nadobudnúť viditeľnosť, ako aj postavenie strategickej hnacej sily a subjektu, ktorý umožňuje obchodné príležitosti.
  • Agilnosť: schopnosť poradiť si so zmenou je kľúčovým aspektom, keď musíte reagovať na potrebu neustáleho vývoja – pokiaľ ide o technológie a zručnosti. Zavedením priebežných procesov zmeny môžete formovať svoju agilnosť a konkurencieschopnosť.
  • Komunikačné zručnosti: keďže transformácia sa týka všetkých obchodných oblastí, musia sa inovácie v oblasti IT propagovať vnútri spoločnosti. To znamená, že musíte úzko spolupracovať s oddeleniami a zainteresovanými stranami a musíte hovoriť ich jazykom. Keď sa vám podarí prezentovať témy technicky nezaťaženým jazykom, vytvoríte spoločné porozumenie a získate všeobecný súhlas.
  • Určenie rol: chcete zadefinovať svoju rolu v súvislosti s rozširovaním rozsahu zodpovedností? Ujasnením očakávaní a zodpovedností získate sebavedomé vedúce postavenie v oblasti IT a budete jasne komunikovať rozdelenie úloh.

Toto je len niekoľko príkladov prekážok – alebo skôr príležitostí, ktorým môžete čeliť. Nech je už výzva akákoľvek, sme pripravení pomôcť vám a umožniť vám prevziať svoju rolu hnacej sily digitálnej transformácie vo vašej spoločnosti.

Profitujte z našich vedomostí týkajúcich sa podpory digitálnej transformácie

Spoločnosť NTT DATA Business Solutions sa opiera o vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré získala v priebehu viac ako 30 rokov a ktoré jej umožňujú podporiť vás riešeniami, ktoré sú na mieru prispôsobené potrebám vášho podniku, pokiaľ ide o digitálnu transformáciu.

Integrácia obchodného procesu

Pozerá sa vaša spoločnosť za vlastné hranice a chce spolupracovať s partnermi, zákazníkmi a dodávateľmi? Integrácia obchodného procesu vám umožní bezpečnú výmenu informácií a dát v snahe o dosiahnutie spoločného cieľa. Umožňujú to procesy automatizácie a integrácia medziorganizačných systémov, ktoré vám pomôžeme nájsť, prispôsobiť, nainštalovať a prevádzkovať.

Integrácia systému

Do vašich obchodných procesov zaradíme najlepšie digitálne riešenia, aby všetky IT systémy mohli spolupracovať funkčným spôsobom. Výsledkom je vyššia produktivita a lepšia kvalita vašich všeobecných obchodných postupov.

Používateľská skúsenosť

Pri manipulácii so zariadeniami, ako sú laptopy a smartfóny, potrebujú vaši zamestnanci intuitívnu a ustálenú používateľskú skúsenosť, aby mohli pracovať efektívne. Podporíme vás pri vývoji a implementácii stratégie používateľskej skúsenosti, ktorá zvyšuje všeobecné prijatie zo strany používateľov, ako aj produktivitu, čo vyhovuje potrebám a štruktúre vášho podniku.

Inovatívne technológie

Platforma ako služba, cloudové riešenia, internet vecí, umelá inteligencia – existuje množstvo nových technológií, ktoré pre váš podnik môžu a nemusia byť prínosom Preto je naším najvyšším cieľom nájsť správne, individuálne digitálne riešenie pre vašu spoločnosť.

Obchodníčka usmievajúca sa do kamery pripravená podporiť vašu IT transformáciu.

Ako vám môžeme pomôcť?

Nechceme prevziať kontrolu nad vašou rolou manažéra alebo vedúceho IT oddelenia, ale chceme vám pomôcť dosiahnuť vaše ciele, premeniť vaše nápady na realitu a pomôcť vám uplatniť vašu rolu hnacej sily podniku. Na tento účel vám poskytujeme viac než len konzultácie – pôsobíme ako predĺžená ruka vášho IT tímu a ako urýchľovač procesu hľadania digitálnych riešení, zefektívňujúcich procesov a efektívnejšieho využívania zdrojov.

Spoločnosť NTT DATA Business Solutions je dlhodobým partnerom spoločnosti SAP, ktorý disponuje skúsenosťami s digitálnymi riešeniami získanými v priebehu takmer troch desaťročí, najlepšími postupmi a špičkovou technológiou na celom svete. Podporujeme podniky všetkých veľkostí komplexnými a globálne spravovanými službami vrátane spravovaného cloudového prostredia.

Naše spravované cloudové služby
Optimalizované trasy nákladných motorových vozidiel.

Digitálna transformácia v praxi

Predstavte si spoločnosť pôsobiacu v logistike a prepravnom odvetví, ktorá musí efektívne spravovať svoje vozové parky, inak jej hrozí riziko straty peňazí v dôsledku nevyťažených trás vozidiel a nespokojnosti zákazníkov. Riešenie: Aplikácia začleňujúca algoritmy inteligentného plánovania a vizualizačné panely, ktoré dokážu spravovať zákazky a rezervácie z pohľadu všetkých zainteresovaných strán. Využitím technológie blockchain sa umožní doteraz nemysliteľné zdieľanie dát a zabezpečí sa dôvera medzi mnohými zapojenými stranami. Vďaka prehľadným rozpisom trás nákladných motorových vozidiel môžu zákazníci v krátkom čase zadať objednávku pre nevyťažené vozidlá a nákladné vozidlá dokážu vybaviť viac objednávok s rovnakými zdrojmi. Okrem toho sa životné prostredie zbytočne nezaťažuje jazdami vozidiel naprázdno, ako to bolo predtým. V tomto príklade spoločnosť dosiahla digitálnu transformáciu implementáciou inovatívnych technológií, ako sú nástroje technológie blockchain a nástroje na inteligentné plánovanie, ktoré optimalizujú vyťaženie nákladných motorových vozidiel v sieti recyklačných, prepravných a stavebných spoločností.

Tu si môžete prečítať ďalšie informácie o digitálnej transformácii

Mohlo by vás zaujímať

Zistite, čo naši odborníci hovoria o IT riešeniach

Porozprávajme sa o Vašej IT transformácii

Chcete získať viac informácií o digitálnej a IT transformácii? Máte záujem o analýzu alebo seminár, aby ste mohli začať? Naši odborníci vám radi pomôžu a prediskutujú s vami individuálne transformačné projekty.

Kontaktujte nás a my urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme čo najskôr reagovali na vašu požiadavku.