SAP Logo
Výhody systému SAP S/4HANA

Pozrite sa bližšie na systém SAP S/4HANA a objavte výhody, ktoré ponúka

Objavte výhody, ktoré môže systém SAP S/4HANA priniesť vášmu podniku. Bez ohľadu na to, či pôsobíte v oblasti riadenia dodávateľského reťazca, výroby, obstarávania alebo financií, systém SAP S/4HANA vašej organizácii zabezpečí agilitu, efektivitu a úsporu nákladov. Pozrime sa pod povrch.

Ako môžem prejsť na inteligentný podnik so systémom SAP S/4HANA?

Súčasné prostredie a spoločnosť prinášajú nové výzvy, ktoré si vyžadujú nové zmýšľanie a stratégie. Jedným z príkladov je väčší dôraz na správanie a skúsenosti človeka. Preto hovoríme aj o ekonomike založenej na skúsenostiach. Neustále technologické, obchodné a spoločenské zmeny prinášajú nové príležitosti a nové výzvy.

Ak chce váš podnik čeliť týmto výzvam a využiť tieto príležitosti, musí byť inteligentný. Môžete využívať „nové“ technológie, napríklad umelú inteligenciu, strojové učenie alebo internet vecí (IoT). Týchto technológií je k dispozícii mnoho. Technológie však nemá význam implementovať len preto, aby sa implementovali. Potrebujete si nájsť také, ktoré vašej spoločnosti prinesú okamžitú a udržateľnú hodnotu.

V rámci prevádzok sa už uplatňuje existujúci štandardný softvér (napr. SAP ERP). V mnohých prípadoch je pri prechode na inteligentný podnik digitálnym jadrom systém SAP S/4HANA. Ide o váš východiskový bod, vďaka ktorému bude váš podnik postupne čoraz inteligentnejší a pružnejší. Systém dokáže spracovať veľké množstvá údajov a v reálnom čase vygenerovať ich prehľady. Nejde však iba o spracovanie týchto údajov, ale aj o ich využitie a analýzu. Výsledkom je väčšia transparentnosť, aktuálne informácie a odôvodnenia pre vaše rozhodnutia. To sú len niektoré z výhod systému SAP S/4HANA.

Byť inteligentným podnikom v konečnom dôsledku znamená poskytovať zákazníkom inovatívne produkty alebo procesy. V súčasnosti inovácia takmer nie je možná bez technológií. Kľúčom k úspechu je teda optimálna kombinácia dôležitých a užitočných technológií s ohľadom na váš podnik. Ako však dosiahnuť cieľ?

Poďme sa o tom porozprávať! Ponúkame desaťročia skúseností. V úzkej spolupráci s vami určíme vašu agilnú cestu k inteligentnému podniku. Páči sa vám to? Spolu s vami môžeme od prvého stretnutia rozvíjať nápady, hľadať individuálne a iteračné odpovede na vaše požiadavky a vytvárať pridanú hodnotu pre vašu spoločnosť.

Free PDF

Ako môžem optimalizovať svoj dodávateľský reťazec so systémom SAP S/4HANA?

Systém SAP S/4HANA dokáže zlepšiť riadenie dodávateľského reťazca viacerými spôsobmi. Prezrite si túto infografiku a zistíte, ako výhody systému SAP S/4HANA pomôžu zlepšiť výkonnosť v každej oblasti činnosti:

Kliknutím získate ďalšie podrobnosti

SAP S/4HANA pre obstarávanie

Výzvy

Výhody systému SAP S/4HANA

 • Prognóza na základe excelových hárkov a historických skúseností neumožňuje presný odhad potrieb a strategického zabezpečenia dodávok.
 • Systém SAP S/4HANA je úzko prepojený s modulmi správy skladových zásob a plánovania. To možno využiť na automatickú podporu strategického nákupu, pokiaľ ide o nákupy, vystavovanie nákupných objednávok na základe objemu zásob a modely prognóz.
 • Nedostatok transparentnosti komplikuje lepšie pochopenie skladových zásob a dodávateľského reťazca.
 • Cloudové riešenie SaaS (Software as a Service – softvér ako služba) SAP Ariba prináša oveľa lepší prehľad o dodávateľskom reťazci a zjednodušuje používanie.
 • Obstarávanie je často obmedzené na taktickú snahu dosiahnuť čo najnižšiu cenu. Neuvažuje sa o kompromisoch, napríklad pri nižšej kvalite alebo menšej spoľahlivosti dodávateľa.
 • Vytvorenie optimálnej kombinácie dodávateľov a partnerov vám pomôže zlepšiť strategickú víziu a znížiť riziká v dodávateľskom reťazci. Na spoluprácu s dodávateľmi môžete využiť demilitarizovanú zónu riešenia SAP Ariba, kde sa zobrazuje len relevantný obsah, pričom celý váš systém je pripojený na pozadí.
 
 • Ak poznáte dodávateľskú základňu a úzko spolupracujete s dodávateľmi, obstarávanie môže byť konkurenčnou výhodou, zdrojom inovácií a príčinou úspechu.

SAP S/4HANA pre výrobu

Výzvy

Výhody systému SAP S/4HANA

 • Plánovanie výroby nezohľadňuje kapacity (vybavenie a zamestnancov)
 • Systém SAP S/4HANA poskytuje integrovaný prehľad dostupnosti a kapacity.
  • Nepresné plánovanie výroby má za následok dlhé výrobné cykly a vyššie výrobné náklady
 • Riešenie MRP Live analyzuje v reálnom čase požiadavky a príjmové doklady a pohotovo zisťuje nedostatok surovín.
 • Nedostatok surovín znemožňuje flexibilne reagovať na krátkodobé zmeny dopytu zákazníkov. Klasické plánovanie predaja a prevádzok spôsobuje efekt biča, pričom plánovacie prognózy sú nepresné.
 • Vďaka riešeniu PP/DS možno výrazne zlepšiť prevádzkové plánovanie výroby, pretože aktuálne údaje umožňujú lepšie obchodné rozhodovanie a presnejšie plánovanie. Týmto spôsobom možno minimalizovať oneskorenia a čas prípravy, prípadne možno prednostne naplánovať prioritné objednávky.
 • Väčší objem skladových zásob má za následok kapitálové záväzky alebo nedostatok surovín spôsobený meškaním dodávok.
 • Jasný prehľad materiálových tokov zlepšuje prijatie zo strany používateľov a efektívnosť.
 • Systém umožňuje simulovať rôzne scenáre dodávok.
 
 • Vďaka riešeniu PP/DS možno integrovaným spôsobom sledovať kapacitu a MRP.
 
 • MRP na základe dopytu (DDMRP) zohľadňuje dopyt zákazníkov pri plánovaní požiadaviek.

Ďalšie informácie o optimalizácii výroby

SAP S/4HANA pre financie

Výzvy

Výhody systému SAP S/4HANA

 • Chýbajúci jediný zdroj informácií v oblasti financií má za následok nižšiu dôveryhodnosť údajov.
 • Pôvodne oddelené súčasti Finančné účtovníctvo (FI) a Riadenie (CO) sú spojené do univerzálnej účtovnej knihy.
 • Neefektívne postupy pri uzávierkach spôsobujú problémy pri sledovaní priebehu na konci mesiaca, štvrťroka alebo roka.
 • K dispozícii je priebežná uzávierka, a to prostredníctvom integrovanej analytiky, integrovaného riešenia BW a skupinového vykazovania.
 • Ak procesy konsolidácie nie sú plynulé, výsledkom je zložité skupinové vykazovanie v nesúrodom finančnom prostredí s príliš mnohými manuálnymi úlohami.
 • Riešenie SAP S/4HANA Finance na skupinové vykazovanie rieši problémy s konsolidáciou, pretože vám umožňuje vykonávať procesy uzávierky vlastného subjektu a skupiny v rámci jedného systému.
 • Chýba auditovací záznam, ktorý by spájal konsolidovanú účtovnú závierku s príslušnými prevádzkovými transakciami.
 • Centrum spravovania SAP Financial Closing slúži ako jediný zdroj informácií. Štandardizuje a automatizuje opakujúce sa úlohy v procese uzávierky a umožňuje vysledovateľnosť.
 • Systém SAP S/4HANA spája prevádzkové a analytické systémy a poskytuje podnikovým používateľom prístup k prevádzkovým údajom v reálnom čase na účely analýzy bez zdržaní a oneskorení. Zvyšuje efektivitu používateľov.
 • Softvér SAP Predictive Analytics dokáže vďaka algoritmom strojového učenia a prognóz predvídať pravdepodobnosť budúcich udalostí. Osobám s rozhodovacou právomocou pomáha prediktívna analýza, napríklad pri riadení ľudských zdrojov, údržbe, predaji alebo plánovaní dodávateľského reťazca.

Ako zo systému SAP S/4HANA profitujú iné spoločnosti?

Belagricola Success Case – S/4HANA, MDG e GUEPARDO

Belagrícola is one of the largest provider of solutions for farmers, with a technology-based portfolio of products and services. Considered as one of the biggest players in national agribusiness, it expanded its activities to the international market, always reinforcing its DNA: innovation, passion

Castrolanda Success Case – SAP S/4HANA and GUEPARDO Tax Software

Castrolanda, one of the largest agribusiness companies in Paraná, is a Cooperative headquartered in Castro, founded in 1951. The Cooperative has business units divided into Operations (agricultural, meat, milk, potato, energy, and administration) and Industrial ( meat, milk, and potatoes).

Demarest Advogados implements SAP S/4HANA, GUEPARDO and AMS Suite

Aware of the latest technology, Demarest Advogados implements SAP S/4HANA and revolutionizes tax management with the GUEPARDO Tax Software

Toyota Tsusho

Toyota Tsusho is the trading arm of the Toyota Group. It enriches society by creating value by the company as Metals; Global Production Parts; Logistics

ARRI Group

With the SAP S/4HANA implementation by NTT DATA Business Solutions, ARRI not only streamlined processes, but also accelerated data analysis and modernized SAP applications. Thanks to NTT DATA Business Solutions’ Managed Cloud Services, ARRI can rely on maximum security within the IT infrastructure.

Jowat

As requirements for qualitative Master Data Management increased at Jowat due to business growth, the company decided for NTT DATA Business Solutions’ it.mds AddOn and in doing this, Jowat became a pioneer as the first German customer using the master data solution.

LOVOO

By implementing SAP S/4HANA Finance and opting for the NTT DATA Business Solutions Managed Cloud Services, Lovoo is prepared for SAP S/4HANA in the future and benefits from increased performance, real-time processed data, freed up capacity and a lot more.

Evergreen & SAP BW/4HANA

The implementation of SAP S/4HANA & BW/4HANA enabled Evergreen Garden Care to have their financial information in one place with profitability analytics instantly available.

ESL

Thanks to SAP S/4HANA Cloud, ESL can now enjoy significantly enhanced performance and also quick data access in real time. The complex project was completed successfully on time and within budget, so that the first go-live could be announced after just 3.5 months.

Prečo mám prejsť na systém SAP S/4HANA so spoločnosťou NTT DATA Business Solutions?


520+
Používateľov systému SAP HANA

300+
Projektov SAP S/4HANA

127+
Implementácií SAP S/4HANA

Prejdite na systém SAP S/4HANA!

Už ste urobili prvý krok pri prechode na systém SAP S/4HANA. Dozvedeli ste sa podrobnosti a získali ste informácie o najdôležitejších výhodách systému SAP S/4HANA a o tom, ako môžu pomôcť vášmu podniku.

V ďalšom kroku je potrebné sa rozhodnúť, aká stratégia prechodu vyhovuje vašim požiadavkám. Existujú tri rôzne spôsoby prechodu s rôznymi možnosťami nasadenia, migráciou údajov atď.

Prezrite si informácie nižšie, porovnajte si jednotlivé stratégie a rozhodnite sa, ktorá je správna pre váš podnik.

Pusťme sa do vášho prechodu!

Vyberte si svoju stratégiu prechodu

SAP Logo
image
Konverzia systému SAP S/4HANA

Prejdite z existujúceho systému ERP SAP na systém SAP S/4HANA s konverziou systému. Ponechajte si vlastnú štruktúru a procesy a prejdite na systém SAP S/4HANA už za 22 týždňov.

SAP Logo
image
Nová implementácia systému SAP S/4HANA

Nová implementácia (Greenfield Approach) je jednou zo stratégií prechodu na systém SAP S/4HANA. Zistite, prečo umožňuje nový začiatok so systémom SAP S/4HANA.

SAP Logo
image
Selektívny prenos údajov do systému SAP S/4HANA

Konsolidujte rôzne systémy ERP do jedného centrálneho systému SAP S/4HANA so selektívnym prenosom údajov. Stratégia Hybrid Approach je určená hlavne pre veľké podniky.

Contact Us
Kontakt

Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte nám na +421
2 209 11 111
Pošlite nám správu