NTT DATA Business Solutions

Naša podniková spoločenská zodpovednosť a trvalá udržateľnosť

Ako sa navzájom motivujeme v snahe priniesť zmenu, ktorú očakávame

image
Trvalá udržateľnosť a podniková spoločenská zodpovednosť sú piliermi našej práce.

Projekty od srdca: naša podniková spoločenská zodpovednosť

Sme spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou a celosvetovými zodpovednosťami. Nevzdáme sa nášho cieľa, ktorým je zabezpečenie toho, aby sme zanechali svet v lepšom stave, než v akom sme ho objavili.

Preto chceme rozvíjať naše schopnosti v oblasti najväčších problémov, ktoré sa týkajú súčasného sveta, podporovať Ciele udržateľného rozvoja OSN a každý deň prejavovať naše ciele v sociálnej oblasti a v oblasti ochrany životného prostredia. Riadime sa výnimočne vysokými normami zodpovednosti vo všetkých oblastiach podnikateľskej činnosti – to umožňuje pozitívnu zmenu vždy, keď je to možné.

Naším cieľom je založiť kultúru, ktorá má v sebe hrdosť a motiváciu prispieť k pozitívnemu, celosvetovému vplyvu. Prečítajte si, ako premieňame náš zanietený prístup k ľuďom na hmotné výsledky.

SME HRDÍ NA TO, ŽE MÔŽEME PREDSTAVIŤ NAŠE PROJEKTY, KTORÉ REALIZUJEME OD SRDCA
Našou zodpovednosťou je zabezpečiť, aby sa v budúcnosti našlo miesto pre každého.

Záväzok plniť ciele udržateľného rozvoja OSN

Svet, v ktorom vládne mier, spravodlivosť a prosperita, nemusí byť len snom. To bola myšlienka na pozadí Sedemnástich cieľov udržateľného rozvoja OSN– je to zacielený, merateľný a zmysluplný prístup k zlepšovaniu nášho sveta. Naším cieľom je presadzovať tieto ciele vo všetkom, čo robíme – od budovania trvalo udržateľných miest až po boj s nerovnosťou. Snažíme sa vytvoriť spoločnosť osôb s rovnakým zanietením, bez ohľadu na to, či sú to zamestnanci alebo partneri.

Naše projekty ukazujú, ako plníme náš záväzok v praxi. Sme aktívne zapojení v 4 hlavných oblastiach:

  • ochrana životného prostredia
  • trvalo udržateľné a inovatívne hospodárstvo
  • sociálna angažovanosť a ľudské zdravie
  • zamestnanci a pracovná sila
Zaviazali sme sa bojovať so zmenou klímy.

Ochrana životného prostredia

Čelíme klimatickej kríze, ktorá už vyvoláva chaos na celom svete. Ak sa jej nepostavíme čelom, ešte viac sa zhorší. Preto podporujeme vývoj dokonale trvalo udržateľného sveta: zodpovedné podniky, cirkulárne hospodárstvo a sociálnu zmenu. Naše snahy sú časťou väčšieho obrazu, ku ktorému budeme prispievať čo najviac. Tu si prečítate viac informácií o našich iniciatívach.

Ako chránime naše životné prostredie

Vysádzanie stromov na dosiahnutie uhlíkovej neutrálnosti

Stromy sú jedným z kľúčov na obnovu našej planéty. Činnosťami, akou je vysádzanie stromov a súčasné neustále vyhľadávanie na internete pomocou internetového prehliadača Ecosia, sa usilujeme dosiahnuť uhlíkovú neutrálnosť. To zároveň znamená, že podporujeme projekty orientované na výsadbu stromov v našich partnerských krajinách a pokračujeme v snahe o regeneráciu zeme.

Prechod na zelenú energiu

Bez ohľadu na cenu energie sú environmentálne náklady to, čo nás trápi najviac. V tomto roku sme sa rozhodli urobiť prvý krok v našom prechode na obnoviteľnú energiu. V rámci veľkého kroku smerom k našim cieľom trvalej udržateľnosti čerpajú naše kancelárie a dátové strediská v Nemecku energiu zo 100-percentne čistých zdrojov.

Vytváranie trvalo udržateľných pracovísk v NTT DATA Business Solutions

Všetky naše rozhodnutia, od spôsobu, akým zariaďujeme naše kancelárie, až po spôsob, akým cestujeme a komunikujeme, robíme s maximálnym ohľadom na naše ciele trvalej udržateľnosti. To znamená, že cestovanie, ktoré má veľmi veľkú uhlíkovú stopu, nahrádzame digitálnymi stretnutiami a vyberáme si partnerov, ktorí sú rovnako zanietení pre ochranu životného prostredia.

Cieľom NTT DATA Business Solutions a našich zamestnancov je zlepšiť svet okolo nás.

Trvalo udržateľné a inovatívne hospodárstvo

Našou jedinečnou výsadou je možnosť pozorovať, ako naše inovácie menia svet k lepšiemu. Naši zamestnanci majú príležitosť rozbúriť hladinu, nielen na podnikovej scéne, ale aj v rámci projektov, ktoré budú mať pozitívny dosah v nasledujúcich rokoch. Tu je zopár projektov orientovaných na trvalo udržateľné inovácie, na ktoré sme osobitne hrdí.

Ako vyvíjame trvalo udržateľné a inovatívne riešenia

Børns Vilkår – za blahobyt detí v Dánsku

Schopnosť previesť deti životnými problémami je výsadou a zároveň výzvou. Børns Vilkår, dánska horúca linka pre blahobyt detí, o tom vie viac ako väčšina ľudí. Vyvíjame poradcu pre etické záležitsti, ktorý bude založený na umelej inteligencii, aby sme pomohli poradcom tejto horúcej linky zamerať sa na vytvorenie spojenia s deťmi. Tento poradca im bude pomáhať počas hovorov.

Smart Island Rømø – vytváranie zelenšej budúcnosti

Projektový tím Smart Island Rømø vytvoril platformu pre trvalo udržateľné verejné priestranstvá a infraštruktúru – eticky, inteligentne a s vynikajúcim lokálnym a environmentálnym účinkom. Prostredníctvom anonymne získavaných dopravných údajov naše spracovateľské pracovisko pre dánsky ostrov zvyšuje bezpečnosť na cestách a znižuje uhlíkové stopy. Odhalil spôsoby znižovania odpadu a dokonca zvyšovania intenzity turizmu. Okrem toho vytvára nové normy pre zelenšie a lepšie budúce plánovanie.

Reťaz nákladných vozidiel – znižovanie emisií v preprave

Znižovanie objemu nákladnej dopravy s nízkou kapacitou alebo bez nákladu prináša zníženie emisií CO2. Dosahovanie tohto zámeru však môže byť náročné, keď poskytovatelia logistických služieb čelia silnej konkurencii a veľkému množstvu decentralizovaných hráčov na trhu. A práve tu do hry vstupuje technológia blockchain. Zabezpečením spravodlivej a transparentnej platformy pre všetkých účastníkov trhu sa vytvára dôvera a vzniká situácia, z ktorej profitujú všetci: z menšieho množstva prejazdov bez nákladu profituje životné prostredie, z nižších nákladov zase zákazníci a z lepšieho využitia kapacity zase prepravné spoločnosti.

Boľševník obrovský – boj s invazívnym druhom

Škodlivá burina, invazívny cudzí druh a vysokojedovatá rastlina – boľševník obrovský zažil v Európe rozmach. Technické cloudové riešenie pomocou dronov, systémov SAP a veľkých dát teraz umožňuje pôsobivo vysokú úspešnosť jeho identifikácie. V roku 2019 sme za túto prácu získali ocenenie SAP Innovation Award ako najlepší inovátor procesu a vďaka neustálemu pokroku v tejto práci je vyhubenie boľševníka obrovského čoraz bližšie.

Ako spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou sme zodpovední za blaho ostatných ľudí.

Sociálna angažovanosť a ľudské zdravie

Na vlastné oči sme mohli vidieť pozitívny vplyv našich zamestnancov v ich komunitách. Preto sme sa rozhodli zaviesť platené dobrovoľnícke dni. Naši zamestnanci teraz môžu počas pracovnej doby prispieť k veľkým veciam, čím sa značne rozširuje pôsobnosť ich láskavosti. Prečítajte si, ako naši zamestnanci využili tento čas pre vyššie dobro na celom svete.

Čo robíme pre naše spoločenstvo

Iniciatíva Ummeed – spoločenská angažovanosť v Indii

Zabezpečenie vzdelávania dievčat, presadzovanie bezpečnosti na cestách, pomoc obetiam prírodných katastrof, vysádzanie stromov, podpora inštitúcií pre postihnuté deti a darovanie krvi – to sú pôsobivé činy v každom príbehu. Musíme pochváliť NTT DATA Business Solutions v Indii za odovzdanosť v oblasti podnikovej spoločenskej zodpovednosti, pretože mnohí zamestnanci sa dobrovoľne podieľali na inšpiratívnom spektre projektov.

Na strane spravodlivejšej budúcnosti v Turecku

Nezištná práca našich zamestnancov v Turecku pomohla ľuďom aj zvieratám v časoch nepredstaviteľných ťažkostí – od rodín zažívajúcich domáce násilie a podmienky chudoby až po zachránené zvieratá na ulici. K rovnako nápomocným a prospešným prácam patrí programovanie robotických zariadení a kódovanie v školách – to všetko na vyformovanie ďalšej generácie inovátorov.

Sme zodpovední za blaho našich zamestnancov

Zamestnanci a pracovisko

Chceme dosiahnuť perspektívnu zmenu. Úspech v podnikaní je viac ako len úsilie zamestnancov; úspech v podnikaní je štastie zamestnancov. Naša pracovná sila by mala predstavovať spoločnosť, ktorú si želáme, napríklad prostredníctvom odzrkadľovania rôznorodosti okolo nás alebo iniciatív zameraných na inklúziu. Zistite, ako dosahujeme tieto ciele.

Ako sa staráme o našich zamestnancov

Naše rozmanité pracoviská

Nikto by nemal byť vylúčený z pracoviska pre povahu identity alebo pozadia. Podporujeme zdieľanie nápadov a svetonázorov a oceňujeme tých, ktorí zabezpečujú, že naše pracoviská sú dostupné pre každého. A ak nikdy nechceme zažiť nevedomú zaujatosť pri rozhodovaní v procese náboru zamestnancov alebo nespravodlivé praktiky na pracovisku, je našou povinnosťou vyjadriť sa a zmeniť tieto praktiky.

Staráme sa o blaho našich zamestnancov

Blaho našich zamestnancov je najvyššou prioritou pri navrhovaní našich pracovísk. Podporovanie zamestnancov vhodne vybavenými kanceláriami, inkluzívnymi podujatiami a zaujímavými aktivitami je našou zodpovednosťou. Vďaka tomu môžu naši zamestnanci odovzdať to najlepšie zo seba v práci aj súkromnom živote. Propagáciou zdravého životného štýlu v niekoľkých celosvetových kanceláriách zároveň zabezpečujeme dobrú kondíciu a zdravie našich zamestnancov.

Spoznajte nás