NTT DATA Business Solutions

Cielené inovácie. Zaveďte digitálne inovácie do praxe

Pretavte nápady do hmatateľných výsledkov: S partnermi pre inovácie v spoločnosti NTT DATA Business Solutions rýchlo vyviniete inovácie, ktoré vyhovujú vašej spoločnosti. Bez ohľadu na to, či práve začínate alebo už máte presnú predstavu.

image
Creating value through Innovation
Watch on Creating value through Innovation

Vytvárajte hodnotu pomocou digitálnych inovácií

Zavádzanie inovácií v spolupráci so spoločnosťou NTT DATA Business Solutions prináša výsledky. Náš prístup transformuje nápady na trvalo udržateľné výsledky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť váš maximálny potenciál. Rýchlo, lacno a na základe rozsiahlych skúseností.

Na konci budete mať službu alebo riešenie, ktoré vytvára hodnotu pre vašu spoločnosť. Myslíme mimo rámca a vždy máme na pamäti aj vašu reálnu situáciu. Okrem toho myslíme aj konvenčne. To znamená: Prepájame inovatívne technológie s vašimi overenými obchodnými procesmi a podnikovými IT riešeniami.

Bez ohľadu na vašu terajšiu situáciu: Začnite hneď teraz

Riešite konkrétny problém? Máte zatiaľ iba nejasnú predstavu? Je úplne jedno, z akého bodu začínate: Sme tu, aby sme sa do toho hneď pustili. Naši obchodní a technickí odborníci vám pomôžu pripraviť plán inovácií. Okamžite začneme konať.

Kontaktujte nás

We work closely with you and identify innovative ways through co-innovation

Modulárny prístup k spoločnej inovácii založený na vašich potrebách

Chcete inovovať. Ale viete, kde začať?

Pokiaľ ide o inovácie, neexistuje štandardná cesta. Preto sme vyvinuli flexibilný a modulárny prístup, aby sme uspokojili rôznorodé inovačné požiadavky našej doby. Náš prístup zahŕňa 5 modulov služby spoločných inovácií – inšpirovanie, zapojenie, návrh, prijatie a spojenie – pomocou ktorých poskytujeme systematickú podporu počas inovačného procesu s využitím špecifických nástrojov a metód.

Či už potrebujete inšpiráciu, chcete využiť prevratné technológie alebo sa snažíte vyvinúť nové procesy či obchodné modely – sme tu pre vás.

Modul služby spoločných inovácií Inšpirovanie slúži na to, aby ste preskúmali svoje možnosti a vytvorili stratégiu

Inšpirovanie: Preskúmajte svoje možnosti a vytvorte stratégiu

Či už stojíte pred konkrétnou výzvou alebo jednoducho hľadáte inovatívne nápady do budúcnosti, sme tu, aby sme vám pomohli začať. Vedení vašimi záujmami a potrebami, spoločne objavíme nové možnosti a predstavíme si alternatívnu budúcnosť pomocou rôznych kreatívnych metód a nástrojov, ktoré potom flexibilne premietneme do praktických koncepcií a strategických plánov.

Ciele a výsledky:

Naším cieľom je inšpirovať vás – upozorniť vás na nové možnosti a pomôcť vám vyjadriť svoje vízie a nápady do budúcnosti tak, aby sa dali realizovať. Vy určujete požadovaný výsledok: osviežujúcu iskru inšpirácie, konkrétnu myšlienku alebo komplexný plán pre svoju cestu inovácií.

Vzorové nástroje a možnosti:

Technologické náhľady a prezentačné ukážky, podujatia týkajúce sa inovácií (online a na mieste), prejavy a profesionálne stretnutia medzi štyrmi očami, semináre dizajnérskeho myslenia, plánovanie inovácií

Inšpirujte sa našimi inovačnými prípadmi
Modul služby spoločných inovácií Zapojenie slúži na to, aby ste zapojili tých správnych ľudí

Zapojenie: Zapojte do procesu správnych ľudí

Inovácie nie sú len o technológiách. Sú oveľa viac o ľuďoch, ktorí ich budú každodenne využívať. Aby boli inovácie úspešné, je nevyhnutné, aby sa s nimi vaši zamestnanci stotožnili a plne ich akceptovali. Namiesto poskytovania inovácií ako hotového produktu ich vyvíjame a implementujeme spolu s vaším tímom.

Ciele a výsledky:

Zapojenie ľudí je výsostne individuálna úloha. Niekedy stačí, ak sa odbúrajú bariéry medzi zamestnancami prevádzky a IT oddelením. V iných prípadoch môže byť vhodné najskôr si ujednotiť rozsah a očakávania, ktoré od projektu máte, a definovať jeho obmedzenia. Vyberieme správny súbor nástrojov, ktorý vyhovuje vašim požiadavkám – vždy s jasným zameraním na potreby vašich používateľov a/alebo zákazníkov.

Vzorové nástroje a možnosti:

Viacúčelové semináre, metodológia dizajnérskeho myslenia, analýza Fit-Gap, správa zmien, stretnutia na odovzdávanie poznatkov

Stretnite sa v našich inovačných laboratóriách
Modul služby spoločných inovácií Návrh slúži na vytváranie prototypov a zlepšenie vášho riešenia

Návrh: Vytvárajte prototypy a zdokonaľujte svoje riešenia

Spoločne vdýchneme život vášmu nápadu, tým že ho špecifikujeme, vizualizujeme a navrhneme prototypy možných riešení. Počnúc používateľmi a ich požiadavkami budeme spoločne pracovať na opakovanom procese vývoja, testovania, hodnotenia a zdokonaľovania možných návrhov, kým nedosiahneme požadovanú úroveň.

Ciele a výsledky:

Zisťujeme, čo funguje, čo nefunguje a čo prináša najväčšiu hodnotu vám a vašim zákazníkom. Výsledkom je, že získate prototypy riešení, štandardy, systematickú spätnú väzbu a dobre špecifikované riešenie pripravené na implementáciu.

Vzorové nástroje a možnosti:

Tvorba osobnosti, používateľský zážitok/dizajn front-endu, funkčná špecifikácia a návrh prototypov, používateľské testovanie a odborné posúdenie, postupy podľa metodiky Scrum/Agile, štandardy

Modul služby spoločných inovácií Prijatie je tu na to, aby ste premenili inovatívne koncepcie na realitu

Prijatie: Premeňte inovatívne koncepcie na realitu

Spoločne vdýchneme život vášmu nápadu, tým že ho špecifikujeme, vizualizujeme a navrhneme prototypy možných riešení. Počnúc používateľmi a ich požiadavkami budeme spoločne pracovať na opakovanom procese vývoja, testovania, hodnotenia a zdokonaľovania možných návrhov, kým nedosiahneme požadovanú úroveň.

Ciele a výsledky:

Zisťujeme, čo funguje, čo nefunguje a čo prináša najväčšiu hodnotu vám a vašim zákazníkom. Výsledkom je, že získate prototypy riešení, štandardy, systematickú spätnú väzbu a dobre špecifikované riešenie pripravené na implementáciu.

Vzorové nástroje a možnosti:

Tvorba osobnosti, používateľský zážitok/dizajn front-endu, funkčná špecifikácia a návrh prototypov, používateľské testovanie a odborné posúdenie, postupy podľa metodiky Scrum/Agile, štandardy

Zistite viac o našich hlavných technológiách
Modul služby spoločných inovácií Spojenie slúži na to, aby ste vytvorili silný ekosystém

Spojenie: Vybudujte silný ekosystém

Ak chcete niečo zmeniť, inovačné postupy musia byť začlenené do vášho existujúceho IT prostredia a musia umožniť prepojenie s vašimi partnermi, dodávateľmi a zákazníkmi. Vyhýbame sa informačným silám, sprístupňujeme ich a umožňujeme vám spájať zdroje a úsilie naprieč organizačnými hranicami.

Ciele a výsledky:

Máme prístup k správnym partnerom a nástrojom, takže projekt výskumu a vývoja s viacerými ekosystémami a viacerými zainteresovanými stranami bude pre vás zvládnuteľný. S našou pomocou môžete efektívne sledovať vizionársky inovačný cieľ v prístupe založenom na spolupráci s viacerými partnermi a zainteresovanými stranami komunity.

Vzorové nástroje a možnosti:

Riadenie programu a projektu, semináre na nastavenie partnerov, architektúra ekosystému a dátové modely, rozvoj rámcov, osvedčenie koncepcie

 alt="Klaus-Christoph Müller expert for innovation and products"

Každý projekt inovácií je samostatný príbeh. Využite výhody prelomových technológií a nájdite jedinečné spôsoby, ako zvýšiť ziskovosť svojho podniku.

Klaus-Christoph Müller, riaditeľ pre rozvoj podnikania, globálne inovácie a produkty

Poďme spolu riadiť inovácie ako tieto spoločnosti

Naše laboratóriá medzinárodných inovácií

Ako partner v oblasti inovácií prepájame svoje poznatky o výzvach v podnikaní s technologickými trendmi a spoločnými inovačnými projektmi spoločne s našimi zákazníkmi. Základy týchto procesov vznikajú v našich laboratóriách inovácií po celom svete: Tu overujeme navrhované riešenia, testujeme ich v reálnych situáciách a nakoniec z nich vytvárame nové produkty a služby.

Our innovation incubator in the Netherlands.

Oblasť pôsobenia

's-Hertogenbosch, Holandsko

image

Oblasť spolupráce

Coventry, Spojené kráľovstvo

Our innovation incubator in Germany.

DenkOase

Dortmund, Nemecko

image

Centrum pre výskum, vývoj a inovácie

Istanbul, Turecko

image

DenkWerkstatt

Bielefeld, Nemecko

Získajte viac informácií o našich inovatívnych technológiách

Píšte svoj príbeh inovácií s nami!

Každý projekt inovácií je samostatný príbeh. Inovujte spoločne so spoločnosťou NTT DATA Business Solutions a napíšte svoj vlastný príbeh!

Kontaktujte ma ešte dnes a porozprávajme sa o vašich problémoch, o tom, čo by ste chceli dosiahnuť, a ako vám v tom môžeme pomôcť.

Klaus-Christoph Müller

Klaus-Christoph Müller

Director Global Business Solutions