Overené a spoľahlivé IT riešenia pre oblasť biologických vied a farmaceutický priemysel

Spoľahlivý a úplný prehľad a vysledovateľnosť v oblasti biologických vied vám pomôžu zabezpečiť súlad a pripraviť sa na éru nových technológií.

image

Ľudský život treba chrániť – s využitím výkonných riešení

Life sciences predstavujú odvetvie, ktoré sa venuje tomu najcennejšiemu, čo máme: ľudskému životu. Ľudia pracujúci v tomto odvetví každodenne zanietene pracujú na prelomových zdravotníckych produktoch, venujú sa farmaceutickému výskumu a vykonávajú experimenty, ktoré majú jeden spoločný cieľ – zlepšovať životy všetkých ľudí. Je to odvetvie, ktoré je prínosom pre nás všetkých.

Z bezpečnostných dôvodov musia farmaceutické, medicínske a biotechnologické podniky dodržiavať prísne zákonné požiadavky. Podnikanie v týchto odvetviach je čoraz náročnejšie, pretože tieto zákony sa často menia a podniky musia byť schopné rýchlo sa prispôsobiť.

Odvetvie life sciences je zároveň rýchlo sa rozširujúcim sektorom trhu, kde konkurenčný tlak neustále rastie. Ak nechcete zaostať za konkurenciou, bez overených, inteligentných a účinných procesov sa nezaobídete.

S pomocou inovatívnych riešení SAP dokážu firmy podnikajúce v odvetví life sciences tieto výzvy zvládnuť. Technológie na rýchlu správu dát umožňujú podnikom získať neustály prehľad o platných zákonoch a udržiavať tak vysoký štandard kvality výrobkov a bezpečnosti pacientov.

Naša stratégia v odvetví biologických vied

Piliermi nášho odvetvia sú integrita údajov, kvalita produktov a bezpečnosť pacientov. Pravidlá a nariadenia sú čoraz prísnejšie a narastá tlak trhu, takže zabezpečenie súladu je stále zložitejšie.

Náš tím s certifikáciami SAP a CSV/CSA zabezpečí váš bezproblémový a spoľahlivý prechod na systém SAP S/4HANA s našimi riešeniami SAP špecifickými pre oblasť biologických vied. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam a dôkladným poznatkom o odvetví môžeme uplatňovať stratégiu zameranú na procesy a poskytovať zdokumentovanú, dôveryhodnú, spoľahlivú a overenú platformu.

Naše osvedčené a integrované riešenia pripravené na budúcnosť vám prinesú konkurenčnú výhodu, zatiaľ čo my minimalizujeme náklady na kontrolu.

Akému problému čelíte v oblasti biologických vied a farmaceutických výrobkov?

 • Máte problém splniť čoraz prísnejšie nariadenia týkajúce sa zabezpečenia súladu?
 • Je váš dodávateľský reťazec zložitý, ťažko sa monitoruje a spôsobuje problémy pri správe liekov a šarží?
 • Obmedzujú vás procesy riadenia výroby, ktoré nie sú prepojené a sú zdĺhavé?
 • Chýba vám transparentnosť, ktorá by znamenala spoľahlivé riadenie kvality?
 • Chcete spojiť rôzne množiny údajov zo svojich systémov a aplikácií do jedného prehľadu?
 • Usilujete sa získať lepší prehľad o celom svojom reťazci?
 • Sú pre vašu každodennú činnosť nevyhnutné presné údaje v reálnom čase?
 • Dokáže vaša aktuálna platforma integrovať nové technológie, ktoré si vyžaduje riešenie Pharma 4.0?
 • Ak áno, mali by ste prehodnotiť svoje procesy. My vám môžeme pomôcť.

Vyhľadať IT riešenia v oblasti biologických vied

Vedľajšie odvetvia biologických vied a farmaceutických výrobkov, na ktoré sa špecializujeme

Pokiaľ ide o odvetvie biologických vied, existuje niekoľko vedľajších odvetví, napríklad lieky vyrobené z krvnej plazmy alebo biotechnológia. V ktorom pracujete vy? Stačí kliknúť nižšie a dozviete sa, na ktoré oblasti sa špecializujeme a v ktorých dokážeme zabezpečiť vašu IT infraštruktúru.

 

Lieky vyrobené z krvnej plazmy

Naše rozsiahle skúsenosti z odvetvia spracovania krvnej plazmy viedli k rozvoju sústavy osvedčených postupov špecifických pre plazmu. Spájame overené technológie SAP a vlastné riešenia špecifické pre odvetvie. Poradcovia z nášho tímu, ktorý sa zameriava na plazmu, poznajú komplexné obchodné procesy a vedia, ako pracovať v prostrediach s prísnou správnou výrobnou praxou a prísnou kontrolou.

Lekárske technológie

Spoločnosti v oblasti lekárskych technológií sa musia viac než kedykoľvek predtým zameriavať na rýchlejšie poskytovanie lacnejších produktov, ktoré zlepšia zdravie pacientov. Vďaka skúsenostiam s nariadeniami, správou auditovacích záznamov, výskumom a vývojom a unikátnou identifikáciou pomôcok vám umožníme sústrediť sa na najdôležitejšie aspekty svojej činnosti a na zákazníkov. S naším riešením pre toto odvetvie ušetríte čas a peniaze pri zabezpečovaní súladu.

Biotechnológia

Splnenie podmienok nariadení, riadenie vysokých nákladov na výskum a vývoj, pričom na trh sa úspešne dostane len niekoľko produktov, a udržanie si konkurencieschopnosti na trhu – to sú len niektoré z problémov v oblasti biotechnológie. Naše rozsiahle skúsenosti s optimalizáciou obchodných procesov v súlade so správnou výrobnou praxou a správou potravín a liečiv v kontrolovaných prostrediach vám pomôžu pripraviť sa na riešenie Pharma 4.0 a pracovať produktívnejšie s nižšími nákladmi.

Kozmetika

Rovnako ako v prípade chemického a farmaceutického priemyslu, zákonné nariadenia v kozmetickom priemysle sú výnimočne prísne. Zároveň sú však špecifické pre toto odvetvie. Prinášame mnoho rokov skúseností v odvetví a IT riešenie prispôsobené jeho špecifickým požiadavkám, a tak vám pomôžeme prekonať rastúce problémy spojené s digitálnou érou. Zabezpečíme všetko od testovania produktov v rámci procesov cez správu vzoriek až po uchovávanie úplného auditovacieho záznamu.

Spracovanie účinných farmaceutických látok (API)

Účinné farmaceutické látky sú pre každý liek kľúčové. Platia pre ne prísne pravidlá a nariadenia, aby sa zaručilo, že účinné farmaceutické látky sú bezpečné, mimoriadne kvalitné a prinášajú vysokú efektivitu. Náš špecializovaný tím pozná problémy, ktoré sú spojené s plánovaním výroby, ochranou životného prostredia, bezpečnosťou a ochranou zdravia, registráciou, hodnotením, autorizáciou a obmedzovaním chemikálií a správnou praxou. Vďaka tomu vám pomôže zjednodušiť podnikové procesy.

Voľnopredajné lieky (OTC)

Pre voľnopredajné lieky a produkty platia prísne pravidlá a nariadenia. Zároveň na ne pôsobí tlak trhu maloobchodného prostredia. Naše skúsenosti v oblasti správnej praxe a spotrebného tovaru s rýchlym obratom, ako aj naše overené IT riešenie, vám poskytnú spoľahlivý systém pripravený na budúcnosť. Dokážete zabezpečiť súlad so všetkými pravidlami a nariadeniami a vaša každodenná prevádzka bude menej nákladná.

Naše vopred nakonfigurované a overené riešenie pre odvetvie biologických vied

Zoznámte sa s našou šablónou it.lifesciences, ktorá je založená na najnovšom vydaní systému SAP S/4HANA. Zohľadňuje a optimalizuje štandardné obchodné procesy, pričom k dispozícii sú aj osvedčené postupy a funkcie špecifické pre toto odvetvie. Riešenie vychádza z rozsiahlych skúseností, ktoré sme počas 25 rokov nadobudli v oblasti biologických vied a farmaceutických výrobkov. Naša šablóna a metodika sa osvedčili v rôznych odvetviach, ako sú napríklad účinné farmaceutické látky, zmluvné výrobné organizácie, voľnopredajné lieky, biotechnológia a lekárske technológie.

Vyvinuli sme účinnú metodiku overenej implementácie, ktorá je v súlade s usmerneniami GAMP5 a dôkladne ju zdokumentovali naši vlastní odborníci na validáciu počítačových systémov.


100%
súlad so všetkými zákonnými požiadavkami

1500+
zohľadnených požiadaviek používateľov

300+
zohľadnených odvetvových procesov

Sanquin Plasma Products

Toto riešenie sa opiera o pevné základy, pričom sa poskytuje bez závažných problémov a v stanovenom čase.

Duco Brouwer, viceprezident pre riadenie dodávateľského reťazca, Sanquin Plasma Products

Prečítať celý príbeh

Prejdite na systém SAP S/4HANA a staňte sa inteligentným podnikom

Splňte zložité podmienky nariadení a požiadavky. Získajte prehľad o celom dodávateľskom reťazci v reálnom čase. Optimalizujte výsledky svojich procesov. Vytvorte možnosti na rýchle rozhodovanie na základe údajov. Zistite, čo znamená stať sa inteligentným podnikom v oblasti biologických vied a farmaceutických výrobkov so silným digitálnym jadrom systému SAP S/4HANA.

Náš poradca pre odvetvie biologických vied Ruud Nieuweboer zo spoločnosti NTT DATA Business Solutions Benelux vám povie všetko podstatné o našich jedinečných validačných službách pri prechode na systém SAP S/4HANA v oblasti biologických vied a farmaceutických výrobkov. Okrem toho vám vysvetlí, prečo je prechod na túto novú platformu s pomocou našich odborníkov zaručene bezpečný, validovaný a plynulý.

Výhody systému SAP S/4HANA v oblasti biologických vied

Úplná vysledovateľnosť

Jediný zdroj informácií v rámci celého reťazca zaručuje kvalitu a vysledovateľnosť od surovín až po hotový výrobok. Tento zdroj je navyše v súlade s usmerneniami a nariadeniami správnej výrobnej praxe, EudraLex a úradu FDA.

Dokonalý prehľad o dodávateľskom reťazci

Keďže získate úplne transparentný prehľad o celom svojom dodávateľskom reťazci, budete môcť prijímať rýchle a správne rozhodnutia. Platí to pre všetky oblasti od počiatočných požiadaviek zákazníkov až po kapacity vašich výrobných zariadení. Funkcie sú zamerané na používateľa, a tak na získanie presných a jasných prehľadov informácií stačí niekoľko kliknutí.

Integrácia výroby

Vďaka integrácii inteligentných technológií, ako je napríklad internet vecí alebo snímače, môžete plynule prepojiť svoje výrobné procesy s ostatnými podnikovými procesmi a získať dokonalý prehľad o celom dodávateľskom reťazci v reálnom čase.

Istota overenej platformy

Certifikácia v oblasti validácie počítačových systémov a dôkladné poznatky o správnej praxi: pracujeme s metodikou implementácie, ktorá je v súlade s usmerneniami GAMP5, preukázateľne znižuje riziká a je podrobne zdokumentovaná.

Overené odvetvové osvedčené postupy

K dispozícii je integrácia doplnkových riešení SAP (napríklad SAP SuccessFactors a SAP Ariba) a postupov, ktoré sa už vo vašom odvetví osvedčili a s ktorými máme rozsiahle skúsenosti.

Riešenie pripravené na budúcnosť

Vždy keď to bude váš podnik potrebovať, riešenie môžete rozšíriť. Systém SAP S/4HANA ponúka bezproblémovú integráciu s odvetvovými a špičkovými riešeniami. Táto flexibilita vám umožňuje rýchlo reagovať na meniace sa trhové podmienky.

Overená implementácia systému SAP S/4HANA v spoločnosti Bilthoven Biologicals

Spoločnosť Bilthoven Biologicals (BBio) potrebovala moderné riešenie, ktoré by zjednodušilo jej prostredie aplikácií a zároveň zlepšilo existujúce podnikové procesy.

Vďaka overenej implementácii systému SAP S/4HANA spoločnosť BBio získala dokonale transparentný logistický reťazec s úplným zabezpečením súladu.

Prečítať celý príbeh

Flexibilita napriek prísnej regulácii

Farmaceutický priemysel je napriek prísnym nariadeniam veľmi dynamický. Naše riešenia špecifické pre toto odvetvie umožňujú zákazníkom preukázateľne plniť zákonné požiadavky. Zároveň však poskytujú potrebnú flexibilitu, aby bolo možné rýchlo reagovať na neustále sa meniace trhové podmienky.

Frans Nieuweboer, riaditeľ pre globálne digitálne riešenia v oblasti biologických vied, NTT DATA Business Solutions AG

Získajte výhodu vďaka riešeniam SAP Track & Trace

Serializácia s riešením SAP ATTP znamená globálne zabezpečenie súladu

Serializácia predstavuje komplexný proces, v ktorom zohrávajú úlohu medzinárodné zákony a nariadenia, IT a logistika. Riešenie SAP Advanced Track and Trace for Pharmaceuticals (ATTP) minimalizuje náklady na zabezpečenie súladu a podporuje zabezpečený dodávateľský reťazec.
Toto inovatívne riešenie serializácie a sledovania umožňuje výrobcom vo farmaceutickom priemysle overovať produkty, integrovať obchodné procesy a komunikovať s regulačnými orgánmi. Vďaka tomu softvér na sledovanie prispieva k bezpečnosti pacientov.

Správa šarží s riešením SAP GBT znamená rýchle riešenie problémov

Ako si môžete overiť pôvod, aktuálnu polohu a kvalitu produktov? Riešenie SAP Global Batch Traceability (GBT) poskytuje transparentný prehľad všetkých operácií a príslušných funkcií od fázy surovín až po fázu zabaleného výrobku. Riešenie SAP GBT umožňuje praktickú a efektívnu analýzu celého postupu.
Systém správy šarží spája údaje z rôznych zdrojov a spolu ich prenáša do jedného systému. Vďaka použitiu výkonného a rýchleho vyhľadávacieho nástroja majú organizácie prístup k jedinému zdroju informácií.

Integrácia riešenia SAP Global Batch Traceability v spoločnosti Sanquin

Vďaka riešeniu SAP GBT má holandská spoločnosť Sanquin možnosť integrovať všetky údaje týkajúce sa šarží z interných aj externých zdrojov a získať priamy prehľad svojho dodávateľského reťazca z hľadiska logistiky a kvality.

Tento neustály prehľad o aktuálnej situácii v konečnom dôsledku ochráni jej produkty, jej značku, ale predovšetkým jej pacientov.

Prečítať celý príbeh

S týmito produktmi a riešeniami budú vaše každodenné činnosti ešte efektívnejšie

SAP S/4HANA

Čo je to SAP S/4HANA? Prečo a ako mám uskutočniť prechod? Získajte flexibilitu a agilitu vďaka implementácii digitálneho jadra v svojom podniku.

it.mds

Získajte viac informácií o tom, ako vám NTT DATA Business Solutions pomôže zlepšiť riadenie kmeňových dát a zlepšite presnosť a integritu dát s it.mds.

Dosiahnite úspech s našimi spravovanými službami s validáciou správnej praxe a spravovaným cloudom

Vy sa môžete sústrediť na svoje každodenné činnosti a poskytovanie produktov a služieb vysokej kvality a my sa postaráme o to, aby vaše overené IT systémy a interné procesy fungovali plynule a v neustálom súlade s usmerneniami správnej výrobnej praxe.

Naše overené spravované služby určite splnia všetky vaše očakávania a prinesú vám špičkový výkon aplikácií a systémov.

Overené spravované služby ponúkame vo vlastnom súkromnom cloudovom prostredí s validáciou správnej praxe, ktoré často auditujú regulačné spoločnosti. Okrem toho spoločne so svojimi partnermi AWS a Azure spravované služby hosťujeme v zabezpečenom a stabilnom verejnom cloude s validáciou správnej praxe.

Kliknutím zobrazíte ďalšie podrobnosti služieb overeného spravovaného cloudu

 • Náš integrovaný systém správy je v súlade so správnou výrobnou praxou a správou potravín a liečiv (21CFR, bod 11)
 • Interný systém riadenia je overený v súlade s medzinárodnými normami (napr. ISAE 3402)
 • Systém riadenia informačnej bezpečnosti s certifikáciou ISO/IEC 27001:2013
 • Certifikácia matice systému správy služieb s osvedčením ITIL (V3) – ISO/IEC 20000:2011
 • Globálny poskytovateľ cloudových a hostiteľských služieb s certifikáciou SAP
 • Zmluva o úrovni služieb zaručujúca vysokú úroveň dostupnosti s veľkým dôrazom na bezpečnosť spravovaných služieb
 • Rozsiahle možnosti zotavenia po havárii
 • Vždy je zabezpečená stabilita najdôležitejších aplikácií spoločnosti
 • Sú splnené požiadavky 21CFR a EudraLex
 • Možnosť hosťovania vášho riešenia vo verejnom alebo súkromnom cloude, vďaka čomu je k dispozícii hyperškálovanie
 • V cloude sú k dispozícii najnovšie inovácie systému SAP S/4HANA

Odborný blog v oblasti biologických vied

Analytics
Operationalizing Your GxP Data Lake: A Solid Foundation for Compliance in a Pharma 4.0 Production Environment

Danny Groothuis | nov 03, 2021

Digital Transformation
What’s Next? – Trends and Innovations in the Life Sciences Industry

Frans Nieuweboer | okt 27, 2021

Global Blog
How SAP Software Ensures a Shorter Time-to-Market of COVID-19 Vaccines

NTT DATA Business Solutions | aug 17, 2021

Global Blog
Serialization Supply Chain Challenges Series: Leverage the Complexity of Serialization in Your Pharmaceutical Supply Chain Processes

Robert Klauss | aug 04, 2021

Artificial Intelligence
How RPA Is Innovating the Life Sciences Industry

Pim Clarance | júl 01, 2021

Global Blog
Serialization Supply Chain Challenges Series: Why Supply Chain Processes in Pharmaceuticals Become Increasingly Complex

Robert Klauss | jún 08, 2021

Global Blog
Enhance the Quality of Your Drug Products with an Internal Cold Chain Solution

Edgar Fischer | jún 08, 2021

Artificial Intelligence
Safer, More Efficient Cold Chain Management with RPA

Danny Groothuis | okt 29, 2020

Analytics
Your New Uncomplicated Travel Management with SAP Concur

Jan Ammann | aug 23, 2020

Spoľahnite sa na naše rozsiahle skúsenosti v oblasti biologických vied

V tejto oblasti pôsobíme viac ako 25 rokov. V spolupráci so spoločnosťami v oblasti biologických vied a farmaceutických výrobkov optimalizujeme ich podnikové procesy. Zároveň neustále zabezpečujeme úplný súlad s čoraz prísnejšími pravidlami a nariadeniami. Vyvinuli sme šablónové odvetvové riešenie it.lifesciences založené na riešení SAP, ktoré splní všetky vaše požiadavky špecifické pre toto odvetvie. Uvedenie riešenia do prevádzky v súlade so správnou praxou je rýchle, pričom sa využívajú overené akcelerátory.

Sme skúseným a rešpektovaným partnerom spoločnosti SAP. Ponúkame výnimočné schopnosti a skúsenosti v oblasti overených implementácií softvéru, overených spravovaných služieb a overeného spravovaného cloudu. Bez ohľadu na to, čo potrebujete, vám poskytneme bezpečné, spoľahlivé a overené riešenia, ktoré vašej spoločnosti prinesú úspech a pripravia ju na túto éru technológií. Spoznajte nás lepšie.

Naše skúsenosti


Viac ako 200
odborníkov na odvetvie

Viac ako 70
projektov

Viac ako 25
rokov v oblasti biologických vied
Biologické vedy a farmaceutický priemysel patria medzi naše strategické odvetvia globálneho rastu. Naše riešenia SAP v oblasti biologických vied a farmaceutického priemyslu vytvárajú hodnotu a umožňujú našim zákazníkom transformáciu na inteligentný podnik. Vďaka inovatívnym riešeniam a overeným službám prinášame svojim zákazníkom možnosť získať náskok v tomto regulovanom odvetví.

Norbert Rotter, generálny riaditeľ spoločností NTT DATA Business Solutions

Detailný pohľad našich odborníkov na oblasť biologických vied

Snažíte sa nájsť správne riešenie problémov vo farmaceutickom priemysle?
Industry Brief
Snažíte sa nájsť správne riešenie problémov vo farmaceutickom priemysle?

Naše vopred nakonfigurované IT riešenie pre oblasť biologických vied, ktoré má názov it.lifesciences, spája zabezpečenie a pokročilé funkcie pre všetky procesy vo farmaceutickom priemysle. Splňte podmienky nariadení a zároveň znížte náklady.

Stiahnuť
Stále máte problémy s prísnymi pravidlami zabezpečenia súladu vo svete krásy?
Industry Brief
Stále máte problémy s prísnymi pravidlami zabezpečenia súladu vo svete krásy?

Naše riešenie it.lifesciences pre kozmetický priemysel zohľadňuje všetky požiadavky zabezpečenia súladu pri výrobe. Odstráňte nedostatky v procesoch a splňte podmienky nariadení.

Stiahnuť
Strategická príručka „Optimalizácia HR procesov s cieľom zlepšiť bezpečnosť pri výrobe v odvetví biologických vied“
Expert Paper
Strategická príručka „Optimalizácia HR procesov s cieľom zlepšiť bezpečnosť pri výrobe v odvetví biologických vied“

Vďaka prepojeniu HR a najdôležitejších podnikových procesov môžu spoločnosti v oblasti biologických vied zabezpečiť súlad s nariadeniami, zvýšiť bezpečnosť a zaistiť si budúcnosť.

Stiahnuť
White Paper SAP „Inteligentný podnik v odvetví biologických vied“
Expert Paper
White Paper SAP „Inteligentný podnik v odvetví biologických vied“

Prečítajte si, ako spoločnosť SAP plánuje zjednodušiť spoluprácu v odvetví biologických vied. Čo je to digitálna sieť lekárskych vied a kam bude odvetvie smerovať? Prečítajte si White Paper a dozviete sa viac.

Stiahnuť

Kontaktujte nás ešte dnes

Hľadáte odpovede alebo máte záujem o ďalšie informácie o odvetví biologických vied? Potrebujete podrobnejšie informácie od našich odborníkov alebo sa chcete zaregistrovať na niektorý z našich seminárov na tému biologické vedy?

Kontaktujte nás a my vám radi poradíme.

 

Frans Nieuweboer, Global Digital Director Life Sciences, NTT DATA Business Solutions AGFrans Nieuweboer

Riaditeľ pre oblasť biologických vied a chemického priemyslu, BNL, riaditeľ pre globálne digitálne riešenia v oblasti biologických vied, NTT DATA Business Solutions AG.

Kontaktujte ma cez LinkedIn

Contact Us
Contact Us

Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte nám na +421
2 209 11 111
Pošlite nám správu