NTT DATA Business Solutions

Picture Credit

Práva na používanie obrázkov a snímok obrazovky

image

Tieto obrázky sú snímky obrazovky produktov a riešení SAP, ktoré sú umiestnené v záhlaví každej stránky produktu SAP (https://nttdata-solutions.com/sk/produkty/).