NTT DATA Business Solutions
SAP Logo
SAP Integrated Business Planning

Cloudové riešenie plánovania dodávateľského reťazca

Zvýšte transparentnosť a efektivitu a zlepšite spoluprácu v rámci svojho dodávateľského reťazca s riešením SAP IBP.

image
Plánovanie s využitím cloudu

Čo je SAP Integrated Business Planning?

Potrebuje váš podnik komplexné riešenie na efektívnu analýzu, správu a optimalizáciu dodávateľského reťazca? SAP Integrated Business Planning (IBP) je intuitívne, jednoducho použiteľné a efektívne riešenie na plánovanie dodávateľského reťazca. Aby ste dokázali svoje procesy prispôsobiť aktuálnym výzvam, potrebujete nástroje, ktoré dokážu analyzovať, spravovať a upravovať vaše údaje tak, aby odrážali vašu situáciu v oblasti logistiky. Je čoraz náročnejšie zabezpečiť správu rozsiahlych dodávateľských reťazcov, ktoré často prekračujú hranice jedného štátu. Spôsobuje to hlavne premenlivosť dopytu, zložitosť dodávateľských sietí a nemožnosť získať komplexný prehľad o dodávateľskom reťazci a jednotne si vymieňať informácie.

S pomocou riešenia SAP IBP však dokážete riadiť aj veľký počet samostatných procesov v reálnom čase, pretože v sebe kombinuje funkcie plánovania (plánovanie predaja, prevádzky a dopytu), správy zásob a plánovania nákupov.

Získajte náskok pred konkurenciou vďaka robustným prediktívnym analýzam

Toto riešenie založené na cloudovej technológii je podporované systémom SAP HANA a využíva technológiu uchovávania údajov v operačnej pamäti. Umožňuje efektívne plánovať vaše obchodné činnosti simulovaním účinkov dopytu na vaše procesy z hľadiska kapacity, nákladov a ziskovosti. SAP IBP efektívne plánuje pomocou riadenia dodávateľského reťazca v reálnom čase a zároveň vám umožňuje analyzovať údaje a vytvárať výkazy v reálnom čase pomocou prehľadných zoznamov a ďalších aplikácií rozhrania SAP Fiori.

3 výzvy, ktorým čelí moderný dodávateľský reťazec

Transparentnosť

SAP IBP je systém riadenia dodávateľského reťazca, ktorý v rámci neho zabezpečuje plnú transparentnosť. Globalizácia dodávateľských reťazcov výrazne zvyšuje ich zložitosť, ako aj potrebu softvéru, ktorý dokáže bleskurýchlo spracovať veľké objemy dát a získať z nich zmysluplné informácie. V rámci architektúry SAP HANA umožňuje SAP IBP rýchlu analýzu a úpravu dát. Pretože toto riešenie má vlastné webové používateľské rozhranie a integráciu s aplikáciou Microsoft Excel, proces plánovania predaja a prevádzky je optimalizovaný na základe štatistických predpovedí a informácií z oddelení predaja, marketingu, financií a z prevádzky.

Efektívnosť

Prístup k údajom v reálnom čase zjednodušuje vizualizáciu problémov a príležitostí v rámci dodávateľského reťazca pomocou SAP IBP v rámci systému SAP HANA. SAP IBP je dodávané s webovým používateľským rozhraním SAP Fiori, ktoré umožňuje vytvárať vlastné údajové hárky a grafy, rýchlo ich aktualizovať a upravovať tak, aby čo najlepšie vyhovovali potrebám používateľa. Microsoft Excel poskytuje informácie potrebné na plánovanie procesov. Na štruktúrované plánovanie je k dispozícii 5 rôznych aplikácií: Supply Chain Control Tower, IBP for S&OP, IBP for Demand, IBP for Inventory a IBP for Response & Supply.

Komunikácia

SAP Jam je platforma na spoluprácu a komunikáciu, ktorá je súčasťou riešenia SAP IBP. Vaši zamestnanci si pomocou nej môžu jednoducho vymieňať informácie, spravovať úlohy, upozornenia a pod., čím sa celkovo urýchľuje komunikácia a zdieľanie sledovania úloh. Používatelia môžu priraďovať úlohy svojim kolegom, zadávať poznámky a sledovať napredovanie úloh, aby ich plnenie bolo čo najbezproblémovejšie. Vďaka integrovanému kalendáru možno jednoducho monitorovať, ktoré úlohy ešte nie sú dokončené, a sledovať prípadné zmeny v nich.

Údajový hárok SAP IBP

Prečo je SAP IBP pre vás tým pravým riešením?

  1. Vytvorte jednotnú a rýchlu distribučnú sieť: Zrýchlite distribúciu pomocou predpripravených šablón procesov.
  2. Bezproblémová spolupráca s priraďovaním procesov na základe obsahu: Organizujte procesy, údaje a dokumenty na základe obsahu a umožnite tak zamestnancom sústrediť sa na aktualizácie obsahu.
  3. Znižujte objem zásob a zlepšujte služby zákazníkom vďaka viacstupňovej optimalizácii zásob. Riešenie optimalizuje cieľové zásoby vo viacerých fázach, aby bolo možné čo najefektívnejšie odstraňovať problémy, ktoré v procese môžu vznikať následkom chybných odhadov a nepredvídateľných faktorov tak, aby bola zabezpečená spokojnosť zákazníkov a optimálna úroveň zásob.
  4. Vďaka rýchlemu plánovaniu na základe skupín pravidiel a analýzy simulácie plánovania obstarávania a rezerv dokážete pružne reagovať na meniacu sa situáciu.
Optimalizujte procesy plánovania predaja a prevádzky, ako aj odhady predaja a zásob

Kľúčové funkcie riešenia SAP IBP

Supply Chain Control Tower

Pomáha používateľovi efektívne a presne rozhodovať pomocou procesov založených na príčinne-dôsledkových vzťahoch a monitorovaní komplexných metrík, varovaní a prognóz v rámci dodávateľského reťazca v reálnom čase. Znižujte celkovú úroveň zásob a zmierňujte riziká. Zvýšte svoju flexibilitu pri súčasnom znížení nákladov na dodávateľský reťazec.

Správa dopytu

Optimalizujte svoje zásoby tak, aby ste čo najefektívnejšie dokázali pokryť potreby zákazníkov a dosiahli rovnováhu medzi rizikom a nákladmi a dokázali presne riadiť dopĺňanie skladových zásob a procesy dodávateľského reťazca. Vytvorte kratšie a transparentnejšie cykly dopĺňania zásob na každej úrovni.

Správa zásob

Optimalizujte svoje zásoby tak, aby ste čo najefektívnejšie dokázali pokryť potreby zákazníkov a dosiahli rovnováhu medzi rizikom a nákladmi a dokázali presne riadiť dopĺňanie skladových zásob a procesy dodávateľského reťazca. Vytvorte kratšie a transparentnejšie cykly dopĺňania zásob na každej úrovni.

Plánovanie predaja

Modelujte procesy ich zosúladením so stratégiou vášho podniku v spoločnom plánovacom prostredí s cieľom dosiahnuť optimálnu ziskovosť a vyváženosť nákladov pri zohľadnení finančných obmedzení a obmedzení na strane dodávateľov. Zrýchlite plánovanie a zvýšte tým ziskovosť prevádzky.

Dodávky tovaru

Optimalizujte zdroje vytvorením plánov obstarávania založených na prioritách, rezerváciách tovaru a obmedzeniach dodávateľského reťazca a rýchlo sa prispôsobujte zmenám dopytu berúc do úvahy všetky účinky na dodávateľský reťazec vrátane výroby, distribúcie a nákupu. Efektívne pripravujte výrobnú sieť a plány distribúcie pomocou scenárov simulácie a odhadov.

Ako vylepšiť vaše riešenia SAP pomocou našich doplnkov

Všetky relevantné údaje potrebné na plánovanie na jednom mieste: Naše Ready2Run riešenie ponúka predpripravené predajné a prevádzkové procesy (S&OP) vychádzajúce z overených postupov SAP IBP a prispôsobené špeciálne spotrebiteľskému tovaru a výrobnému priemyslu.

Viac o našich doplnkových riešeniach

Proces plánovania pre dodávateľský reťazec

Start Your Journey to a Customer-Centric Supply Chain
Watch on Start Your Journey to a Customer-Centric Supply Chain

Ďalšie informácie o SAP IBP

Sú vaše procesy naozaj stopercentne transparentné a jednotné? Dokážete bez problémov zvládnuť krátkodobé výpadky dodávok od dodávateľov? Naši špecialisti vám dajú odpovede na vaše otázky a pomôžu vám nájsť skrytý potenciál vášho dodávateľského reťazca.

Témy súvisiace so SAP IBP

Kontaktujte nás ešte dnes

Hľadáte odpovede alebo máte záujem o ďalšie informácie o SAP IBP? Potrebujete podrobnejšie informácie od našich odborníkov alebo sa chcete zaregistrovať na niektorý z našich seminárov?

Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

 

Contact Us
Contact Us

Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte nám na +421
2 209 11 111
Pošlite nám správu