NTT DATA Business Solutions

Ako môže internet vecí (IoT) pomôcť pri transformácii vášho podniku

Monitorovanie na diaľku, prediktívna údržba a digitálne dvojčatá vnášajú do výrobných a distribučných procesov úplne novú úroveň efektivity a pružnosti. Zistite, ako priemyselný internet vecí pomáha zvyšovať produktivitu.

innovation internet of things

Predstavujeme priemyselný internet vecí

Priemyselný internet vecí (IIoT) predstavuje dôležitý trend, ktorý je súčasťou prechodu na nasledujúci stupeň výrobného priemyslu známeho aj pod názvom Industry 4.0. Internet vecí vylepšuje podnikové procesy a riešenia pomocou senzorov, zariadení, brán a platforiem. Vďaka tomu, že všetky údaje sú k dispozícii na jednom mieste, môžu výrobcovia rozhodovať na základe faktov a navrhovať efektívnejšie procesy. To im umožňuje pokrývať stúpajúci dopyt po kvalitných výrobkoch vyrábaných na mieru s nižšími nákladmi a v kratšom čase.

IoT nie je len o zhromažďovaní údajov. Údaje je potrebné zároveň analyzovať a dopĺňať, aby sme získali informácie, na základe ktorých možno konať. A práve tu vstupuje do hry umelá inteligencia, robotická automatizácia procesov a analýza. Inteligentne navrhnutý softvér využíva tieto nástroje na odhalenie skrytých trendov, optimalizáciu podnikových procesov a podporu zamestnancov.

Prečo výrobný sektor potrebuje IoT

Zariadenia internetu vecí dokážu automaticky zhromažďovať rôzne údaje, ktoré možno využiť na plánovanie prediktívnej údržby tak, aby nedochádzalo k prestojom a zvýšila sa dostupnosť strojov. Keďže zákazníci očakávajú čoraz vyššiu mieru prispôsobenia výrobkov a kratšie výrobné časy, mnohí výrobcovia hľadajú spôsoby, ako zvýšiť produktivitu.

To znamená, že aby zostali konkurencieschopní, musia svojich zamestnancov odbremeniť od opakujúcich sa, procesmi podmienených úloh, ako je napr. manuálna kontrola stavu strojov v celom závode. Aj keď úloha dohľadu človeka nad strojmi by mala zostať zachovaná, je oveľa efektívnejšie preškoliť zamestnancov na výkon kreatívnejších a technickejšie zameraných úloh, ako napr. vývoj produktov.

IoT automatizuje existujúce procesy a zároveň umožňuje podnikom na základe zhromaždených údajov vytvárať nové produkty a obchodné modely. Čítajte ďalej – predstavíme vám zaujímave príklady využitia IoT.

Služby IoT vám pomôžu zefektívniť váš dodávateľský reťazec.

Ako môže IoT digitalizovať váš dodávateľský reťazec

Zariadenia IoT dokážu automaticky sledovať polohu každého výrobku, aby ste vedeli, kde sa v danom čase nachádza, a zároveň eliminujú riziko ľudských chýb v záznamoch. Sledovaním trás vašich kamiónov, vagónov alebo lodí dokáže IoT zároveň určiť, či určitý dopravný prostriedok je nedostatočne alebo nadmerne využívaný a dokáže vypočítať optimálnu dopravnú trasu.

S pomocou IoT možno informácie jednoduchšie poskytovať odosielateľom, adresátom, kuriérom a dopravcom. Vďaka tomu stúpa transparentnosť, zodpovednosť a flexibilita a celý proces sa automatizuje, čím sa zároveň šetria náklady.

Enabling Precise Track and Trace with the Logistics Bridge - Innovation to the Point
Watch on Enabling Precise Track and Trace with the Logistics Bridge - Innovation to the Point

Sledujte a monitorujte zásielky s našim riešením Logistics Bridge

Existujúce technológie na sledovanie a monitorovanie tovaru zmenili spôsob sledovania tovaru skladmi, ich integrácia je však veľmi komplikovaná. My sme sa pozreli na technológie používané skladmi a zjednodušili sme ich. Naši zákazníci sú nadšení z nízkych prevádzkových nákladov a oveľa vyššej transparentnosti. Senzory sú obzvlášť dôležité pri preprave krehkých tovarov citlivých na zmeny teploty a nešetrné zaobchádzanie.

Systémy Logistics Bridge sú príkladom toho, ako už dnes možno inovovať logistické riešenia.

Zistiť viac o obchodnom prípade Logistics Bridge
Zjednodušujte a automatizujte výrobné procesy so službami IoT.

IoT a inteligentné závody

Okrem optimalizácie dodávateľského reťazca dokážu zariadenia IoT transformovať aj výrobné závody. Inteligentné snímače, regulátory a čipy umožňujú moderným výrobcom zaznamenávať, zachytávať a analyzovať najdôležitejšie údaje o výrobných zariadeniach a zdrojoch. Vďaka detailnému prehľadu o stave všetkých strojov, materiálov a pripravenosti výstupov, dokážu inteligentné závody spĺňať požiadavky na kratšie dodacie lehoty a trvalú udržateľnosť z pohľadu životného prostredia. IoT zároveň výrobcom umožňuje vyrábať viac výrobkov prispôsobených požiadavkám zákazníka (pri výrobných dávkach už od jedného kusu) a zachovať si pritom primeranú ziskovosť.

IoT vám pomôže zefektívniť správu majetku.

IoT a správa majetku

V mnohých výrobných závodoch poznajú stav strojov len pracovníci, ktorí ich obsluhujú, a často dokonca ani oni. Bez jednotného centrálneho systému sa môže ľahko stať, že sa na údržbu stroja zabudne, čo následne spôsobí jeho poruchu. Na druhej strane sa môže stať aj to, že údržba je vykonávaná častejšie, ako je potrebné, čo zvyšuje celkové prevádzkové náklady.

Vďaka inteligentným snímačom a správnemu softvéru môžu výrobcovia sledovať stav svojich zariadení aj na diaľku. Umožňuje to vytváranie tzv. digitálnych dvojčiat – virtuálnych kópií strojov. Digitálne dvojčatá zjednodušujú vizualizáciu problémov a dokážu simulovať rôzne scenáre.

S pomocou strojového učenia dokáže softvér dokonca určiť, kedy pravdepodobne dôjde k poruche. V praxi to znamená menej servisných zásahov na mieste a možnosť presnejšieho plánovania výroby. Údržba sa stáva proaktívnou a nedochádza k výpadkom výroby následkom neplánovaných odstávok.

Leveraging Machine Learning for Predictive Maintenance - Innovation to the Point
Watch on Leveraging Machine Learning for Predictive Maintenance - Innovation to the Point

Kombinácia snímačov na strojoch a prediktívnej technológie pomáha šetriť energiu

V prevádzke spoločnosti XERVON sa nachádza niekoľko chladiacich veží. Na každú z nich sme umiestnili snímače teploty a vibrácií. Pomocou systému SAP Leonardo a cloudových zdrojov analyzujeme údaje zo snímačov a údaje o potrebe chladenia v závode, ako aj predpovede počasia. Výsledkom je systém, ktorý dokáže regulovať výkon čerpadiel a ventilátorov chladiacich veží a optimalizovať tak spotrebu energie. Ak je ich využitie také nízke, že je jednu vežu možné úplne vypnúť, snímače vibrácií, ktoré môžu naznačovať možný mechanický problém, umožňujú naplánovať preventívnu údržbu na základe reálnych údajov. Tomu hovoríme inteligentné chladenie.

Zistiť viac o obchodnom prípade XERVON
IoT a okuliare s podporou rozšírenej reality zvyšujú efektivitu zamestnancov.

Bezpečnejšie a efektívnejšie pracoviská

Okuliare s podporou rozšírenej reality zvyšujú efektivitu zamestnancov a chránia ich pred rôznymi rizikami. V sklade dokážu inteligentné okuliare zobraziť výrobky, ktoré je potrebné zabaliť, čím odstraňujú potrebu nosenia poznámkových blokov. Na montážnych linkách môžu byť pokyny zadávané aj v zvukovej podobe, čo pracovníkom zjednodušuje používanie nástrojov. Okrem toho možno na ovládanie head-up displeja používať aj rečové pokyny a gestá, podobne ako používame hlasové ovládanie s našimi mobilnými zariadeniami a v našich autách. Vďaka sledovaniu polohy je dokonca možné upozorniť pracovníkov, keď vchádzajú do priestorov, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo. Vo výrobnom závode nie je vždy možné odhaliť napríklad únik plynu len čuchom, ak ho však odhalia snímače a pracovníkom v okolí zašlú upozornenie, môže to zabrániť pravdepodobnej nehode.

Pozrite sa, ako reálne existujúce firmy využívajú IoT

Použitie digitálnych dvojčiat na optimalizáciu výškového skladu

Digitálne dvojča predstavuje virtuálnu verziu reálneho objektu, či už ide o zariadenie, stroj, vozidlo alebo dokonca celú prevádzku. Snímače zachytávajú, čo sa deje s reálnym objektom, a vytvárajú dokonalú simuláciu zjednodušujúcu vizualizáciu údajov a rozhodovanie.

V tomto videu Wolfgang Möller, globálny riaditeľ pre samostatné odvetvia a internet vecí vysvetľuje, ako digitálne dvojčatá pomáhajú zabezpečovať údržbu a prevádzku výškového skladu.

Pozrite si video

Náhlavné súpravy s podporou zmiešanej reality pomáhajú servisným technikom

Vďaka zariadeniam ako Microsoft HoloLens a softvéru vyvinutému spoločnosťou NTT DATA Business Solutions môžu servisní technici využívať zmiešanú realitu na zobrazenie virtuálnych predmetov na pozadí reálneho sveta. S týmito predmetmi môžu dokonca manipulovať tak, ako keby existovali v reálnom svete. Wolfgang Möller, globálny riaditeľ pre samostatné odvetvia a internet vecí vysvetľuje, ako zmiešaná realita (MR) a rozšírená realita (AR) zjednodušujú prácu servisných technikov. Tento scenár bol pripravený v spolupráci so servisnou organizáciu jedného z našich zákazníkov.

Pozrite si video

Inteligentné mestá sa stavajú s pomocou internetu vecí

IoT pomáha budovať zelenšie mestá a verejné priestory a plniť požiadavky DSG OSN. Informácie o doprave a prácach na cestách pomáhajú optimalizovať tok dopravy, poskytujú informácie o potrebe infraštruktúrnych zmien a umožňujú plánovať novú infraštruktúru. Parkovacie snímače pomáhajú obyvateľom a návštevníkom mesta vyhnúť sa nekonečnému hľadaniu voľných parkovacích miest a dokážu ich upozorniť aj na nebezpečné poveternostné javy.

Inteligentnejšie odpadové hospodárstvo s IoT

Odpadové hospodárstvo sa zakladá na pravidelnom vývoze, všetci však vieme, že nie vždy produkujeme rovnaké množstvo odpadu. Spoločnosti NTT DATA Business Solutions a SAP vyvinuli riešenie, ktoré dokáže reagovať na aktuálne potreby vývozu odpadu, čím šetrí palivo a znižuje environmentálnu záťaž.

Zavedenie IoT vo vašom podniku

Záznam a prenos dát zo zariadení IoT sú jedna vec, ich efektívne využívanie je však už úplne iná téma. Platformy IoT sa ľahko môžu stať len ďalšou zásobárňou údajov, ktoré nikto nevyužíva. Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby tieto údaje boli k dispozícii čo najväčšiemu počtu zamestnancov a aby boli neustále analyzované pomocou automatických procesov a strojového učenia. Vďaka spoločnosti NTT DATA Business Solutions je možné údaje zo zariadení IoT plne integrovať s platformami ERP, napr. SAP S/4HANA, alebo novou generáciou CRM systémov, napr. SAP Customer Experience a SAP Manufacturing Solutions. To zabezpečí zamestnancom v celom podniku prístup k jednotným údajom a umožní im analyzovať ich. Údaje sú ukladané do cloudu alebo, v prípade Edge Computingu, spracúvané priamo na mieste.

Ak sú stroje ovládané na diaľku, obrovský význam nadobúda bezpečnosť a spôsob riadenia. Komunikácia môže byť plne šifrovaná a pokyny môžu byť dokonca uchovávané pomocou technológie blockchain, čo zabraňuje možnej manipulácii s nimi.

Cielené inovácie v oblasti IoT

V rámci pilotných projektov prestavujeme rôzne možnosti využitia internetu vecí, ktoré následne transformujeme na riešenia pripravené na komerčné využitie.

Wolfgang Möller globálny riaditeľ pre samostatné odvetvia a internet vecí

Rozbehnite svoj projekt IoT s nami

Bez ohľadu na to, v akej fáze sa práve nachádzate, pomôžeme vám s transformáciou na inteligentný podnik. Projekty IoT realizované spoločnosťou NTT DATA Business Solutions nevyžadujú veľké úvodné investície a zbytočné migrácie. Naši klienti často začínajú v malom, testujú rôzne scenáre a následne si vyberú ten, ktorý je pre nich najvýhodnejší. Bez ohľadu na to, či chcú optimalizovať len jednu pobočku alebo transformovať celú firmu, naše projekty sú vždy prispôsobené tak, aby klientom priniesli hmatateľné výsledky. Budeme stáť pri vás už od začiatku.

Ak chcete zistiť, akým smerom by sa váš projekt mohol uberať, jednoducho nás kontaktujte online. Porozprávame sa o vašich problémoch, o tom, čo by ste chceli dosiahnuť, a ako vám v tom NTT DATA Business Solutions môže pomôcť. Zistiť viac o poradenstve v oblasti inovácií.

Zistiť viac o poradenstve v oblasti inovácií

Kontaktujte nás

Hľadáte odpovede alebo máte záujem o ďalšie informácie o internete vecí?

Kontaktujte ma ešte dnes a porozprávame sa o vašich problémoch, o tom, čo by ste chceli dosiahnuť, a ako vám v tom môžeme pomôcť.