NTT DATA Business Solutions

Automatizujte opakujúce sa úlohy pomocou robotickej automatizácie procesov

Zistite, ako technológia RPA zjednodušuje prácu pomocou inteligentnej automatizácie procesov

Robot visualizing robotic process automation.
The Impact of RPA on Businesses
Watch on The Impact of RPA on Businesses

Čo je robotická automatizácia procesov?

Robotická automatizácia procesov (RPA) je softvér používaný na automatizáciu opakujúcich sa úloh, ktoré možno opísať pravidlami – napr. presúvanie súborov a priečinkov alebo získavanie údajov z dokumentov. Namiesto toho, aby tieto úlohy vykonávali ľudia, RPA boty ich môžu vykonávať na požiadanie za zlomok času, ktorý by takáto úloha obvykle zabrala.

Sú nástrojom, ktorý podnikom umožňuje zefektívniť prevádzku pomocou inteligentnej automatizácie. Sú jednoducho nastaviteľné a fungujú na ľubovoľnej platforme.

Aké úlohy dokážu RPA boty automatizovať?

Opakujúce sa a manuálne úlohy
Eliminácia ľudských chýb
Rozsiahle úlohy
Šetrenie času
Úlohy vo viacerých systémoch
Zjednodušenie prevádzky

Aké výhody ponúka robotická automatizácia procesov?

 • Rýchlosť procesov je podstatne vyššia ako pri manuálnom spracovaní.
 • Boty sú k dispozícii nepretržite.
 • Rutinné úlohy sa vždy vykonávajú rovnakým spôsobom.
 • Boty dodržiavajú zákonné požiadavky a uchovávajú údaje potrebné v rámci kontrol a auditov.
 • Boty nerobia chyby, ktoré robia ľudia – napr. preklepy.
 • Používané staršie systémy nie sú týmto systémom nijako ovplyvňované, čím sa znižuje zaťaženie IT.
 • Zamestnanci môžu viac času venovať užitočnejším úlohám, ktoré ich viac napĺňajú.
Pomáhame vám s inteligentnou automatizáciou. Šetrite náklady a eliminujte ľudské chyby pomocou RPA.
Riešenia RPA znižujú objem manuálnych prác a uvoľňujú cenné zdroje v rámci celého podniku.

Softvér RPA prináša až 60 % úsporu času

Keďže holandskej spoločnosti Mechan Groep, ktorá je dodávateľom popredných svetových značiek v oblasti výroby traktorov a poľnohospodárskeho vybavenia, ročne prichádza až 15 000 faktúr, ich manuálne spracovanie predstavuje obrovské množstvo práce. Spoločnosť si musela vybrať, či prijme viac zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať bežné spracovávanie faktúr, alebo proces prenechá softvérovým robotom, ktoré úlohu zautomatizujú a zjednodušia. Mechan Groep sa preto rozhodla zaviesť riešenie it.capture od spoločnosti NTT DATA Business Solutions, ktoré je založené na robotickom softvéri a umelej inteligencii. Používaním riešenia it.capture sme ušetrili 60 % času, ktorý sme predtým potrebovali na vytváranie faktúr.

Prečítajte si o úspechu nášho zákazníka

Nilfisk A/S

Týmto robotickým riešením som jednoducho nadšená. Digitalizuje naše spracovanie objednávok, znižuje počet závažných chýb a v konečnom dôsledku je potrebných menej zdrojov, ktoré tak môžeme využiť na optimalizáciu služieb zákazníkom.

Lena Melander Projektová manažérka, služby zákazníkom v severskej oblasti, Nilfisk A/S

Prečítať celý príbeh

Príklady robotickej automatizácie procesov

Softvér RPA je flexibilný a možno ho aplikovať na veľmi rôznorodé obchodné procesy na dosiahnutie množstva rozličných cieľov. Tu je niekoľko príkladov toho, čo by RPA boty mohli robiť pre vás:

 • spúšťanie rôznych aplikácií a automatické prihlasovanie
 • otváranie e-mailov a príloh,
 • kopírovanie a vkladanie údajov a presun súborov a priečinkov,
 • spracovávanie údajov na základe logických pravidiel alebo vykonávanie výpočtov,
 • extrakcia údajov z dokumentov, vypĺňanie formulárov, spájanie údajov z viacerých zdrojov,
 • extrakcia a vkladanie údajov do výkazov alebo údajových hárkov,
 • dopĺňanie informácií na základe vyhľadávania údajov na webe vrátane sociálnych médií,
 • integrácia s podnikovými nástrojmi prepojením na aplikačné programové rozhranie systému alebo čítanie a zápis údajov z/do databáz.

Zistite, čo naši špecialisti hovoria o robotickej automatizácii procesov

Čo je to hyperautomatizácia?

Hyperautomatizácia je jedným z najdôležitejších 10 technologických trendov spoločnosti Gartner na roky 2020 a 2021. Hyperautomatizácia je založená na myšlienke, že každý proces, ktorý je možné automatizovať, by mal byť automatizovaný. Tento proces vyžaduje a kombinuje niekoľko technológií, ako je robotická automatizácia procesov, strojové učenie, konverzačná umelá inteligencia a riadenie obchodných procesov a jeho výsledkom je komplexný agilný a dobre prispôsobiteľný produkt. Spoločnosť Gartner očakáva, že do roku 2024 sa podnikom vďaka zavádzaniu hyperautomatizácie a úpravám prevádzkových procesov podarí ušetriť až 30 % prevádzkových nákladov.

Kognitívna RPA využíva technológie umelej inteligencie ako strojové učenie na to, aby sa postupne zlepšovala.

Čo je kognitívna RPA?

Pokročilejší RPA softvér, niekedy označovaný aj ako „kognitívna RPA“ technológia, prepožičiava RPA botom schopnosti umelej inteligencie. Vďaka analýze textu a strojovému učeniu tieto boty dokážu napríklad čítať a vyvodzovať závery aj z neštruktúrovaných údajov, ako je e-mail, ktorý dokonca môže obsahovať pravopisné chyby. Boty dokážu automaticky vložiť dôležité informácie z takéhoto e-mailu do iného dokumentu alebo štruktúrovaného formulára. To je len jeden z množstva príkladov, ako možno RPA boty využiť. S využitím umelej inteligencie sa boty dokážu učiť a zlepšovať, pričom vykonávanie ich úloh je čoraz efektívnejšie.

Prehľad informácií o technológii RPA

Robotická automatizácia procesov zvyšuje hodnotu vášho systému SAP S/4HANA.

Webinár na vyžiadanie: Využívajte umelú inteligenciu, RPA a strojové učenie v kombinácii so systémom SAP S/4HANA

V tomto online webinári sa s vami náš špecialista Adrian Kostrz podelí o svoje skúsenosti s balíkom inteligentných riešení SAP S/4HANA a jeho funkciami existujúcimi vďaka umelej inteligencii, strojovému učeniu a robotickej automatizácii procesov. Zistite, ako tieto pokročilé technológie dopĺňajú skladačku s názvom inteligentný podnik a ako ich možno jednoducho prispôsobiť vášmu modelu podnikania a vašim procesom.

Sledovať na vyžiadanie

Zautomatizujte svoj fakturačný a schvaľovací proces pomocou RPA

Naše riešenie it.document výrazne zjednodušuje fakturáciu a správu schválených dokumentov. Je založené na RPA softvéri, kognitívnej technológii a umelej inteligencii a zlepšuje sa s každým spracovaným dokumentom.

Zistiť viac o balíku programov na spracovanie dokumentov it.document

Začnite s nami realizovať svoj RPA projekt o menej ako 5 týždňov.

RPA boty dokážu do vášho podniku vrátiť rýchlosť, presnosť a efektivitu. Spoločnosť NTT DATA Business Solutions má zasa skúsenosti a odborné zázemie, aby takýto projekt dokázala zrealizovať. Naša overená RPA metodológia pokrýva celý životný cyklus bota. Definuje jednoznačné činnosti, výsledky projektu a úlohy v každej fáze životného cyklu bota. S využitím osvedčených postupov pripravíme overenie navrhovaného riešenia v rámci komplexnej analýzy a návrh všetkých RPA procesov vo vašej firme, ako aj plne funkčného RPA bota, pričom celý tento proces netrvá dlhšie ako 5 týždňov.

Kontaktujte nás

Hľadáte odpovede alebo máte záujem o ďalšie informácie o robotickej automatizácii procesov?

Kontaktujte ma ešte dnes a porozprávame sa o vašich problémoch, o tom, čo by ste chceli dosiahnuť, a ako vám v tom môžeme pomôcť.