NTT DATA Business Solutions

Ako konverzačná umelá inteligencia zvyšuje spokojnosť zamestnancov a zákazníkov

Podniky a startupy využívajú chatboty a digitálnych ľudí, aby zvýšili svoju produktivitu a získali viac času na plnenie zmysluplných úloh. Zistite, ako funguje konverzačná umelá inteligencia a akú úlohu by mohla plniť vo vašej organizácii.

Pozrite si náš webinár na vyžiadanie

Kia Mia on a smartphone screen.

Čo je konverzačná umelá inteligencia?

Ak ste sa niekedy na váš smartfón alebo inteligentný reproduktor obrátili s frázou „OK Google“ alebo ak ste sa hlasovej asistentky Siri spýtali, kedy máte ďalšiu poradu, už viete, čo konverzačná umelá inteligencia dokáže. Táto podmnožina funkcií umelej inteligencie umožňuje veciam porozumieť tomu, čo hovoríme, a rozprávať sa s nami. Jedna z týchto funkcií nesie názov spracovanie prirodzeného jazyka (NLP). Konkrétne definuje spôsob, akým počítače spracúvajú a analyzujú slová, ktoré povieme alebo napíšeme. Konverzačná umelá inteligencia je zároveň jedným z druhov strojového učenia. Inak povedané, je to technológia, ktorá sa neustále zlepšuje, pretože sa učí na základe každej informácie, ktorú dostane. Digitálni ľudia a chatboty dokážu zlepšovať skúsenosť zákazníkov a zamestnancov práve vďaka konverzačnej umelej inteligencii.

Graphic about application areas of digital humans

Prečo podniky v rôznych oblastiach podnikania využívajú konverzačnú umelú inteligenciu

Použitie konverzačnej umelej inteligencie sa už neobmedzuje len na najväčšie technologické firmy. Technológie automatického rozpoznávania reči, chatboty a digitálnych asistentov používajú všetky priemyselné odvetvia, veľké aj stredne veľké podniky a dokonca aj startupy, aby pomocou nich zlepšovali životy svojich zákazníkov a zamestnancov.

Okrem prezentácie produktov a odpovedania na otázky týkajúce sa nákupu dokážu digitálni ľudia urýchliť a zjednodušiť aj ďalšie procesy obsluhy zákazníka. Nie vždy je možné mať zamestnanca vo výdajni cestovných lístkov o tretej ráno, digitálny človek tam však byť môže. Pracovníci turistického informačného centra môžu mať zasa problém pomôcť turistovi, ktorý neovláda anglický jazyk. Digitálny človek však môže mať schopnosť komunikovať a tlmočiť prakticky v ľubovoľnom jazyku.

Staňte sa inteligentným podnikom využívajúcim chatboty a technológiu umelej inteligencie.

Ako chatboty zlepšujú zákaznícku skúsenosť

Konverzačná umelá inteligencia v podobe chatbota alebo virtuálneho asistenta šetrí zákazníkom čas, ktorý by inak museli stráviť prehliadaním zložitej webovej stránky, pretože svoju požiadavku môžu zadať pomocou textovej správy.

Chatboty vám zároveň dokážu ušetriť zdĺhavé telefonáty s linkou telefonickej podpory. Ťažko nájdete niečo frustrujúcejšie ako nekonečné čakanie na linke zákazníckej podpory nasledované dvadsiatimi otázkami na overenie vašej identity. Tento problém vzniká často, keď firma veľmi rýchlo rastie a nedokáže primerane rýchlo rozširovať tím podpory zákazníkov. Preto mnoho podnikov v súčasnosti využíva boty a softvér na rozpoznávanie hlasu, pomocou ktorých automatizuje najbežnejšie úlohy bez toho, aby zákazníci museli dlho čakať. Vďaka tomu môžu pracovníci centra telefonickej podpory prejsť na predajné pozície, kde môžu obsluhovať zákazníkov, ktorí majú vážny záujem o tovar a ktorí už komunikovali s chatbotom.

Pretože chatboty sú založené na technológii strojového učenia, vo svojej práci sa postupne zdokonaľujú. Vďaka tomu dokážu postupne riešiť čoraz viac požiadaviek zákazníkov v čoraz kratšom čase, čím zvyšujú spokojnosť zákazníkov a odbremeňujú zamestnancov.

Digitálni ľudia šetria náklady, zabraňujú vzniku ľudských chýb a dokážu pomôcť prakticky v ľubovoľnej oblasti.
Zlepšite svoje služby zákazníkom pomocou digitálnych ľudí a konverzačnej umelej inteligencie.

Digitálny človek: Vývoj chatbotov s technológiou umelej inteligencie

Aj keď pomocou nich možno vyriešiť veľa problémov, chatboty komunikujúce pomocou textových správ majú jedno obmedzenie. Nedokážu sprostredkovať empatiu a pocit osobného kontaktu, ktorý vzniká pri komunikácii tvárou v tvár. Mikrovýrazy tváre, očný kontakt, jazyk tela a oblečenie majú pri konverzácii oveľa väčší význam, ako si myslíme. Na vyriešenie tohto problému začala spoločnosť NTT DATA Business Solutions vyvíjať chatbota, ktorý má podobu animovanej osoby. Digitálni ľudia nám pomáhajú byť empatickejší pri komunikácii s počítačom, a nájsť potrebné informácie bez frustrácie, ak celý proces trvá dlhšie, ako sme očakávali.

Okrem toho, že je príjemnejší na pohľad, digitálny avatar spoločnosti NTT DATA Business Solutions využíva na identifikovanie ľudí a interpretáciu ich pocitov rozpoznávanie tvárí a automatické rozpoznávanie reči. Tak ako to robia v rámci rozhovoru ľudia, aj digitálny avatar dokáže prispôsobovať tón hlasu a reč tela situácii. Okrem toho si vďaka softvéru na rozpoznávanie reči dokáže pamätať predchádzajúce konverzácie, vďaka čomu odpadá únavný proces opakovania už známych informácií.

Zistite viac o našom riešení digitálneho človeka
Konverzačná umelá inteligencia zlepšuje vaše služby zákazníkom.

Webinár na vyžiadanie: Digitálni ľudia ako revolúcia v CRM

Náš špecialista Thomas Nørmark, Globálny riaditeľ pre umelú inteligenciu a robotiku, vám predstaví svet konverzačnej umelej inteligencie. Zistite, ako sa dostať na špičku v oblasti inovácií s využitím komunikačných schopností digitálnych ľudí a ako vám pomôžu zlepšiť vaše služby zákazníkom.

Sledovať na vyžiadanie
Improving Customer Service with Avatar Technology – Innovation to the Point
Watch on Improving Customer Service with Avatar Technology – Innovation to the Point

Ako spoločnosť Kia Motors zlepšila svoje služby zákazníkom s pomocou konverzačnej umelej inteligencie

NTT DATA Business Solutions vyvinula pre spoločnosť Kia Motors, digitálneho človeka menom „Kia Mia“, ktorý našiel uplatnenie vo výstavných priestoroch spoločnosti, kde víta prichádzajúcich zákazníkov a odpovedá aj na zložité otázky. Ak sa vo výstavných priestoroch nachádza viac zákazníkov ako predajcov, Mia dokáže iniciovať predajný proces a poskytovať informácie rýchlejšie, ako to dokáže človek.

Zistiť viac o Kia Mia Innovation Case
Personalized Education with the AI Learning Helper
Watch on Personalized Education with the AI Learning Helper

Digitálny avatar pomáha pri domácom vyučovaní žiakov

Technológie umelej inteligencie, napr. digitálne avatary, dokážu pomáhať deťom aj učiteľom s personalizovaným vzdelávaním. V tomto príklade náš vzdelávací asistent s podporou umelej inteligencie pomáha deťom zlepšovať sa v čítaní. Systém dokáže žiakom pomôcť so slovíčkami, výslovnosťou aj s pochopením príbehu. Digitálny avatar dokáže klásť otázky aj odpovedať na otázky a vie detegovať emócie.

Riešenie zároveň ponúka učiteľom v prehľadnej forme informácie o tom, ako sa jednotliví žiaci učia a zlepšujú.

Zvýšte produktivitu svojich zamestnancov pomocou chatbotov a digitálnych ľudí.
Podporte svojich zamestnancov a pracovníkov novými inteligentnými technológiami s využitím konverzačnej umelej inteligencie.

Ako konverzačná umelá inteligencia zlepšuje skúsenosť zamestnancov

Konverzačná umelá inteligencia dokáže zvýšiť aj produktivitu vašich zamestnancov. Na pracovisku bežné úlohy ako vypĺňanie pracovných výkazov, získavanie informácií o dovolenkách z personálneho oddelenia alebo vyžiadanie návodu na obsluhu tlačiarne z IT oddelenia často odpútavajú pozornosť zamestnancov od dôležitejších úloh. Teraz si predstavte, ako to ovplyvňuje všetkých členov vášho tímu. Ak by ste mohli s počítačom komunikovať pomocou textových správ rovnako, ako komunikujete s kolegami, a počítač by automaticky dokázal zadanú úlohu splniť, predstavte si, koľko času by ste získali na plnenie zmysluplnejších úloh. Zavedenie takéhoto systému v rámci celej organizácie by prinieslo zásadné zvýšenie produktivity a ešte niečo navyše. Vytvorením priestoru na dôležité a náročné pracovné úlohy budú vaši zamestnanci spokojnejší so svojou prácou a zvýši sa ich vernosť voči firme.

Ako môžu vaši zamestnanci profitovať z využitia digitálnych ľudí? Zachovať si profesionálny prístup a optimizmus počas dlhej pracovnej zmeny je často pre zamestnancov v prvej línii náročné. Digitálny človek však dokáže odbremeniť vašich najviac vyťažených zamestnancov a poskytnúť im priestor na kreatívnejšie a produktívnejšie činnosti, ktoré majú zásadnejší vplyv na rast vašej organizácie. Digitálni ľudia tiež znižujú náklady spojené so sústavným náborom a zaškoľovaním nových zamestnancov a umožnia vašej firme rásť rýchlejšie ako doteraz. Vďaka digitálnemu človeku, ktorý pomáha vedúcemu vašej pobočky, môžete otvoriť ďalšiu pobočku a ponúkať služby zákazníkom, aj keď ešte stále prebieha nábor. Okrem toho, tým, že vaši zamestnanci budú plniť zmysluplnejšie úlohy, zvýši sa ich spokojnosť so zamestnaním a zníži sa fluktuácia, vďaka čomu ušetríte náklady na školenia nových zamestnancov.

Zistite, ako chatboty dokážu automatizovať personalistiku v systéme SuccessFactors.

Naše riešenie digitálneho človeka – it.human platform

Digitálni ľudia dokážu vytvárať emočné prepojenie vďaka použitiu strojového učenia, rozpoznávania reči, spracovaniu prirodzeného jazyka a konverzačnej umelej inteligencii. Pretože emócie sú kľúčovým faktorom pri poskytovaní služieb zákazníkom a jedným z hlavných faktorov rozhodujúcich o kúpe, určite vás neprekvapí, že digitálni ľudia dosahujú lepšie výsledky ako tradičné samoobslužné portály a chatboty. Spoločnosť NTT DATA Business Solutions vyvinula platformu it.human, v rámci ktorej si zákazníci môžu vytvárať vlastných digitálnych ľudí podľa svojich potrieb. Potrebujete digitálneho recepčného? Digitálneho poradcu predaja? Digitálneho sprievodcu?

Naša platforma digitálnych ľudí v súčasnosti pokrýva rôzne scenáre, napr. maloobchodné predajne, recepcie, pracoviská vo verejnom sektore, hotely, letiská a mnoho ďalších. Zistite viac o funkciách a možnostiach nášho riešenia avataru v ľudskej podobe.

Navštívte náš AddStore

Začnite svoj projekt umelej inteligencie – inovujte spoločne s nami

Myslíme si, že umelá inteligencia by sa nemala používať len preto, lebo je to práve trendové. Inovácie by mali prinášať hodnotu. V spoločnosti NTT DATA Business Solutions riešime reálne problémy. Úzko s vami spolupracujeme, aby sme našli inovatívne spôsoby, ako vášmu podniku priniesť vyšší zisk. Vďaka desaťročiam práce pre zákazníkov využívajúcich systémy SAP aj systémy iných výrobcov sa v prvej fáze usilujeme o vytvorenie vzťahu na základe dôvery. Ponúkame vám skúsenosti z realizácie úspešných SAP projektov v rôznych odvetviach a krajinách v podobe nových nápadov pre váš podnik. Spoločne integrujeme nové technológie do vašej SAP alebo IT infraštruktúry a tvoríme tak hodnoty. Optimalizujeme a rozširujeme vaše existujúce procesy alebo pre vás navrhneme úplne nové produkty a služby.

Zistiť viac o poradenstve v oblasti inovácií

Zistite, čo naši odborníci hovoria o AI

Kontaktujte nás

Hľadáte odpovede alebo máte záujem o ďalšie informácie o konverzačnej umelej inteligencii?

Kontaktujte ma ešte dnes a porozprávame sa o vašich problémoch, o tom, čo by ste chceli dosiahnuť, a ako vám v tom môžeme pomôcť.