NTT DATA Business Solutions

Prepravujte tovar s istotou

V Európe sa približne tri štvrtiny tovaru prepravujú nákladnými autami. Predstavte si, že by sme dokázali sledovať tovar v týchto vozidlách s takou presnosťou, že by ich poloha dokázala iniciovať výrobu ďalších tovarov nižšie v dodávateľskom reťazci

An expanded track-and-trace brings greater insights from external logistics.
Enabling Precise Track and Trace with the Logistics Bridge - Innovation to the Point
Watch on Enabling Precise Track and Trace with the Logistics Bridge - Innovation to the Point

Logistics Bridge Case

Už nehovoríme len o automatizovanej výrobe v jednom závode, ale o integrovaných procesoch dodávateľského reťazca naprieč viacerými závodmi v rôznych mestách v rámci krajiny alebo dokonca celého kontinentu.

Naše riešenie vychádza z jednoduchého QR kódu a dáva mu „vedomie“.

Čo ak by sledovanie tovaru bolo presné do takej miery, že by sme sa mohli spoľahnúť na dodávku tovaru tak, ako sa môžeme spoľahnúť na pohyb tovaru na dopravníkovom páse?

Mark Albrecht, vedúci pre inovatívne technológie v našej spoločnosti, vysvetľuje, ako presnejšie automatické sledovanie tovaru dokáže odstrániť neistotu pri dodávkach a zmeniť spôsob výroby produktov.

Wolfgang Möller, NTT DATA Business Solutions

Predstavte si zákazníka, ktorý vie, že jeho tovar sa práve nachádza niekde v zápche, a chápe, že jeho produkt sa omešká. Transparentnosť, ktorú prináša systém Logistics Bridge, odstraňuje moment prekvapenia a zákazník môže meniť plány zásobovania a upravovať svoje ďalšie procesy podľa potreby.

Wolfgang Möller, globálny riaditeľ pre samostatné odvetvia a internet vecí

To Trust a Venture

V globálnych dodávateľských reťazcoch často neočakávané zdržania spôsobené ľudskou chybou alebo prírodnou katastrofou ešte viac zhoršujú problém s nedostatkom transparentnosti. Budovanie dôvery je často tou najťažšou úlohou.

Myšlienka: Využiť systém SAP Leonardo, mobilnú technológiu a snímače na kontrolu chladiaceho reťazca a otrasov a cloudové služby SAP na vytvorenie systému vyhľadávania a sledovania s takým presným určením polohy a dokumentáciou, aby sa nemohlo stať, že neviete, kde a v akom stave sa tovar práve nachádza.

Smart Logistics – Digital Twin Technology
Watch on Smart Logistics – Digital Twin Technology

The Story Behind

Our solution comes to life when corresponding sensors pass one another. One sensor, a tiny box containing a Bluetooth beacon, a thermometer, and a shock detector – all with five years of battery life – is perfect for attaching to a pallet. The second sensor, housing a corresponding Bluetooth beacon and a sim card, sends a signal whenever its near one of the little boxes. We might place these mobile-enabled sensors on the door of a warehouse or on a truck. With SAP Cloud technology, our sensors can track the location of a pallet of goods down to the minute. We call the solution a Logistics Bridge. What was once a supply chain has become an end-to-end logistics flow.

Logistics Bridge spoločnosti itelligence – zo skladu do skladu s presnosťou na jednu minútu.

IoT to the Point.

Existujúce technológie na vyhľadávanie a sledovanie tovaru zmenili spôsob sledovania tovaru skladmi, ich integrácia je však veľmi komplikovaná. My sme použili tieto technológie používané skladmi a zjednodušili sme ich používanie. Naši zákazníci sú nadšení z nízkych prevádzkových nákladov a oveľa vyššej transparentnosti. Snímače sú obzvlášť dôležité pri preprave krehkých tovarov citlivých na zmeny teploty a nešetrné zaobchádzanie.

Systémy Logistics Bridge sú príkladom toho, ako už dnes možno inovovať logistické riešenia.

To sú zmysluplné inovácie.

We work closely with you and identify innovative ways through co-innovation

Ďalšie príklady: Inovácie zavádzané v spolupráci so zákazníkom

Systém Logistics Bridge je len jedným príkladom toho, ako možno skúsenosti so strojovým učením a technológiou internetu vecí preniesť do inovatívneho produktu. Neustále vyhľadávame projekty, kde naše skúsenosti môžu prispieť k tomu, aby sa z dobrého nápadu stal vynikajúci produkt.

 

Pozrite sa, ako môžeme spoločne vytvárať inovácie

More Stories: A Series of Co-Innovation

Kontaktujte nás ešte dnes

Hľadáte odpovede alebo máte záujem o ďalšie informácie o tom, ako prepravovať tovar s istotou? Potrebujete podrobnejšie informácie od našich odborníkov alebo sa chcete zaregistrovať na niektorý z našich seminárov?

Kontaktujte nás a my vám radi poradíme.

Wolfgang Möller

Wolfgang Möller

Global Director Innovation & Technology Adoption