SAP IBP

W jaki sposób platforma SAP IBP umożliwia optymalizację procesu planowania?

Planowanie popytu, sprzedaży i zapasów pozwala nie tylko szybciej reagować na zmiany na rynku, ale również stanowi jedno z narzędzi optymalizujących koszty działania przedsiębiorstwa. Proces ten powinien być jednak zintegrowany oraz oparty na danych generowanych w czasie rzeczywistym. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, SAP proponuje nowe rozwiązanie – platformę umożliwiającą elastyczne zarządzanie procesami w całym łańcuchu dostaw.

Z artykułu dowiesz się:

  • jak skutecznie zarządzać cyfrowym łańcuchem dostaw?
  • czym jest zintegrowane planowanie biznesowe (IBP)?
  • jakie korzyści daje zaawansowane planowanie w systemie SAP?

Rewolucja przemysłowa 4.0 a cyfrowy łańcuch dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga integracji wielu procesów biznesowych – począwszy od planowania zapasów, poprzez produkcję, aż po transport. W każdym z tych obszarów należy uwzględnić dużą ilość informacji pochodzących z różnych źródeł i dotyczących różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Prawidłowa i, co najważniejsze, szybka analiza tych danych, pozwala podejmować trafne decyzje biznesowe, dotyczące m.in. optymalizacji poziomu zapasów czy skrócenia czasu dostawy produktu do klienta. Nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiają nie tylko bierne śledzenie zdarzeń w łańcuchu dostaw, ale również ich aktywne planowanie, prognozowanie i analizowanie w czasie rzeczywistym, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia jakości obsługi klienta.

Zintegrowane planowanie jako podstawa decyzji biznesowych

Zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga całościowego spojrzenia na procesy w nim zachodzące. Badania przeprowadzone w 2017 r. w ramach panelu Business Performance Benchmarking firmy SAP wykazały, że 71% klientów chciałoby mieć możliwość oceny wielu różnych scenariuszy planowania dostaw, natomiast dla ⅔ badanych ważne jest również zintegrowane analizowanie procesów zachodzących w całym łańcuchu dostaw.

SAP IBP

Rysunek 1. Firmy dostrzegają potrzebę integracji procesów w łańcuchu dostaw

Wielowymiarowa analiza łańcucha dostaw pozwala lepiej rozpoznawać trendy popytu, dostosowując do nich plany operacyjne. Ułatwia ona również identyfikowanie nisz rynkowych i doskonalenie standardów ich obsługi. Całościowe spojrzenie na łańcuch dostaw pozwala też lepiej rozumieć zachodzące w nim zmiany. Dzięki temu firma zyskuje możliwość elastyczniejszego modyfikowania strategii dostaw. Z perspektywy przedsiębiorstwa przyjęcie takiej orientacji wpływa na zwiększenie elastyczności produkcji oraz umożliwia silniejszą koncentrację na najbardziej dochodowych obszarach funkcjonowania.

Podstawowym problemem związanym z funkcjonowaniem firm produkcyjnych, które chcą tworzyć elastyczne łańcuchy dostaw, jest podejmowanie szybkich i trafnych decyzji biznesowych w oparciu o jak najnowsze informacje napływające z rynku. To z kolei wymaga wykorzystywania zaawansowanych technologicznie narzędzi, które są w stanie analizować dane z różnych źródeł w czasie rzeczywistym. Taką możliwość dają m.in. systemy ERP, pozwalające na zintegrowanie wszystkich procesów w przedsiębiorstwie dzięki wykorzystywaniu wspólnej bazy danych. Zaawansowane planowanie w ERP przynosi szereg korzyści m.in. w takich obszarach jak prognozowanie popytu, planowanie produkcji, a także planowanie zaopatrzenia.

Lepsze planowanie wymaga integracji danych z różnych źródeł

Potrzeby związane z optymalizacją procesów planowania już od dłuższego czasu stanowiły przedmiot zainteresowania ekspertów z SAP – lidera rozwiązań biznesowych z ponad 45-letnim doświadczeniem. Nowe rozwiązania opracowywane są na podstawie informacji pochodzących od partnerów wdrożeniowych. Dzięki temu są one dobrze dostosowane do obsługi coraz bardziej złożonych procesów biznesowych. Systemy SAP, takie jak SAP Leonardo, w zintegrowany sposób wspierają procesy pozyskiwania i przetwarzania informacji pochodzących m.in. z maszyn i z rynku, pozwalając efektywnie przekształcać suche dane w czytelne informacje biznesowe.

Dziś technologia staje się także orężem w rękach planistów, dając użytkownikowi możliwość analizy, prognozowania i optymalizacji procesów. Taką funkcjonalność ma SAP IPB (SAP Integrated Business Planning) – działająca w chmurze platforma oparta na technologii Internet of Things (IoT). Rozwiązanie integruje zbiór wyspecjalizowanych aplikacji, umożliwiając wymianę danych między różnymi systemami biznesowymi. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzanie zaawansowanych analiz predykcyjnych. Mają one znaczenie nie tylko z perspektywy oceny ryzyka biznesowego, ale również elastycznego reagowania na zmiany w łańcuchu dostaw.

 

sap ibp video

 

Kluczowe komponenty platformy SAP IBP

SAP IBP to zintegrowana platforma używająca interfejsu Excela, która pomaga usystematyzować procesy planowania zachodzące w całym łańcuchu dostaw, a także wymieniać informacje między użytkownikami. Środowisko platformy osadzone jest na bazie danych SAP HANA, dzięki czemu ma ona możliwość przetwarzania dużej ilości danych w technologii in-memory.

Platforma integruje również zestaw gotowych rozwiązań, które użytkownik może swobodnie skonfigurować. Wszystkie moduły opracowano zgodnie z zasadami user friendly, dzięki czemu poszczególne aplikacje działają w sposób intuicyjny.

SAP IBP wspiera zarządzanie procesami w obszarze planowania popytu, produkcji, sprzedaży, a także optymalizacji poziomu zapasówKluczowymi komponentami platformy są:

  • Supply Chain Control Tower – aplikacja zapewniająca dostęp do wszystkich bieżących informacji, a w tym ostrzeżeń dotyczących funkcjonowania łańcucha dostaw, wyposażona w przyjazny użytkownikowi webowy interfejs.
  • Sales and Operations – moduł pozwalający tworzyć zintegrowane plany strategiczne i taktyczne na podstawie danych pochodzących z planów sprzedażowych, finansowych i produkcyjnych.
  • Demand – zaawansowany moduł umożliwiający prognozowanie trendów popytu w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej na podstawie zaawansowanych analiz statystycznych.
  • Inventory – aplikacja pozwalająca użytkownikowi wyznaczyć optymalny poziom zapasów, uwzględniając priorytety zamówień.
  • Response and Supply – moduł pozwalający śledzić w czasie rzeczywistym zdarzenia zachodzące w całym łańcuchu dostaw, a także tworzyć plany dostaw, uwzględniając zdefiniowane priorytety oraz ograniczenia łańcucha dostaw.

SAP IBP

Rysunek 3. Komponenty platformy

Korzyści wynikające z zaawansowanego planowania za pomocą SAP IBP

Wykorzystywanie platformy SAP IBP do planowania procesów i zarządzania ich przebiegiem przynosi szereg korzyści. Jedną z ważniejszych zalet tego rozwiązania jest analizowanie danych w czasie rzeczywistym. Umożliwia to szybsze reagowanie na zmiany popytu oraz zakłócenia występujące na różnych poziomach łańcucha dostaw. Platformę można również zintegrować z innymi systemami SAP, systemami trzecimi, a nawet zewnętrznymi aplikacjami. Taka funkcjonalność pozwala na elastyczniejszą agregację danych, ale również zwiększa jakość przygotowywanych symulacji i dokładność prognozowania.

Platforma jest rozwiązaniem opartym na chmurze, do którego dostęp możliwy jest także z poziomu urządzeń mobilnych. SAP IBP jest wyposażony w przyjazny użytkownikowi interfejs webowy, którego obsługa jest bardzo intuicyjna. Pozwala też na efektywne zarządzanie przepływem pracy. Poszczególnym użytkownikom korzystającym z platformy można nadawać różne uprawnienia.

Przyszłość to zaawansowane planowanie w chmurze

Rozwiązania IT pozwalające na zaawansowane planowanie są w stanie dostarczyć firmom szereg wymiernych wartości. Poprzez objęcie analizą całego procesu umożliwiają one lepsze prognozowanie i szybsze reagowanie na nowe okazje pojawiające się na rynku. Z drugiej strony optymalizują one procesy wewnętrzne. Przykładem jest planowanie produkcji w SAP IBP, które dzięki funkcjonalności systemu stało się jeszcze bardziej zorientowane na faktyczne potrzeby klienta.

Proponowane przez SAP rozwiązanie jest niewątpliwie propozycją godną uwagi. Potwierdzają to m.in. wyniki raportu Magic Quadrant for Supply Chain Planning System of Record opublikowanego przez firmę badawczą Gartner, w którym platforma IBP od SAP zyskała status lidera w swojej kategorii. Co więcej, wykazano, że przedsiębiorstwa wykorzystujące to rozwiązanie odnotowały poprawę wskaźników związanych z przychodami, marżą, obsługą zapasu w magazynie, a także obsługą klienta.

Masz pytanie dotyczące SAP EWM? Skontaktuj się z nami!

Krystian Stypczyński
Krystian Stypczyński
Consulting Senior Manager

Krystian Stypczyński od 15 lat związany jest z obszarem logistyki w firmach produkcyjnych. Menedżer Zespołu Konsultingu w firmie NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. Przez ostatnie lata Senior Konsultant specjalizujący się w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw w SAP. Obecnie odpowiedzialny za kierowanie Zespołem Konsultantów modułów logistycznych w SAP S/4HANA. Aktualnie zaangażowany w polskie i zagraniczne implementacje SAP S/4HANA. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas