NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions | Aralık 15, 2023

İnsan Kaynaklarında Yapay Zeka: İş Dinamiklerini Yeniden Şekillendiren Geleceğe Yönelik İK Trendleri

Günümüz iş dünyası , teknolojik gelişmelerin önderdiğinde sürekli değişen bir yolculukla ilerliyor. Şirketlerin başarısında kritik bir etkiye sahip olan IK uygulamaları, iş gücünü yönlendirmek, şekillendirmek ve sürdürülebilir başarıya ulaşmak için bu yolculukta önemli bir rol oynuyor.

Geleceğe Yönelik İK Trendleri

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

Şirketler, farklı kültürlerden, yaş gruplarından ve yetenek seviyelerinden gelen çalışanların istihdamıyla güçlü bir iş gücü yaratmak için politikalar geliştirmektedir. IK profesyonelleri Bu şekilde farklı bakış açılarına ve çözüm önerilerine erişim sağlayarak, bu çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyici eğitim programları düzenleyerek hem inovasyonu teşvik ediyor hem de farklılıkları anlayışla karşılayan, herkesin kendini kabul edilmiş ve değerli hissettiği bir şirket kültürü yaratmayı hedefliyor. Bunu sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir fırsat olarak gören ve bu trendlere odaklanan şirketler,  daha adil, sürdürürülebilir ve başarılı işyerleri oluşturuyorlar.

Uzaktan İşe Alım

Uzaktan işe alım, teknolojik ilerlemeler ve değişen iş modelleriyle son dönemde büyük bir popülarite kazandı. Artık işverenler dünyanın dört bir yanındaki yeteneklere erişim sağlayabiliyorlar. Küresel yetenek havuzları, şirketlerin geniş bir coğrafi alana yayılmış yetenekleri biraraya getirmesine olanak tanıyarak, farklı kültürlerden gelen perspektiflerle hem inovasyonu teşvik ediyor hem de daha az fiziksel varlık, daha düşük karbon izi ile sürdürülebilirliğe önemli bir katkı sağlıyor.

Yapay Zeka ve Veri Analitiği

Yapay Zeka ve veri analitiği, insan ve teknoloji odaklı çalışmanın kombinasyonunu sağlamaya çalışan IK profesyonelleri için oyunun kurallarını değiştiriyor. IK Teknolojileri, yapay zeka ve AI kullanımıyla geleneksel IK yöntemlerinden daha modern ve alışılmadık uygulamalara doğru geçerek yeni bir dönem başlatmaktadır ve dijital IK dönüşümünde önemli bir rol oynamaktadır. Bu teknolojiler, daha etkili ve doğru Aday seçimi, verimli işe alım süreçleri, Performans ve yetenek yönetimi gibi alanlarda kullanılarak IK profesyonellerinin daha stratejik planlama yapmalarına ve IK verilerini doğru analiz etmelerine olanak sağlıyor.

İnsan Kaynaklarında Sürdürülebilirlik

Günümüzde artık sürdürülebilirliği, sadece doğal kaynakların kullanımı açısından değil genel olarak kaynakların tüketimi açısından değerlendirdiğimizde, bu önemli kaynaklardan bir tanesinin de insan kaynakları olduğunu unutmamak gerekir. İnsan kaynakları yönetimi, insan sürdürülebilirliğini doğrudan etkilediği için kurumsal sürdürülebilirliğin de önemli bir parçası konumundadır. Bu anlamda, iş dünyasının sürdürülebiliklik hedeflerini gerçekleştirmek, çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla insan kaynakları departmanlarının daha fazla rol üstlenmesi gerekiyor. Kurumların , IK prpfesyonellerinin bu bakış açısıyla, yeşil işe alım stratejileri ile çevresel sürdürülebilirliğe, kapsayıcılığı iş kültürünün bir parçası haline getirmeye, çevresel eğitim ve farkındalık programları ile bu kültürü işyerlerinde teşvik etmeye , IK süreçlerinin ve sistemlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayamaya odaklanmaları ve bu anlamda politikalar oluşturmaları gerekiyor.

Çalışan Sağlığı ve Refahının Önceliklendirilmesi

Sağlıklı ve mutlu çalışanlar, sürdürülebilir bir iş dünyasının temel taşlarıdır. Stres yönetimi, iş-yaşam dengesi, sağlıklı yaşam tarzları gibi faktörlerin iyileştirilmesini içeren bu yaklaşım ile  IK profesyonelleri,  bu konuları daha fazla önemseyerek ve önceliklendirerek hem çalışan motivasyonuna ve bağlılığına, hem de şirketin başarısına katkıda bulunuyorlar.

Çevik İnsan Kaynakları Uygulamaları

Günümüz iş dünyası, hızla değişen bir ortamda faaliyet gösteriyor ve bu değişime ayak uydurabilmek için iş yapma şeklimizi yeniden düşünmemiz gerekiyor. İşte bu noktada çevik IK uygulamaları devreye giriyor. Çevik IK, geleneksel IK süreçlerinden daha hızlı ve esnek bir yaklaşımı temsil ediyor ve bu yaklaşım , değişen iş gereksinimlerine daha iyi uyum sağlama yeteneğini ve iş dünyasının dinamiklerine uyum sağlama kapasitesini artırıyor. Verinin ve kurumsal hafızanın sürdürülebilirliğinin sağlanması için şirketler, değişen ortama uyum sağlama yetkinliklerini arttıran, esnek işe alım ve yetenek geliştirme fırsatları sunan, daha etkili işbirliği ile takım çalışmasını teşvik eden, veri ve analitiği etkin kullanarak karar verme süreçlerini bilgiye dayalı hale getirmeye ve çalışan deneyimini sürekli olarak iyileştirmeye odaklanan sistemleri tercih ediyor.

Merve Chaban

People Solutions Director

Kaynaklar:

Bizimle İletişime Geçin!

NTT DATA’da uçtan uca SAP Success Factors çözümleriyle global trendleri takip ederek müşterilerimizin İK teknolojileri dönüşümüne önderlik ediyoruz ve sürdürlebilir insan kaynakları stratejilerini geliştirmek için çalışıyoruz.

İnsan Kaynakları Yönetimi Blog Yazılarımız

Select a Country
TürkiyeTürkçe