NTT DATA Business Solutions
SAP Logo
SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors: cloudové modulárne riešenie na správu ľudských zdrojov

Zaujmite, rozvíjajte, motivujte a spravujte výkon svojich zamestnancov so softvérom ako službou: je flexibilný, škálovateľný a jedinečný – presne ako váš podnik.

Kontaktujte nás

SAP SuccessFactors je cloudový balík riešení pre správu interakcie s ľuďmi – od náboru zamestnancov cez základné mzdy až po riešenia pre vzdelávanie a rozvoj.
smiling young woman

So softvérom SAP SuccessFactors budú ľudia stredobodom vašej spoločnosti

V čoraz prepojenejšom digitálnom svete majú ľudia viac možností týkajúcich sa výberu zamestnávateľa. Ak chcete byť o krok pred konkurenciou, potrebujete najlepšie talenty, ktoré budú neustále pracovať s využitím celého svojho potenciálu. Ako však môžete vyhrať „súboj o talenty“? A čo je dôležitejšie, ako udržíte plnú angažovanosť svojich zamestnancov?

Odpoveďou je softvér SAP SuccessFactors. Integrovaný cloudový balík riešení pre správu interakcie s ľuďmi (HXM) obsahuje všetky potrebné nástroje a najlepšie technologické riešenia svojho druhu, s ktorými nájdete a angažujete zamestnancov.

So základnými funkciami pre správu ľudských zdrojov a talentov vás softvér SAP SuccessFactors podporí pri vytváraní vynikajúcich podmienok pre zamestnancov. Komplexné procesy a integrované dáta sú základom pre holistickú správu personálu. Preto vaši zamestnanci vždy budú mať k dispozícii správne informácie v správnom čase, vďaka čomu dokážu robiť to, čo sa od nich očakáva. A vaša spoločnosť bude napredovať.

Profitujte z balíka riešení SAP SuccessFactors pre HXM

Môžete si vybrať z obrovskej ponuky modulov a funkcií, ktoré môžete konfigurovať podľa svojich potrieb, a zároveň využijete všetky výhody najnovších technológií. Toto je niekoľko základných bodov na kariérnej ceste zamestnanca:

Nábor a zaradenie sa do spoločnosti

Riešenie pre nábor zamestnancov Recruiting vám umožňuje podstatne zlepšiť viditeľnosť vašej spoločnosti na pracovnom trhu. Integrovaný komplexný súbor nástrojov na výber a analýzu vám pomôže nájsť dokonalých kandidátov pre vaše voľné pracovné miesta.

Po prijatí nových zamestnancov im budete musieť pomôcť zaradiť sa do nového prostredia. Modul pre zaradenie do spoločnosti Onboarding nielenže pomáha novým zamestnancom spojiť sa s ostatnými partnermi a kolegami, ale organizuje tiež úvodné školenie pred prvým príchodom do kancelárie. Tak môžete zabezpečiť plynulý štart v práci bez dlhého školiaceho obdobia.

Základné riadenie ľudských zdrojov a miezd

Vďaka riešeniu Employee Central, ktoré je platformou pre všetky zamestnanecké a organizačné dáta s používateľsky jednoduchým prostredím, dokážu všetci členovia personálu aktualizovať svoje osobné údaje – rýchlo a jednoducho. Toto samoobslužné riešenie šetrí čas aj úsilie zamestnancov a tiež oddelenia ľudských zdrojov.

So mzdovým modulom Payroll môžete zabezpečiť, že všetky vaše výplatné šeky budú presné a vždy dorazia načas. Payroll je bezpečné, škálovateľné a flexibilné riešenie s automatickým súladom s právnymi predpismi a celosvetovým dosahom.

Výkonnosť a kompenzácia

Vďaka výkonnostným cieľom Performance & Goals si vaši zamestnanci budú v plnej miere uvedomovať svoje vlastné úlohy a spoločné ciele spoločnosti. Prostredníctvom neustálej spätnej väzby, ktorá je špecifická pre zamestnanca, získajú ideálnu podporu pri plnení a dokonca prekračovaní očakávaní. Okrem toho dokážete presne merať výkonnosť všetkých členov personálu a vyhodnotiť ich individuálne silné a slabé stránky.

Výnimočné výsledky by mali byť odmenené! Vo vašej spoločnosti by ste sa mali zamerať na propagáciu férovej kultúry, ktorá motivuje k výkonom. Pomocou modulu kompenzácií Compensation, ktorý je prepojený s modulom pre výkonnostné ciele Performance & Goals, budete mať vždy presný prehľad o svojom rozpočte na odmeny, a tak môžete presne určiť, aký vysoký príplatok si každý zamestnanec zaslúžil.

Následníctvo a rozvoj

Vďaka modulom pre následníctvo a rozvoj Succession & Development dokážete rozpoznať špeciálne zručnosti, kritické roly a veľký potenciál – všetko je založené na spoľahlivých dátach. Rozvíjajte talenty efektívne a vyberte ideálne náhrady alebo nasledovníkov spomedzi interných zamestnancov.

Vzdelávanie

Riešenie pre vzdelávanie Learning vám výrazným spôsobom pomôže urýchliť rozvoj zamestnancov. Celé spektrum formálnych, neformálnych, sociálnych a rozšírených vzdelávacích kombinovateľných programov zintenzívni osobné silné stránky zamestnancov a udrží angažovanosť a motiváciu personálu.

Sociálna spolupráca

Nástroj na sociálnu spoluprácu Social Collaboration umožní vašim zamestnancom jednoduché prepojenie s kolegami aj externými partnermi, čím vytvára základy pre efektívnejšiu spoluprácu. Zlepšuje prístup k spoločným informáciám a zvyšuje úspech v procese rozhodovania.

Na vrchole: správa interakcie s ľuďmi

Balík riešení SAP pre HXM obsahuje ešte viac užitočných riešení. SAP Qualtrics vám umožní zachytiť nepretržitú spätnú väzbu od vašich zamestnancov, pomáha vám pripraviť akčné plány založené na prehľadoch a umožňuje optimalizáciu angažovanosti a spokojnosti zamestnancov. Riešenia a nástroje sú okrem toho plynulo integrované do softvéru SAP SuccessFactors. Pretvorte prístup k svojim zamestnancom a udržte motiváciu a angažovanosť personálu.

image

Ako vám môže pomôcť softvér SAP SuccessFactors

Ako certifikovaný platinový partner spoločnosti SAP sme predurčený špecialista pre všetky vaše projekty v oblasti správy ľudských zdrojov. Náš skúsený tím pre HXM úspešne realizoval viac ako 260 projektov SAP SuccessFactors na celom svete. Vďaka viac ako 30-ročným skúsenostiam rozumieme vášmu trhu, odvetviu aj predpisom špecifickým pre vašu krajinu.

Na úspešnú implementáciu riešenia HXM je potrebné porozumieť strategickej vízii organizácie a prepojiť ju so všetkými obchodnými požiadavkami na globálnej aj miestnej úrovni. Poskytujeme všetky služby a kombinujeme ich tak, aby sme naplnili vaše potreby.

V závislosti od vašich individuálnych požiadaviek možno uprednostníte naše riešenie kvalifikovaného partnera SAP, ktoré obsahuje štandardizovaný implementačný prístup k SAP SuccessFactors s pevne stanoveným harmonogramom a cenami. Okrem toho využívame technológiu SAP na vylepšenie riešenia SAP SuccessFactors našimi vlastnými produktmi.

Spoľahnite sa našu rozsiahlu odbornosť.

Kontaktujte nás
SAP SuccessFactors The Life of Ryan
Watch on SAP SuccessFactors The Life of Ryan

Rýchly proces premeny času na hodnotu s naším riešením ready2run®

Na základe skúseností, ktoré sme získali v rámci množstva zákazníckych projektov, sme vyvinuli preddefinovaný a rýchly prístup k implementácii SAP SuccessFactors: naše riešenie ready2run®. Riešenie od kvalifikovaného partnera spoločnosti SAP urýchli váš proces premeny času na hodnotu a umožní vám v priebehu niekoľkých týždňov využiť všetky výhody riešení na správu ľudských zdrojov s vedúcim postavením v tomto odvetví.

Budete profitovať z vopred pripravených šablón a obchodných procesov, vďaka ktorým môžeme najefektívnejším spôsobom a rýchlo implementovať SAP SuccessFactors. Tento prístup vám navyše poskytuje možnosť vybrať si presne tie funkcie, ktoré potrebujete na premenu správy ľudských zdrojov – pri pevne stanovených nákladoch, určenom rozsahu a presnom harmonograme.

Požiadajte o ďalšie informácie

Naši zákazníci môžu profitovať zo softvéru SAP SuccessFactors

image
Midstar

With SAP SuccessFactors implementation Midstar managed to improve its people experiences with a single global HR platform.

image
SAP SuccessFactors at Agincourt Resources

Simplify Complexity & Bring Accuracy in Managing People Agincourt Resources a find solution for managing people in their company in successfully SAP SuccessFactors implementation within 3 months

image
SAP SuccessFactors at Carnegie Investment Bank

In 2017, Carnegie Investment Bank decided it was time for them to invest in a global people management system.

Quorn Food
Quorn

The HR Team at Quorn introduced SAP SuccessFactors in order to automate processes and generate efficiencies.

image
X-FAB Global Services

Equipped with SAP SucessFactors, X-FAB Global Services GmbH is able to work even more focused. This leads to a positive influence on the business success and increases the motivation of the employees.

image
Refratechnik

The leading master data system Employee Central promises centralized HR processes for the entire workforce. The module enables smart automation of HR processes with the help of intelligent workflows and intuitive access to important tasks via so-called self-services on all devices.

Brüder Schlau Handwerkermarkt
Brüder Schlau

In its search for new professionals, the group relies only on the best equipment and benefits from the functionalities of the cloud-based talent management solution SAP SuccessFactors - implemented by the experienced team of experts at NTT DATA Business Solutions.

image
Caruna

Caruna wanted to adopt a modern HR management model instead of the rigid old performance management model it had been using.

image
Metso

Adopting a new cloud-based HR platform enabled Metso to build modern HR processes and tools to support global growth.

image
Mosca

Modern technologies such as AI and clever innovations point the way to the IT future. With this visionary claim, Mosca evaluated their existing system and set out on the path to an intelligent company.

 alt="image"

Spolupracujeme naprieč hranicami, aby sme reagovali na výzvy. Vďaka tomu sme mohli vytvoriť centralizované riešenie na správu procesov riadenia ľudských zdrojov v rámci skupiny prostredníctvom interného zavedenia riešenia SAP SuccessFactors. S cieľom štandardizovať procesy sme vytvorili základ pre budúci rast a inováciu.

Norbert Rotter, generálny riaditeľ, NTT DATA Business Solutions AG

Získajte viac informácií o SAP SuccessFactors

image
Infographic
Desať dôvodov, prečo riešenie SAP SuccessFactors pripraví váš podnik na budúcnosť

Predstavujeme 10 dôležitých dôvodov, prečo by ste mali zvážiť riešenie SAP SuccessFactors na vytvorenie vynikajúcich podmienok pre zamestnancov a zlepšenie riadenia personálu.

Stiahnuť infografiku

image
White Paper
Zlepšite správu interakcie s ľuďmi HXM vo svojej spoločnosti využitím riešenia SAP SuccessFactors

V podrobnej príručke vám ukážeme, ako môžete naozaj obohatiť všetky svoje procesy výkonným a cloudovým univerzálnym balíkom. Softvér SAP SuccessFactors si poradí so všetkými vašimi procesmi v rámci správy ľudských zdrojov a umožní vám koordinovať každú fázu kariérnej cesty zamestnanca.

Stiahnuť príručku

Porozprávajte sa s nami o cloudových riešeniach urč

Hľadáte odpovede na otázky týkajúce sa riešenia SAP SuccessFactors alebo potrebujete ďalšie informácie v súvislosti s vašimi HR procesmi? Potrebujete podrobnejšie informácie od našich odborníkov alebo sa chcete zaregistrovať na niektorý z našich seminárov zameraných na SAP SuccessFactors?

Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.