SAP Logo
SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors: cloudové modulárne riešenie na správu ľudských zdrojov

Zaujmite, rozvíjajte, motivujte a spravujte výkon svojich zamestnancov so softvérom ako službou: je flexibilný, škálovateľný a jedinečný – presne ako váš podnik.

Kontaktujte nás
SAP SuccessFactors je cloudový balík riešení pre správu interakcie s ľuďmi – od náboru zamestnancov cez základné mzdy až po riešenia pre vzdelávanie a rozvoj.
smiling young woman

So softvérom SAP SuccessFactors budú ľudia stredobodom vašej spoločnosti

V čoraz prepojenejšom digitálnom svete majú ľudia viac možností týkajúcich sa výberu zamestnávateľa. Ak chcete byť o krok pred konkurenciou, potrebujete najlepšie talenty, ktoré budú neustále pracovať s využitím celého svojho potenciálu. Ako však môžete vyhrať „súboj o talenty“? A čo je dôležitejšie, ako udržíte plnú angažovanosť svojich zamestnancov?

Odpoveďou je softvér SAP SuccessFactors. Integrovaný cloudový balík riešení pre správu interakcie s ľuďmi (HXM) obsahuje všetky potrebné nástroje a najlepšie technologické riešenia svojho druhu, s ktorými nájdete a angažujete zamestnancov.

So základnými funkciami pre správu ľudských zdrojov a talentov vás softvér SAP SuccessFactors podporí pri vytváraní vynikajúcich podmienok pre zamestnancov. Komplexné procesy a integrované dáta sú základom pre holistickú správu personálu. Preto vaši zamestnanci vždy budú mať k dispozícii správne informácie v správnom čase, vďaka čomu dokážu robiť to, čo sa od nich očakáva. A vaša spoločnosť bude napredovať.

Profitujte z balíka riešení SAP SuccessFactors pre HXM

Môžete si vybrať z obrovskej ponuky modulov a funkcií, ktoré môžete konfigurovať podľa svojich potrieb, a zároveň využijete všetky výhody najnovších technológií. Toto je niekoľko základných bodov na kariérnej ceste zamestnanca:

Nábor a zaradenie sa do spoločnosti

Riešenie pre nábor zamestnancov Recruiting vám umožňuje podstatne zlepšiť viditeľnosť vašej spoločnosti na pracovnom trhu. Integrovaný komplexný súbor nástrojov na výber a analýzu vám pomôže nájsť dokonalých kandidátov pre vaše voľné pracovné miesta.

Po prijatí nových zamestnancov im budete musieť pomôcť zaradiť sa do nového prostredia. Modul pre zaradenie do spoločnosti Onboarding nielenže pomáha novým zamestnancom spojiť sa s ostatnými partnermi a kolegami, ale organizuje tiež úvodné školenie pred prvým príchodom do kancelárie. Tak môžete zabezpečiť plynulý štart v práci bez dlhého školiaceho obdobia.

Základné riadenie ľudských zdrojov a miezd

Vďaka riešeniu Employee Central, ktoré je platformou pre všetky zamestnanecké a organizačné dáta s používateľsky jednoduchým prostredím, dokážu všetci členovia personálu aktualizovať svoje osobné údaje – rýchlo a jednoducho. Toto samoobslužné riešenie šetrí čas aj úsilie zamestnancov a tiež oddelenia ľudských zdrojov.

So mzdovým modulom Payroll môžete zabezpečiť, že všetky vaše výplatné šeky budú presné a vždy dorazia načas. Payroll je bezpečné, škálovateľné a flexibilné riešenie s automatickým súladom s právnymi predpismi a celosvetovým dosahom.

Výkonnosť a kompenzácia

Vďaka výkonnostným cieľom Performance & Goals si vaši zamestnanci budú v plnej miere uvedomovať svoje vlastné úlohy a spoločné ciele spoločnosti. Prostredníctvom neustálej spätnej väzby, ktorá je špecifická pre zamestnanca, získajú ideálnu podporu pri plnení a dokonca prekračovaní očakávaní. Okrem toho dokážete presne merať výkonnosť všetkých členov personálu a vyhodnotiť ich individuálne silné a slabé stránky.

Výnimočné výsledky by mali byť odmenené! Vo vašej spoločnosti by ste sa mali zamerať na propagáciu férovej kultúry, ktorá motivuje k výkonom. Pomocou modulu kompenzácií Compensation, ktorý je prepojený s modulom pre výkonnostné ciele Performance & Goals, budete mať vždy presný prehľad o svojom rozpočte na odmeny, a tak môžete presne určiť, aký vysoký príplatok si každý zamestnanec zaslúžil.

Následníctvo a rozvoj

Vďaka modulom pre následníctvo a rozvoj Succession & Development dokážete rozpoznať špeciálne zručnosti, kritické roly a veľký potenciál – všetko je založené na spoľahlivých dátach. Rozvíjajte talenty efektívne a vyberte ideálne náhrady alebo nasledovníkov spomedzi interných zamestnancov.

Vzdelávanie

Riešenie pre vzdelávanie Learning vám výrazným spôsobom pomôže urýchliť rozvoj zamestnancov. Celé spektrum formálnych, neformálnych, sociálnych a rozšírených vzdelávacích kombinovateľných programov zintenzívni osobné silné stránky zamestnancov a udrží angažovanosť a motiváciu personálu.

Sociálna spolupráca

Nástroj na sociálnu spoluprácu Social Collaboration umožní vašim zamestnancom jednoduché prepojenie s kolegami aj externými partnermi, čím vytvára základy pre efektívnejšiu spoluprácu. Zlepšuje prístup k spoločným informáciám a zvyšuje úspech v procese rozhodovania.

Na vrchole: správa interakcie s ľuďmi

Balík riešení SAP pre HXM obsahuje ešte viac užitočných riešení. SAP Qualtrics vám umožní zachytiť nepretržitú spätnú väzbu od vašich zamestnancov, pomáha vám pripraviť akčné plány založené na prehľadoch a umožňuje optimalizáciu angažovanosti a spokojnosti zamestnancov. Riešenia a nástroje sú okrem toho plynulo integrované do softvéru SAP SuccessFactors. Pretvorte prístup k svojim zamestnancom a udržte motiváciu a angažovanosť personálu.

image

Ako vám môže pomôcť softvér SAP SuccessFactors

Ako certifikovaný platinový partner spoločnosti SAP sme predurčený špecialista pre všetky vaše projekty v oblasti správy ľudských zdrojov. Náš skúsený tím pre HXM úspešne realizoval viac ako 260 projektov SAP SuccessFactors na celom svete. Vďaka viac ako 30-ročným skúsenostiam rozumieme vášmu trhu, odvetviu aj predpisom špecifickým pre vašu krajinu.

Na úspešnú implementáciu riešenia HXM je potrebné porozumieť strategickej vízii organizácie a prepojiť ju so všetkými obchodnými požiadavkami na globálnej aj miestnej úrovni. Poskytujeme všetky služby a kombinujeme ich tak, aby sme naplnili vaše potreby.

V závislosti od vašich individuálnych požiadaviek možno uprednostníte naše riešenie kvalifikovaného partnera SAP, ktoré obsahuje štandardizovaný implementačný prístup k SAP SuccessFactors s pevne stanoveným harmonogramom a cenami. Okrem toho využívame technológiu SAP na vylepšenie riešenia SAP SuccessFactors našimi vlastnými produktmi.

Spoľahnite sa našu rozsiahlu odbornosť.

Kontaktujte nás

Rýchly proces premeny času na hodnotu s naším riešením ready2run®

Na základe skúseností, ktoré sme získali v rámci množstva zákazníckych projektov, sme vyvinuli preddefinovaný a rýchly prístup k implementácii SAP SuccessFactors: naše riešenie ready2run®. Riešenie od kvalifikovaného partnera spoločnosti SAP urýchli váš proces premeny času na hodnotu a umožní vám v priebehu niekoľkých týždňov využiť všetky výhody riešení na správu ľudských zdrojov s vedúcim postavením v tomto odvetví.

Budete profitovať z vopred pripravených šablón a obchodných procesov, vďaka ktorým môžeme najefektívnejším spôsobom a rýchlo implementovať SAP SuccessFactors. Tento prístup vám navyše poskytuje možnosť vybrať si presne tie funkcie, ktoré potrebujete na premenu správy ľudských zdrojov – pri pevne stanovených nákladoch, určenom rozsahu a presnom harmonograme.

Požiadajte o ďalšie informácie

Naši zákazníci môžu profitovať zo softvéru SAP SuccessFactors

image
Mosca

Modern technologies such as AI and clever innovations point the way to the IT future. With this visionary claim, Mosca evaluated their existing system and set out on the path to an intelligent company.

emirates-steel-1920x600-SuccessStoryBanner
Emirates Steel

Based in the industrial sector of Abu Dhabi, Emirates Steel produces home-grown high quality steel products that are shipped and used across the world and delivered into major global markets, for the construction, engineering and energy sectors.

agthia-1920x600-SuccessStoryBanner
Agthia

Agthia Group is a leading Abu Dhabi based food and beverage company. Agthia offers a world-class portfolio of integrated businesses providing high-quality and trusted food and beverage products for customers and consumers across the UAE, GCC, Turkey, and the wider Middle East.

image
Successful Implementation of SAP SuccessFactors Learning Management

Avarn Security is a leading security group with operations in Norway, Sweden and Denmark.

image
Kingspan Group

The implementation of SAP SuccessFactors Succession Management solution enabled the HR team and managers from Kingspan Group to continuously identify, nominate, develop, and retain high performing talent.

image
Mercury Engineering

The implementation of SAP SuccessFactors solution enabled the compensation team and managers from Mercury Engineering to follow standardised and robust planning processes for conducting employee salary reviews and rewards in a consistent and transparent way.

NTT-SAP-SuccessFactors-with-itelligence
NTT Data

SAP SuccessFactors was implemented to streamline payroll processes, improve workflows to stakeholders, and manage and standardise people processes in a single platform.

image
SAP SuccessFactors at NTT DATA Business Solutions

Implementation of SAP SuccessFactors in 28 countries with more that 10,000 employees in order to introduce group-wide international HR processes. Read more.

Success-Story-Krempel-Banner
Krempel

With the implementation of the SAP HANA database, Krempel is well prepared for the introduction of SAP S/4HANA while Remote Administration and NTT DATA Business Solutions AMS are providing the manufacturer with stability in productive operations and scalable services at projectable costs.

image
The People Group

A single source of truth with crystal clear real-time insights and an improved cash flow position. All this thanks to a single powerful SaaS solution that supports the strategy of The People Group.

 alt="image"
Spolupracujeme naprieč hranicami, aby sme reagovali na výzvy. Vďaka tomu sme mohli vytvoriť centralizované riešenie na správu procesov riadenia ľudských zdrojov v rámci skupiny prostredníctvom interného zavedenia riešenia SAP SuccessFactors. S cieľom štandardizovať procesy sme vytvorili základ pre budúci rast a inováciu.

Norbert Rotter, generálny riaditeľ, NTT DATA Business Solutions AG

Získajte viac informácií o SAP SuccessFactors

image
Infographic
Desať dôvodov, prečo riešenie SAP SuccessFactors pripraví váš podnik na budúcnosť

Predstavujeme 10 dôležitých dôvodov, prečo by ste mali zvážiť riešenie SAP SuccessFactors na vytvorenie vynikajúcich podmienok pre zamestnancov a zlepšenie riadenia personálu.

Stiahnuť infografiku
image
White Paper
Zlepšite správu interakcie s ľuďmi HXM vo svojej spoločnosti využitím riešenia SAP SuccessFactors

V podrobnej príručke vám ukážeme, ako môžete naozaj obohatiť všetky svoje procesy výkonným a cloudovým univerzálnym balíkom. Softvér SAP SuccessFactors si poradí so všetkými vašimi procesmi v rámci správy ľudských zdrojov a umožní vám koordinovať každú fázu kariérnej cesty zamestnanca.

Stiahnuť príručku

Porozprávajte sa s nami o cloudových riešeniach urč

Hľadáte odpovede na otázky týkajúce sa riešenia SAP SuccessFactors alebo potrebujete ďalšie informácie v súvislosti s vašimi HR procesmi? Potrebujete podrobnejšie informácie od našich odborníkov alebo sa chcete zaregistrovať na niektorý z našich seminárov zameraných na SAP SuccessFactors?

Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

Contact Us
Contact Us

Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte nám na +421
2 209 11 111
Pošlite nám správu