NTT DATA Business Solutions
SAP Logo
SAP Integrated Business Planning

Rozwiązanie oparte na chmurze do planowania firmowego łańcucha dostaw

Lepsza przejrzystość, skuteczność i współpraca łańcucha dostaw za pomocą narzędzia SAP IBP.

Rozwiązania oparte na chmurze

Czym jest SAP Integrated Business Planning?

Czy Twoja firma potrzebuje całościowego rozwiązania do skutecznego analizowania, zarządzania i optymalizowania łańcucha dostaw? SAP Integrated Business Planning (IBP) jest intuicyjnym, łatwym w obsłudze i efektywnym rozwiązaniem opartym na chmurze. Przystosowanie Twoich procesów do bieżących wyzwań wymaga narzędzi, które będą analizować, zarządzać i modyfikować dane, aby jak najlepiej spełniać wyzwania logistyczne. Międzynarodowy charakter współczesnego łańcucha dostaw jest coraz trudniejszy w zarządzaniu z powodu podwyższonej niepewności popytu, bardziej kompleksowych sieci oraz niemożliwości uzyskania i przekazywania całościowego podglądu sieci dostaw.

Dzięki SAP IBP można zarządzać kompleksowymi procesami w czasie rzeczywistym poprzez łączenie funkcji planowania, np. planowania sprzedaży i operacji, planowania popytu, zarządzania zapasami i zakupami.

Wyprzedź konkurencję dzięki odpornej analizie predyktywnej

To rozwiązanie oparte na chmurze, wspierane przez SAP HANA oraz technologię in-memory, stworzone do skutecznego planowania działań firmy poprzez symulowanie efektów zapotrzebowania klientów na Twoje procesy w zakresie zdolności, kosztu i opłacalności. SAP IBP skutecznie przeprowadza procesy planowania poprzez zarządzanie łańcuchem dostaw w czasie rzeczywistym, przy równoczesnej możliwości analizy danych i generowania raportów w czasie rzeczywistym przy pomocy dashboardów i innych aplikacji SAP Fiori.

3 wyzwania nowoczesnego łańcucha dostaw

Przejrzystość

SAP IBP jest systemem zarządzania łańcuchem dostaw, zapewniającym pełną jego przejrzystość. Co istotne, w wyniku rosnącej złożoności globalizacji sieci dostaw zwiększa się popyt na oprogramowanie, które może szybko przetwarzać wielkie ilości danych i dostarczać znaczące informacje. Dzięki architekturze SAP HANA, SAP IBP umożliwia szybką analizę i modyfikację danych. Ponieważ rozwiązanie jest zintegrowane z interfejsem użytkownika sieci i Microsoft Excel, proces S&OP podlega optymalizacji na podstawie procedur prognoz statystycznych oraz informacji ze sprzedaży, marketingu, finansów i operacji.

Skuteczność

SAP IBP na platformie HANA umożliwia dostęp do danych w czasie rzeczywistym, ułatwiając wizualizację wyzwań i możliwości sieci dostaw. SAP IBP wyposażono w sieciowy interfejs użytkownika SAP Fiori umożliwiający tworzenie dostosowanych dashboardów i wykresów, które można szybko zaktualizować i zmodyfikować celem lepszego dostosowania ich do potrzeb użytkownika. Microsoft Excel zapewnia informacje konieczne do planowania procesów. Dla skonfigurowanego planowania dostępnych jest pięć różnych aplikacji: Supply Chain Control Tower, IBP for S&OP, IBP for Demand, IBP for Inventory oraz IBP for Response & Supply.

Łączność

SAP Jam jest platformą komunikacyjną wymiany wiedzy, zintegrowaną z narzędziem SAP IBP. Pracownicy mogą łatwo udostępniać informacje, zarządzać zadaniami, alertami itp., co pozwala na szybszą komunikację i śledzenie udostępnianych zadań. Użytkownicy mogą przydzielać zadania współpracownikom, komentować i sprawdzać, aby zapewnić niezakłóconą realizację zadania. Dzięki wbudowanemu kalendarzowi można łatwo monitorować zadania, które jeszcze nie zostały ukończone i wskazywać przyczyny wprowadzenia zmian.

Konsola SAP IBP

Dlaczego SAP IBP jest właściwym rozwiązaniem dla Ciebie?

  1. Tworzysz niezakłóconą i szybką sieć dystrybucyjną: przyspiesz swoją dystrybucję przy użyciu skonfigurowanych szablonów procesu.
  2. Wysoki poziom współpracy z przydzielaniem procesów opartym na treści: organizuj procesy oparte na treści, np. dokumenty i dane, umożliwiając użytkownikom skupienie się na aktualizacjach treści.
  3. Ogranicz zapasy i polepsz obsługę klienta dzięki wieloetapowej optymalizacji zapasów. Rozwiązanie optymalizuje cele zapasów na licznych etapach celem jak najskuteczniejszego reagowania na problemy, które mogły powstać w wyniku błędów prognozowania i niepewności dostaw oraz maksymalizowania zadowolenia klienta i poziomów zasobów.
  4. Zwinne zarządzanie działaniem dzięki natychmiastowemu planowaniu w oparciu o zestawy reguł i analizę symulacji poprzez podstawowe planowanie zamówień i zdolności reakcji.
OPTYMALIZUJ PROCESY S&OP, SPRZEDAŻ I PROGNOZY MAGAZYNOWE

Kluczowe cechy SAP IBP

Wieża kontrolna łańcucha dostaw

Prowadzi użytkownika przy podejmowaniu skutecznych i precyzyjnych decyzji przez procesy w oparciu o zależności przyczynowo-skutkowe poprzez monitorowanie kompleksowych mierników łańcucha dostaw, alertów i prognoz w czasie rzeczywistym. Redukuje całościowe poziomy zapasów i obniża ryzyko. Zwiększa zwinne zarządzanie, jednocześnie redukując koszt łańcucha dostaw.

Zarządzanie popytem

Zapewnia pełną przejrzystość dzięki zaawansowanym funkcjom krótko-, średnio- i długoterminowych prognoz z ujęciem popytu i modelami prognozowania statystycznego. Reaguj szybko na zmiany krótkoterminowe popytu dzięki gotowym algorytmom i modelom.

Zarządzanie zapasami

Optymalizuj docelowe zapasy, aby móc w jak najbardziej skuteczny sposób dorównać poziomom obsługi klienta lub je przewyższyć, a jednocześnie zrównoważyć ryzyko i koszt oraz precyzyjnie zarządzać procesami uzupełniania zapasów i sieci dystrybucyjnej. Osiągnij krótsze i bardziej transparentne docelowe cykle zapasów w każdej warstwie.

Planowanie sprzedaży

Elastycznie modeluj procesy, zestrajając je ze strategią firmy we wspólnym środowisku planowania, aby utrzymać równowagę opłacalności i kosztów na poziomie optymalnym, uwzględniwszy ograniczenia w ramach finansów i dostaw. Przyspiesz planowanie, aby wesprzeć opłacalne operacje.

Dostawy

Optymalizuj zasoby poprzez tworzenie planów zamówień w oparciu o zapotrzebowanie priorytetowe, przydziały i ograniczenia łańcucha dostaw oraz dostosowując się szybko do fluktuacji popytu, uwzględniwszy wszystkie wpływy na łańcuch dostaw, w tym produkcję, dystrybucję i zakupy. Skutecznie przygotowuj sieć produkcyjną i plany dystrybucji, wykorzystując scenariusze i założenia symulacyjne.

Jak wzbogacić swoje rozwiązania SAP Solutions o nasze rozszerzenia

Istotne dane planowania w jednym miejscu: nasze rozwiązanie Ready2Run umożliwia przeprowadzenie sformalizowanego procesu sprzedaży i obsługi (S&OP) w oparciu o najlepsze praktyki SAP IBP, specjalnie dostosowane do towarów klienta i branży produkcyjnej.

WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH ROZSZERZEŃ

Proces planowania dla łańcucha dostaw

Start Your Journey to a Customer-Centric Supply Chain
Watch on Start Your Journey to a Customer-Centric Supply Chain

Więcej na temat SAP IBP

Czy masz pewność, że Twoje procesy są faktycznie w 100 procentach przejrzyste i spójne? Czy potrafisz bez trudności poradzić sobie z krótkoterminowymi brakami w dostawach od Twoich dostawców? Nasi eksperci mogą odpowiedzieć na Twoje pytania i pomóc w odnalezieniu potencjału ukrytego w łańcuchu dostaw Twojej firmy.

Tematy związane z SAP IBP

Skontaktuj się z nami już dziś

Szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, a może chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu SAP IBP? Potrzebujesz porady eksperta? 

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy!